24-11-08

Eindelijk winterasiel voor daklozen in Kortrijk

sociaal huis1

Er lopen in Kortrijk 120 daklozen rond. Het aanbod van 74 bedden voor residentiële opvang zit dan ook permanent overvol. En het zijn niet de 5 extra bedden van het Regionaal Crisisnetwerk die de nood zullen lenigen. Met de winter voor de deur en in tegenstelling met vorige jaren komt er nu eindelijk, naar Gents voorbeeld, een nachtopvang voor de restgroep van daklozen. Het blijft voorlopig bij een experiment, waarvoor de stad, het OCMW, een paar caw's en de provincie de krachten en middelen bundelen. Intussen zijn de initiatiefnemers en het stadsbestuur gepakt in snelheid door de vroege winter.

Thuisloosheid

Sinds 2005 is in Kortrijk een 'stuurgroep thuisloosheid' aan de slag. De stuurgroep pakte geregeld uit met rapporten die door het stadsbestuur gretig werden gelezen. Het kwam tot een "sectoroverstijgende en werksoortdoorbrekende" samenwerking tussen allerlei instanties en organisaties. Concreet engageerde het stadsbestuur zich ertoe jaarlijks te investeren in drie (3) crisisstudio's. Dat alles kon de groei van de daklozen die niet van de straat geraakten, niet temperen. De bestaande indruk werd bevestigd dat er dringend nood is in Kortrijk aan bijkomende opvang voor daklozen. In de groep vindt men meer en meer personen van alle leeftijden, met uiteenlopende gezinssamenstellingen, van elk geslacht en meestal met een waaier van problemen.

Er is een rapport thuisloosheid gemaakt waarin de welzijnssector van Kortrijk een overzicht geeft van het probleem. In een periode van viermaanden zijn er 100 toestanden geregistreerd van dakloosheid of van woonproblemen waarvoor geen oplossing kon worden gevonden in het bestaande aanbod van residentiële opvang. VZW De Kier werd geconfronteerd met 120 daklozen. Het Kortrijkse straathoekwerk heeft contact met 20 daklozen en 12 mensen in een kraakpand. In de winter stijgt het aantal daklozen.

Kortrijk beschikt alles bijeen over 74 bedden voor residentiële opvang. Die bedden zijn constant bezet, waardoor er geen mogelijkheid is voor een tijdelijke opvang van daklozen. Bij residentiële opvang gaat het verblijf trouwens gepaard met andere hulpverlening, en niet alle daklozen wensen die psychosociale hulp te genieten. Voorts zijn er ook 5 bedden per nacht ter beschikking bij het Regionaal Crisisnetwerk (1 voor een man, 1 voor een vrouw, 1 voor een kind, 1 voor een jongere en een reservebed in een ziekenhuis). Maar ook die opvang is gekoppeld aan begeleiding, die heel wat daklozen willen ontvluchten.

Vrijwilligers.

Vandaar dat men nu heeft beslist een aanbod te scheppen van pure nachtopvang, waarbij de daklozen gerust gelaten worden. Een dergelijk initiatief bestaat al langer in Gent (van het OCMW en caw Artevelde, 20 plaatsen op de verdieping boven het magazijn van de dienst Feestelijkheden in de Gasmeterlaan). Aan het experiment voor winter 2008-2009 werken mee: de stad, het OCMW, en de centra voor algemeen welzijnswerk (caw) Piramide en Stimulans. Het initiatief wordt mee gefinancierd door de Provincie, die 12.500 euro inbrengt. Het OCMW stopt er 17.500 euro in, en de stad evenveel. De caw's doen de dagelijkse coördinatie en stellen daarvoor samen twee personeelsleden ter beschikking.

Voor het overige wordt het een project dat vooral op vrijwilligers draait. Daartoe is een oproep gedaan. De goede zielen gaan in shiften werken; een avondploeg van 21 tot 23 uur, een nachtploeg die inslaapt en een ochtendploeg van 6 tot 9 uur. Wie zich geroepen voelt, kan op donderdag 4 december naar het Buurtcentrum Achturenhuis voor twee informatiemomenten: om 17 en om 19 uur.

Kaarten

Het nachtasiel komt in de Pieter De Conincklaan 6, een burgerswoning naast het vroegere migrantencentrum, niet ver van het hoofdkwartier van de Unie der Zorgelozen en het Poortgebouw Vetex. De nachtopvang zal uitsluitend een 'hotelfunctie' hebben: een aanbod van bed, bad en brood, los van enige hulpverlening. Er worden geen vragen gesteld aan de dakloze; slapen is het belangrijkste. Vooraleer ze in bed worden gestopt kunnen de klanten een kop soep met een boterham krijgen. 's Morgens worden zij niet terug de straat opgestuurd zonder ontbijt. Om 9 uur moeten zij evenwel plaats ruimen voor de schoonmaakploeg.

Er komen in totaal 10 à 15 bedden. Het is duidelijk dat dit niet alle noden kan lenigen. Daarom wordt er gewerkt met groene en rode kaarten in een systeem dat de daklozen in Gent als het meest objectieve ervaren. Elke dakloze mag er per 14 dagen slechts 5 dagen overnachten. Reserveren is onmogelijk, ook al omdat er overdag niemand aanwezig zal zijn in het burgershuis. 

Prachtig en proficiat aan de vrijwilligers, maar is dat alles wel voldoende? Het asiel gaat volgende maand van start en zal open blijven tot 1 maart 2009. Nu de winter al redelijk vroeg is toegeslagen, is er wel een tijdelijke nood die niet wordt gelenigd. Bovendien is het de vraag waarom het initiatief beperkt blijft tot de wintermaanden. In Gent heeft men intussen al beslist de nachtopvang het hele jaar door open te houden.

00:25 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Waar is dat kraakpand ergens?

Gepost door: flor | 30-11-08

Kraakpand Ergens halverwege de Damkaai?

Gepost door: Polo | 30-11-08

Wat scheelt er? Marc, wat scheelt er? Geen inspiratie meer? Vastgehouden in een luchthaven in Thailand? Belaagd door Nelly Maes? De mond gesnoerd door censor De Clerck? We kijken uit naar nieuwe artikels.

Gepost door: Polo | 02-12-08

Overspoeld Mi scusi, Polo, ik momenteel een beetje overspoeld door het werk. Maar ik zal 'mijn schâ inhalen' in de kerstvakantie. Beloofd!

Gepost door: marc | 02-12-08

De commentaren zijn gesloten.