20-07-08

Vrij spel voor de friperieën in Kortrijk?

friperie

Er gaat heel wat verkeerd met de ophaling van oude kledij in Kortrijk. Mensen denken een goede daad te verrichten, maar uit hun oude kleren wordt munt geslagen door commerciële bedrijven die daarenboven de markt in de derde wereld sterk verstoren.

De kleren die mensen in de talrijke bakken stoppen die zowat overal in Vlaanderen staan, komen veelal terecht in zogenaamde friperies, dat zijn commerciële bedrijven die deze kleren wassen, sorteren en verkopen. Die verkoop gaat dan nog meestal richting  derdewereldlanden, waar ze in oneerlijke concurrentie treden met de lokale textielproducenten. De schenkers denken de derdewereld te helpen, maar in feite worden hun tweedehandskleren gebruikt om winst te maken op kosten en ten kost van die derdewereld!

Cathy Matthieu, Groen! lid van de progressieve fractie in de gemeenteraad van Kortrijk, klaagde die mistoestand al jaren geleden aan.

Op het grondgebied van Kortrijk zijn er verschillende spelers actief, meestal nationale organisaties met zetel in Brussel. Zij plaatsen containers op privé-parkings, bijvoorbeeld van grootwarenhuizen. Daarnaast krijgen de inwoners van Kortrijk af en toe een uitnodiging in de bus, al dan niet met een plastiekzak erbij, om kledij op de stoep te plaatsen.

In Kortrijk was het VIC (Vlaams Internationaal Centrum) actief, een ngo voor ontwikkelingssamenwerking, een vzw. Dit bedrijf heeft de inzameling van oude kledij echter afgestoten en die is overgenomen door VICT (Vlaams Inzamelcentrum Textiel, VICT bvba)

Beide hebben niets meer met elkaar te maken en toch staat op bakken, evenals op de folders die mensen in de bus krijgen, nog steeds de oude naam van de vzw. Mensen worden dus belogen: ze denken dat ze kledij schenken voor een goed doel, maar dat is totaal niet juist.

Het probleem nu is dat er de laatste tijd overal straatcontainers bijkomen van VIC (nu VICT), vaak in de graskant neergepoot, zoals bijvoorbeeld in de Rekkemsestraat in Marke of op de hoek Bruyningstraat Pottelberg. Die staan op bizarre plaatsen trouwens, langs wegbermen en soms op het openbaar terrein. Waarbij de grote vraag is of deze hier wel mogen staan.  Als er toestemming zou gegeven zijn, dan zou dat vreemd zijn want het reglement van mei 2006 inzake inzameling van textiel via textielcontainers en via huis-aan-huis ophaling is opgesteld door Philippe De Coene (voormalig schepen van Leefmilieu) bepaalt duidelijk dat de inzamelaar een sociale doelstelling moet hebben: OCMW, vzw of VSO. VICT is dat niet, het is een bvba.

Meer zelfs, volgens het reglement van 2006 moet IMOG een overeenkomst afsluiten met inzamelaars die door de Stad Kortrijk bepaald zijn. Hiervan is echter nog niks van in het schepencollege of in de gemeenteraad gekomen, er is dus nog altijd geen beslissing genomen. Ondertussen schieten de straatcontainers van organisaties zonder sociale doelstelling als paddenstoelen uit de grond. Op deze manier worden de mensen echt wel bedrogen.

Kringloopcentrum

Het is niet alleen kommer en kwel, er zijn ook goede voorbeelden. In 2005 sloot IMOG een overeenkomst af met de vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen voor textielinzameling. De bedoeling was om de inzameling van oude kledij maximaal via het Kringloopcentrum te organiseren.  Buiten de inzameling op de containerparken is daar nog weinig van te merken. 

De progressieve gemeenteraadsleden Cathy Matthieu, Groen!, Philippe De Coene, sp.a, en Bart Carron, VlaamsProgressieven  willen er zeker van zijn dat enkel organisaties met een sociaal doel en dus geen bvba's oude kledij  ophalen en verwerken. Daarom stellen ze voor dat het stadsbestuur beslist dat enkel het Kringloopcentrum nog oude kledij kan ophalen, zoals dit reeds gebeurd in andere gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen en in andere regio's.

13:27 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.