28-09-08

Het einde van een idylle in kasteelpark 't Hooghe in Kortrijk

ho4

Het stadsbestuur van Kortrijk geeft het Kasteelpark van kasteel 't Hooghe op. Het gaat niet goed met de internationale rozentuin op hetzelfde kasteeldomein. En het kasteel zelf, waar binnenkort - tijdelijk? - de zetel komt van de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik (Moeskroen), raakt stilaan in verval. Laat de stad een van zijn attracties te loor gaan? Een protocol met de Provincie over het onderhoud van het kasteeldomein wordt in elk geval opgezegd. Laat de Provincie het kasteelpark (3 ha), pas sinds 2000 geopend als stadspark, publiek toegankelijk na herovername in 2009?

In 2000 begon het als een idyllisch sprookje. Burgemeester Emmanuel de Bethune, baron van een ander kasteel, riep de pers bijeen om te melden dat de Kortrijkse bevolking niet minder dan 3 hectare nieuw publiek stadspark ter beschikking kreeg. Het park van Kasteel 't Hooghe was voor negen jaar in huur genomen van de eigenaar, de Provincie West-Vlaanderen. Voortaan zou de stedelijke groendienst de schitterende landschapstuin onderhouden. "Het openstellen van het kasteelpark is een nieuwe stap om meer groen in de stad te krijgen" zei de uitbollende burgervader. Maar nu is door het stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, beslist de huur niet te verlengen.

In het park staan bomen van meer van 200 jaar oud. Dat laat veronderstellen dat er ooit een ouder landgoed heeft gestaan, misschien uit de Franse tijd. Hoe dan ook, in 1835 bouwde Albert Goethals, textielpatriciër van Kortrijk er een buitenverblijf, op het hoogste punt van en met uitzicht over de stad, in empirestijl. Beide sfinxen op het bordes achteraan het kasteeltje herinneren aan de expeditie van Napoleon in Egypte. In 1884 verkreeg weduwe F. Goethals-Delevigne een bouwvergunning om het kasteel te moderniseren. Over kasteel en park zie mijn eerder stukje.

De Middenstand

Het goed is uiteindelijk in 1956 in het bezit van de Kortrijkse (christendemocratische) Middenstand geraakt, NCMV (nu UNIZO). Een vennootschap van de CVP-middenstandsvleugel, NV Kasteel 't Hooghe (Stefaan De Clerck was ooit voorzitter van de raad van bestuur), verhuurde kasteel, domein en de moderne bijgebouwen van 1962 (ooit uitgebaat als ... bowling). De belangrijkste huurder was het Vormingsinstituut, thans Syntra West; intussen heeft de instelling voor zelfstandigenopleiding zijn eigen stek wat verder op 't Hoge. De zuidkant van het kasteeldomein, waar ooit een stampkotmolen stond, werd vanaf 1959 in erfpacht gegeven aan de Provincie, die er een grote rozentuin aanlegde.

In de lente van het jaar 2000 nam Stad Kortrijk het kasteelpark, 29.704 m², in huur. Toenmalig burgemeester de Bethune was zoals gezegd euforisch over die ingebruikname. De stedelijke groendienst kreeg de opdracht onderhoudswerken aan het park uit te voeren. Eerder superviseerde de groendienst in 1999 al de uitdunning van het eeuwenoude bomenbestand in het park door cursisten van de opleiding 'boomverzorging' ... van het Vormingsinstituut.

NV Kasteel 't Hooghe slaagde er in 2004 in het volledige domein, kasteel, park, bijgebouwen en rozentuin, te verkopen aan de Provincie. In de provincieraad was nogal wat discussie over de hoogte van de aankoopprijs: 1,3 miljoen euro. Stad Kortrijk, inmiddels onder het burgemeesterschap van de eerdere voorzitter van NV Kasteel 't Hooghe, Stefaan De Clerck, maakte geen gebruik van het recht op voorkoop dat de stad had volgens artikel 10 van het huurcontract.

Rozentuin

Op 12 december 2006, op het einde van de CD&V-sp.a-coalitie - sinds 2007 is het CD&V-OpenVLD - keurde het stadsbestuur met de Provincie een protocol goed over de verdeling van de onderhoudstaken tussen de huurder en de nieuwe eigenaar. De stad nam daarin het intensieve onderhoud op zich van de Rozentuin en het extensieve onderhoud van het kasteelpark. De Provincie waakt over het onderhoud van de gebouwen. Eerder had de Provincie het Rozenpark al later heraanleggen naar de plannen van de Brugse landschapsarchitect Jan Swimberghe. Het protocol tussen de stad en de provincie is verbonden aan het huurcontract, dat loopt tot 31 maart 2009.

Vorige week heeft het college van burgemeester en schepenen beslist dat huurcontract niet te verlengen. De stedelijke groendienst kan de omvangrijke onderhoudsopdracht niet meer aan. Het personeelsbestand van de dienst is door het stadsbestuur afgeslankt van 60 tot 45 voltijdse jobs. Eigenlijk gaat het dus om een probleem van personeelsgebrek bij bepaalde diensten van de stad.

Er was een vast personeelslid voor de rozentuin, een man met een zeer grote kennis en ervaring, die een zekere professionele zelfstandigheid had opgebouwd in zijn gespecialiseerde job. Medische problemen hebben die witte merel evenwel uitgeschakeld. De laatste tijd zijn er heel wat klachten binnengekomen over het gebrekkige onderhoud van het Rozenpark, nochtans een toeristische attractie met internationale allures.

Eigenaardig genoeg wordt het probleem van de rozentuin opgelost door een andere stedelijke onderhoudsopdracht af te stoten: het Kasteelpark wordt teruggegeven aan de Provincie. Alleen voor de rozentuin wil de stad nog 1 werkkracht ter beschikking stellen; de man zal onder begeleiding van een rozenspecialist van de Provincie - minstens een halftijdse betrekking - de rozentuin voort onderhouden.

Dat betekent dat het Kasteelpark in de lente van komend jaar ophoudt een openbaar stadspark te zijn. Zal het provinciebestuur het schitterende landschapspark openbaar toegankelijk laten? Dat valt nog af te wachten. Is het publieke toegankelijkheid verenigbaar met de functies die de Provincie aan het kasteel wil geven?

Eurometropool

Het kasteel zelf is ondertussen stilletjesaan aan het vervallen. De Provincie wou er eerst het Huis van de Streek in onder brengen, maar dat is gebeurd, samen met Resoc, in de bijgebouwen (de 'bowling'). Die bijgebouwen zijn opgeknapt. Voor de restauratie van het kasteel zelf is het wachten tot 2010, verklaarde gedeputeerde Marleen Titeca erind vorig jaar: een klus van 1,5 miljoen euro. Men zou daar de administratieve zetel van de Eurometropool, Zuid-West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Henegouwen, in onder willen brengen.

Recentelijk werd bekend dat de Eurometropool er echter maar tijdelijk zou blijven. Het Kortrijkse stadsbestuur is onderhandelingen aan het voeren met VoKa voor de aankoop van het monumentale pand Casino op het Casinoplein in Kortrijk. Dat zou dan het definitieve adres van de Eurometropool worden. Wat heeft die ontwikkeling voor gevolgen voor het behoud van kasteel 't Hooghe?

idy1

11:27 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Als je bedenkt wat een potentieel aan mogelijkheden zo een kasteel en een park hebben, dan is het toch onbegrijpelijk dat daar geen gebruik van gemaakt wordt. Het onderhoud er van kost natuurlijk een ardige duit. Maar de waarde van iets mag toch niet enkel met geld afgemeten worden? De historische waarde en het groen zullen in de toekomst onbetaalbaar worden!

Gepost door: Martine | 29-09-08

De commentaren zijn gesloten.