10-08-08

Voor wanneer de eerste klacht tegen Kortrijk wegens discriminatie?

cp1

Gemeenteraadslid Martine Vandenbussche, CD&V en van duidelijke ACW-stempel, ondervroeg op de jongste gemeenteraad het stadsbestuur over de moeilijkheden van bejaarden en gehandicapten op de stedelijke containerparken. Milieuschepen Stefaan Bral, CD&V, meende er zich vlotjes van af te kunnen maken. Op grond van het recent goedgekeurd anti-discriminatiedecreet loopt de stad evenwel groot risico veroordeeld te worden wegens discriminatie. Welke vereniging of adviesraad van personen met een handicap of senioren durft naar de rechter te stappen?

Het probleem dat Martine Vandenbussche op tafel gooide op de jongste gemeenteraad was niet nieuw. Cathy Matthieu, Groen! en eerder nog Roger Lesaffre hadden er al over geïnterpelleerd. Oudere mensen en zeker mensen die niet goed te been zijn, hebben het zeer moeilijk op onze containerparken. Zij moeten met zakken of pakken groenafval, papier en karton, wankele trappen trotseren eer ze hun recycleerbare grondstoffen kwijt kunnen in huizenhoge open containers. Kan dat echt niet anders?

Volgens schepen Stefaan Bral niet. De afvalintercommunale IMOG plaatst al enkele jaren open containers waarin de Kortrijkzanen verschillende stoffen zoals groen, metaal, papier en karton, hout enzovoort kunnen deponeren. Om dat deponeren te vergemakkelijken zijn die containers uitgerust met metalen trappen. "Hierover zijn ons weinig klachten bekend" hoorden wij tot onze verbazing de schepen verklaren.

De geest van de containerparken

Het enige wat de schepen mogelijk ziet, is aan het personeel van de containerparken de opdracht te geven de mensen te helpen. Zij doen dat al. "Maar de personeelsbezetting van de parken laat niet toe dat wij continu iemand bij alle trappen plaatsen om te helpen. Dit druist ook in tegen de geest van de containerparken waarbij de burger verondersteld wordt zijn recupereerbaar afval zelf in de containers te deponeren", aldus Stefaan Bral.

Is dat wel 'de geest van de containerparken'? Is de uiteindelijke bedoeling niet zo spaarzaam mogelijk om te springen met waardevolle grondstoffen? Is het dan niet geraadzaam het de bereidwillige burgers zo gemakkelijk mogelijk te maken om van hun recycleerbaar afval af te geraken? Als je te moeilijk doet, stimuleer je dan eigenlijk de burgers niet om hun afval op heel wat minder milieuvriendelijke manieren te verwijderen (storten, verbranden in de tuin, meegeven met de witte zak enzovoort)?

Redelijke aanpassingen

Maar er is meer. De containerparken zijn een dienstverlening aan de bevolking. Europese anti-discriminatieregels verbieden die dienstverlening minder toegankelijk te maken voor bepaalde categorieën van de bevolking, zoals mensen met fysieke moeilijkheden. Die Europese richtlijnen zijn onlangs omgezet in een Vlaams anti-discriminatiedecreet (decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid). Volgens artikel 15 van dat decreet is 'het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap' simpelweg discriminatie.

In geval van discriminatie kan het slachtoffer schadevergoeding vorderen. Ook organisaties kunnen klacht indienen. Bovendien kan 'elke drager van openbaar gezag' die discrimineert, strafrechtelijk worden vervolgd (straffen van twee maanden tot twee jaar!).

Daarom volgende raad aan de schepen, het hele stadsbestuur en de intercommunale IMOG: investeer zo spoedig mogelijk in 'redelijke aanpassingen' op de containerparken. Een oplossing zou kunnen zijn  de containers niet langer op de begane grond op te stellen maar ze in te graven. Dan hoeven de mensen niet meer die wankele trappen op; ook voor de valide burgers zou het een groot gemak zijn.

cp2

 

05:15 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.