02-10-08

Oeps, stad Kortrijk had bijna een gat van 2 op 2,25 m verkocht

Roland en Trees1

In al hun haast om snelle inkomsten te maken met de verkoop van stadseigendommen, hadden de dames en heren van het college van burgemeester en schepenen bijna een groot gat verkocht: een rioolpijp met respectabele afmetingen in de Populierenlaan. De 'aangelanden', het echtpaar Lammens-Acke, TV-bekend van àchter camera en microfoon, hadden al ja gezegd op het stedelijke aanbod. De stopgezette verkoop is gebaseerd op de patrimoniumstudie en de lijsten van 'quick wins' die zijn goedgekeurd door het stadsbestuur ... maar die de gemeenteraadsleden nog altijd niet hebben gekregen. Zie mijn eerdere stukjes: hier en daar.

Roland en Trees Lammens-Acke zijn bekende Kortrijkzanen omdat ze ontelbare TV-reportages hebben gefilmd. Beroemd is de schermutseling in het stadhuis van Schaarbeek met de politie van Vlamingenhater Roger Nols (jaren 70), de burgemeester die in de stedelijke loketten de apartheid voor Vlamingen toepaste. Een protestactie ontaardde tot een opstootje, waarin het Kortrijkse koppel van de brokken deelde maar blééf opnemen.

Koker

Trees en Roland werden van de zomer aangenaam verrast door een schrijven van het Kortrijkse stadsbestuur waarin hen werd aangeboden een lap stadsgrond aan te kopen die paalt aan hun eigendom. Het gaat om een spie van 270 m² in de Populierenlaan, tussen hun tuin en het fietspad naar Zwevegem dat is aangelegd op de bedding van de vroegere spoorweg Kortrijk-Ronse. Vraagprijs van de stad: 13.500 euro ofte 50 euro per m². Er werd hen ook meegedeeld dat het initiatief tot die verkoop werd genomen op basis van de zopas afgewerkte patrimoniumstudie, een inventaris die 'een mooi overzicht' bood van de verkoopbare eigendommen van de stad.

Roland en Trees reageerden prompt en heel enthousiast. Zij waren bereid te kopen. Die 270 m² stadsgrond hadden zij immers al lang ingelijfd bij hun tuin - zoals het erbij lag, was het maar een stuk onbereikbare wildernis waar niemand iets aan had. Dat gebruik werd in 1992 officieel; de stad gaf hen de restgrond 'in precair gebruik'. Het echtpaar betaalt er de symbolische som van 12,39 euro per jaar voor. Er staat een groepje omvangrijke sparren op, een pittoreske afscherming van hun tuin voor inkijk vanop het fietspad.

Maar een week na hun positief antwoord liep er op de stedelijke directie Facility (zeg maar Patrimoniumdienst) een e-mailberichtje binnen van de directie Mobiliteit en Infrastructuur (zeg maar Openbare Werken) dat de verkoop op de helling zette en finaal onmogelijk maakte. Een ingenieur van Openbare Werken wees erop dat hij de verkoop 'ongunstig adviseerde'. In dat stuk grond blijkt een vrij grote rioleringskoker (2 op 2,25 meter) te zitten. De stadsdiensten moeten er op elk moment bij kunnen voor onderhoudswerken en toezicht.

Courtrai-Plage

De buurt aan beide kanten van het fietspad op de oude spoorwegbedding stond vroeger in Kortrijk bekend als Courtrai-Plage: elke winter trad de Klakkaardsbeek daar buiten zijn oevers. Oud-burgemeester Ivo-Jozef Lambrecht wijdt een grote passage in zijn memoires aan de manier waarop men die waterellende door inkokering van de beek de baas is geraakt. Is het die koker die het stadsbestuur onwetend te gelde wou maken?

De verkoop gaat dus niet door en het echtpaar Lammens-Acke kan de grond voort 'precair' en bijna gratis in gebruik houden. Een andere oplossing ware geweest dat de stad de grond toch verkocht maar dan met een erfdienstbaarheid van toegang voor het onderhoud en het toezicht op het grote gat onder de grond. Het spreekt vanzelf dat de verkoopprijs in dat geval heel wat lager zou zijn geweest.

Geheime patrimoniumstudie

Dat voorval doet twijfels rijzen over de effectieve waarde van de patrimoniumstudie. Die inventaris zou, naar eigen zeggen van het stadsbestuur, het resultaat zijn van grondig onderzoek en overleg. Hier blijkt nu dat zelfs de collega's van de andere stedelijke directies niet op voorhand zijn geraadpleegd.

Overigens hebben de gemeenteraadsleden nog altijd die fameuze patrimoniumstudie en de lijsten van 'quick wins', die erop zijn gebaseerd, niet gekregen. In de gemeenteraadszitting van september beloofde de burgemeester nochtans de raadsleden daarvoor bijeen te roepen op een bijzondere informatievergadering. Hij deed die belofte na een aanklacht van mij. Het is er nog niet van gekomen en die vergadering is zelfs nog niet gepland. De belangrijkste rol van de gemeenteraadsleden is het controleren van het beleid. Hoe kan dat als hen essentiële documenten worden achtergehouden? Heeft men schrik dat enkele pientere raadsleden de zwakke plekken uit de studie zouden aanstrepen?

Dat heeft ook wel een juridisch staartje. Al die verkopen gebeuren op basis van geheime stukken - patrimoniumstudie en lijsten van quick wins. Volgens het gemeentedecreet zijn geheime beslissingen van het college van burgemeester en schepenen onwettelijk. De vraag is of een verkoop op basis van geheime beslissingen wel wettelijk is. Ik betwijfel het.

Roland en Trees2

17:00 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Het gebeurd vaker dat politiekers lucht verkopen...
(en dat is niet als een persoonlijke aanval bedoeld!) ;-)

Gepost door: Martine | 02-10-08

Gooaaaal ! Dat was een open doelkans, Martine. Die zit!

Gepost door: Polo | 02-10-08

De commentaren zijn gesloten.