20-02-09

Crisis in het Kortrijkse

 

werkloosheid Kortrijk1

De crisis laat Kortrijk niet ongemoeid. De massale toevloed van werklozen, vooralsnog meestal tijdelijke werklozen, kan de werkloosheidsdienst van het ABVV slechts met moeite de baas. Werknemers en vakbonden zijn heel ongerust over de nabije toekomst. Als er niet meer orders binnenkomen in veel bedrijven, zou men wel eens kunnen overschakelen van tijdelijke werkloosheid naar afdankingen en sluitingen. Het zou een reden te meer voor het stadsbestuur moeten zijn om zijn investeringsinspanningen op te drijven.

Na jaren waarin bijna iedereen werk kon vinden, krijgt de tewerkstelling in het Kortrijkse momenteel zware klappen. Vorige maand lag in de regio Kortrijk het aantal 'niet-werkende werkzoekenden' - zeg maar de volledige werklozen - 13,2% hoger dan een jaar geleden. In de streek zaten eind vorige maand 11.877 mensen aan de dop. Eind januari was er nog het faillissement van de Kuurnse tapijtenweversfamilie Fenaux, waardoor de 43 resterende arbeiders en 8 bedienden hun werk verspeelden.

Maar bij de vakbonden vreest men dat de grote golf van ontslagen nog moet komen. Franky Roels van het ABVV in Kortrijk kijkt met grote ongerustheid de komende maanden tegemoet. Veel bedrijven reageren deze keer anders dan bij vorige crisistijden. De werkgevers hebben geleerd dat het een grove verspilling is als men geschoold en geoefend personeel  zomaar uit het bedrijf laat vertrekken. Daarom grijpen ze zo lang het gaat terug naar systemen van tijdelijke werkloosheid. Die systemen zijn in de voorbije decennia ook zeer verfijnd in het belang van zowel werkgevers als werknemers.

Eind december bleek dat in de regio Kortrijk niet minder dan een kwart van de werkgevers overgeschakeld waren op tijdelijke werkloosheid "wegens gebrek aan werk". Het gaat om liefst 1250 bedrijven. Vooral de textiel en de metaal blijken het moeilijk te hebben. Als er tegen van de zomer niet dringend meer bestellingen binnenkomen, zou het wel eens ontslagen kunnen regenen.

Uit cijfers van VOKA West-Vlaanderen (Het Laatste Nieuws, 12 II 09) blijkt dat de helft van de West-Vlaamse bedrijven zijn geplande investeringen uitstelt; minder dan de helft draait nog op volle productiecapaciteit. En een maand later dan voormelde cijfers over december blijkt dat de tijdelijke werkloosheid explosief blijft uitbreiden: liefst twee op de vijf bedrijven moet een beroep doen op tijdelijke werkloosheid - de werkdagen worden soms beperkt tot enkele per maand.

Om andere redenen heeft Cisco in Kortrijk aangekondigd tegen 31 juli zijn productieafdeling te willen sluiten: een banenverlies voor 114 arbeiders en 46 bedienden. Scientific Atlanta Europa - Cisco Kortrijk is het vroegere Barconet dat enkele jaren geleden is overgenomen door de Amerikanen. Volgens ABVV-metaalsecretaris Marc Demuynck zou de Amerikaanse firma van plan zijn de productie te verhuizen naar Mexico; in Kortrijk blijft Cisco actief met een afdeling onderzoek en ontwikkeling (170 banen).

Vloed van tijdelijke werklozen

Om de vloed van vooral tijdelijke werklozen als uitbetalingsinstelling behoorlijk te kunnen verwerken, ziet het ABVV in Kortrijk zich genoopt over te gaan tot uitzonderlijke maatregelen. Er zijn immers niet alleen al die nieuwe dossiers; er zijn ook veel meer vragen om informatie van verontruste leden, die veelal tot nu het verschijnsel werkloosheid oniet hebben gekend. Om al de individuele en meestal nieuwe werkloosheidsdossiers tijdig te kunnen afwerken, sluit de werkloosheidsdienst van het ABVV in Kortrijk zijn kantoren op enkele donderdagnamiddagen. Op die manier kan men bijbenen en garanderen dat de werkloosheidsvergoedingen bij iedereen tijdig op de rekening komen.

In de omstandigheden van een opkomende economische crisis heeft Vlaams minister Frank Vandenbroucke al verschillende keren gepleit voor meer overheidsinvesteringen en -bestellingen voor zinvolle projecten. In die strijd tegen de crisis kan ook een stad als Kortrijk zijn deel doen. Ik verwijs naar mijn standpunt van bij de bespreking van de stadsbegroting. Intussen blijkt dat ik gelijk had te stellen dat de prijzen bij aanbestedingen en aankopen fel gingen dalen. Bij alle gunningen van stadsopdrachten en stadbestellingen blijkt dat zij zonder uitzondering onder de geraamde kostprijs liggen, soms tot 30 à 40%. Dat alleen al schept de nodige financiële ruimte om de regionale economie - en tewerkstelling! - te ondersteunen.

20:25 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Ik vind werkloosheidsvergoedingen uitkeren niet echt een taak van vakbonden. Straks verplicht de crisis hen om meer personeel in te schakelen voor dit soort administratie dan voor hun kerntaken. Uiteraard weten vakbonden ook wel dat veel leden zich niet aansluiten omwillen van solidariteitsoverwegingen, maar uit puur eigenbelang. Een goede behartiging van hun werkloosheidsdossier behoort me dunkt vooral tot dat laatste.

Gepost door: Bart | 21-02-09

De commentaren zijn gesloten.