21-09-08

Volstaat 1 studiedag om van Kortrijk hoofdstad van passiefbouw te maken?

pas4

Kortrijk koestert ambities met de hoogte van een wolkenkrabber in de concurrentiestrijd tussen de steden om interessante nieuwe bewoners aan te trekken. In een nota aan zijn collega's-schepenen omschrijft schepen voor stadsontwikkeling Wout Maddens - denk ik - de ambitie van Kortrijk "als trendsetter en koploper binnen de interstedelijke concurrentiestrijd [...] door als kennis- en knowhow-centrum te fungeren". Of het zou moeten zijn dat de tekst rechtstreeks uit de koker van de burgemeester is ontsnapt.

Ik citeer voorts uit de nota aan het stadsbestuur: Het stadsbestuur wil die "residentiële ambities in de verf zetten" met de organisatie van een "spraakmakende studiedag". Onderwerp: Van passief huis tot passieve ontwikkeling" [sic]. Dit "uitstekend middel om in die wereld [van de stadsontwikkeling] een notoir gespreksonderwerp te blijven" vindt plaats op maandag 1 december 2008. De beoogde lijst van sprekers lijkt de moeite waard. Het hele wereldje van vastgoedmakelaars, promotoren en beslissingsnemers wordt geïnviteerd, behalve de simpele gemeenteraadsleden. Deelname kan tegen betaling van 193,60 euro per persoon - waardoor het evenement meer dan zelfbedruipend en zelfs winstgevend wordt, zo hoopt de initiatiefnemende schepen.

Ongeacht het succes van die studiedag - eentje tussen de vele, is het maar de vraag of dat initiatief zal volstaan om van Kortrijk de "performante kwalitatieve woonstad" te maken die de schepen aan de horizon ziet opdoemen. Misschien beginnen met het (her-)invoeren van enkele efficiënte ondersteuningsmaatregelen voor jonge gezinnen die zich in Kortrijk willen vestigen? Ik denk aan een eenvoudige maar voldoende grote (ver-)bouwpremie, een premie voor de bouw van passiefwoningen, voldoende centen op de begroting voor de uitbetaling van bestaande premies (zonnepanelen bijvoorbeeld), een gulle regeling voor bewonersparkeren in de binnenstad enzovoort.

Cannes

Zelden heb ik een tekst gelezen met zoveel borstklopperij als de nota die het stadsbestuur van Kortrijk op 19 augustus jl. goedkeurde. Als die fameuze studiedag er echt komt, hoop ik maar dat men in de uitnodigingen en de perscommunicatie heel wat minder hoogdravend te keer gaat. Anders wordt het gegarandeerd een giller!

Het stadsbestuur wil Kortrijk "profileren als trendsetter en koploper binnen de interstedelijke concurrentiestrijd". Kortrijk moet "als kennis- en knowhow-centrum fungeren" door "zijn residentiële ambities in de verf te zetten en in zijn city marketing te integreren". Een "effectieve tool" [van het Engelse woord voor werktuig en niet van het Kortrijkse toile cirée, ahum] daartoe is volgens het stadsbestuur "de organisatie van een (jaarlijkse) hoogwaardige studiedag voor een correcte doelgroep".

Het ogenblik is aangebroken om met Kortrijk-woonstad uit te pakken, meent het stadsbestuur. Zelf verwoordt het stadsbestuur dat als volgt: "Het momentum voor een prominente rol als attractieve en door de brede markt gewaardeerde woonstad is ontegensprekelijk aanwezig" En gij nu! Als bewijs wijst het stadsbestuur naar "de dagelijkse praktijk", zijnde de aanwezigheid van een Kortrijkse delegatie onder leiding van de burgemeester op de internationale vastgoedbeurs van Cannes (MIPIM). Vroeger moest de delegatie daar in het voorjaarszonnetje op de Croisette zelf op zoek gaan naar belangstellende ontwerpers, ontwikkelaars en investeerders. De laatste keer werd de Kortrijkse delegatie als het ware belegerd door de professionals, als wij de nota mogen geloven.

Passiviteit

Met een welgemikte studiedag willen de initiatiefnemers die "ommekeer" bestendigen. Van dat initiatief wordt enorm veel verwacht. De dag moet "spraakmakend" zijn en "het thema, de referaten en de sprekers moeten heel wat decision makers en takers [sic] van zowel de private als de publieke residentiële projectontwikkelingssector aanspreken". Misschien kan er zelfs "een jaarlijkse traditie geïnitieerd worden". Dat kan dan een voor Kortrijk interessant en in Kortrijk geïnteresseerd netwerk opleveren. Door de publicatie van het verslag van de studiedag en randpublicaties wil men "een kennis- en knowhowbank" laten ontstaan. En: "aan de hand van Kortrijkse projecten kan feitelijk bewezen worden dat de stad een merkwaardig woontraject loopt" - wat dat ook moge betekenen.

Met die hooggestemde doelstellingen ging het stadsbestuur op zoek naar een gepast thema voor de studiedag die Kortrijk naar de top der steden moet katapulteren. Zoals al gezegd moest het gaan over wonen ("een residentieel thema om de woonpromotie en -communicatie vorm te geven" aldus het stadsbestuur). Zowat een jaar geleden gaf het stadsbestuur een bouwvergunning voor de bouw van de eerste passiefwoning - een passiefkantoorgebouw bestond er al op het Kennedypark - in de stad. Geruime tijd nadat ik daarover een artikel publiceerde (zie hier) pakte schepen Wout Maddens, OpenVLD ermee uit in de pers.

Al ras kwam het stadsbestuur ondereen tot de consensus dat dit wel een interessant thema kon zijn. Zelf omschrijven zij dat thema als volgt: "de relevantie, de haalbaarheid en de toekomstmogelijkheden van duurzaamheid-compactheid-energiezuinigheid-passiviteit als residentieel ontwikkelingsconcept". In één moeite hebben de burgemeester en zijn schepenen hierbij het langste woord uit de Nederlandse taal ... ontwikkeld.

Niet geremd door enige bescheidenheid geeft het stadsbestuur terloops een veeg uit de pan aan al wie eerder dan de meeste politici en de markt aandacht had voor energiebesparing bij het wonen: "Deze studiedag moet duidelijk maken dat het duurzaamheidsthema uit het kleine hoekje van de ecologie en de samenlevingsopbouw met zijn eigen jargon en logica gehaald wordt". Alsof de milieubeweging en opbouwwerkers zoals van het Kortrijkse OCMW-initiatief De Poort al niet jaren pogen politici en investeerders warm te maken voor de economische mogelijkheden van energiebesparing. Overigens was dat hèt thema van de voorbije bouwvakbeurs Batibouw.

Concertstudio

Voorlopig is de datum van maandag 1 december 2008 vastgelegd voor de opzienbarende studiedag; dat kan nog veranderen. Men rekent op 150 à 250 deelnemers, waarvan 20 à 30 niet-betalende genodigden. Plaats van gebeuren wordt de Concertstudie op het Conservatoriumplein. In het gebouw waarin de Concertstudio is vervat wordt ruimte vrijgehouden voor een kleine vakbeurs (houskeletbouw, passiefhuis-kijkwoning, verwarming met zon, de financiële sector , en toch ook ngo's "uit het kleine hoekje van de ecologie").

Uit de bijgevoegde berekening van kosten en opbrengsten blijkt dat aan de deelnemers een factuur van 193,60 euro per persoon zal voorgelegd worden. Uit die berekening moet blijken dat de studiedag hoedanook winstgevend zal zijn voor de stad. De kosten van de inzet van het stadspersoneel worden niet meegerekend. Met een minimumbezetting van 150 deelnemers (130 betalenden) brengt de dag een batig saldo van 305,5 euro op, een organisatiefee voor het autonome Stadsontwikkelingsbedrijf, SOK, van 1.500 euro incluis. Als alle kaartjes verkocht geraken (250 aanwezigen waarvan 220 betalenden), is de winst zelfs 9.679,50 euro na betaling van 2000 euro aan het SOK. De winst moet dan dienen voor de organisatie van een volgende studiedag in 2009.

Het SOK krijgt de opdracht de dag te organiseren; de stadsdirecties Strategische Planning en Stadsplanning en -Ontwikkeling krijgen de verantwoordelijkheid over de inhoud.

ph5

Boeiend programma!

Mijn kritiek op de overtrokken stijl en de irrealistische verwachtingen van het stadsbestuur belet niet dat ik het programma van de studiedag, zoals het er voorlopig uitziet, wèl boeiend vind. Niet minder dan 7 thema's worden afgewerkt tussen 9.30 en de receptie om 17 uur.

1. Zin en onzin energiezuinig bouwen, met Serge De Gheldere, klimaatambassadeur van Al Gore (!), die zijn moeder overtuigde om de eerste passiefwoning van Kortrijk te bouwen; 2. passief ontwikkelen en bouwen, met Bill Dunster, Engels architect van Zero Energy Development Factory; 3. de marktcomformiteit van duurzame ontwikkeling, met KOW & Proper-Stok, ontwikkelaar duurzaam stadsdeel Nieuw Terbregge Rotterdam; 4. energiezuinigheid als basis bij het ontwerpen van woningen, met Tim Van Twuijver, onderzoeker van de Technische Universiteit Eindhoven en van de Dutch Green Building Council, en het Vlaamse PassiefHuisplatform; 5. alternatieve woonleningen volgens het energieverbruik van de woning, met financiële instellingen zoals Triodos, KBC, ING; 6. wat de markt vindt van energienormen zoals K30 en E60, met firma's zoals Sibomat, Durabrik en Noordboom; 7. enkele professionele watchers in een slotdebat, met Lode Waes van Vanhaerents, Frank Adrieaenssen van ING-Vastgoed, Kim Creten van KBC Real Estate, Kurt Reviers van Expertise/Square, Bart Biemans van HUB Architecten en anderen.

Passiefwijk

Al bij al vind ik de organisatie van een studiedag over passiefbouwen geen slecht idee. Maar dat volstaat niet voor een stedelijk woonbeleid dat is afgestemd op terechte doelstellingen zoals duurzaamheid en het weer aantrekkelijk maken van wonen in de stad voor de aanstormende generaties. Voor een dergelijk beleid is meer nodig.

Ik denk bijvoorbeeld aan een coherent bestuur - momenteel is het woonbeleid in Kortrijk een gedeelde bevoegdheid tussen twee concurrerende schepenen (Lieven Lybeer, CD&V en Wout Maddens, OpenVLD) onder het schoonmoederschap van de burgemeester. Ik denk ook aan een consequent stimuleringsbeleid, zoals bijvoorbeeld het succesvolle premiestelsel van gewezen eerste schepen Frans Destoop, dat is afgeschaft door zijn opvolgers en vervangen is door een  discountstelsel dat bovendien nog heel ingewikkeld is ook.

Ik denk tevens aan het voorzien in voldoende kredieten op de stadsbegroting om alle premieaanvragen nog tijdens het jaar van aanvraag te kunnen voldoen - nu zijn die kredieten soms in april al op en moeten de rechthebbenden een jaar of meer wachten. Ik denk voorts aan de invoering van een bijzondere premie voor passiefwoningbouw, zoals die in Turnhout bijvoorbeeld al bestaat.

En ik denk aan gedurfde initiatieven zoals het ontwerpen van een passiefwijk in Kortrijk, waarin de woningen niet alleen op zichzelf zelfvoorzienend zijn qua energie maar ook kunnen profiteren van gemeenschappelijke energiezuinige accomodaties. Maar misschien heeft schepen Wout Maddens al een dergelijk initiatief op het oog. Aan de omwonenden van de leegkomende Barco-site in het hart van de stad (zie mijn eerder stuk) vertelde de schepen dat er na sanering van de grond en het grondwater een nieuwe wijk zal komen met bijzondere aandacht voor de duurzaamheid; een passiefwijk?

ph10

Mijn foto's tonen het eerste passiefhuis van Kortrijk, Gustaaf Desmetlaan, in opbouw.

11:41 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

beste meneer
ik ben zzzzzeeer grote fan
van de Vkaa
ik droom er van
mag ik uw kaart aub ?
dankt u

Gepost door: cookie | 23-09-08

Sorry Cookie Ik kan aan geen kaarten meer geraken. Na de stunt van de progressieve gemeenteraadsleden, die alle acht een gratis toegangskaart aanvroegen en uitdeelden aan de man en de vrouw in de straat, heeft het stadsbestuur, CD&V en OpenVLD, een reglement ingevoerd om dat voortaan onmogelijk te maken.

Gepost door: marc | 23-09-08

De commentaren zijn gesloten.