22-10-08

Koopt stad Kortrijk pralinedoos voor Eurodistrict?

casino1

VOKA - Kamer van Koophandel van West-Vlaanderen wil af van zijn gebouwen in de Kortrijkse binnenstad. De Kamer heeft een optie genomen op grond op het Kennedypark, een bedrijvenzone die ooit door de intercommunale Leiedal is ontwikkeld op Hoog Kortrijk om er de hoofdkwartieren van het Kortrijkse bedrijfsleven te vestigen.Maar om te kunnen bouwen heeft de organisatie van Jo Libeer centen nodig, die zij hoopt bijeen te halen door de verkoop van haar huidige kantoren. Het betreft onder meer het beschermde gebouw met pronkgevel op het Casinoplein, een verzameling salons rond een concertzaal. De Kamer van Koophandel heeft dat gebouw eerst te koop aangeboden aan het stadsbestuur van Kortrijk. Het stadsbestuur is geïnteresseerd en is onderhandelingen begonnen met de verkopers. In de pers zag burgemeester Stefaan De Clerck al direct een paar bestemmingen voor het Casinogebouw: onderdeel van het Muziekcentrum of administratieve zetel van het onlangs opgerichte Eurodistrict (met Rijsel en Doornik). De Kamer van Koophandel vraagt 2,5 miljoen euro. Is het complex dat wel waard, en zo ja is het een prioritaire opdracht van de stad om het te kopen? Is aankopen hier wel de efficiëntste manier om het monumentale gebouw te bewaren?

Grande Harmonie

Het is een klein wonder dat een gebouw van 1844 met een dergelijk frivool verleden is blijven bestaan in het soms al te zakelijke Kortrijk. En als het Casinogebouw is blijven bestaan, dan is het bovendien dank zij de Kamer van Koophandel, waar de zakelijksten onder de Kortrijkzanen samentroepen.

Het hoofdgebouw van de eigendommen van de Kamer van Koophandel op het Casinoplein en in de Koning Albertstraat is in 1844 gebouwd in opdracht van de 'Société de la Grande Harmonie de Courtrai', als concertgebouw zegt men. Wat er ook van zij van die oorspronkelijke functie, de architect was Camille Dehults. Volgens de site van het Liberaal Archief  is de man in 1802 geboren in Doornik en was hij daar lid van de loge Les Frères Réunis; in 1838 is hij in Kortrijk komen wonen. De Société organiseerde muziektornooien. Zij ging later op in het Muziek van de Burgerwacht, een liberaal gezind gezelschap.

In 1851 moest de Société het gebouw al verkopen uit financiële noodzaak. Koper was het bisdom, dat er een Franstalige school in onderbracht waarin betalende leerlingen werden klaargestoomd voor het katholieke stadscollege (Sint-Amand). De grote tuin, die zich uitstrekte tot het Robbeplein, werd verkaveld. In 1950 nam het Textielpatroonsverbond er zijn intrek, gevolgd door diverse ondernemersverenigingen en uiteindelijk ook de Kamer voor Handel en Nijverheid, later opgenomen in VOKA (ex VEV) - Kamer van Koophandel van West-Vlaanderen.

Sissi

Het gebouw is bijzonder en niet alleen omwille van zijn eerbiedwaardige ouderdom. Het heeft een pronkgevel in neoclassicistische stijl, met driehoekig fronton, pilasters (nep-zuiltjes) en zuilen met ionisch kapiteel, rondbogige ramen, balusterborstweringen, een heuse kroonlijst en al wat je maar wil. De façade is proper bepleisterd en geschilderd. Het ziet er perfect uit als een negentiende-eeuwse speelzaal, hoewel het nooit een casino is geweest. 

Ook binnenin is het decor dat bij bourgeois in de tijd van Leopold I zo in de mode was - en doet denken aan een pralinedoos - deels bewaard. De inventaris van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed loopt over van bewondering: Deels bewaard neoclassicistisch interieur met onder meer centraal salon met gecanneleerde zuilen en pilasters. Bepleisterde plafonds. Gang met marmeren vloer met centraal stermotief. Behouden wandverlichting. Monumentaal trappenhuis met op de bovenverdieping met faux-marbre beschilderde zuilen. Indrukwekkende 'feestzaal' met behouden luchters met art-deco-inslag. 

Kortom een antiek receptie-, banket- en concertgebouw. Het gebouw is beschermd sinds 1996. Die bescherming is terecht. Het gaat inderdaad om interessant bouwkundig erfgoed, dat beeldbepalend is voor een mooi stadsplein (parking weliswaar). Maar wat doe je ermee? Wat kan men heden ten dage nog aanvangen met een decor waarin een van de Sissi-prenten kon opgenomen zijn?

Woeste grond

Geen wonder dat VOKA-Kamer van Koophandel van West-Vlaanderen ervan af wil. De verkoop kadert in een poging om hun verspreide diensten te hergroeperen. In de provincie wil de Kamer alleen nog een 'representatiegebouw' in Brugge behouden en een administratieve zetel in Kortrijk. Daartoe heeft de Kamer op het Kennedypark (hoek Kennedylaan-Munkendoornstraat, met uitzicht op de nieuwe gebouwen van de fusiekliniek) een optie genomen op 4000 m² bouwgrond. Maar eer VOKA-West-Vlaanderen tot de bouw van een kantoorcomplex kan overgaan, moet de ondernemersorganisatie eerst haar panden aan het Casinoplein en aansluitend in de Albertstraat zien te verpatsen.

Afgevaardigd-bestuurder Jo Lybeer van VOKA geeft de stad de eerste kans tot kopen. Hij gaf het stadsbestuur zelfs al een rondleiding ter plekke. De eigendom bestaat uit diverse delen die afsplitsbaar zijn: het al beschreven hoofdgebouw, Casinoplein 10, 560 m² groot, een woonhuis, Koning Albertstraat 27 (370 m²), een kantoorgebouw, Koning Albertstraat 17 (110 m²), zelfs 2 percelen 'woeste grond' te bereiken vanuit de Albertstraat (180 m²), en een parking, vroeger de tuin, van 954 m².Vraagprijs van VOKA: tussen de 2,3 en 2,5 miljoen euro; dat is althans wat in de pers verscheen.

Verlekkerd

Burgemeester Stefaan De Clerck zat van de zomer al bijeen met genoemde Jo Libeer en West-Vlaams VOKA-voorzitter Patrick Vanden Avenne. De burgemeester is verlekkerd op het pand. Hij zou uit de opbrengst van de uitverkoop van het overtollige vastgoed van de stad (zie mijn eerdere stukken) willen putten om het pronkpand te betalen. Hij kon zijn stadsbestuur ervan overtuigen de onderhandelingen met de huidige eigenaars te beginnen (beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september jl.).

Maar er komt ook nog een studie. De stadsdiensten zijn immers niet zomaar overtuigd van de goede staat van het gebouw. "Wij beschikken over weinig (te weinig?) informatie om een goed oordeel te vellen over de bouwfysische toestand van de diverse gebouwen". Een grote onbekende zijn de te verwachten jaarlijkse onderhouds- en verbruikskosten. In 1844 waren ook de rijkaards al blij dat ze zich konden opwarmen aan de walmende open haard en was het woord isolatie nog lang niet uitgevonden. Bovendien gaat het hier om een gebouw dat niet is gebouwd voor permanent gebruik en waarbij de verwarmingsaspecten dan ook niet belangrijk waren voor de ontwerper.

De stadsdienst Facility merkt ook fijntjes op dat grote verbouwingswerken niet evident zijn aangezien de Casino van buiten en van binnen beschermd is bij ministerieel besluit van 18 april 1996. Probeer in die omstandigheden maar eens een degelijke isolatie aan te brengen of een passende herbestemming te geven aan een gebouw bestaande uit een balzaal omringd met salons.

Eurometropool

In de pers liet de burgemeester al even in zijn kaarten kijken. Hij zag meteen al twee mogelijke bestemmingen voor het pronkgebouw. Het Conservatorium van Kortrijk is op zoek naar extra concertruimte. Misschien kan men het gebouw weer zijn oorspronkelijke bestemming geven. Zonder grondige aanpassingen zal dat evenwel niet gaan, want nog afgezien van het feit dat het 137 jaar geleden is dat de 'feestzaal' nog als concertzaal is gebruikt, zijn bijvoorbeeld de akoestische normen helemaal anders en moet men meer publiek een plaats kunnen geven dan het elitaire clubje van toen.

Maar Stefaan De Clerck heeft nog een ander wit konijn in zijn mouw. Het eerbiedwaardige gebouw met de statige gevel zou ook de administratieve zetel kunnen worden van zijn Eurodistrict, de metropool die is opgericht met Rijsel en Doornik. Of dat een goed idee is, hangt af van welke ambities men heeft met die officiële metropolisatie. Als men er werkelijk een efficiënt instrument wil van maken om van onze grensoverschrijdende agglomeratie een economische, culturele en waarom ook niet politieke aantrekkingspool te maken van Europees niveau, dan volstaat een symbolische huisvesting voor zijn secretariaat niet. Dan gaat men beter op zoek naar hedendaagse moderne kantoren, voorzien van alle faciliteiten die de technologie aan het ontwikkelen is.

Ik stel echter vast dat men van plan is de administratie van het Eurodistrict om te beginnen onder te brengen in Kasteel 't Hooghe, waar de aftakeling van het leegstaande pand overigens dringend moet worden gestopt. Zou het een grote verbetering zijn het Eurodistrict van het ene landhuis naar het andere feestpaleis over te brengen? Als men ècht een grootse toekomst droomt voor de Eurometropool, denk ik van niet.

Dat het Casinogebouw de moeite waard is om bewaard te blijven en zelfs gekoesterd te worden, staat buiten kijf. Maar of het een opdracht is van de stad om op te draaien voor de conservering van een gebouw met een moeilijke herbestemming is minder voor de hand liggend.

 

07:54 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

"Het Conservatorium van Kortrijk is op zoek naar extra concertruimte"... Nog meer? Zopas heropende de concertstudio, de Kreun bouwt daarnaast een concertzaal, Budascoop heeft nu twee of drie podiumzalen... Gaat er nog volk naar al die concerten? Op het laatste (uitstekende) concert van de kreun dat ik bijwoonde was amper 30 man (organisatoren meegerekend). Ik ben zelf melomaan, maar kan er niet wat efficienter samengewerkt worden?

Gepost door: melomaan | 26-10-08

extra concertruimte Tja, da's allemaal zo raar, hier in Kortrijk.

Vrijdag gelezen in ' t Kortrijks Handelsblad:
"Electro-dj's klagen". Steven Van Loocke: "We krijgen te weinig ondersteuning vanuit Stad Kortrijk".

Zelfde krant, aantal pagina's verder:
"Bye bye Kleizaal!"
Thomas Van de Kerkhove: "Het huidig beleid maakt het niet langer mogelijk om grootschalige evenementen te organiseren in de Kleizaal. (...)

Nog enkele pagina's verder:
"De eerste steen"
Stijn Roggeman: "Een oplossing voor de fel gewenste fuifplaats voor een paar honderd bezoekers ligt hier evenwel niet voor het grijpen".

Die artikels zijn genuanceerder dan wat ik eruit haal, maar daarvoor moet je die krant kopen. Toch kan ik hieruit drie dingen concluderen:

1. Het wereldje van concert- en fuifmogelijkheden evolueert zo danig snel, dat het moeilijk is om met je infrastructuur bij te benen.

2. Het beleid houdt blijkbaar onvoldoende de vinger aan de pols. Kortrijk doet inspanningen, maar ze zijn onvoldoende en er worden niet steeds de juiste prioriteiten gelegd.

3. De prachtige concertzaal op de eerste verdieping van het Casinogebouw zou een mooie aanwinst zijn, maar biedt geen oplossing aan concrete behoeften van jongeren (en tegenwoordig gaat dat tot 50 jaar en meer).
Gepost door: Bart | 26-10-08

Niet in Torhout Hoeveel zalen en gebouwen, exclusief bestemd voor de voorgewende betere kultuur en aanverwanten, staan er nu al leeg in Kortrijk?
2 podiumzalen in de Budascoop, 5 verdiepingen in de Budatoren, de Paardenstallen van Buda, een nieuwe concertzaal voor de Kreun (blijkbaar ook zonder publiek), de vernieuwde concertstudio, het 'muziekcentrum Track', de onmetelijke Buda 'Kunstenfabriek' H.Hart en als het van burgemeester Steffy afhangt, ook nog de pralinedoos op het casinoplein ?
Zo gaat dat te Kortrijk Bart, niet in Torhout ?

Gepost door: walter maes | 29-10-08

Torhout? wat heeft Torhout daar nu mee te maken? Heeft Wemuke nu ook een nog andere hersenkronkel richting de kust... Ja, ik wist het... er zijn zotte kosten aan...

Gepost door: frank mulleman | 31-10-08

De commentaren zijn gesloten.