14-01-09

Stadsdepot Kortrijk te koop

depot1

Het stadsbestuur is bereid het oude stadsdepot - S(t)apelplaats der Stad Kortrijk - op de hoek van de Sint-Antoniusstraat en de Tuighuisstraat te verkopen. Die bereidheid wordt geformuleerd in antwoord op een vraag van caw Stimulans om op dat perceel een mannenopvangcentrum te mogen bouwen. Stimulans heeft evenwel het geld niet om te kopen en vraagt om een erfpachtregeling. De vraag is of de stad die bouwgrond zomaar onderhands kan verkopen. De regel is immers openbare verkoop. Bovendien is hier een andere gegadigde voor aankoop: de kerkfabriek van Sint-Maarten.

Samen met de bouw van de brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat (zie mijn eerder stukje) richtte de stad op een restgrond op de hoek van de Sint-Antoniusstraat en de Tuighuisstraat een materialendepot in. De monumentale muur errond is in dezelfde art-decostijl als de brandweerkazerne. Op het in onbruik geraakte zijdeurtje van het depot staat in bronzen letters: S()apelplaats der Stad Kortrijk". De ontbrekende letter T prijkt misschien op een of ander studentenkot.

Dat depot verliest helemaal zijn nut als de stad binnen enkele jaren al zijn technisch materieel en materialen zal bijeenbrengen op de site van de gewezen Textielfabriek Callens in de Moorseelsestraat. Vandaar dat het voor de hand ligt dat het depot vroeg of laat wordt verkocht.

Voor dat stuk centraal gelegen bouwgrond hebben zich al spontaan een paar gegadigden aangeboden: het centrum voor algemeen welzijnswerk Stimulans en de kerkfabriek van Sint-Maarten. Wat de kerkfabriek op die uithoek van de parochie wil realiseren, weet ik niet. Stimulans wil er een mannenopvangcentrum bouwen. Het regionale caw met een heel brede werking voor allen met welzijnsvragen en -problemen biedt nu al residentiële opvang en begeleiding aan thuisloze vrouwen (met of zonder kinderen), jongvolwassenen (18-25 jaar ) en mannen. Maar de behoefte overtreft het aanbod. Zie de website van Stimulans

De voorkeur van het stadsbestuur gaat uit naar Stimulans. Daarbij rijzen evenwel twee problemen. Vooreerst is bij vervreemding van onroerende goederen van gemeenten de openbare verkoop de regel. Een openbare verkoop is de beste garantie om een goede prijs te krijgen, en het gaat ten slotte om een eigendom van de gemeenschap. Een onderhandse verkoop - zonder algemene oproep aan bieders - kan slechts als er redenen zijn van algemeen belang, dat wil zeggen: van groter belang dan de stadsfinanciën.

Volgens het stadsbestuur is het "algemeen belang" een vrij rekbaar begrip. De "zorg voor sociaal evenwichtige ontplooiing" kan ook van algemeen belang zijn. In die zin is een verkoop aan Stimulans - die een oplossing biedt aan het probleem van thuisloosheid - overenkomstig het algemeen belang.

Een ander probleem is dat Stimulans eigenlijk niet aandringt op verkoop. Het caw heeft het geld niet om zomaar veel te investeren in gronden. Liever zouden zij de grond tegen een redelijke jaarlijkse pachtprijs in erfpacht krijgen. Dan kunnen zij hun strak budget volledig inzetten in de bouw van hun nieuwe opvangcentrum.

Maar op advies van zijn dienst Facility is het stadsbestuur alleen geïnteresseerd in verkoop. En bovendien wil de stad de stapelplaats nog tot 2011 in gebruik houden omdat pas tegen dan de site Callens in gebruik kan worden genomen.

Een te volgen dossier! Een tweede bespreking in het schepencollege werd alvast uitgesteld.

depot2

13:46 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.