06-05-08

De Kortrijkzanen betalen te veel belastingen

stadhuismascotte
 

De stadsrekeningen voor 2007 hebben gisteren in de gemeenteraad van Kortrijk geleid tot een hoogoplopende discussie. Het overschot is zo groot dat de enige logische conclusie is dat de belastingen te hoog zijn in de Groeningestad. Kortrijk is een ongezonde financiële speklaag aan het kweken. De opgezwollen reserves zijn niets anders dan miljoenen euro's die worden onttrokken aan de Kortrijkse gezinnen, om ... ze ongebruikt op te potten. De gezinnen zouden die centen wel beter kunnen gebruiken. Financieschepen Alain Cnudde, CD&V, verzette zich tegen mijn oproep tot belastingsvermindering. De liberale meerderheidspartner OpenVld deed er het zwijgen toe.

Op het einde van het jaar keurt de gemeenteraad op voorstel van het stadsbestuur telkens een begroting goed: dat is een overzicht van de uitgaven die het stadsbestuur wil doen en de inkomsten die het verwacht. Het jaar nadien krijgt de gemeenteraad dan de rekeningen voorgeschoteld: een overzicht van hoe het stadsbestuur die begroting heeft uitgevoerd. Die stadsrekeningen voor 2007 kwamen op 5 mei 2008 aan bod in de gemeenteraad van Kortrijk. Ik nam er het woord in naam van de progressieve fractie van sp.a, Groen! en VlaamsProgressieven.

Fenomenale 'winst'

Uit de begrotingsrekening van vorig jaar blijkt dat 2007 een heel bijzonder jaar is geweest. Er zijn betekenisvolle records gebroken. Het meest in het oog springende record is de opbrengst van de opcentiemen - dat zijn de aanvullende stadsbelastingen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting. Die opbrengst stijgt tot het nooit geëvenaarde bedrag van meer dan 45 miljoen euro. De Kortrijkzanen betalen nu meer belastingen aan de stad dan voor de belastingsverlaging van 2005, toen het tarief van de personenbelasting - op aandringen van de sp.a, die toen in de meerderheid zat - werd verlaagd van 8,5 tot 7,9 percent.

Volgens het stadsbestuur heeft Kortrijk die ferme verhoging van de opbrengst van de personenbelasting (+ 18%) te danken hebben aan federaal minister van Financiën Didier Reynders, die om politieke redenen in 2007 is overgegaan tot een versnelde inning van de personenbelasting. Dat klopt gedeeltelijk. Maar het gaat zeker ook om ingehaalde achterstand - in de vorige jaren liep de inning van de personenbelasting vertraging op -, en in die zin is de stijging voor een belangrijk deel blijvend.

In elk geval leveren die hoge belastingsinkomsten in combinatie met volgehouden besparingen bij personeel, werkingskosten en subsidies, een riant overschot op. De begrotingsrekening komt uit op een positief saldo van 7,5 miljoen euro. Maar het èchte overschot is hoger. Je moet er de bijna 7 miljoen euro netto-overboekingen bij tellen; dat is geld dat in de reserves is gestopt. Zo bekeken is het overschot in 2007 niet minder dan een dikke 14 miljoen euro, of een slordige 13 percent van de totale ontvangsten (vastgestelde rechten). Ik denk dat veel ondernemingen direct zouden tekenen voor een dergelijke fenomenale winst op hun omzet!

Spaarpot

Wat doet het stadsbestuur met dergelijke, indrukwekkende overschotten? Ze worden vooral weggemoffeld in reserves. Ook wat de reserves betreft, zijn records gebroken in 2007. De spaarpot van de stad bereikt niet minder dan 22,2 miljoen euro. Het stadsbestuur volhardt in dat oppotbeleid: na de wijziging van de begroting voor 2008 neemt het zich voor om dit jaar de reserves met nog eens een kleine 6 miljoen euro aan te dikken. Ik ben ervan overtuigd dat de gemeenteraad in het voorjaar van 2009 zal vaststellen dat het meer zal zijn.

Sparen is zinvol als het is om geplande investeringen te financieren. En voor die investeringen is er het 'buitengewoon reservefonds', dat 12,5 miljoen euro bereikt. Maar het echte record is te zien in het 'gewone reservefonds'; dat gaat om spaargeld waar men niet direct raad mee weet. Eind 2007 zat er in die spaarpot het nooit geziene bedrag van bijna 10 miljoen euro.

Volgens het stadsbestuur is dat een reserve om toekomstige leninglasten te kunnen delgen. Dan zal dat stadsbestuur toch nog wat meer voetpaden, woonstraten en groen moeten aanleggen of vernieuwen. Voor een jaarlijkse investeringsinspanning van rond de 40 miljoen euro - dat is dan al 10 miljoen euro meer dan gewoonlijk - heeft Kortrijk die reserves echt niet nodig. Bovendien klinkt dat argument een beetje vals, nu de stad is toegetreden tot het Lokaal Pact van de Vlaamse Regering. Die Vlaamse Regering heeft zich daarin verbonden om voor niet minder dan 7,4 miljoen euro uitstaande leningschulden over te nemen.

Rem op de lokale welstand

"Had u die 10 miljoen euro niet beter bij de bevolking gelaten?" vroeg ik aan het stadsbestuur. Te veel reserves is nooit een goed teken. Bij een mens zou men spreken van overgewicht. Ook voor een stadsbestuur is obesitas niet gezond. Die speklaag is een rem op de lokale welstand. Het geld dat de stad bij de gezinnen weghaalt zonder dat er daarvoor direct een bestemming is, is geld dat onttrokken wordt aan de lokale economie en aan de welstand van de bevolking. Dat is niet verantwoord.

In mei vorig jaar stelde de progressieve fractie voor om de aanvullende personenbelasting te verlagen van 7,9 tot 7,4 percent. Dat zou de stad 1,1 miljoen euro minder belastingsinkomsten gekost hebben en dat zou de bevolking evenveel meer koopkracht gegeven hebben. Zelfs met die mindere inkomsten zou het overschot in 2007 nog altijd 13,4 miljoen euro geweest zijn. Dat bewijst dat zelfs een grotere belastingsvermindering verantwoord zou zijn.

Dik in 't vet

Toen Kortrijk in 2005 de aanvullende personenbelasting verlaagde van 8,5 naar 7,9 percent, waren de stadsfinancies bijlange niet zo dik in 't vet als nu. Het begrotingsresultaat bedroeg het jaar voordien amper (?) 2,8 miljoen euro en de reservespaarpot slechts 15 miljoen euro (een stijging  in 2004 met 6,5 miljoen euro). Toch vond burgemeester De Clerck toen dat er voldoende financiële ruimte was om de belastingen te verlagen.

Nu staat de stad er zoveel beter voor. Maar in de plaats van de belastingen te verlagen, heeft de CD&V-OpenVLD-meerderheid vorige maand nog de belastingen verhoogd. In mijn stuk van 10 april jl. lees je hoe de stadsbelastingen zijn verhoogd door het optrekken van de stadsbijdrage van de gezinnen op de waterfactuur. 

Commentaren

geld Dat men eens iets doet voor de gewone burger en het weer niet in een of ander waanzinig projekt stop waar er maar een heel klein deel van bevoking van kan genieten!!
We hebben al genoeg torens, top(flop)sporthallen, voetbalvelden, kunstwerken die niemand verstaat.....................................................
m.vr.gr.
phm

Gepost door: phm | 06-05-08

De commentaren zijn gesloten.