26-08-08

Grijswater voor kliniekwasserij Malysse, Heule

malysse1

De industriële linnenwasserij Malysse nv in Heule wil uitbreiden en haar exploitatievergunningen verlengen. De groep, waartoe ook de logistieke divisie Vlietra NV behoort, legt zich vooral toe op het wassen van textiel van ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen. De productieprocessen gaan gepaard met het verbruik van zeer grote hoeveelheden water. In haar vernieuwingsplannen neemt Malysse zich voor om dat waterverbruik te beperken. Daarbij zal minder water uit de grondlagen worden opgepompt en meer grijswater (redelijk gezuiverd afvalwater) worden aangewend. Doordat te veel water uit de ondergrond wordt opgepompt voor industriële toepassingen, is het diepere grondwaterpeil in de streek immers dramatisch aan het dalen. Het stadsbestuur geeft gunstig advies.

Sokkelwater

Tot 120 meter diep boren tal van (textiel- en voedings-)bedrijven in het Kortrijkse om aan goedkoop, uiterst helder en zacht water te geraken. Op die manier maken zij van de fossiele watervoorraden die rusten op de rotsachtige sokkel, de krijtlagen en de waterdichte Landeniaanse kleilaag een heel winstgevende grondstof. Door soms eeuwenlange filtering in de grondlagen erboven is die watervoorraad, sokkelwater genoemd, van nature geheel onthard en gezuiverd; het water is bruikbaar zonder noemenswaardige behandeling.

Die Landeniaanse waterschat, het sokkelwater dus, wordt slechts uiterst traag heraangevuld door insijpeling van oppervlaktewater (regen). De schat zit immers opgesloten onder andere nagenoeg ondoordringbare kleilagen, de Ieperiaanlaag bijvoorbeeld, zowat 100 meter dik. Eigenlijk gaat het om een bijna niet hernieuwbare grondstof zoals steenkool en petroleum. In 1920 steeg het sokkelwater in Waregem nog tot 35 meter boven de zeespiegel. Door het voortdurende en toenemende oppompen zakte de stijghoogte tot min 30 meter in 1970 en zij is nu verder teruggelopen tot 160 meter onder de zeespiegel.

De Vlaamse overheidsinstelling Aminal, afdeling Water, berekende dat enkel het verminderen van het pompdebiet tot een vierde van het verbruik in 2000 een verdere daling van het sokkelwater kan voorkomen. En om dat sokkelwater weer aan te vullen tot zijn natuurlijke hoogte, mag men er eigenlijk niet meer naar boren. Zelfs met een vermindering tot een kwart van het pompdebiet van 2000 zal het herstel van de waterlaag tot zijn natuurlijke stijghoogte niet binnen de vijftig jaar worden bereikt.

Grijswater

De industriële wasserij van medisch en verzorgingstextiel Malysse verbruikt jaarlijks tot 275.000 kubieke meter water, waarvan 160.000 m³ wordt opgepompt uit de grondwaterlagen (de rest is leidingwater). In de nieuwe vergunning die de groep aanvraagt, wordt dat volume behouden. Toch kan gesproken worden van een aanzienlijke besparing doordat Malysse de activiteiten van zijn afdeling Centrawas vanuit Gullegem naar Heule overbrengt. Dat betekent een stijging van het te wassen tonnage van 178 ton per week tot 265 ton, zonder toename van het waterverbruik.

Maar er is meer goed nieuws voor de Kortrijkse bodemschatten. Malysse NV neemt zich voor om zijn grondwaterwinning met 60.000 m³ per jaar te verminderen. Nog beter: het is precies de winning uit de onderste, fossiele waterlaag, het Landeniaan of het sokkelwater, zowat 120 meter diep, die wordt stopgezet. Wat voorts wordt opgepompt, is water uit het Kwartair; dat zijn de bovenste waterlagen die rusten op de Iperiaanse kleilaag, 10 tot 30 meter diep. Die niet zo diepe watervoorraden worden overigens heel wat vlugger bijgevuld door insijpelend oppervlaktewater dan het sokkelwater.

Het water van de stopgezette diepteboring wordt vervangen door de aanvoer van 'grijswater', half gerecycleerd afvalwater, geleverd door de VMW - en ferm gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest.

De winning uit de onderste grondlagen wordt dus met 100% verminderd, beter nog dan de 75% die Aminal voorstaat. Overigens bestaat het leidingwater in onze streek ook hoofdzakelijk uit water opgepompt uit de ondergrond.

De vraag blijft of de bovenste grondwaterlagen voldoende zullen zijn voor de omvangrijke resterende winningen. De remedies zijn gekend. Er moet worden gezorgd voor meer insijpeling van het oppervlaktewater. Dat kan onder meer door te beletten dat grachten, beken en rivieren het regenwater te vlug naar zee draineren (laat ze kronkelen en meanderen). Een andere remedie is de bouw van spaarbekkens; dergelijke grote plassen laten meer water in de bodem verdwijnen en bieden tegelijk ook een voorraad die kan gebruikt worden in de plaats van grondwater. Wanneer een tweede, derde, vierde (enzovoort) Gaverbekken in onze streek?

malysse2

Duurzaam ondernemen

De groep Malysse doet intussen opmerkelijke inspanningen wat duurzaam ondernemen betreft. Zoals al gezegd, wordt er minder water gebruikt bij het wassen. In 2005 vergde een kilo wasgoed nog 18,54 liter, in 2007 was dat 15,28 l en tegen 2011 moet het 10,10 l per kg worden. De wasmachines gebruiken een minimum aan proceswater en reeds tijdens het wasproces wordt er water gerecyleerd. Zo wordt het spoelwater hergebruikt in de hoofdwas en de voorwas. Polyester-katoenkledij wordt op lagere temperatuur gewassen, wat minder water voor de koeling na de hoofdwas. Na de invoering van dat procédé bekwam men voor dat wasgoed een waterbesparing tot bijna de helft.

Voorts wordt geïnvesteerd in milieuschone desinfectie van het spoelwater (met electrolyse), warmtewisselaars, een nieuwe energiezuinige stoomketel, een zuiniger wagenpark (een besteding van 500.000 euro in de komende 3 jaar), het radicaal vermijden van verpakkingsafval enzovoort.

Ondanks de toegenomen tonnage wasgoed blijft de lozingsvergunning op 550 m³ per dag. Dat gebeurt in de openbare riolering waarvan het water wordt gezuiverd in het zuiveringsstation in Harelbeke.

Hoewel diverse vergunningen van de groep Malysse/Vlietra nog een tijd gelden, wil de ondernemingnu al geheel nieuwe exploitatie- en waterwinningsvergunningen voor haar vestiging in de Bissegemsestraat in Heule bekomen voor een termijn van 20 jaar. In die aanvraag is ook de voorgenomen uitbreiding opgenomen. Het stadsbestuur van Kortrijk geeft gunstig advies.

 

malysse3

19:24 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

dag Marc
bedankt voor je reactie
grts
hilde

Gepost door: hilde | 28-08-08

De commentaren zijn gesloten.