17-01-09

De beschermde droogloodsen van de Pannenfabriek krijgen glazen verpakking

pannenfabriek4

Eerder berichtte ik over het onvolprezen stuk Kortrijks industrieel patrimonium dat de oude pannenfabriek op Kapel ter Bede uitmaakt. De gewezen fabrieksgebouwen zijn dan wel (heel partieel) beschermd, maar de toestand van de geklasseerde droogloodsen is abominabel. Al verschillende keren kondigde eigenaar Korimco, vastgoedfirma van Koramic, aan dat de gebouwen wind- en watervrij zouden worden gemaakt, maar het kwam er nooit van. Nu is er mogelijks beterschap op komst.

Korimco heeft een aanvraag ingediend om de beschermde site een nieuwe bestemming te geven en op te knappen. Het stadsbestuur reageert gematigd positief. Zelf meen ik dat de plannen verder gaan dan ik nog durfde hopen na jaren flagrante verwaarlozing. De droogloodsen worden 'droog' gehouden door ... er een glazen kast rond te bouwen! Er komen winkels en kantoren maar over een tiental meter wordt ook de merkwaardige inboedel van de droogloodsen bewaard, als museumpje.

Museum

Korimco - afgevaardigd bestuurder: Koramic-baas Christian Dumolin - is een vastgoedbedrijf van de uit de dakpannencommerce ontstane investeringsgroep Koramic. Korimco werd eind de jaren 80 speciaal opgericht om geld te maker van al wat niet meer dienstig was voor de pannenproductie op de site van de oude dakpannenfabriek 'du Littoral'. Korimco was er niet mee gediend dat in 2005 delen van de pannenfabriek door toenmalig Vlaams minister Paul Van Grembergen werden beschermd als monument. Er bestonden immers plannen om de boel te slopen.

Hoewel een eigenaar van industrieel erfgoed dat als monument is beschermd, de plicht heeft het monument in kwestie 'wind- en regenvrij' te houden, en ondanks beloften daartoe, zijn ook de beschermde delen van de Kortrijkse pannenfabriek de laatste jaren zienderogen aan het aftakelen. De voormalige droogloodsen zijn er het ergst aan toe. Het pannendak (!) is zo lek als een zeef en op de muren is zich een waar bos aan het nestelen. Maar daar komt nu misschien een eind aan.

Korimco heeft een bouwvergunning aangevraagd voor een restauratie- en herbestemmingsproject. De restauratie wordt in twee projecten opgesplitst. De droogloodsen krijgen een kantoorbestemming en er komt een conciërgewoning. De andere beschermde fabrieksonderdelen (de schouw, de 'brug', het kopgebouw van de droogloodsen en het beschermde muurdeel) krijgen een opknapbeurt tegen verder verval en worden later ingericht als museum.

Box-in-the-box

De reddingsoperatie voor de ruïneuze droogloodsen is spectaculair. Korimco wil er een glazen kast rond bouwen! Over de volledige hoogte komen op ongeveer een meter afstand van de bestaande buitengevels nieuwe gevels in glas. De bedoeling is een 'box-in-the-box'-effect te creëren.

Het buitenschrijnwerk van de droogloodsen wordt vervangen door iets moderners, maar in het gedeelte dat later wordt opgenomen in het 'museale deel', wordt het originele eikenhouten schrijnwerk hersteld of naar origineel model vernieuwd. Ik hoop dat ook een deel van de nog altijd aanwezige drooginstallatie - houten droogrekken en propellers om de gerecupereerde warme lucht van de ovens door de te drogen gelegde ongebakken dakpannen te jagen - wordt behouden in dat museale deel. 

Tot zover kan het stadsbestuur volgen en geeft het een gunstig advies aan het agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen. Niet akoord gaat Kortrijk met de aanvraag van Korimco om in de nabijheid van de droogloodsen een betonnen doos te bouwen voor de technische uitrusting van de gerestaureerde gebouwen, de opslag van containers en een fietsenstalling. Volgens het stadsbestuur kan dat vreemde volume de aanblik van de beschermde gebouwen schaden. Aan Korimco wordt gevraagd daarover overleg te plegen met de Vlaamse erfgoeddiensten.

Ook tegen de voorgestelde omgevingsaanleg verzet de stad zich. Korimco wil de fabrieksterreinen omtoveren tot een soort landschapspark, met onder meer aan de kant van de Vlieberg een langwerpige vijver en groen en aan de kant van de Vaart een parking met 120 stalplaatsen. Tegen de grens van het domein van de pannenfabriek en buur Koraton, bouwmaterialenrecyclage, wil Korimco een berm stapelen met daarop schermgroen. Volgens het stadsbestuur wordt op die manier de authenticiteit van de industriële site te kort gedaan, onder meer door het verdwijnen van overblijfselen van de spoorwegontsluiting van de fabriek.

Milieubelastend

Een ander mogelijk probleem had kunnen zijn dat de oude pannenfabriek op het gewestplan Kortrijk gelegen is in een gebied voor milieubelastende industrieën. Dat betekent voor bedrijven die om economische of maatschappelijkle redenen moeten worden afgezonderd. In tegenstelling daarmee krijgen de beschermde fabrieksonderdelen kantoor, woon- en museumfuncties; dat is een 'zonevreemde' herbestemming. Maar artikel 195bis van het decreet op de ruimtelijke ordening staat toe dat van de voorschriften van het gewestplan wordt afgeweken bij herbestemming van beschermde gebouwen.

Tegen de plannen van Korimco dook in het openbaar onderzoek ook een bezwaar op. Nv Koraton, die met zijn recyclage- en opslaginstallaties voor bouwmaterialen grenst aan de terreinen van de pannenfabriek, vreest dat hij zijn 'milieubelastende' activiteiten niet voort zal kunnen ontwikkelen als de gewezen pannenfabriek een minder belastende bestemming krijgt. Volgens het stadsbestuur is die vrees ongegrond. 

12:12 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

Stil, stiller, stilst Het is hier erg stil geworden...aan de gang blijven en blijven reageren op bloedserieuze en ellenlange teksten, het is niet om te lachen. Wie heeft de courage alles te blijven lezen, door te gaan ? Hallo compostmaster ! ? Maar wie zal die nog willen lezen ?

Gepost door: walter maes | 19-01-09

Geen dagblad Tja, dat is hier geen dagblad met stukjes van drie regels. Mijn betrachting is iets magazine-achtigs te maken, met geïllustreerde artikel waarin iets dieper op de zaak kan ingegaan worden.

Natuurlijk zijn alle reacties heel welkom. Maar het is geen forum. En om tekens van leven te geven is er nu Facebook, nietwaar Koen, Bart, Bert et les autres. ;-))

Gepost door: marc | 19-01-09

Ik zit nog niet op facebook, Marc. Toch blij dat het vooruit gaat met de droogloodsen. Ik hoop alleen dat het daarbinnen niet te warm wordt, met al dat glas errond. En dat ze een beter systeem vinden om de warmte buiten te houden dan met een energieverslindend aircosysteem.

Gepost door: Bart | 19-01-09

spectaculair glas Die spectaculaire glazen kasten zijn bijvoorbeeld overal te zien in Berlijn, rondom gebouwen die de moeite waard zijn om ze te bewaren voor het nageslacht en te beschermen tegen fijnstof, zure regen, nachtelijke plassers en de opwarming van de aarde.

Gepost door: FransLavaert | 19-01-09

Tack Ja, en het allerberoemdste voorbeeld is de Toren Tack, op Budakunsteneiland ;))

Gepost door: Polo | 19-01-09

Koramic Bedrijven worden niet opgericht om gratis en voor niks gemeenschapszaken te behartigen maar om winst te maken. Als bedrijven zich om hun industrieel erfgoed bekommeren moet je op zijn minst dubbel op je hoede zijn. Dat is niet anders bij de droogloodsen van Koramic. Ze hebben er enkele jaren over nagedacht maar uiteindelijk hebben ze bij Korimco het ei van Columbus gevonden. Als ik het allemaal goed begrepen heb willen ze de site een ander kleedje aanpassen: van verwaarloosde droogloods naar commercieel interessante kantoor- en winkelruimte. Smaakvol in een glazen doos verpakt. Heel innoverend! Kortrijk ten voeten uit! Om de erfgoedjongens te plezieren voegde men er met plezier nog een soortement museum aan toe. Kwestie van de ezel een wortel voor te houden. Ik vermoed dat ze wat het kantoor- en winkelgedeelte van het plan betreft er bij Korimco geen gras (meer) willen over laten groeien en zo snel mogelijk met de werken starten. Time is money. De rest van het project zal, vrees ik, 'iets' moeilijker van de grond komen. Technische moeilijkheden en zo, waarschijnlijk. Tot de boel van ellende in elkaar stuikt.
Waarom niet meteen de hele arm nemen? zo moet men zich af bij Korimco afgevraagd hebben. En dus werd er en passant nog een projectje ingediend voor de rest van de site: een 'technische' ruimte, wat parking, een fietsenstalling, een vijver en een berm. Maar dat wilden ze bij de betrokken stadsdiensten niet meteen slikken en men verwees het dossier voor overleg door naar de Vlaamse erfgoeddiensten. Tot ergernis van Korimco, wellicht. Benieuwd hoe het nu verder gaat.Zou het iemand verwonderen mocht er in dit dossier plots een ministeriële tussenkomst zijn?

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 19-01-09

Wat is het alternatief? Ja, Pär, maar wat stel je dan voor als alternatief? Moet de stad het dan kopen en zelf renoveren? Of wordt het beter gewoon afgebroken? Ik ben benieuwd naar je voorstellen.

Gepost door: Bart | 20-01-09

Dag,
Het is mij al gelijk wat ze er mee doe als het maar weer niet de Kortrijkzaan is die moet mee betalen voor al dit soort "kunst"
m.vr.gr.

Gepost door: phm | 21-01-09

De commentaren zijn gesloten.