18-11-08

Bert Herrewyn schaft Kortrijkse tapvergunning voor fuiven af

Bert Herrewyn

Met een goed onderbouwde interventie in de gemeenteraad heeft Bert Herrewyn, sp.a, gemeenteraadslid van de progressieve fractie, bekomen dat de tapvergunning voor fuiven uit de Algemene Politieverordening is geschrapt. Het ontwerp van Algemene Politieverordening, artikel 353 en volgende, eiste 'een positief bericht van de gemeente' (vergunning dus) voor zowel vaste, rondreizende als 'occasionele' drankgelegenheden. Eer dat positief bericht bij de drankschenker in de bus valt, moet een hele administratieve rompslomp doorworsteld worden, tot en met diverse moraliteitsonderzoeken. Organiseer dan als jongerenvereniging maar eens een fuif. Die bepaling is voor 'occasionele drankgelegenheden' nu geschrapt in Kortrijk.

Positief bericht

Aan de gemeenteraad van 17 november 2008 werd het ontwerp van Algemene Politieverordening ter goedkeuring voorgelegd. Zie ook: mijn stuk over de vrije meningsuiting in Kortrijk. De artikels 352 tot 355 geven een regeling voor de 'drankgelegenheden' in Kortrijk. Artikel 352 zegt dat de volgende artikels gelden voor zowel de "vaste, rondreizende en occasionele drankgelegenheden". Artikel 353 zegt letterlijk: "Het is verboden een drankslijterij te openen en er gegiste dranken te verkopen, tenzij men over een positief bericht van de gemeente beschikt. Hiertoe dient een aanvraag voorafgaand aan de opening te worden gericht aan de gemeente. Na controle van de moraliteit van de houder, de eventuele lasthebber en de bij deze personen inwonende of in de inrichting wonende personen die aan de exploitatie van de drankgelegeheid meehelpen (conform de artikelen 11 en 12 van de wet van 26 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank) kan er een positief bericht worden afgeleverd door de gemeente". Artikel 354 gaat over het verstrekken van sterke drank (dreupelkot), waarvoor naast het positief bericht ook een regelrechte vergunning nodig is. En artikel 355 zegt dat het verstrekte positief bericht of de dreupelvergunning persoonsgebonden zijn.

"Tiens," dacht gemeenteraadslid Bert Herrewyn: "heb ik niet gehoord dat de verplichting om een tapvergunning aan te vragen voor fuiven, occasionele drankgelegenheden dus, is afgeschaft? Door de wet van 14 december 2005 op de administratieve vereenvoudiging II, een van de wetten van toenmalig staatssecretaris en nu minister van Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne?". Quicky had bij de goedkeuring van de wet nochtans in het lang en het breed uitgelegd dat de gemeenten niet meer verplicht waren tapvergunningen af te leveren voor gegiste dranken, en dat er zelfs geen vergunning meer moest worden gevraagd voor sterke dranken zoals jenever.

Moraliteit

Vreemd dat die vereenvoudiging nog niet is doorgedrongen tot in Kortrijk waar Quicky zijn partij, OpenVLD, nochtans in de meerderheidscoalitie met CD&V heeft gemaneuvreerd, aldus Herrewyn. Als gewezen voorzitter van de Jeugdraad heeft Bert Herrewyn ervaring met het organiseren van fuiven. Hij weet hoe ambetant het is dat je moet langsgaan bij de politie om een tapvergunning aan te vragen. Daarbij doet de politie een onderzoek naar je moraliteit of achtergrond.

Het gemeenteraadslid van de sp.a-Groen!-VlaamsProgressievenfractie stelde dan ook voor om de fuiven (occasionele drankgelegenheden) uit de politieverordening te schrappen.

De meerderheid zat danig verveeld met het voorstel. Minister van Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne zetelt immers nog in de gemeenteraad en hij was waarempel die avond zelfs aanwezig. Op vraag van OpenVLD kreeg OpenVLD-schepen Marie-Claire Vandenbulcke trouwens ook de bevoegdheid van administratieve vereenvoudiging in het stadsbestuur. "Toch wel straf dat je de afschaffing van regels met grote trom verkondigt, maar er in eigen stad niet in slaagt diezelfde pestregels te schrappen.

Uiteindelijk is de meerderheid gezwicht voor de argumentatie van Bert Herrewyn. Hij mag met recht en reden de titel opeisen van: 'afschaffer van de tapvergunning voor fuiven in Kortrijk'!

10:54 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Minder is beter goe nieuws voor de jongeren, minder rompslomp, meer feest, beter voor Kortrijk!

Gepost door: tine | 18-11-08

vergunning Goed werk, Bert! Nu nog het zelfde met die voorhistorische nachtvergunning en ik trakteer je een bak Duvel in het goedkoopste cafeetje van K-stad.

Gepost door: Adelbert | 26-11-08

De commentaren zijn gesloten.