14-03-08

Fietsparkeerstudie dringend; effectieve maatregelen evenzeer

fietsparkeren

Een duur rijwiel achterlaten op straat, kan binnenkort onbezorgd, belooft schepen van mobiliteit Guy Leleu, CD&V. Hij spreekt van het 'parkeren' van een kwaliteitsfiets zonder risico op diefstal. Het stadsbestuur maakt daarom 20.000 euro vrij voor een onderzoeksopdracht, een heuse fietsparkeerstudie voor stad Kortrijk. De Kortrijkse Fietsersbond is tevreden maar had toch ook nog gewild dat er opnieuw een gespecialiseerde fietsambtenaar wordt aangesteld door de stad. Intussen zijn er dringend maatregelen nodig om bijvoorbeeld de afzichtelijke fietsstalling voor studenten en pendelaars aan de achterkant van het station een beetje ordentelijker en veiliger te maken. 

Om diefstal en vandalisme te vermijden zijn comfortabele en veilige fietsstalplaatsen nodig. Ook het stadsbestuur is zich hiervan bewust geworden. Vastgesteld wordt dat er in Kortrijk tot nu heel wat fietsstalplaatsen zijn opgericht, maar kris kras door de stad, zonder er veel over na te denken. Vandaar het voorstel dat de gemeenteraad unaniem heeft goedgekeurd: een studiebureau moet een visie uitwerken over de verdere ontwikkeling van het fietsparkeren in Kortrijk. De resultaten van die studie moeten een meer samenhangend fietsstalbeleid mogelijk maken.

Leenfietsen

De vragen waarop het studiebureau een doordacht antwoord moet zien te formuleren zijn zeer divers. De ambtenaar die het dossier heeft voorbereid, Tessa Dumortier, heeft er haar werk van gemaakt. De vragen laten uitschijnen dat het aantal fietsstalmogelijkheden in de toekomst verveelvoudigd zal worden. Moeten er hier en daar alleenstaande fietsrekken komen, of is het beter die voorzieningen te concentreren op enkele uitgezochte plaatsen? Baanbrekend is de vraag of er ook in dichtbevolkte woonwijken fietsparkings moeten komen om de mensen die geen plaats hebben op eigen terrein de kans te geven hun fietsen droog en veilig te stallen. Men denkt aan fietsrekken op het voetpad voor het huis, fietstrommels in de straat of buurtstallingen voor alle bewoners in een straal van 100 meter.

Onderzocht moet worden hoeveel fietsstallingen nodig zijn bij publieke gebouwen, bedrijven en knooppunten van openbaar vervoer. Bewaakt of onbewaakt? En indien bewaakt, hoe dan uitgebaat? Wat te doen met hinderlijk achtergelaten rijwielen, fietswrakken en 'zwerffietsen'. Fundamenteel is dan weer de vraag of er ook een netwerk van leenfietsen moet komen (zoals in Parijs, Brussel en in het Natuurpark De Hoge Veluwe?). Bijzondere aandacht moet gaan naar plekken zoals de ruime binnenstad, belangrijke trekpleisters en overstappunten van het openbaar vervoer.

Het studiebureau zal eerst vooral moeten inventariseren. Dat vind ik wel een beetje eigenaardig: de stadsdiensten en de politie moeten die gegevens toch kunnen aanleveren. Er moet een lijst komen van de bestaande fietsstallingen en van de trekpleisters voor fietsers. En men moet een raming maken van de behoeften. Nadien moet het bureau aanbevelingen uitwerken om aan die behoeften te voldoen.

Daarbij moet een uitgebreide serie knopen worden doorgehakt. Waar moeten er fietsstallingen komen en waar kunnen ze verdwijnen? Welke stallingen zijn het meest geschikt voor verschillende locaties? Bewaakt of niet? Gratis of tegen betaling? Dag-en-nacht of met openingsuren? Geautomatiseerd of met personeel? Mobiele stallingen bij evenementen? Met medewerking van welke diensten: Mobiliteit & Infrastructuur (stad), het autonoom stadsbedrijf Parko (tot nu vooral voor het parkeren van wagens), de stadsdienst Preventie, vzw Mobiel (een fietsbedrijf uit de sociale economie) enzovoort?

Voor die studieopdracht, die zal begeven worden na een algemene offerteaanvraag, heeft de stad 20.000 euro veil. 

 

fietsparkeren2

Dringende noden 

Intussen is het wel erg gesteld in Kortrijk met de veiligheid van geparkeerde fietsen. Persoonlijk ben ik aan het station al vier fietsen gestolen en ik verzeker je dat ze gesloten waren. Vooral aan dat station is het soms niet om aan te zien. Er zijn stilaan te weinig stalplaatsen en de bestaande zijn dikwijls onbruikbaar en beschadigd. En blijkbaar werken die stapels van honderden fietsen aan voor- en achterkant van het station als magneten op vandalen. Schepen Leleu beloofde in de gemeenteraad wel dat er camera's zouden komen. Maar voor zover die iets uithalen, komen er slechts in de elektronisch bewaakte stalplaats van de NMBS. Dat is helemaal niet de plaats met de grootste risico's. Ik hoop maar dat men die fietsparkeerstudie niet zal gebruiken al alibi om elke maatregel voor dringende noden uit te stellen.

Hoewel de stad en de Politiezone VLAS een permanente campagne voeren om fietsen te laten merken, blijft het aantal fietsdiefstallen toenemen. Zeer raar is dat slechts heel weinig fietseigenaars hun teruggevonden rijwielen komen ophalen bij de politie. Op 900 gestolen fietsen, zijn er maar 600 aangiftes en komen er maar 200 slachtoffers hun teruggevonden fiets ophalen. Laat het studiebureau ook hiervan maar eens de verklaring zoeken. De Politiezone VLAS maakt het intussen de slachtoffers van fietsdiefstal zo gemakkelijk mogelijk om zich te laten helpen. Je kunt elektronisch aangifte doen op de website van de zone. En van elke in het politiekantoor opgenomen fiets of bromfiets wordt een foto gemaakt die is opgenomen in een catalogus op diezelfde website. Zie deze webpagina.

Al enkele jaren is er een goede verstandhouding tussen het stadsbestuur en de Kortrijkse Fietsersbond. Schepen Leleu is ervan overtuigd dat hij al 75% van de door de Fietsersbond gemelde knelpunten, heeft weggewerkt. Een doorn in het oog van de bond blijft dat er geen gespecialiseerde fietsambtenaar meer is in Kortrijk. 

22:20 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: kortrijk, fietsen |  Facebook |

Commentaren

Klein bier bij jullie! Dan moest je hier in Leuven eens komen kijken...

Gepost door: Martine | 15-03-08

We kijken alleen naar goede voorbeelden. Nee, serieus: het is in Kortrijk al erg genoeg. Al zit ik in de oppositie, ik verwacht wel veel van die ambitieuze studie. En kan Leuven niet een keertje iets van Kortrijk leren? Grijns...

Gepost door: marc | 16-03-08

De commentaren zijn gesloten.