03-04-08

Verdubbeling Kortrijkse waterfactuur treft nog het meest de flatbewoners

Leiewater

Het Kortrijkse stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, wil de 'bijdrage voor de afvoer drinkwater', een stedelijke taks eigenlijk, met ingang van 1 mei 2008 optrekken van 0,6 euro per kubieke meter tot 1,1851 euro per m³. Dat is bijna een verdubbeling. Die verdubbeling geldt alleen voor wie minder dan 6000 m³ per jaar uit de kraan laat lopen. Dat zijn alle gezinnen en de meeste bedrijven. Voor de grote verbruikers - die al veel minder moesten bijdragen per m³ - is de stijging matiger: van 0,3302 euro naar 0,5926 euro voor de verbruiksschijf van 6000 tot 60.000 m³, en van 0,1651 euro naar 0,2963 euro voor al wat men meer dan 60.000 m³ verbruikt.

De 'eigen waterwinners' - dat zijn de verbruikers die grondwater oppompen - ontsnappen niet aan die factuur. De gezinnen die regenwater gebruiken, moeten daarop - gelukkig maar - geen bijdrage betalen. Maar geen genade als je ergens woont waar je niet de mogelijkheid hebt om een regenwaterput in te schakelen; denk bijvoorbeeld aan appartementsbewoners. Voor die gezinnen bestaat er geen ontsnappingsroute tegen de stijging van de Kortrijkse waterfactuur.

De Kortrijkse waterfactuur 

Over welke factuur gaat het? Bekijk eens aandachtig de jaarlijkse factuur van uw leverancier van kraantjeswater (in Kortrijk: de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening). Bovenaan staat uw verbruik over een periode van ongeveer een jaar.

Daaronder, bij de aanrekening ziet u 4 posten. Eerst de gratis 15 m³ per persoon die op het leveringsadres woont, 0 euro uiteraard. Dan het verbruik dat u wel moet betalen. En dan, sinds 2005: de 'bijdrage voor de zuivering drinkwater'; een Vlaamse taks eigenlijk. Die taks wordt berekend op heel uw verbruik, met inbegrip van de gratis levering. Sinds nieuwjaar bedraagt die taks 0,8465 euro per m³. En ten vierde ziet u staan: 'Bijdrage voor de afvoer drinkwater'. Dat is een gemeentelijke taks, eveneens op heel uw verbruik. Op al die posten komt ook nog eens 6% BTW.

Voor de meeste verbruikers van kraantjeswater in Kortrijk bedraagt die bijdrage tot vandaag voorlopig nog altijd 0,60 euro per m³. Dat is het laagste tarief van West-Vlaanderen en dat is te danken aan het hardnekkige verzet van de socialisten in Kortrijk toen wij nog mee de meerderheid vormden. Na zes jaar goede samenwerking met onze schepen Philippe De Coene, heeft de CD&V van Stefaan De Clerck ons gedumpt om met OpenVLD scheep te gaan.

De 4,3 miljoen euro van Cnudde

Voor 2005 was er nog geen gemeentelijke bijdrage op de waterfactuur. In Kortrijk was er toen wel een stedelijke belasting op het stadsrioolnet. Die belasting, gekoppeld aan het kadastraal inkomen, bracht tot 2004 jaarlijks 4,3 miljoen euro op. Toen besliste de Raad van State dat die koppeling onwettig was. Vanaf dan werd het een forfaitaire belasting. Zie mijn stukje van 13 december 2005. Op ons aandringen bleef die belasting beperkt tot 1,5 miljoen euro. Dat was een fameuze belastingsvermindering. Toen al drong men er bij CD&V op aan om die belasting op het vroegere peil te houden.

En dan werd die riooltaks vervangen door die bijdrage op de waterfactuur. Zie mijn stukje van 6 januari 2006. Ook bij die gelegenheid wou men van CD&V-zijde, schepen Alain Cnudde, het tarief zo optrekken dat men weer die 4,3 miljoen euro per jaar kon ophalen bij de gezinnen. Wij hebben ons daar hard tegen verzet. In 2006 bracht die bijdrage 1,4 miljoen euro op; in 2007 zou het 1,7 miljoen euro zijn - we moeten de stadsrekening van 2007 nog krijgen. Overigens is het minontvangst voor de stad grotendeels goedgemaakt door de invoering van een stadstaks op het verspreiden van reclamefolders - een taks waar de KMO's aan ontsnappen.

Opnieuw 

Het stadsbestuur, CD&V-OpenVLD, vraagt nu opnieuw aan de gemeenteraad, van 14 april 2008, de goedkeuring van een voorstel om de Kortrijkse waterfactuur op te trekken tot het maximum toegestaan door het Vlaamse Programmadecreet. Dat is 1,4 maal de Vlaamse 'bijdrage voor de zuivering drinkwater'. Aangezien die Vlaamse vermomde taks 0,8465 euro per m³ bedraagt, mag en zal Kortrijk de stadsbijdrage optrekken tot 1,1851 euro per m³.

Schepen Alain Cnudde, CD&V, ACW, raamt dat die stijging een meeropbrengst zal betekenen van 1,5 miljoen euro. In totaal zal die opgetrokken Kortrijkse waterfactuur 44,56 euro kosten aan elke inwoner (3,3 miljoen euro in totaal). De schepen wijst erop dat men daarmee nog altijd een miljoen euro onder de vroegere riooltaks zit; hij vergeet te zeggen dat het 'verlies' meer dan gecompenseerd is door de felle stijging van andere belastingen (bijvoorbeeld de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing).

OpenVLD in de touwen

Met dat voorstel van het stadsbestuur is het duidelijk dat OpenVLD in de touwen hangt van de boksring op het stadhuis. De liberale juniorpartner in de meerderheid heeft zijn verzet tegen de voortdurende pogingen van CD&V om de bevolking meer te laten betalen, moeten staken.

Bij de opmaak van de stadsbegroting eind vorig jaar leidde dat verzet van OpenVLD - het geroep en de slaande deuren in het schepencollege waren op een bepaald moment tot op de Grote Markt te horen - nog tot zware incidenten, zoals de onverhoedse afschaffing van de stedelijke huisvestingspremies. CD&V verplichtte immers liberaal schepen Wout Maddens om het bedrag te besparen dat zij niet konden innen door het verzet van OpenVLD tegen een stijging van de waterfactuur. "Goed" zei die: "dan schaf ik uw bouwpremies af". Zie mijn achtergrondverhaal van 19 december 2007. 

Collateral damage

De duurdere waterfactuur is een stijging van de lastendruk. Volgens schepen Alain Cnudde zal 'een modaal gezin met een verbruik van 60 m³ drinkwater per jaar, 40 euro per jaar meer moeten betalen'. Bij mij komt de stijging op 99 euro (we zijn met 3 en ik was nooit mijn wagen).

Bovendien heeft de maatregel betreurenswaardige neveneffecten. Vooreerst is het een last op een basisbehoefte; niemand kan zonder water. En de waterrekening is in verhouding zwaarder voor wie een kleiner inkomen heeft.  Natuurlijk is er de 15 m³ gratis water voor elk gezinslid. Maar dat helpt hier niet, want die Kortrijkse waterfactuur wordt ook op dat gratis geleverde water gelegd. De vrijstellingen van zowel de Vlaamse als de Kortrijkse waterfactuur zijn beperkt tot mensen met een leefloon, een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, of voor personen met een tegemoetkoming voor een handicap. Het optrekken van de Kortrijkse waterfactuur kan dus zonder meer een onsociale maatregel worden genoemd.

Voorts is de maatregel harder voor de Kortrijkzanen die niet (kunnen) beschikken over een regenwaterput. Een gezin dat zijn verstand gebruikt en regenwater opvangt en aanwendt, voor wc en wasmachine bijvoorbeeld, kan heel wat kraantjeswater uitsparen. Dat is goed voor het milieu en op dat regenwater betaalt u evenmin de Kortrijkse waterfactuur. Watergebruikers die zelf hun water oppompen, moeten wel die stadsbijdrage betalen. Maar dat gaat dan niet over de gezinnen met een regenwaterput, maar over grote bedrijven die meer dan 5 m³ per uur aan de fossiele grondwaterlagen onttrekken.

Appartemenstbewoners worden hier gediscrimineerd. Slechts in heel weinig gevallen is een flatgebouw voorzien van een installatie voor opvang en gebruik van regenwater. De flatbewoners zijn als het ware veroordeeld tot kraantjeswater en zij zullen die stijging van de waterfactuur dan ook dubbel en dik ondervinden.

Betaalt de vervuiler?

En in een zekere zin klopt hier ook niet de toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt'. Grote leveranciers van afvalwater in de Kortrijkse riolen moeten slechts de helft tot een vierde van de waterfactuur betalen. Tot 6000 m³ betaalt men de volle pot (1,1851 euro per m³); tussen 6000 en 60.000 m³ betaalt men 0,5926 euro per m³; en voor jaarlijkse lozingen van meer dan 60.000 m³ is de prijs nog slechts 0,2963 euro per m³.

Aan die schijven kan een gemeente niets veranderen, maar wel kan een gemeente voor de drie schijven hetzelfde tarief aanrekenen in plaats van de helft en een vierde. Stad Oostende  en stad Tielt doen dat bijvoorbeeld (tarief: 0,8465 euro per m³). Roeselare hanteert verminderende tarieven, maar die toch hoger zijn dan de Kortrijkse voor de grote lozers (0,8465 voor de tweede schijf en 0,4233 voor de derde).

Met die relatief geringe bijdrage voor grootlozers stimuleert Kortrijk slechts weinig de zelfzuivering bij bedrijven en instellingen. Door investeringen in hun productieproces of in eigen zuiveringsinstallaties kunnen grote waterverbruikers ontsnappen aan zuiverings- en rioleringsbijdragen.

Commentaren

water En zoals altijd zal het wel weer de gewone man in de straat zijn die alles zal betalen.
Wij gebruiken regenwater en steenputwater en amper 6m3 stadswater per jaar.
Wij zij een gezin met 5 volwassen personen wat kunnen we nog meer doen om het om de planeet te sparen.
Dank om ons nogmaals te "koeoneren" !!!!!! met dat geld kunnen ze opnieuw van die grootheidswaanzin ideeen etaleren
m.vr.gr.
phm

Gepost door: phm | 04-04-08

water Voor alle duidelijkheid: ik ben ook vierkant tegen die verhoging van de waterfactuur. Dat hebben wij met de Kortrijkse sp.a in het verleden genoeg bewezen.

Gepost door: marc | 04-04-08

De commentaren zijn gesloten.