19-01-09

De Vlaamse Regering wil geen golf in Kortrijk

bosstraat1

Bij de afbakening van het gebied voor landbouw, natuur en bos voor de Leiestreek heeft de Vlaamse Regering geweigerd rekening te houden met de wens van het Kortrijkse stadsbestuur van een golfterrein op het grondgebied van de stad. Nochtans was die mogelijkheid, ondanks sp.a-verweer, door de gemeenteraad in november 2006 opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk. De beslissing van de Vlaamse Regering - CD&V-OpenVLD-sp.a-SLP - is de consequente voortzetting van eerdere beleidskeuzes. Toch vreemd dat de Kortrijkse golflobby gevormd door Leiedal, CD&V, Open VLD, ACW, zo hardnekkig die verspilling van 60 hectare blijft nastreven.

Sportieve advocate

Een eventueel golfterrein van 60 hectare op Kortrijks grondgebied was de aanleiding tot een grote rel in de gemeenteraad van 13 november 2006. Op de agenda stond de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk, zoals ontworpen door de intercommunale Leiedal.

Aan die behandeling in de gemeenteraad ging een openbaar onderzoek vooraf en daarin dook een bezwaarschrift op van 1 persoon, mevrouw Pia Piette-Ingelbeen, advocaat - intussen door OpenVLD benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK. In dat bezwaarschrift maakte de sportieve advocate haar beklag dat in het structuurplan geen ruimte opgenomen was voor een golfterrein van 18 holes.

Op basis van dat ene bezwaarschrift wijzigde het toenmalige stadsbestuur met tegenstem van sp.a-schepen Philippe De Coene het voorgestelde structuurplan en voegde daar een bepaling pro golfterrein aan toe. Eerder haalde het voorstel ook in de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) een meerderheid tegen het verzet in van Jan Desmet namens de natuurverenigingen, Daniel Sobry namens de landbouwsector en ... Jacques Oosterlynck namens de sportsector (!).

Ongastvrij gazon

Die bruuske politieke wending van het stadsbestuur ging vierkant in tegen alle mogelijke beleidslijnen van hogere instanties. In 2004 liet de Vlaamse Regering een behoeftestudie uitvoeren voor golfterreinen in West-Vlaanderen door het West-Vlaams Economisch Studiebureau. Op basis van dat onderzoek is een Vlaams Golfmemorandum opgesteld, dat later is geactualiseerd. In dat memorandum vinden wij suggesties voor een nieuw golfterrein in onze provincie in Knokke en voor uitbreiding van bestaande terreinen in Damme en Ieper (Palingbeek), en niets in het Kortrijkse.

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, waarnaar Kortrijk zich moet schikken, is evenmin sprake van een golfterrein in Kortrijk.

In de 'checklist' van de Vlaamse Regering voor plaatsen waar golfterreinen toegestaan kunnen worden, is een verbod opgenomen voor golfterreinen in agrarische gebieden met bijzondere waarde, in bouwvrij agrarisch gebied, in beschermde landschappen of op terreinen in 100% agrarisch gebied. Het gebied dat men in Kortrijk op het oog had voor de elitaire sport lag in het zuiden van het grondgebied van de stad. dat is ten zuiden van de E17, grotendeels landschappelijk waardevol landbouwgebied en natuurgebied. Verboden terrein dus voor de aanleg van ongastvrij gazon.

Geen golf in de Leiestreek

Zoals in mijn stuk van een paar jaar geleden blijf ik gekant tegen een dergelijke verspilling van landbouwgrond en privatisering van 60 ha - zoveel heeft men nodig voor de beoogde 18 holes - van de heel schaars geworden open ruimte en mooie landschappen in het Kortrijkse.

In zijn recent advies aan de Vlaamse Regering over 'de afbakening van landbouwgebied, natuur en bos in de Leiestreek' had het stadsbestuur van Kortrijk, CD&V-OpenVLD, erop aangedrongen dat de regering rekening zou houden met de vraag naar een golfterrein op Kortrijks grondgebied in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De Vlaamse Regering heeft dat verzoek naast zich neergelegd. Met die weigering moet bij een eventuele herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk rekening worden gehouden! Geen golf in de Leiestreek dus.bosstraat2

21:49 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Voor mij ook liever een landelijke omgeving, waar IEDEREEN kan wandelen, fietsen, ontspannen.

Gepost door: Martine | 20-01-09

afgunstkultuur Het valt niet te begrijpen dat in het grootse Kortrijk alles kan en alles moet, de ambities zijn grenzeloos, geen berg is te hoog, geen zee te diep maar een golfterrein blijft uit den boze. Vreemd. Irrationaliteit haalt het op het gezond verstand. Elders kan het probleemloos. Waregem heeft er een, Ieper zelfs twee. Maar in Kortrijk kan het niet. De eeuwige dooddoener over open ruimte die opgeofferd wordt voor 'ongastvrij gazon' en zo verlamt het debat. Het linkse dogma over het gebruik van de ruimte en de noodlottige afgunstkultuur leveren Kortrijk over aan de middelmatigheid.

Gepost door: walter maes | 22-01-09

afgunst 't zijn de golvers die jaloers zijn van de koeien, nè!

Gepost door: Polo | 22-01-09

het zal misschien voor velen een verrassing zijn maar Kortrijk IS ook maar een middelmatige stad. Waar afgunst inderdaad sterk gecultiveerd wordt.

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 22-01-09

Het zou misschien ook erg verhelderend kunnen zijn om eens uit te vlooien wie er precies belang heeft bij een golfterrein. Om te beginnen met wie er eigenaar is van de gronden waar de 18 holes zouden komen.

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 22-01-09

Waregem en Ieper Wat ik ervan hoor is dat de golfterreinen in Waregem en Ieper niet veel succes kennen. Waarom zou er dan nog behoefte zijn aan nog eentje in Kortrijk?

Gepost door: Bart | 22-01-09

De commentaren zijn gesloten.