02-08-08

Kortrijk, stad van doodlopende fietspaden en verwaarloosde dadingen

fietspad Loofstraat1

Het fietspad achter de kliniek en het domein Nolf in de Loofstraat

Er is in Kortrijk een zomerpolemiek losgebarsten over doodlopende fietspaden. In beide gevallen gaat het om onvoldragen vruchten van 'dadingen', juridische compromissen tussen de stad en instanties die in grove mate het openbaar belang schonden. In beide gevallen staat de stad niet op haar strepen. De belangen van de bevolking - van de fietsers in deze gevallen - worden daardoor geschaad. Wanneer start het stadsbestuur de nodige procedures tegen houthandelaar Vandecasteele in Aalbeke en tegen de rechtsopvolgers van het ziekenhuis Maria's Voorzienigheid in de Loofstraat? Een merkwaardig aspect in deze affaire is het optreden van gewezen schepen - eerste schepen - Frans Destoop, die zonder meer het huidige stadsbestuur blameert door naar de gouverneur te stappen!

Het Aalbeekse pad

Vandecasteele Houtimport bezit ruim 60 hectare grond - ontginningsgebied volgens het gewestplan, maar daar is een mouw aan gepast na een dispuut met Koramic - op de 'berg' naast de E403 tussen de Moeskroensesteenweg en de Lampestraat in Aalbeke. Met inzet van landschapsarchitecten zijn op die helling imposante bedrijfsgebouwen ingepast in het landschap. Twee jaar geleden schreef ik daarover een zondagse reportage.

Bij de laatste bedrijfsuitbreiding, in 2005, zagen de Aalbekenaars plots een paar vertrouwde wandel- en fietsverbindingen verdwijnen onder de donkere hangars: de Busschaertstraat en een mooi met boompjes beplant stuk Wolverijdreef. Vanuit de Moeskroensesteenweg kon men de berg niet meer op naar de Lampestraat. Op die manier sneedt het bedrijf een aantrekkelijke verbinding door tussen het geplande Preshoekbos en de waardevolle open ruimte achter de Lampestraat.

Dat was in strijd met de bouwvergunning waarbij het Kortrijkse stadsbestuur geëist had die verbinding te herstellen. Het dispuut gaf aanleiding tot een protest georganiseerd door het ACW van Aalbeke.  Natuurpunt Kortrijk kwam eveneens in het verweer.

Uiteindelijk diende de houthandel een nieuwe aanvraag in voor de heraanleg van zijn uitgestrekte terreinen. De verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de Moeskroensesteenweg (waar aan de overkant de Kapelhoekstraat uitkomt) zou min of meer hersteld worden. Die verbinding gaat dan niet meer over het vroegere tracé van de Wolverijdreef (buurtweg 21), want op dat tracé staan die indrukwekkende loodsen in de weg. Het gaat om een pad met 1,5 meter brede verharding dat loopt langs de oevers van de nieuwe vijver naar een nieuwe verbindingsweg langs de E403, de nieuwe Busschaertstraat (4 meter breed). Die wegen zouden worden overgedragen aan de stad.

vdc2

Let wel, dat compromis was al een serieuze toegeving van de stad. De mooie rechtstreekse fiets- en wandelweg in het verlengde van de Kapelhoekstraat naar de Lampestraat werd opgeheven. De stad legde zich neer bij een wederrechtelijke privatisering van een openbare weg. De enige compensatie was dat de zwakke weggebruikers komende vanuit de Kapelhoekstraat niet eerst een eind hun leven moeten wagen op de Moeskroensesteenweg om dan de nieuwe Busschaertstraat in te slaan; met de beloofde verbinding op de oever van de vijver zouden fietsers en wandelaars die gevaarlijke omweg kunnen vermijden.

Maar wat blijkt nu? Vandecasteele maakt geen aanstalten om die nieuwe Wolverijdreef aan te leggen. De firma denkt ervan af te zijn met de nieuwe Busschaertstraat, de weg parallel met de autostrade. Op het stadhuis kwam de firma aanzetten met een alternatief voor de beloofde tweede weg: Vandecasteelde wil het wandel- en fietspad langs de nieuwe vijver te beperken tot een doodlopend insteekje.

Te recht is het ACW van Aalbeke opnieuw op zijn achterste poten gaan staan. Op aangeven van gewezen eerste schepen Frans Destoop, CD&V, zijn niet minder dan 934 handtekeningen opgehaald onder een petitie "Geen dood- maar wel een DOORlopend fiets- en wandelpad". Het ACW eist dat de stad de borgtocht van de firma zou gebruiken om zelf het fiets- en wandelpad aan te leggen. Vandecasteele moest een borg van 420.000 euro onderschrijven bij het akkoord van de stad met de inpalming van het openbaar domein.

Opmerkelijk is dat het ACW van Frans Destoop met die petitie rechtstreeks naar de toeziende overheid is getrokken, de gouverneur van West-Vlaanderen. Dat komt erop neer dat de gewezen eerste schepen, oud-voorzitter van de streekintercommunale Leiedal bovendien, er geen vertrouwen in heeft dat het stadsbestuur, CD&V en OpenVLD, ferm genoeg zal opkomen voor zijn rechten en voor het algemeen belang. Gevraagd wordt immers dat de gouverneur de stad daartoe zou aansporen. Nog een beetje meer boel in de meerderheid?

vdc33

Het pad van Maria's Voorzienigheid

"Niet alleen in Aalbeke, maar ook in Kortrijk ligt een fietspad dat nergens naartoe leidt' zegt Jan Dhaene als voorzitter van de Fietsersbond. Jan Dhaene is tevens OCMW-raadslid voor sp.a. Hij heeft gelijk. Het op betonplaten doodlopende fietspad achter de kliniek in de Loofstraat is eveneens het gevolg van een compromis van de stad met een instantie die het algemeen belang schond. En ook hier bezondigt het stadsbestuur zich aan een te lakse houding bij het verdedigen van zijn rechten.

In een paradijselijk park in de Doorniksewijk bouwde de familie Vercruysse, textielbaronnen met een Kortrijkse pedigree tot in de middeleeuwen, in de 19de eeuw een schitterend landhuis, in empirestijl. Het domein staat in Kortrijk bekend als het domein Nolf, naar een andere illustere eigenaar. Bij nacht en ontij verdween het landhuis op 16 augustus 1985. Het werd gesloopt zonder enige vergunning en zonder dat enige instantie vlug genoeg was om de afbraak stil te leggen. Opdrachtgever van de wederrechtelijke sloping was het nabijgelegen ziekenhuis Maria's Voorzienigheid. Stad Kortrijk heeft nog verschillende processen ingespannen, met zelfs de eis tot herstel in oorspronkelijke staat (wederopbouw). Maar na een juridische uitputtingsslag van niet minder dan 14 jaar, waarbij de hoogste rechtbanken (Hof van Beroep en Raad van State) werden ingeschakeld, kwam het tot een dading, een overeenkomst waarbij beide partijen vrede sloten uit zakelijke overwegingen.

De stad verbond zich ertoe alle juridische stappen tot heropbouw van het landhuis stop te zetten. De kliniek kwam ervan af met de verbintenis een fiets- en wandelpad aan te leggen tussen de Loofstraat en de Wolvenstraat aan de achterkant van het park. De inspiratie voor dat compromis draagt overduidelijk de stempel van toenmalig verkeersschepen wijlen Felix Decabooter.

Met lange tanden heeft het ziekenhuis zich gedeeltelijk gekweten van haar - nochtans erg schappelijke - tegenprestatie. Er kwam een fietspad met ingang in de Loofstraat. Maar als je richting de Wolvenstraat oprijdt, bots je halverwege op betonplaten.

Jan Dhaene stelt voor dat de stad een strook tuin achter de betonplaten zou onteigenen om het pad door te trekken naar de Wolvenstraat. Maar daarmee zadel je de onfortuinlijke tuinbezitter op met een hof in twee gescheiden stukken; dat is onredelijk. Het kan evenwel anders opgelost worden, ... als de kliniek een beetje meewil. De kliniek heeft links naast dat fietspad een grote parking, die wat verder uitgeeft op de Wolvenstraat. Daarop kan dat fietspad perfect worden doorgetrokken met een minimum aan ingrepen. Men zou bijvoorbeeld in eerste instantie al het poortje kunnen opendoen in de omheining die de parking afsluit van de Wolvenstraat.

Maar de directie van het fusieziekenhuis AZ Groeninge, rechtsopvolger van Maria's Voorzienigheid, geeft geen blijk van veel goede wil. Aan Het Nieuwsblad liet woordvoerster Ann Bracke weten niets terug te vinden van de overeenkomst met de stad. Meer zelfs: zij verklaart dat "een fietspad met een publieke bestemming daar moeilijk te realiseren is". Het is dus de hoogste tijd dat het stadsbestuur het ziekenhuis herinnert aan zijn verplichtingen en de nodige procedures instelt om die verbintenis af te dwingen. Tijd om nog eens een blik advocaten open te trekken...

Recidive

Heel ergerlijk is dat het ziekenhuis intussen recidive heeft gepleegd. Het park, met vijver en enkele merkwaardige bouwsels, 'folies', werd in 2003 beschermd bij ministerieel besluit. Zie de fiche hierover van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed.Een dergelijke bescherming verplicht de eigenaar tot instandhouding en onderhoud, en houdt zeker een verbod in tot afbraak. Welnu, een paar jaar geleden is, weeral in het grootste geheim, de gloriëtte in Chinese stijl in spaanders gehakt, waarbij zelfs de vloer in oude faillencetegels werd vernield. Deze keer van de stad geen enkele reactie!

Misschien ook hierop een advocaat zetten? 

fietspad Loofstraat2

Fietspad achter domein Nolf loopt dood op betonplaten.

11:26 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

TWEE VERSCHILLENDE SOORTEN FIETSPADEN? Voor zover me bekend kan het fietspad aan de Loofstraat (Kortrijk) niet vergeleken worden met het fietspad aan de Moeskroensesteenweg (Aalbeke). Een nader onderzoek van het stedelijk archief lijkt me wenselijk.

Het fietspad naast de kliniek van Maria's Voorzienigheid moest inderdaad volledig aangelegd worden door de kliniek als compensatie voor het onwettig afbreken van het gebouw achter de kliniek. Vraag is of het gedeelte, dat nog niet aangelegd is, wel eigendom van de kliniek is of dat de gronden aan de kant van de Wolvenstraat geen andere eigenaar hebben zodat daar desnoods nog een onteigening (op kosten van de kliniek?) moet gebeuren.

Ik meen anderzijds te weten dat aan de Moeskroensesteenweg alles in orde is. Indertijd liep de Wolverijdreef van de Bergstraat naar de Moeskroensesteenweg. Jaren (of zijn het decennia?) geleden heeft Vandecasteele daar een gedeelte van ingepalmd en sindsdien loopt de Wolverijdreef van de Bergstraat naar de Lampestraat terwijl een stukje van die weg overbleef tussen de Moeskroensesteenweg en de Lampestraat. Vandecasteele wou, een drietal jaren geleden, ook dat laatste stukje inpalmen en ik meen me te herinneren dat de gemeenteraad daarover toen een overeenkomst goedgekeurd heeft: Vandecasteele moest als compensatie het lammentabele paadje langsheen de autosnelweg (Busschaertstraat van Moeskroensesteenweg naar Lampestraat) op eigen kosten beter bruikbaar maken voor voetgangers en fietsers. En dat laatste is intussen ook gebeurd.

Gepost door: Luc DEBELS | 03-08-08

een derde doodlopend fietspad Straks komt er in Kortrijk nog een derde quasi doodlopend fietspad bij. Ik laat je raden over welk fietspad het gaat. Een tip: het zal het duurste en sierlijkste zijn op ons grondgebied.

Gepost door: Bart Hanson | 04-08-08

Beach Fietspad? Nee, Bart, het wordt een strandattractie!

Gepost door: Polo | 04-08-08

parkje Meshien eens kijken naar het parkje naast de ingang van de kliniek in de doorniksewijk.
Zo prachtig al het pas aangelegd was en nu!
Wie moet dat iegenlijk onderhouden, de kliniek of stad?
m.vr.gr.

Gepost door: phm | 05-08-08

De commentaren zijn gesloten.