14-10-08

Dexia-val kost Kortrijk virtueel een jaar personenbelasting, maar reëel in 2008 ... niets

dexia Grote Markt

Hoeveel riskeert Kortrijk te verliezen aan de bankcrisis en de moeilijkheden bij Dexia? Dat vroeg ik vorige week op een grote commissievergadering in het stadhuis. Na enige aarzeling hoorde ik vanwege het stadsbestuur iets mompelen over 700.000 euro. Ik trok zelf op onderzoek. Tot mijn grote opluchting ontdekte ik dat stad Kortrijk in 2008 helemaal niets zal kwijtspelen van zijn Dexia-inkomsten. In juni is al 775.000 euro uitbetaald, een pak meer dan men verwachtte. Voorts blijkt dat de stad geen rechtstreekse aandeelhouder is van de bankgroep. Kortrijk is aandeelhouder van de Gemeentelijke Holding en het is die instelling die aandeelhouder is van Dexia. Die LAT-relatie tussen Kortrijk en Dexia heeft zijn voordelen: als Dexia een moeilijke periode doormaakt, heeft dat slechts onrechtstreeks gevolgen voor de stadskas en slechts voor zover intussen geen oplossingen zijn gevonden. Overigens is burgemeester Stefaan De Clerck bestuurder van de Gemeentelijke Holding. Hij moest dus beter weten op het moment dat hij op TV paniek zaaide met uitspraken over de zware verliezen van de gemeenten door de Dexia-problemen.

Pathetiek

Bankgroep Dexia verzeilt al een tijd in de draaikolk van de wereldwijde bankcrisis. De federale regering onderneemt ongeziene reddingspogingen. Zelfs oud-premier Jean-Luc Dehaene wordt van stal gehaald om aan het hoofd van de bank het vertrouwen van het publiek terug te winnen. Precies in die omstandigheden vindt oud-CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck, burgemeester van Kortrijk, het nodig om dartelend over het TV-scherm, een verklaring af te leggen die het vertrouwen in Dexia nog meer aantast. In het journaal van 8 oktober jl. moest hij kwijt dat de inkomsten van de steden en gemeenten in gevaar zijn door de moeilijkheden bij Dexia. De steden en gemeenten hebben immers belangen in de bank die destijds met het Gemeentekrediet samenging.

De Clerck nam een TV-ploeg op sleeptouw door de gemeenteraadszaal van het Kortrijkse stadhuis. Met enige zin voor pathetiek betreurde hij, molenwiekend, dat het verlies van Dexia-inkomsten het onmogelijk maakte een nieuwe raadszaal te bouwen. Die dag kelderde het Dexia-aandeel op de Beurs van Brussel met nogmaals 15,5%.

Dat vertelseltje over de raadszaal is simpelweg uit de lucht gegrepen. Vorig jaar al besliste het stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, dat project uit hun bestuursakkoord af te voeren tot na 2012. Maar wat is er waar van de bewering dat Kortrijk grote verliezen moet incasseren door de moeilijkheden bij Dexia?

Wat bezit Kortrijk?

Ook steden en gemeenten moeten sinds enkele jaren een jaarbalans en een winst- en verliesrekening maken. In de balans van 2007 vind je dat Kortrijk voor bijna 73 miljoen euro deelnemingen (meestal aandelen) bezit in 21 (al dan niet overheids-) ondernemingen. Daarvan is een dikke 63 miljoen euro volstort. Die deelnemingen betreffen zowat alle nutsvoorzieningen en openbare diensten, zoals elektriciteit en gas, het kraantjeswaternet, De Lijn, alle in Kortrijk actieve huisvestingsmaatschappijen, Leiedal enzovoort. Een vreemde eend in de bijt is de participatie in Dexia, via de Gemeentelijke Holding. Maar zo vreemd is dat nu ook niet, want de Dexia-bankgroep is de rechtsopvolger van het Gemeentekrediet, de bank die ooit door de gemeenten is opgericht.

Wat Dexia betreft, heeft Kortrijk een participatie in twee gedaanten.  Vooreerst bezit de stad sinds altijd 2.030 aandelen in de Gemeentelijke Holding. Daarnaast bezit de stad ook 182.700 certificaten van Dexia-aandelen. De aandelen Gemeentelijke Holding kan Kortrijk niet verkopen, die certificaten wel. De certificaten zijn gecreëerd in 2000 om de steden en gemeenten de gelegenheid te geven een deel van hun Dexia-participatie te gelde te maken. Kortrijk heeft van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Andere gemeenten zoals Leuven wel, lang voor de ineenstorting van de waarde van het Dexia-aandeel.

De Gemeentelijke Holding was ooit de grootste aandeelhouder van het Gemeentekrediet en later Dexia. De Holding is na diverse kapitaalsverhogingen, de inbreng in betere tijden van andere partners (Artesia in 2001 bijvoorbeeld) en de recente inbreng van de Belgische, Franse en Luxemburgse regeringen, toch altijd een van de grootste aandeelhouders van Dexia (Dexia Holding) gebleven.

Tot voor de recente kapitaalsverhoging (waarin niet alleen de betrokken staten maar ook de Gemeentelijke Holding mee investeerden) bezat de Gemeentelijke Holding 162 miljoen aandelen Dexia. Met zijn 2030 aandelen Gemeentelijke Holding is Kortrijk virtueel eigenaar van zowat 865.000 (onverkoopbare) aandelen Dexia. Daarbij komen nog de zowat 164.000 (sinds 2000 wel verkoopbare) gecertificeerde aandelen Dexia. Alles bijeen bezit Kortrijk dus een dik miljoen aandelen Dexia.

Feuille morte

Zo is het gemakkelijk te berekenen hoeveel de stad in virtuele waarde heeft verloren door de feuille morte-beweging van het Dexia-aandeel op de beurs in de voorbije maanden. Je vermenigvuldigt elk koersverlies simpelweg maal 1 miljoen. In oktober 2006 piekte het aandeel Dexia op de beurs van Brussel tot bijna 25 euro. Thans, oktober 2008, is het gezakt tot minder dan 5 euro. Dat is een 'verlies' van 20 euro per aandeel of voor de hele Dexia-participatie van Kortrijk: 20 miljoen euro. Dat is ongeveer wat de stad jaarlijks van het Gemeentefonds krijgt, of wat de stad jaarlijks aan inkomsten uit de personenbelasting  of de onroerende voorheffing ontvangt. Een stevige optater dus: we hebben als Kortrijkzanen een jaar personenbelasting betaald om het beursverlies te dekken!

Natuurlijk heeft de stad die 20 miljoen euro (nog) niet ècht verloren. Hoewel, als Kortrijk zoals Leuven en andere (niet veel!) tijdig zijn certificaten had verkocht, dan had de stad miljoenen euro's gewonnen. Die winst is ons niet toegevallen. Anderzijds brachten de Dexia-aandelen ons elk jaar pakken geld op. En gezien de stevige faam (ten onrechte zoals nu blijkt?) van Dexia, kon niemand voorspellen dat  die bron van inkomsten ooit in gevaar zou komen. Het waardeverlies van het aandeel levert maar reëel verlies op voor de stad op het moment dat de stad tot verkoop van die certificaten zou overgaan. En zoals al gezegd: het gros van de Dexia-aandelen kan de stad niet verkopen.

Je kan het vermogensverlies ook op een andere manier bekijken. De aandelen Dexia staan op de stadsbalans genoteerd tegen een waarde die sinds 1996 niet meer is opgewaardeerd. Aandelen Gemeentelijke Holding en certificaten Dexia samen staan op de balans geboekt voor 5,6 miljoen euro. Tegen de actuele koers (zowat 4,5 euro per aandeel) is het vermogensverlies dus beperkt tot ongeveer 1 miljoen euro. Geen drama, zo bekeken.

Reëel verlies in 2008: zero

Ervaren beursbeleggers weten het: de aandelenkoersen zijn een zaak, de winstuitkeringen op aandelen zijn een andere zaak. Zelfs een aandeel dat niet zoveel koersschommelingen kent - het speculeren niet waard dus -, kan een interessante belegging zijn als men zeker is van jaarlijks mooie winstuitkeringen.

De Dexia-aandelen hebben altijd goed opgebracht aan de stad. Telkens was het een pak meer dan geraamd op de begroting. De opbrengsten waren, in 2003: 412.496 euro, in 2004: 452.081 euro, in 2005: 519.272 euro, in 2006: 596.617 euro, in 2007: 696.087 euro.

Voor 2008 staat in de begroting 600.000 euro ingeschreven. Maar in juni kreeg de stad al 775.257 euro op zijn rekening gestort. Dat betekent dat er over de Dexia-inkomsten voor 2008 helemaal niet pathetisch moet worden gedaan. Die schaapjes hebben wij al veilig op het droge, en het is zelfs 175.000 euro meer dan geraamd. Die vaststelling staat in schril contrast met de geruchten die het stadsbestuur eerder verspreidde, alsof de stad dreigde 775.000 euro kwijt te spelen. Dat is compleet onwaar.

De toekomst

De stad heeft die Dexia-inkomsten al binnen gekregen in het voorjaar, omdat het inkomsten zijn via de Gemeentelijke Holding. De Gemeentelijke Holding incasseert de Dexia-dividenden en verdeelt die het jaar nadien onder zijn aandeelhouders, de gemeenten en de provincies. In 2007 boekte Dexia nog schitterende winsten.

Op 3 oktober jl. verspreidde de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding een mededeling onder zijn aandeelhouders, getekend door dagelijks bestuurder Carlos Bourgeois. Daarin meldde de woordvoerder van de raad van bestuur dat de holding samen met de regeringen van België, Frankrijk en Luxemburg en andere aandeelhouders, 6,4 miljard euro heeft gepompt in Dexia. Om zijn inbreng bijeen te krijgen heeft de Gemeentelijke Holding geen beroep gedaan op zijn aandeelhouders (gemeenten en provincies).

Bestuurder Bourgeois meldt ook: "Het is in deze woelige tijden niet in te schatten hoe de winst en dus het dividend van Dexia zal evolueren".  Maar: "de Gemeentelijke Holding zal, zoals het tot nu toe steeds het geval geweest is, verder alles in het werk stellen om voor zijn aandeelhouders een maximum aan inkomsten te genereren uit zijn activiteiten".

Enige hoop is niet ongepast. Vooreerst kan vastgesteld worden dat Dexia tot nu nooit meer dan de helft van zijn nettowinst uitkeerde aan zijn aandeelhouders. Dat geeft een speelruimte om in moeilijke tijden een stuk meer van de winst te bestemmen voor uitkering. Voorts is de Gemeentelijke Holding sinds 1995 zijn activiteiten aan het verruimen. De holding is voor zijn inkomsten niet meer beperkt tot wat er van Dexia binnenkomt. Bovendien heeft ook de Gemeentelijke Holding reserves opgebouwd voor als het ooit moest tegenzitten. Die kunnen nu aangesproken worden.

Dat betekent dat ook in 2009 de Dexia-inkomsten (eigenlijk Gemeentelijke-Holding-inkomsten) niet helemaal zullen wegvallen. Maar stel nu dat het ondenkbare zich toch zou voordoen, zou dat dramatisch zijn voor stad Kortrijk? De burgemeester laat dat uitschijnen, maar hij overdrijft schromelijk. Je moet die 775.000 euro die Kortrijk dit jaar heeft binnengehaald, vergelijken met het totaal van de stadsinkomsten. Die inkomsten lopen in 2008 op tot ver boven de 110 miljoen euro. Het ergste reële verlies aan inkomsten door de Dexia-moeilijkheden bedraagt niet meer dan zowat een half percent van de totale jaarinkomsten van Kortrijk. Jammer maar helemaal niet onoverkomelijk.

10:34 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

verlies Kortrijk zal wel degelijk iets verliezen:
2-0 van Lokeren, en
3-0 van Moeskroen.
Wedden?

Gepost door: Adelbert | 18-10-08

aandelen KVK op de beurs? Tja, en hoe zit het met die aandelen KVK op e-bay? Iemand nog iets van gehoord?

Gepost door: Polo | 18-10-08

Beurstip De gratis aandelen kunnen bij elke thuismatch zo'n halfuur vooraf worden afgehaald in de cafetaria van het sportcomplex Wembley, bij een hapje en een drankje.

Gepost door: Handel met voorkennis | 18-10-08

Binnen! Nu nog een gratis entree van De Coene en je bent in alle opzichten binnen!

Gepost door: Solo | 18-10-08

De commentaren zijn gesloten.