03-11-08

Het Kortrijks stadsbestuur beboet zakenpartner H.Hart

HHart1

De stedelijke leegstandstaks in Kortrijk leidt tot onbillijke situaties. Zo taxeert het stadsbestuur zijn heel bereidwillige zakenpartner Woon en Zorg H. Hart voor leegstand en verkrotting. Het gaat om panden in de Budastraat die H.Hart in een stadsrenovatieproject van het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK heeft overgenomen. Die panden verkreeg H.Hart in een ruil voor zijn afgeschreven rusthuis in de Wijngaardstraat, elders in de stad. Als het SOK dat rusthuis niet in handen had gekregen, was er van heel de bouw van het megawinkelcentrum van Foruminvest geen sprake geweest. Het reglement van de leegstandstaks geeft aan het SOK 5 jaar respijt; aan H.Hart slechts 3 jaar. "BILLIJKHEID IS GEEN CRITERIUM VOOR VRIJSTELLING" zegt het stadsbestuur in zijn antwoord op het bezwaarschrift van H.Hart.

Bij de invoering van het belastingsreglement in 2005 heb ik in de gemeenteraad er nog voor gepleit om sociale huisvestingsmaatschappijen en andere semi-publieke stadsvernieuwingspartners bepaalde vrijstellingen te geven op de leegstandstaks. Ik sprak met ervaring, als toenmalig voorzitter van Goedkope Woning. Men heeft mij niet willen volgen; men - met name toenmalig stadsvernieuwingsschepen Frans Destoop - wou ook ten opzichte van die actoren over een drukkingsmiddel beschikken.

Gerontopolis

Op het eiland Buda is de instelling Woon en Zorg H.Hart al jaren op een opmerkelijk doortastende manier bewonderenswaardige voorzieningen aan het uitbouwen voor de aangepaste huisvesting, zorg en opvang van ouderen. Of dat alles daar moet worden geconcentreerd, is een andere vraag. De ontwikkeling van een gerontopolis (seniorenstad) gaat in elk geval in tegen welzijns- en stedenbouwkundige tendenzen om wonen en zorg voor bejaarden zoveel mogelijk te integreren met het wonen van andere leeftijdsgroepen. Op Buda wordt nagenoeg excusieve ouderenhuisvesting ingewerkt tussen uitgangsleven en culturele experimenten - als dat maar blijft goed aflopen.

De naam H.Hart gaat terug op de vroegere kliniek van de Zusters van Liefde van Vincentius-a Paulo die daar was gevestigd. Het was in 1888 Kortrijks eerste 'moderne' kliniek, opgericht door de vooruitstrevende arts E.J. Lauwers. Na een onderbreking vanaf 1904 werd de kliniek in 1924 opnieuw geopend door onder meer dokter A. Baekelandt. Vanuit de panden van de gewezen kliniek heeft Woon en Zorg H.Hart voortdurend bijgebouwd en bezet thans een stadsdeel van de Nieuwe Leie tot de Kapucijnenstraat. De initiatieven hebben veel succes bij de doelgroep en de wachtlijsten zijn navenant.

Het Stadsontwikkelingsbedrijf, SOK, heeft die succesvolle maar eenzijdige ontwikkeling niet echt bijgestuurd, integendeel. Eind 2005 speelde het SOK de groep Woon en Zorg H.Hart 4 leegstaande panden in de Budastraat toe. Daarmee kan de groep zijn uitbreiding voortzetten, als er ten minste binnenkort klaarheid komt over de precieze grondinname voor de nieuwe Budabrug. Die brug is een cruciaal onderdeel van de Leieverbredingswerken die het centrum van Kortrijk al jaren gijzelen.

Woon en Zorg H.Hart had ook zijn oog laten vallen op de aanpalende gebouwen van de textielverdelingsfabriek De Smet-Dejaeghere. Maar daar is van stadswege een stokje voor gestoken; het wordt een 'kunstenfabriek', een productieruimte voor allerlei artistieke experimenten in het kader van Buda Kunsteneiland.

K in Kortrijk

Precies door het dreigende vooruitzicht van de Leieverbredingswerken stonden de panden Budastraat 54, 58, 60 en 62 al geruime tijd leeg. Het SOK heeft ze opgekocht, en ze kwamen goed van pas als ruilobject om het afgeschreven rustoord te verwerven dat H.Hart in een ander deel van Kortrijk, de Wijngaardstraat bezat. Wijngaardstraat 41 maakte deel uit van het bouwblok dat samen met het scholencomplex en klooster van Bijstand is gesloopt door Foruminvest voor de bouw van het megawinkelcentrum 'K in Kortrijk'. Het SOK heeft de komst van investeerder Foruminvest mogelijk gemaakt, onder meer door het gewezen rustoord te verkopen. Als H.Hart niet akkoord was gegaan met de ruiloperatie Wijngaardstraat/Budastraat, dan waren de reusachtige sloop-, graaf- en bouwwerken voor 'K in Kortrijk' gewoonweg niet gestart!

Billijkheid

Daarom is het des te pijnlijker dat het stadsbestuur juist voor die panden in de Budastraat meent H.Hart te moeten sanctioneren voor leegstand en verwaarlozing. In totaal krijgt Woon en Zorg H.Hart een leegstandstaks aangesmeerd van 13.650 euro. Algemeen directeur Wino Baekelandt van Woon en Zorg gaat daar helemaal niet mee akkoord. Hij wijst op zijn cruciale inbreng voor de ontwikkeling van het winkelcentrum van Foruminvest. Hij doet dan ook een beroep op de zin voor billijkheid van het stadsbestuur.

Maar Woon en Zorg H.Hart heeft nog een ander doorslaand argument. Omdat de instelling de panden in de Budastraat verwierf van het SOK, dacht de directie dat zij evenveel vrijstelling zouden krijgen als het SOK zelf. Nu blijkt dat het taksreglement anders uitpakt. Het SOK mag zijn panden 5 jaar laten leegstaan en verkrotten; de zakenpartners van het SOK slechts 3 jaar.

H.Hart heeft dat rijtje huizen in de Budastraat verworven eind 2005. Nummer 54 stond al leeg vanaf december 1999, nummer 58 vanaf oktober 2004, nummer 60 vanaf oktober 2003, en nummer 62 vanaf juni 2003. H.Hart dacht alle panden te slopen binnen de vijf jaar, tegen 2010. In die zin is een masterplan in voorbereiding, dat moet leiden tot de zoveelste uitbreiding van de groep. Het taksreglement geeft evenwel aan kopers van leegstaande panden slechts een vrijstelling van taks voor het belastingsjaar dat volgt op de verwerving. Hier is dat 2006. Voor 2007 ontsnapt H.Hart dus niet aan de taks voor panden die het SOK - en dus onrechtstreeks het stadsbestuur - heeft laten leegstaan.

De ingeroepen billijkheid telt niet. Met referentie naar de letter van het reglement schrijft het stadsbestuur in zijn besluit: "Billijkheid is geen criterium voor vrijstelling". Ik ben eens benieuwd of een rechter dat zou beamen - en dan zeggen we nog niets over dat andere algemeen rechtsbeginsel: het gelijkheidsprincipe.

Intussen heeft de burgemeester in september voor het hele rijtje in de Budastraat, tot en met het huis dat paalt aan de gerenomeerde bloemenwinkel Lagache, een slopingsbevel uitgevaardigd. Brokstukken van een bouwvallige muur waren op een auto terecht gekomen. Van de nood een deugd makend, heeft H.Hart het braakliggend terrein geasfalteerd. Er is nu een parking voor al zijn personeel.

lagache1

10:48 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Rechtzetting In mijn stuk was een stomme fout gesloten, die ik intussen heb rechtgezet. Ik had geschreven: "Intussen heeft de burgemeester in september voor het hele rijtje in de Budastraat, tot en met de gewezen bloemenwinkel Lagache, een slopingsbevel uitgevaardigd.". De gerenomeerde bloemenzaak Lagache is helemaal niet gesloopt en 'floreert' als voorheen. Mijn excuses.

Gepost door: marc | 19-11-08

De commentaren zijn gesloten.