08-02-09

Snorko gaat door!

Snorko 1

De 23 snorfietsen die Vlaams minister van Sociale Economie Kathleen Van Brempt aan Kortrijk schonk, worden goed gebruikt. De toestellen worden in het project Snorko, initiatief van de Werkwinkel van Kortrijk, uitgeleend aan mensen die willen gaan solliciteren of werken maar op eigen kracht niet ter plekke geraken. Het onderhoud en de herstelling van de brommertjes is toegewezen aan het sociale economieproject JOPRO (vroeger Fietsrijk/Kantwerk). Het stadsbestuur doet een financiële inbreng. Na een jaar blijkt Snorko het waard om voortgezet te worden.

Het project Snorko bestaat erin dat werkzoekenden en beginners op de arbeidsmarkt een brommertje kunnen ophalen bij de Werkwinkel als ze anders niet ter plekke geraken. Dat zegt iets over het aanbod van openbaar vervoer in het Kortrijkse, maar soit. Gebruikers betalen een halve euro per kalenderdag. De verzekering wordt betaald door de stad. Het stadsbestuur geeft ook een extra subsidie aan vzw Groep Intro/JOPRO (vroeger Fietsrijk/Kantwerk) voor onderhoud, herstelling en administratie van het Snorko-project.

Bij de start hoopte men ook snorfietsen te kunnen verhuren aan organisaties uit de sociale economie voor hun werknemers. Maar dat is niet gelukt; wat financieel wel een tegenvaller was.

Niettemin blijk Snorko een redelijk succes. De brommertjes zijn voortdurend in gebruik - er is zelfs een wachtlijst - en de doelgroep wordt bereikt. In 2008 gebruikten 66 personen de 23 snorfietsen voor een periode van wisselende lengte (gemiddeld 58 kalenderdagen). 8% van het gebruik betrof het zoeken van werk; 92% het zich begeven naar het werk. De gebruikers waren gemiddeld 30 jaar, voor 64% mannen, voor 85% laaggeschoold, voor 40% van vreemde origine en voor bijna de helft van de gevallen bekend bij de sociale diensten in Kortrijk.

Dat zijn opmerkelijke resultaten. Eerdere experimenten in die zin van bijvoorbeeld de VDAB hadden veel minder bijval (amper 33 ontleningen per jaar). Vier brommertjes zijn intussen uitgevallen, 3 door diefstal en eentje door 'perte totale'.

JOPRO dat de snorfietsen van Snorko onderhoudt en herstelt, is intussen zelf begonnen met de verhuur van bromfietsen, in samenwerking met de interimsector. Maar het kost de verbruikers iets meer. Er is ook een afspraak met Snorko, dat men de gegadigden op de wachtlijst doorstuurt naar JOPRO - 't is nevens de Werkwinkel.

JOPRO zelf is ook content over de samenwerking met Snorko, maar zou graag wat beter betaald worden voor zijn diensten. Een probleem is bijvoorbeeld dat de brommertjes van Kathleen Van Brempt stilaan te versleten geraken en teveel onderhoud vergen.

De brommertjes van de lokale politie

Snorko mag zijn werking, gezien het succes, dus voortzetten van het stadsbestuur. Er wordt zelfs uitgekeken naar mogelijkheden om de werking nog uit te breiden. Zo zou men pogen de afgedankte brommertjes van de lokale politie te krijgen. Een snorfiets waar meer dan 250 euro kosten aan zijn, zou worden vervangen door een exemplaar uit de stock van JOPRO; uit diezelfde voorraad wordt het aantal beschikbare snorfietsen aangevuld tot 25, ook tegen 250 euro aankoopprijs.

Op de vraag van Snorko aan de stad om enkele nieuwe brommers aan te kopen, wordt voorlopig niet ingegaan. Wel is het stadsbestuur bereid de toelage aan JOPRO op te trekken tot 348 euro per jaar en per snorfiets.

Zie ook mijn eerder stuk.

19:51 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Schepen Snorko Schepen Snorko doet het ook goed: hij is nu Burgemeester Borat geworden. Mag hij zijn project voortzetten?

Gepost door: Snorko | 10-02-09

Snorko Lieven, je mag ook onder jouw eigen naam reageren zulle!

Gepost door: marc | 10-02-09

De commentaren zijn gesloten.