30-06-08

Wordt KVK in ere-divisie kampioen in veiligheid?

KVK11

Het bestuur van Kon. Voetbalclub Kortrijk, kampioen in Tweede en volgend seizoen aan de slag in Eerste Nationale, heeft vorig jaar onverantwoorde veiligheidsrisico's genomen. Een rapport van de lokale politie is niet mals voor de club. Toch doet de Politiezone VLAS met frisse moed, hernieuwd inlevingsvermogen en wetenschappelijke analyses er alles aan om het veilige plezier van het publiek te garanderen. De club belooft beter mee te werken. En ... burgemeester Stefaan De Clerck moet minder tateren over (veiligheids-)kwesties waar hij het fijne niet van af weet, zegt de politie nog.

Een striemend rekwisitoor tegen het gebrek aan veiligheidsbeleid bij het bestuur van KVK kregen wij gisteren te horen in de politieraad (30 juni 2008) van de lokale politie. "KVK bleek in het verleden een stroeve partner maar tot nu moeten wij vaststellen dat er geen verbetering is in het gevoerde beleid" zeggen gezaghebbende vertegenwoordigers van de politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede). Het probleem wordt geschetst met een opzienbarende lijst van negen pijnpunten. Ik geef ze in extenso.

1. Communicatie: KVK voert geen open communicatie. De politie heeft geen inzicht in het sportieve beleid, de sponsors en andere essentiële informatie voor het opstellen van een overeenkomst m.b.t. de veiligheid. Toch raar dat de sponsors daar tussen staan: zijn ze niet alle gekend?

2. Wedstrijden: KVK deelt oefenwedstrijden, wedstrijdwijzigingen, extra wedstrijden enzovoort te laat of helemaal niet mee aan de politie. De politie moet dat zelf maar op een of andere manier zien te weten te komen.

3. Ticketverkoop: Er is geen transparantie over de ticketverkoop, nochtans een wettelijk vereiste. Afspraken over de ticketverkoop en al wat ermee gepaard gaat, worden eenzijdig gewijzigd of simpelweg niet nageleefd. Erger nog: De hulpdiensten konden op bepaalde momenten zelf 'overcrowding' vaststellen op de staantribune!

4. Ticketcontrole: Er is geen afdoende controle van de tickets door de suppoosten.

5. Utilitaire zones: Die zones liggen vast in de voetbalovereenkomst maar worden niet gerespecteerd. De politie heeft zelfs een keer een proces-verbaal moeten opstellen om naleving van haar aanbevelingen af te dwingen.

6. Pers: Er is geen parking voor de pers. De filmploegen mogen overal in het stadion hun gangen gaan, zelfs in de verboden zones. Opmerkingen van de politie daarover worden genegeerd.

7. Stewards: De groep stewards wordt door het bestuur van KVK veel te weinig ondersteund. Het bestuur onderschat hun belang voor de veiligheid.

8. Veiligheidsverantwoordelijke: De veiligheidsverantwoordelijke is wel gemandateerd door de club, maar hij is eigenlijk geen volwaardige partner in het KVK-bestuur.

9. Supporters: De club maakt weinig of geen gebruik van zijn wettelijke mogelijkheden om relsupporters te weren uit het stadion. Tot zover een nota van de lokale politie.

Met het Kortrijkse stadsbestuur kan de politiezone VLAS wel constructief samenwerken. De politie stelt vast dat de stad al heel wat heeft geïnvesteerd in het stadion. Op een rondgang met de betrokken diensten werden nog enkele opmerkingen gemaakt. Het algemeen onderhoud, de omroepinstallatie en de camera's kunnen bijvoorbeeld beter. Een punt van kritiek betreft burgemeester Stefaan De Clerck: de dossierbeheerder voetbal van de politiezone wordt soms gepakt in snelheid wat de communicatie betreft. Over veiligheidsincidenten geeft Stefaan De Clerck soms eenzijdige informatie die geen volledig beeld weergeeft van de gebeurtenissen...

kvk1

COP-model

Voor het komende seizoen wil de politie beginnen met een schone lei. De politie reikt het KVK-bestuur een hand, met een plan om de ordehandhaving in en rond het stadion zo menselijk mogelijk aan te pakken. Na enkele incidenten, waarbij werd vastgesteld dat "de harde kern van relschoppers" was uitgegroeid van een 30-tal tot zowat 125 "geregistreerde risicotoeschouwers", is in de voorbije seizoenen gekozen voor 'nul-tolerantie' en voor het opstellen van politiepersoneel in gevechtskledij. "We gleden af in een repressief model' geeft de politie grif toe. Voor wat komt, kiest men voor een ander, sociaal model: niet zonder enige zelf-ironie het COP-model genoemd. COP staat hier evenwel niet voor Amerikaanse flik maar voor 'community oriented model'. 

Zelf noemt de lokale politie haar nieuwe aanpak "gastheerschap". Voor matchen zonder risico betekent dit dat er geen agenten in full battle dress op het plein worden gezet; ze worden vervangen door een 9-tal aanspreekbare agenten in opvallende fluo outfit. Ook worden er spotters ingezet, gepatroneerd door de supportersclubs. Er komt een 'ketengericht' systeem van waarschuwing en desnoods proces-verbaal voor relschoppers.

Van het bestuur van KVK is de toezegging bekomen dat probleemtoeschouwers burgerrechtelijk een stadionverbod krijgen. Dat is eigenlijk uniek in België. Van de 800 stadionverboden in het hele land in het voorbije seizoen was er maar 1 enkele burgerrechtelijke uitsluiting. De 799 andere waren strafrechtelijk. Preventief worden lastige supporters kort na de match thuis bezocht door de wijkagent en mensen van politiezorg, om erger te voorkomen. Bij risicovolle matchen wordt dat systeem aangevuld met versterking van de federale politie. 

Mensuur

Ondanks die zachtere aanpak betekent de promotie van KVK naar Eerste nagenoeg een verdubbeling van de inspanningen die de politie moet leveren. De politiezone VLAS berekende dat haar COP-aanpak een personeelsinzet van 4123 mensuur zal vergen in het komende seizoen. Vorig jaar in Tweede was dat 2180 mensuur. Maar als men de methode van het vorig jaar had aangehouden, zou het komende jaar niet minder dan 5894 mensuur gevergd hebben.

Het kan nog meer inzet vergen als een omzendbrief van kracht wordt die eist dat de lokale politie van de zone van de club bij iedere uitwedstrijd twee secties politiemensen meestuurt. Reken dan maar op 7451 mensuur in het COP-model en 9222 mensuur in het model van vorig jaar.

Het is al een hele opluchting van Binnenlandse Zaken erin toegestemd heeft KVK te laten starten in de laagste veiligheidscategorie. Dat is een aanzienlijke besparing op de kosten.

kvk2

 

 

 

 

22:52 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.