24-06-08

Tweede schietstand krijgt vergunning in Kortrijk

schietstand2

In Kortrijk is er niet alleen de historische stedelijke schietstand in de Abdijkaai, maar is er ook in de deelgemeente Heule een schuttersinfrastructuur. De Heulse schietstand, verscholen achter het sportcentrum op het Lagaeplein, krijgt vandezomer, na een proefjaar, wellicht zijn definitieve vergunning van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen (provinciebestuur). Het Kortrijkse stadsbestuur geeft gunstig advies. De exploitatievoorwaarden zijn streng. Intussen is de lokale politie teruggekeerd naar de stedelijke schietstand in de Abdijkaai.

Vuurwapens

Stad Kortrijk bouwde in 1864, naast en samen met het stedelijk zwembad, een stedelijke schietstand in de Abdijkaai (nr. 9). In 1909 kregen de schutters het gebouwencomplex dat nog altijd wordt gebruikt, met schietbanen van 25 en 50 meter. De infrastructuur is eigendom van de stad maar wordt gebruikt door de Koninklijke Schuttersvereniging Karabiniers van Groeninge Kortrijk, een vzw.

Maar er is nog een tweede schietstand op het Kortrijkse grondgebied. De Koninklijke Schuttersgilde Willem Tell Heule, een feitelijke vereniging, heeft haar eigen schietstand, op het Lagaeplein in Heule. Je moet wel een beetje zoeken om de met prikkeldraad beveiligde schietbanen te vinden. Ze liggen verscholen in het groen achter de sporthal van Heule.

De club kreeg eind augustus vorig jaar van het provinciebestuur een voorlopige vergunning om de schietstand voort te exploiteren en uit te breiden. De hernieuwing betreft een schietstand voor vuurwapens in open lucht met 8 banen van 50 meter. Daarenboven wil de club een binnenschietstand met 8 banen van 10 meter voor wapens met perslucht regulariseren en 4 nieuwe banen van 25 meter in open lucht aanleggen voor vuruwapens.

Strenge voorwaarden

De Provincie heeft de definitieve vergunning afhankelijk gemaakt van heel strenge voorwaarden, gericht op de veiligheid en het leefmilieu. Voor de veiligheid moeten vooral dwaalkogels vermeden worden. De club had er al voor gezorgd dat er geen kogels rechtstreeks buiten de omheiding terecht konden komen. Over de hele lengte van de 8 banen zijn om de 12,5 meter 'parabals' opgesteld die voorkomen dat kogels uitvliegen in de hoogte. Om zijdelings uitvliegende kogels op te vangen zijn er tussenschotten geplaatst en een omheining van 2 meter hoog. Een ander probleem zijn afketsende kogels. De meeste metalen staketsels zijn daarom bekleed met hout, waarin de kogels blijven steken. De Provincie eist dat alle metaal bedekt wordt en de club heeft dat inmiddels uitgevoerd.

schietstand3

Een mogelijke belasting voor het milieu zijn de kogels en hulzen die eventueel in de bodem en in de Heulebeek, die de schietstand doorkruist, terechtkomen. Dat kan een rechtstreekse bron van bodemverontreiniging met zware metalen zijn. De schutters van Willem Tell hadden al een stuk van de niet verharde gedeelten van de schietbanen bekleed met tapijt op een laag zand. Dat maakt eenvoudige schoonmaak mogelijk.

Maar daarachter en tot aan de kogelopvang op het einde lagen nog een strook onbedekte aarde, de beek en opnieuw onbedekte aarde. De club heeft daarom geïnvesteerd in een bedekking met plastiekzeil en daarop een laag zand in de strook tot aan de Heulebeek. Op de andere oever was dat niet aangewezen omdat het zand iedere keer dat de Heule buiten haar oevers treedt, alles zou wegspoelen. Daarom werden daar houten planken rechtgezet over de hele breedte van de schietbanen om te beletten dat er kogels in de grond worden geschoten. 

Voorts is op vraag van de Provincie de lozing van afvalwater uit de kantine in de Heulebeek stopgezet en is er een geluidsstudie gebeurd door de gespecialiseerde firma Avitech. Al die inspanningen hebben het Kortrijkse stadsbestuur overtuigd om een positief advies te verstrekken, maar het is de Bestendige Deputatie die uiteindelijk beslist.

Het stadsbestuur vraagt de schuttersclub wel om rekening te houden met het project "Heerlijke Heulebeek". In dat project ijveren verschillende verenigingen voor een herwaardering van de natuur- en recreatiemogelijkheden van de Heulebeek over haar hele lengte.

Abdijkaai

Zijn eigen schietstand, Abdijkaai 9, stelt het stadsbestuur nu weer ter beschikking van de lokale politie; zo is in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de Politiezone VLAS vastgelegd. De politie gaat er trainen in 'geweldbeheersing met vuurwapen'.

Lange tijd ging de politie haar vuurkracht aanscherpen in de private schietstand van Vanden Berghe in Gullegem. Maar de eigenaar zegde daarvan vorig jaar de huur eenzijdig op. Vandaar de terugkeer naar de Abdijkaai, waar de schietstand ballistisch in orde bleek maar wel een grondige schoonmaakbeurt nodig had.

12:50 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.