21-12-08

Bibliotheek van de toekomst: eerst Conservatoriumplein ontmijnen

conservatoriumplein1

Op het Conservatoriumplein komt ooit, als 't lukt, de nieuwe bibliotheek - bibLLLiotheek - van Kortrijk, een torengebouw met de nieuwe stadsbibliotheek, onderdak voor diverse instellingen van levenslang leren en een pendelaarsparking. Een investering geraamd op meer dan 30 miljoen euro zonder BTW. De onderhandelingen met de beoogde, meefinancierende partners, zijn nog niet rond. Toch is het stadsbestuur op eigen kosten al begonnen aan de voorbereidende onderzoeken. Een topografische opmeting en een bodemsondering zijn al in oktober toegewezen. Maar de firma van het sonderingsonderzoek durft niet te beginnen met boringen. Men vermoedt immers - wat de Kortrijkzanen van een zekere leeftijd al altijd hebben geweten - dat er onder de parking van het Conservatoriumplein nog onontplofte bommen liiggen. Het plein is immers niets anders dan de bommenkrater van de platgebombardeerde gevangenis van Kortrijk.

De onderhandelingen met verschillende partners voor de bouw op het Conservatoriumplein van een torengebouw met een multimedia-informatheek, lokalen en studio's voor volwassenenonderwijs en een grote pendelaarsparking, zijn nog lang niet rond. Over het project van meer dan 30 miljoen euro zonder BTW schreef ik al van de zomer een stuk. De stad schiet de kosten van de onderzoeken die de aanstelling van een ontwerper voorafgaan, voor.

De prijzen zijn voor een keer allemaal zonder BTW omdat de stad hoopt met een constructie van alternatieve financiering en privaat-publieke samenwerking de BTW te recupereren.

In oktober gaf het stadsbestuur al een opdracht voor de opmaak van een topografisch opmetingsplan aan de firma Eyckmans³, uit Roeselare. Ook voor het bodem- en sonderingsonderzoek is een opdracht gegund, na offertes te hebben gevraagd aan vier specialisten. De firma Abesim van Zwijnaarde (website) haalde het als goedkoopste, met 7.837 euro (zonder BTW). Eigenaardig genoeg heeft het stadsbestuur die prijs intussen naar beneden afgerond tot 7.500 euro zonder BTW.

Voor zijn opdracht moet Abesim 32 "standaard analyse pakketten" (proefstalen) samenstellen en 12 boorsonderingen uitvoeren. En daar blijkt het schoentje nu te knellen. Bij het uitwerken van de offerteaanvraag waren de stadsdiensten (Stadsplanning en -ontwikkeling) ervan uitgegaan dat er op het Conservatoriumplein en in de stationsomgeving een beperkt risico bestond van explosiegevaar door achtergelaten munitie in de ondergrond. Met enige 'voorzichtigheid' dacht men het ontploffingsgevaar te kunnen vermijden.

Reëel explosiegevaar

Maar Abesim heeft zich eerst grondig geïnformeerd. Zoals alle oude Kortrijkzanen weten, is de stationsomgeving in Kortrijk zwaar en langdurig gebombardeerd op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Onder meer de gevangenis van Kortrijk is op die manier daar van de kaart verdwenen. Bij de aanleg van de tunnel onder de spoorweg in de nabijgelegen Zandstraat kort na de oorlog is een zware Engelse bom ontploft met grote materiële schade. Enkele jaren geleden werd bij werken aan het busstation munitie aangetroffen in de bodem op minder dan een meter onder de parkingverharding!

Abesim betrouwt het niet. De firma vreest een reëel explosiegevaar als men aan het boren gaat in de parking die dagelijks door honderd wagens wordt ingenomen. De specialist wil alleen aan de slag als er eerst een "magnetometrisch" onderzoek wordt uitgevoerd. Dat is een screening van de bodem op de aanwezigheid van metaal en munitie.

Abesim heeft zelfs al een bedrijf dat bereid is de screening te doen: aDeDe van Gent (website). dat blijkt trouwens de enige Belgische firma te zijn die dat aankan - of men zou een beroep moeten doen op het leger. Extrakost: 2.900 euro.

19:00 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Ontmijnen ???

Gepost door: Martine | 21-12-08

de drie Lullen Kortrijk heeft iets met letters. Na het Gouden Kalf krijgen we nu dus de drie Lullen in de strot geduwd. Bij wijze van spreken, uiteraard.

Naar aloude Kortrijkse gewoonte zal ook deze constructie weer uit 2 delen bestaan: een zichtbare fallus en een onzichtbare ondergrondse parking. Straks is heel Kortrijk onderkelderd met parkeergarages, zo lijkt het. Een 'pendelaarsparking' wordt het hier genoemd. Gemakshalve vergeet men erbij te vermelden dat die parking wel betalend zal zijn. En als men hetzelfde tarief - voor treinkaarthouders 195 euro per jaar - hanteert als in de Tackparking dan weet de modale pendelaar dat die parkinggelegenheid weer niet voor hem weggelegd is. De term 'pendelaarsparking' is in deze context dan ook erg verhullend. Laten we het daarom gewoon maar 'betaalparking' noemen. Dat dekt de lading een stuk beter.

Dat het stadsbestuur sonderingen laat uitvoeren, getuigt van vooruitziendheid. Waarschijnlijk wil het niet dezelfde fout maken als bij de bouw van het Gouden Kalf waarbij de sonderingen niet diep genoeg uitgevoerd werden. Met de gekende gevolgen voor de omwonenden. De extra kost van 2900 euro om na te gaan of er zich geen ontplofbaar tuig in de ondergrond bevindt is maar een schijntje van de totale kostprijs en valt zeker te verantwoorden. Misschien is het zelfs de enige kost aan dit hele project die te verantwoorden is.....

Gepost door: Pär Ongeluck, Compostmeester | 22-12-08

in de strot Waarde Compostmeester, alstublieft! Niet minder dan 3 lullen in de strot geramd. Had deep throat dat nog mogen meemaken ....

Gepost door: POlo | 22-12-08

Netjes Heren, hou het netjes. Dat is hier geen jongensclub.

Overigens voor een keertje volledig akkord met Pär.

Gepost door: Marc | 22-12-08

Stedenbouwkundige In ieder geval wil ik zeggen dat zij niet de enigste zijn in België, het bedrijf G-Tec uit Blegny kunnen de analyse naar onontplofte projectielen ook doen

Gepost door: Joris Bortels | 13-01-09

De commentaren zijn gesloten.