04-10-08

Au Petit Café, Kortrijks kleinste cafeetje, mag blijven tappen tot oudejaarsavond 2009

petit2

Bockor-brouwer Vanderghinste kan een stukje onderhandelen! Hoewel zijn café vierkant in de weg staat voor de afwerking van een groot stadsvernieuwingsplan, krijgt hij van de stad de toezegging dat de herberg nog tot de allerlaatste dag van 2009 mag worden uitgebaat. Het gaat om het kleinste cafeetje van Kortrijk: Au Petit Café, in de Zwevegemsestraat. Cafébaas Ruddy Demeulenaere kan blij zijn: hij kan blijven tappen tot hij op pensioen gaat.

Moordcité

Het betreft een kwestie die al enkele jaren aansleept. In de jaren 90 werd een groot deel van het bouwblok tussen de Zwevegemsestraat en de Sint-Denijsestraat, enkele verkrotte beluiken en de gewezen tapijtenfabriek VTW, later Prado, gesloopt om plaats te maken voor een ambitieus project van sociale stadsvernieuwing ('Tante Trees' genaamd naar de schuilnaam van het winnende ontwerp) - ongeëvenaard sindsdien. Het was de bedoeling dat ook het rijtje honderdjarige huizen in het begin van dat deel van de Zwevegemsestraat, palend aan de braakgrond waarop ooit Steytskoer, de moordcité lag, zou gesloopt worden. Op de vrijgekomen bouwgrond moet nog een opvallend 'kopgebouw' komen.

In 2003 besloot het stadsbestuur er eindelijk werk van te maken. Onderhandelingen met de eigenaars werden gestart, met de mogelijkheid van onteigening als stok achter de deur. Vanaf 2004 is daarvoor al geld vrijgemaakt op de begroting. In 2006 kon de stad al de hand leggen op de nummers 80 en 82. Zie mijn eerder stuk. Ook de nummers 76 en 74 werden in der minne aangekocht. Bleef nummer 78: het Bockor-café Au Petit Café. De brouwer-eigenaar was niet zo meegaand om zijn goeddraaiende herberg af te staan.

En geef toe: het is oprecht jammer dat Au Petit Café moet verdwijnen. Het is het kleinste cafeetje van Kortrijk, niet veel meer dan een fiets breed, met een honderdjarige geschiedenis. In 2006 beschreef ik het zo: "niet veel meer dan een overdekte toog, de essentie van een tapperij. De gevel is een juweeltje van opvallendheid, in rode en blauwe cafékleuren. In het venster en de deur is blauw brandglas gecombineerd met de naam van de herberg en van de brouwer in witte letters in art-decostijl. Op de eerste verdieping zie je dat het huis stamt uit de tijd van de vensterbelasting, zo ongeveer 1900. Het woord pesttaks was nog niet uigevonden, maar om minder te moeten betalen vervingen veel eigenaars een van de twee slaapkamerramen door valse vensters".

Far West

De onderhandelingen zijn blijven aanslepen. Op vraag van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, de belangrijkste bouwheer van het Pradopark, wilde het stadsbestuur van de zomer de knoop doorhakken: verder onderhandelen of onteigenen. Maar onteigenen is meestal miserie bij beide partijen en de procedure kan heel lang duren. Daarom koos het stadsbestuur wijselijk voor een voortzetting van de onderhandelingen. In volle vakantie kwam het tot een akkoord met de Bellegemse brouwer Vanderghinste van Bockor (Imbock), niet Omer zoals het brandglasraam van Au Petit Café vermeldt maar een van zijn nazaten.

De brouwer-eigenaar verklaarde zich akkoord te verkopen onder een hele reeks voorwaarden. Prijs: 180.000 euro. Het pand mag kosteloos voort gebruikt worden als café tot 31 december 2009. Dat is vooral positief voor de cafébaas, Ruddy Demeulenaere, die daar nu kan blijven tappen tot de allerlaatste dag van volgend jaar - dan kan hij op pensioen gaan. Een eigenaar-biersteker die zo opkomt voor zijn afnemer: dat is wel heel sociaalvoelend.

Vanderghinste blijkt ook oog te hebben voor erfgoed. De originele brandglasramen in het bovenlicht van de deur en het raam wou hij recupereren. En bovendien eiste de brouwer-eigenaar dat dat stad de leegstandstaks voor zijn wat verder gelegen cafeetje, de 'Far West' rechtover de Rijkswachtkazerne, van twee jaar ver, 1.500 euro, zou overnemen.

Het stadsbestuur legde zich grotendeels neer bij de redelijke en sociaal verantwoorde eisen van Bockor. Eer de verkoop kan doorgaan moet ook nog de gemeenteraad zijn toestemming geven. De tekst van de beslissing van het stadsbestuur maakt het niet helemaal duidelijk of men aanvaard heeft om de leegstandstaks voor café Far West - de naam alleen al! - te delgen. De beslissing van het schepencollege van 16 september jl. rept daar niet over, maar er staat wel vermeld dat 1500 euro daarvoor ter beschikking is op de begroting. Intussen vernam ik dat het stadsbestuur weigert die 1500 euro op zich te nemen - om precedenten te vermijden.

Ondertussen heb ik ook vernomen dat er twijfels zijn gerezen of de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij het rijtje honderdjarige huizen nog wel wil overkopen van de stad. Een te volgen dossier!

petit3

11:22 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

Commentaren

petit cafeetje Prachtig dat het petit cafeetje verder kan tappen tot zijn pensioen. De foto vanuit het cafeetje gemaakt vind ik schitterend marc! Wat heb je gedronken toen? ;)

Gepost door: tine | 06-10-08

Interessant dossier En ik die gedacht had om te eindigen met een klein cafeetje... Waar moet ik gaan zoeken in Kortrijk? Omer zijn glasraam is wel uniek!

Gepost door: tine | 06-10-08

Nen Bockor Gedronken? Ja 'k weet het: de foto trekt een beetje scheef. Wel, Tine, ik heb er een Bockor gesavoureerd. 't Moet niet elke dag Grolsch zijn.

En als je een klein cafeetje zoekt: de Far West staat leeg - 't is te zeggen: het pandje staat vol met de toog alleen al maar er is geen herbergierster meer...

Gepost door: Marc | 06-10-08

bod op den boulevard er is al één bod binnen... de farwest staat leeg, wie weet sta ik daar binnenkort te jodelen... we houden het rookvrij en paarden vast aan de afspanning.

Gepost door: tine | 06-10-08

Hela, "au Petit Café" is niet het kleinste cafeetje van Kortrijk. "the Burning Love"(Doorniksewijk), "'t Boerke"(idem) en "Taverne Bockor"(Brugsesteenweg) zijn nog kleiner. Trouwens, vergeet de "Far West" maar. Rudy, van "au Petit Café" verhuist zelf naar daar. Tenminste, dat heeft hij mij toch zelf verteld.

MVG

Adelbert, kunstenaar/nachtburgemeester.

Gepost door: Adelbert | 06-10-08

@delbert Dan koop ik mij een lap stof en maak er een gordijn van om den boulevard tot het kleinste cafeetje van Kortrijk te verbouwen;)

Gepost door: tine | 07-10-08

Niet nodig tine, iedereen staat toch al buiten te roken.

Gepost door: Adelbert | 07-10-08

de wannabe's... Er is hier dus maar één cafédeskundoloog aan de (toog)praat : den Adelbert, Kortrijks onvolprezen Nachtburgemeester. Aan wie de prijs voor de beste wannabe ?

Gepost door: walter maes | 09-10-08

klein bierhuisje 180000 euro voor voor iets dat binnenkort niet meer
bestaat de Bellegemse bierbrouwer zal in zijn vuistje
lachen en de Kortrijkszaan maar belastingen betalen,schande dat is het.

Gepost door: vermeulen ivan | 12-10-08

allerkleinste Kroegske Maar de allerkleinste Kneipe bevindt zich te Ostènde op een steenworp van de Torre, bij de onnavolgbare IWEIN, sinds 45 jaar kroegbaas, overjaarse langharige hippie, aangespoelde Brusselse Mechelaar van om en rond de 70. Stichter van de Paulusfeesten.

Gepost door: walter maes | 16-10-08

De commentaren zijn gesloten.