24-01-09

De frituur op de Grote Kring moet weg, binnen enkele jaren

frituur Grote Kring Kortrijk

De jonge liberalen van Kortrijk krijgen hun goesting: de goed draaiende frituur op de Grote Kring in Kortrijk moet weg. Maar ze moeten nog enkele jaren geduld hebben. Ook voor megawinkelcentrum K in Kortrijk staat de tent, die ooit als een designversie van het vroegere frietkot werd gebouwd, in de weg.

Het betonnen skelet van het megawinkelcentrum K in Kortrijk (Formuminvest) in het hartje van het winkelgebied van de stad krijgt stilaan vorm. In de marge van die reusachtige investering wil ook de stad zelf aan stadsvernieuwing doen. Een project "Bijstandssite: van metamorfose naar symbiose" - oef! - kaapte alvast een subsidie van 2,8 miljoen euro weg bij Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen, OpenVLD.

Een van de uitgangspunten van dat project met de onuitspreekbare naam is het verbinden van het winkelwandelgebied met "historisch Kortrijk". Dat zou dan moeten gebeuren door een gepaste heraanleg van 'scharnierpunten' zoals de Grote Kring en het Overbekeplein. Op de Grote Kring staat al meer dan honderd jaar een frituur. Enkele jaren geleden is het eeuwig-tijdelijke frietkot vervangen door een vaste constructie met designpretenties. Nu komt men tot de vaststelling dat de betonnen doos in de weg staat als men voormelde verbinding wil realiseren.

De Jong VLD voerde in 2005 al actie om de frituur te verwijderen. Voorzitter Anthony Vanden Berghe - ondertussen eerste invaller van OpenVLD voor als er een van de liberale dames in de gemeenteraad moet bevallen - verklaarde toen dat de frietenbakker maar moest verhuizen naar een van de leegstaande winkelpanden in het winkelwandelgebied: "De frituur verspert de toegang tot het Overbekeplein, dat moet heropleven".

Kermisgastronomie

De frituur op de Grote Kring staat er van oudsher. Een van de uitbaters was in haar jonge jaren en samen met haar twee zussen mevrouw Martha Warnitz; zij is thans 102 jaar oud! De huidige uitbaters zijn het echtpaar Dekimpe-Dejaeghere. Hun abonnement liep af op de voorbije nieuwjaarsdag. Omdat de gemeenteraad intussen een nieuw reglement goedkeurde voor 'ambulante en kermisactiviteiten' - een frietkot wordt onder de 'kermisgastronomie' gerekend; zo staat het echt waar in dat reglement - moesten de uitbaters opnieuw hun kandidatuur indienen. het is naar aanleiding van die aanvraag dat het stadsbestuur zich uitvoerig beraadde over de toekomst van de kermisgastronomie op de Grote Kring.

De uitkomst van die beraadslaging (schepencollege van 9 december 2008) was dat het stadsbestuur de Grote Kring wil schrappen als plaats waar frietkoten en dergelijke zich mogen vestigen. In voormeld reglement zijn die plaatsen immers een voor een vastgelegd. In een stad die ooit vergeven was van de frietkoten - waar is de tijd van het frietkot aan de Pont du Canal waar de waard zijn patatten waste in de Vaart? - is het lijstje kort geworden. In Kortrijk-stad is die folkloristische bedrijvigheid beperkt tot de Grote Kring (nog eventjes), de Dolfijnkaai, de Meensepoort (bij Jeanette, die het frietvet straks overdraagt aan Vincent Pascal, en waar ook Kortrijks enige krantenkiosk staat), het Stationsplein (de legendarische Bossuwé), de Wandelweg (waar ooit een aapjes met een pamper aan mee aardappelen schilde) en de Veemarkt (frituur Groeninghe, waarvan ik eerst dacht dat zij niet op openbaar domein stond, daar op de hoek van de Veemarkt en de Zwevegemsestraat).

En ook in de deelgemeenten is Jan Spier niet erg welkom meer. In Heule zijn er nog drie standplaatsen: Parking Kortrijksestraat, Parking Watermolen en de Warande. In Aalbeke nog twee: Parking oud-gemeentehuis en Aalbeke Plaats. In Bellegem (De Katte), Bissegem (Vlaswaagplein), Rollegem (Parking kerk) en zelfs in heel Marke nog slechts een (Kleine Pontestraat) .

Pensioen

Het stadsbestuur noemt de frituur op de Grote Kring "een breuk tussen de bezienswaardigheden van 'historisch Kortrijk' en het nieuwe winkel- en wandelcomplex". Men gaat er blijkbaar aan voorbij dat de frituur al die jaren erg gewaardeerd werd door de miljoenen bezoekers die in de Langesteenstraat en andere straten van het winkelwandelgebied van de ene vitrine naar de andere etalage trokken.

De huidige uitbaters zouden evenwel graag hun zaak openhouden tot zij op pensioen kunnen gaan; dat is op eind 2012. Het stadsbestuur moet toegeven dat het eigenlijk nog zelf niet goed weet hoe het de omgeving van winkelcentrum K - en met die omgeving worden de traditionele winkelwandelstraten bedoeld! - zal heraanleggen. "Het lijkt ons opportuun de frituur nog enige tijd te handhaven", overwogen de schepenen. behalve met K in Kortrijk moet immers ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld het verdwijnen van de Sint-Niklaaskliniek, waar de seniorie van Sint-Vincentius naartoe trekt en op zijn beurt een ontwikkelingskans open laat naast de nabijgelegen O.L.V-kerk.

Uiteindelijk besliste het stadsbestuur de frituur op de Grote Kring nog tot 31 december 2012 in stand te laten en de huidige uitbaters tot zolang daar aan de slag te laten. Tijd brengt raad en wie weet, komt het stadsbestuur ondertussen tot andere bevindingen. Persoonlijk zou ik het een verarming van het stadsleven vinden als de frituur onherroepelijk van de openbare weg wordt verbannen. In de betonnen design-doos zitten daarenboven ook diverse stadsinstallaties, zoals de centrale van waaruit de muzak wordt verspreid in de winkelstraten. Aan de achterkant van de constructie zijn waarempel nog twee openbare telefoons te vinden.

En hoe komt het gezellige pleintje aan die rare naam van Grote Kring, hoewel het vierkantig en veeleer klein is? Welnu het plein is gebouwd op een plaats waar zich in de middeleeuwse stadsomwalling een ronde gracht rond een poort bevond. Vandaar 'kring'. Er was in Kortrijk ook ooit een Kleine Kring: op Overleie in de omgeving van waar zich nu nog de Budabrug bevindt. Die Kleine Kring verdween onder de Leieverbredingswerken van ... 1913.

frituur Grote Kring Kortrijk2

15:31 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

Op de Veemarkt heb je frituur Groeninghe. Ben jij wel van Kortrijk?

Gepost door: Hannes | 27-01-09

Frituur Groeninghe Is dat openbare grond daar op de hoek met de Zwevegemsestraat?
Je zal wel gelijk hebben.

Ik zet het recht.

Gepost door: Marc | 27-01-09

Als die frituur (Groeninghe) zich op het openbaar domein bevindt, Marc, zou de stad daar dan geen huurgelden voor innen?

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 27-01-09

ik vind het telkens heerlijk om je weetjes te lezen over de geschiedenis van onze stad! Ik wist helemaal niet dat er ook een Kring geweest was op Overleie! Laat ze maar komen die leuke weetjes :-)

Gepost door: hannes (niet dezelfde als die hieronder) | 28-01-09

opgeruimd staat netjes Het sta-in-de-weg diezijnfrietkot mocht er natuurlijk nooit gekomen zijn, sinds het oude frietkot werd afgebroken. Het kot sluit Overbeke af, belemmert het uitzicht en neemt plaats in die nuttiger kan gebruikt wordt bij tijdelijke aktiviteiten.
Groot gelijk hebben ze, die jonge liberalen. De huilerigheid van een handvol frietkotnostalgiekers is misplaatst. Er zijn in Kortrijk nog 150 plaatsen waar men zich kan te buiten gaan aan frieten en andere 'kermisgastronomie'.

Gepost door: walter maes | 28-01-09

Oostende Waar blijft LDD Kortrijk met zijn protest? In Oostende zouden ze al lang in actie zijn geschoten met affiches tegen het stadsbestuur. Dat levert namelijk veel stemmen op.

Gepost door: Bart | 28-01-09

Dag Mrc,

In Heule staat er nog een frietkot aan de ingang van de Oude Ieperseg. Ik denk echter niet dat dit op een openbaar domein staat, doch ik weet dat je er frieten kunt eten.

Gepost door: Germain Coelembier | 31-01-09

Het is er helaas toch van gekomen...

Gepost door: Nico Lawsons | 26-03-14

De commentaren zijn gesloten.