02-01-09

Philippe, Bart en Carl zijn de Kortrijkse mannen in Brussel

Stefaan De Clerck wordt niet de burgemeester van de zeven nieuwe Leiebruggen

noordbrug1

Stefaan De Clerck - "ik ga voluit voor Kortrijk" - gaat terug naar het ambt van minister van Justitie en laat het burgemeesterschap van Kortrijk aan onverwacht stemmentrekker Liieven Lybeer. Kortrijk heeft daarmee twee ministers in de federale regering. Het is evenwel op het Vlaamse niveau dat beslist wordt over het lot en de zegeningen ten bate van de steden en gemeenten. Op Vlaams niveau heeft Kortrijk in het Vlaams Parlement de heren Philippe De Coene, Bart Caron en Carl Decaluwe. Als er in Brussel iets kan gedaan worden voor de Groeningestad, zijn het die drie die het zullen moeten doen.

Ik zal niet uit Kortrijk weggaan om gewoon minister te worden

"Ik heb beslist voluit te gaan voor het burgemeesterschap van Kortrijk" zei Stefaan De Clerck op 21 mei 2006 (interview door Peter De Backer in Het Nieuwsblad op Zondag); de gemeenteraadsverkiezingen waren in aantocht.

Drie jaar eer - de federale verkiezingen van 18 mei 2003 kwamen eraan - klonk het nog zo in een interview door Boudewijn Vanpeteghem (BVP) in De Standaard (10 mei 2003). BVP: U bent burgemeester en partijvoorzitter, u was al minister en kamerlid. Waar beleefde u het meest voldoening aan? Stefaan De Clerck (prompt): Aan mijn mandaat als minister van Justitie. BVP: Zou u dat mandaat opnieuw willen bekleden? Stefaan De Clerck: Het is niet wijs twee keer hetzelfde mandaat uit te oefenen. Ik zeg dat voor mezelf, maar ik zeg dat ook voor Guy Verhofstadt. BVP: Wat zou u het liefst doen? Stefaan De Clerck (lange stilte): Dat is een vraag naar het hart. Kun je daar met je hart op antwoorden? Ik kan niet anders dan ... Ik neem graag de leiding in een uitvoerende taak. Ik breng graag zaken in beweging. Als partijvoorzitter kun je minder uitvoerend werken. Ik wil graag dichter bij het beleid zitten. BVP: Dus een uitvoerende taak: burgemeester of minister zijn? Stefaan De Clerck: Ik wil de leiding nemen. Ik zal niet uit Kortrijk weggaan om gewoon minister te worden. BVP: U gaat dus voor het eerste ministerschap? Stefaan De Clerck (na enige aarzeling): Ja, ik ben kandidaat-premier.

Op nieuwjaar 2009 moeten we vaststellen dat Stefaan De Clerck toch opnieuw Kortrijk verlaat om gewoon minister te worden, en wel om terug te keren naar het postje dat hij prefereerde boven het burgemeesterschap van Kortrijk: minister van Justitie.

Het is niet de eerste keer dat hij als burgemeester Kortrijk in plan laat. Eind 2002 liet hij tot na de verkiezingen van 2003 eerste schepen Frans Destoop de sjerp dragen. Blijkbaar heeft Stefaan De Clerck het iedere keer na een paar jaar moeilijk om zich tot het burgervaderschap van Kortrijk te beperken. Toen was het om als nationaal voorzitter van de Vlaamse christendemocraten de verkiezingscampagne te voeren, in de hoop nadien premier te worden. Het is hem niet gelukt.

"De burgemeester pleegt woordbreuk" stelde gemeenteraadslid Lieve Vanhoutte toen (Het Nieuwsblad, 13 november 2002): "In zijn verkiezingspropaganda stelde hij onomwonden klaar te zijn voor een engagement op lange termijn. Sindsdien verklaarde hij in talloze interviews dat het partijvoorzitterschap en het burgemeesterschap gemakkelijk te combineren waren. Uiteindelijk treedt hij als burgemeester nu toch terug. De kiezers die Stefaan De Clerck een mandaat gaven om voluit voor Kortrijk te gaan worden in hun hemd gezet". Lieve Vanhoutte zetelt nog altijd in de gemeenteraad, maar niet meer als N-VA'er als toen maar als CD&V'er. Zij zwijgt thans.

Voorzitter gemeenteraad

Het probeem van Stefaan De Clerck is dat zijn ogen groter zijn dan zijn buik. Als kersvers burgemeester combineerde hij die zware opdracht met het nationaal partijvoorzitterschap en het mandaat van lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hoewel hij iedere keer weer bevestigde dat hij dat allemaal tegelijk aankon, heeft hij stap voor stap opdrachten moeten laten schieten. In 2001 verliet hij de Kamer. In 2002 trad hij tijdelijk af als burgemeester.

Nu ook weer wordt het combineren. Hij mag dan al 'verhinderd' zijn voor het burgemeesterschap - als hij kon, zou hij burgemeester-minister zijn, maar de artikels 61 en 48 van het Gemeentedecreet verbieden dat - het ziet ernaar uit dat hij voorzitter van de gemeenteraad blijft. Zie over het voorzitterschap van de gemeenteraad mijn eerder stuk. In elk geval wordt in de komende gemeenteraad, 12 januari 2009, wel zijn vervanging als burgemeester en schepen van cultuur geregeld maar niet zijn eventuele vervanging als raadsvoorzitter. In de gemeenteraad kan De Clerck voor pers en publiek de eerste viool blijven spelen. "De vernieuwde ploeg moet het nu doen, maar ik zal nog regelmatig mijn opwachting maken" liet Stefaan De Clerck weten in Het Laatste Nieuws (2-1-2009). Dus toch nog een beetje de twee opdrachten samen.

Het resultaat van zijn machtshonger in de vorige bestuursperiode kent iedereen. Stefaan De Clerck en zijn CD&V verloren, ondanks de steun van de kartelpartner N-VA, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 voor het eerst de absolute meerderheid. Dat kwam onder meer omdat zijn supporters het hem kwalijk namen dat hij, zeker in de eerste jaren, te weinig beschikbaar was geweest voor Kortrijk. De nederlaag werd in zijn partij dan weer aangegrepen, om hem de weg te versperren naar de post van minister-president van de Vlaamse Regering. "Stefaan De Clerck heeft het bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk danig verkorven, zodat hij niet meer in aanmerking komt om Yves Leterme op te volgen als Vlaams minister-president" schreef Paul Geudens in Gazet van Antwerpen (18 november 2006).

In elk geval zal Stefaan De Clerck de burgemeester niet zijn die in zijn ambtsperiode de zeven bruggen zal openen waarop hij zich heeft beroemd. Schepen van Openbare Werken Guy Leleu, CD&V, was er als de kippen bij om "de verantwoordelijkheid over de Leiewerken" (Het Laatste Nieuws, 31-12-2008) over te nemen van De Clerck. Toch wel een dankbare "verantwoordelijkheid": het is het Vlaamse Gewest dat bouwheer is, niet de stad.

Discreet stemmenkanon

Niemand kon op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 voorspellen dat Lieven Lybeer in de komende zes jaar burgemeester zou worden. Stefaan De Clerck orakelde weer voluit "chef van de stadsrepubliek Kortrijk" (2-4-2005, Gazet van Antwerpen) te willen blijven. En de Gilde, het ACW, schoof - je weet maar nooit - schepen Guy Leleu naar voren op de tweede plaats. Guy Leleu was de alom geachte schepen van Openbare werken en Mobiliteit van wie verwacht werd dat hij een schrik van stemmen zou behalen. Van Gildeman Lieven Lybeer wist men dat hij een stemmenkanon was; om een verrassing te voorkomen werd hij pas op de zesde plaats uitgespeeld.  

Personeelsschepen Lybeer gaf geen krimp en verdubbelde zijn inspanningen om voorkeurstemmen te vergaren. Hoe? Wel: eentje per eentje maar dan zonder ophouden. Bij stad Kortrijk werken meer dan duizend personeelsleden; ik denk niet dat er veel zijn die hij niet heeft bezocht, een raamaffiche van zichzelf achterlatend. De man is de neef van gewezen CVP-stemmentrekker Joël Devos, die als gedienstig mutualiteitsbediende (CM natuurlijk) vriend en vijand verbaasde door de stemmen bijeen te sprokkelen van al wie aan zijn loket kwam. Bovendien had oom en heeft neef een praktijk van dienstbetoon op bijna industriële schaal; de daarvoor geschikte schepenambten zoals bevolking, personeel, sociale economie en sociale zaken kwamen hen daarbij zeer goed van pas.

Het resultaat was dat Lybeer (3521 voorkeurstemmen) tweede meest voorkeurstemmen behaalde achter een ontgoochelende Stefaan De Clerck (8634). Hij sprong zonder meer over het hoofd van de aangewezen ACW-kroonprins Leleu (3037). Overigens behaalden in diezelfde gemeenteraadsverkiezingen van 2006 Vincent Van Quickenborne, VLD, 6358 en Philippe De Coene, sp.a-Spirit, 4083 voorkeurstemmen.

Het komt Stefaan De Clerck misschien wel goed uit dat zijn tijdelijke (?) plaatsvervanger niet een sterk geprofileerde politicus is waarvan hij moet vrezen dat hij hem de volgende keer naar de kroon zou kunnen steken. Maar hoe discreet Lieven Lybeer zich ook beweegt in het politieke wereldje: hij moet niet onderschat worden. Hij werkt onvermoeibaar voort aan het uitbreiden van zijn stemmenportefeuille. Bij de vorming van het stadsbestuur in 2007 is hij zijn bevoegdheid over het stadspersoneel afgepakt. Maar als schepen van sociale economie is hij er intussen in geslaagd een myriade van sociale-economiebedrijfjes te laten oprichten die werk en inkomen verschaffen aan een aanzienlijk aantal mensen, waarvan er velen denken dat zij dat persoonlijk aan Lybeer te danken hebben.

Het bestaat dus nog: succesvolle politici die hun carrière niet te danken hebben aan wat in de partijcenakels wordt bedisseld. In die zin vind ik het fenomeen Lybeer een aangename vaststelling. Dat selfmade-aspect is tegelijk ook zijn zwakte. Het grootste gevaar voor Lieven Lybeer komt uit eigen kringen. Niet iedereen in de Gilde (ACW) is even gelukkig met de onverwachte opgang van hun standgenoot. Het is trouwens opvallend hoe weinig gejuich opstijgt bij de kopstukken van het Kortrijkse ACW.

Goed bediend

Door de "promotie" van Stefaan De Clerck, CD&V, heeft Kortrijk nu weer twee federale ministers; Vincent Van Quickenborne, OpenVLD, blijft minister van Ondernemen en Vereenvoudigen. Volgens de liberale excellentie kan dit alleen maar de Kortrijkse dossiers en de streeksdossiers ten goede komen: "Kortrijk zal daardoor in de komende tijd wel zeer goed bediend worden op politiek vlak" (Het Laatste Nieuws, 31-12-2008).

Ik bewonder het optimisme van Van Quickenborne, maar hij moet niet overdrijven. Het is niet in de federale regering dat de belangrijke beslissingen vallen over het wel en wee van steden en gemeenten. Dat is een bevoegdheid die is geregionaliseerd. Het is de Vlaamse Regering, CD&V-OpenVLD-sp.a (en fractiepartner), die bevoegdheden zoals binnenlands bestuur, lokaal beleid en openbare werken beheert, onder aansturing en controle van het Vlaams Parlement.

Toen Stefaan De Clerck de eerste keer minister van Justitie was, was zijn grote wapenfeit voor Kortrijk de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw in de Beheerstraat. Hoeveel Kortrijkzanen hebben daarvan wakker gelegen? Overigens is niet iedereen ervan overtuigd dat dit een geslaagde realisatie is geweest. Het gebouw, een creatie van Stéphane Beel, vriend van Stefaan De Clerck, kreeg een plaats in de lijst van lelijkste hoeken van Vlaanderen in De Morgen (30-07-2005). "Het plein voor het gebouw is zo dood  als een pier. Het gebouw zit geprangd tussen een rangeerstation (kan interessant zijn als Justitie de kampen weer invoert), achtergevels van verwaarloosde panden en een zielloze straat op een zielloze afstand van het echte centrum. Niemand brengt de eerlijkheid op om te vertellen dat het paleis al even hautain is voor zijn buurt als zijn Brusselse voorganger, dat cool en clean zijn geen groter rechtvaardigheidsgevoel oplevert, dat er zelfs geen moeite is gedaan om de omgeving een ietsiepietsie proper te maken en wat groen aan te leggen". De auteur van deze vernietigende beschouwing is Filip Canfyn, intussen aangeworven als hoofd van de directie Stadsplanning en Ontwikkeling van Kortrijk.

Het zijn niet de departementen Justitie en Administratieve Vereenvoudiging die Kortrijk vooruit zullen stuwen in de harde wereld van de citymarketing. Daarvoor zal men de contacten moeten inschakelen op het Vlaamse niveau. In de gemeenteraad zetelen drie Vlaamse volksvertegenwoordigers: de harde werkers Carl Decaluwe, CD&V, en Bart Caron, sp-a-fractie, en nu ook Philippe De Coene, sp.a, die als schepen al bewees zijn handen uit de mouwen te kunnen steken voor Kortrijk.

12:25 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

Commentaren

To the point Alweer zo'n stuk waarbij men zich afvraagt waarom dit niet kan in de lokale papieren pers. Evenwichtig, sereen en gewoon de ware feiten.

Gepost door: Frans Lavaert | 04-01-09

De lokale pers?!? Wat pers? Waar pers? Hoe pers?

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 04-01-09

De gesel van de camorra Stefaan De Clerck stamt uit een familie waar kuiperij ten behoeve van persoonlijk geldgewin en eigenbelang legendarisch is. Steffy kan er niets aan doen. Het zit gewoon in de genen. Wisten ze dat niet eerder bij de sossen ? Hoe kunnen ze dan liggen zaniken over 'woordbreuk' en 'verraad' na eerst zelf 6 jaar lang in het stadsbestuur met boer Clerck zoete broodjes te hebben gebakken en de ogen gesloten voor de camorra truken van een trouweloos politiek personage dat alleen door hoogmoed en geldzucht gedreven wordt...
Dat is politiek te Kortrijk.

Gepost door: walter maes | 05-01-09

kuiperij Als stevig opposant van De Clerck en co wil ik mij toch distantiëren van zware beschuldigingen die zonder enig bewijs onder de strafrechtelijke kwalificatie van laster vallen. Ik kies voor andere manieren om politiek te bedrijven.

Gepost door: marc | 06-01-09

Farce Oejejoeie, Marc in de rol van politieke fatsoensrakker en zedenmeester ?
Maar eenmaal aan de macht plooien ook de sossen zich geestdriftig naar de geneugten en weldaden die met de macht verbonden zijn...Zo is politiek. Het oppositiespel is doorstoken kaart. Een farce.

Gepost door: walter maes | 07-01-09

fatsoenrakker De politiek is rot, mijn stem gaat naar een zot. Is dat uw advies, Walter? 't Zijn allemaal dezelfde: toch wel iets te gemakkelijk. Dat is niet waar. Het loont nog altijd de moeite een bewuste keuze te maken tussen partijen en kandidaten.

Gepost door: polo | 07-01-09

Ricky Singh Dat is waar Polo. Er zijn nog goeien in de politiek.
Ik stem op Hans Rieder, Murat Karabulut en Ricky Singh. Politiek is een roeping voor dienaars van het schamele.

Gepost door: walter maes | 09-01-09

Walter zonder politiek Tja Walter,

Zonder politiek was je schrijfloos

Gepost door: Carlo Herpoel | 13-01-09

partijloos Ja, dat is ook waar, maar minder erg dan partijloos zoals Bartje (Caron)

Gepost door: walter maes | 19-01-09

politiek dakloos So what, Bart behoort nu voorlopig tot dat grote deel van de mensen dat zich politiek dakloos voelt. Jij toch ook, Walter?

Gepost door: Bart | 19-01-09

De commentaren zijn gesloten.