11-03-08

Gemeenteraad Kortrijk: een uur discussie over 3000 euro

 

bebloemingsactie

Meer dan een uur en een minutenlange schorsing duurde gisteren de redetwist in de Kortrijkse gemeenteraad over een besparing van hoop en al 3000 euro. Het stadsbestuur wil die doorvoeren op kosten van de bebloemingswedstrijd. Het was Philippe De Coene, fractieleider van de sp.a-spirit-Groen!-fractie die de kat de bel aanbond. Hij vroeg de intrekking van die onnozele besparingsmaatregel. De meerderheid van CD&V en OpenVLD had niet de moed daarop in te gaan.

In de 2500 woningen van de deelnemende tuinliefhebbers - bijna 10% van de Kortrijkse gezinnen - wordt met onbegrip gereageerd. Waarom een mooi initiatief, dat mensen bijeenbrengt, op droog zaad zetten als bovendien de besparing verwaarloosbaar is? Op het einde van het bewogen debat leek het stadsbestuur enigszins te wijken voor de druk. CD&V-fractieleider Filip Santy liet de gemeenteraad even schorsen om zijn schepenen tot meer toegeeflijkheid te bewegen. Het baatte niet. Bevoegd schepen Stefaan Bral, CD&V toonde zich bereid vandaag een delegatie van het comité te ontvangen voor een ultiem gesprek - "ze wisten nochtans al van eind vorig jaar wat boven hun hoofd hing", aldus de schepen. Waarop burgemeester Stefaan De Clerck uitriep dat die besparing nog helemaal niet zeker was. Zou De Coene dan toch nog zijn slag thuisgehaald hebben?

Ville fleurie

Sp.a-gemeenteraadslid Philippe De Coene, fractieleider in de oppositie, was in de vorige raadsperiode schepen van onder meer milieu en groen in Kortrijk. Hij trok toen de toelage voor de bebloemingsacties in stad en deelgemeenten op van 9000 tot 13.000 euro. Hij wilde alle initiatieven steunen om de stad een fleuriger uitzicht te geven. Dat had veel succes. Kortrijk geraakte weer in de prijzen onder de bebloemde steden en gemeenten. In 2006 mocht onze stad zelfs België vertegenwoordigen in de internationale competitie Entente Florale. En raad eens: Kortrijk kaapte er de hoogste prijs weg, beter dan al die Franse stadjes met het bordje 'Ville fleurie'. 

Door het optrekken van de stadstoelage aan het stedelijk groencomité voor de bebloemingsacties, kregen die wedstrijden wat meer wind in de zeilen. Het aantal deelnemers ging de hoogte in. Op het laatst werden er 2500 deelnemende gezinnen ingeschreven; dat is bijna 1 woning op 10 die in de bloemen werd gezet.

Bittere pil

Huidig schepen Stefaan Bral, CD&V, legt uit dat hij de toelagen bij de directie Leefmilieu wil herschikken. De toelage aan het stedelijk groencomité wordt verminderd van 13.000 naar 10.000 euro; de toelage voor duurzaam beleid wordt verhoogd tot 20.000 euro. De schepen gaf toe dat het groencomité tot dan gehoopt had zijn subsidie verdubbeld te zien. Zij kregen die bittere pil te slikken tijdens een onderhoud op het stadhuis op 10 december 2007.

"Ja maar, je moet daarom de prijzenpot van de bebloemingsacties niet verminderen. Wees een beetje spaarzamer in de recepties na de prijsuitreikingen. En organiseer misschien één grote prijsuitreiking dan eentje apart in alle deelgemeenten" was de goede raad die de schepen de voorzitter van het groencomité meegaf - gratis. En bovendien meent schepen Bral pakken al die deelnemers niet uit met bloemen voor de - inderdaad bescheiden - prijzen, maar voor hun eigen plezier en voor de eer. Hij denkt niet dat er veel deelnemers gaan afhaken omdat ze nu een cadeau ter waarde van 5 euro gaan krijgen in plaats van een van 7 euro.

Kwart van de subsidie weg

Philippe De Coene kan de schepen niet volgen. Die bebloemingsacties zijn bij uitstek gemeenschapsacties en gemeenschapsvormende acties - Bellegem Dahliadorp! bijvoorbeeld. De sympathieke competie brengt deelnemers bijeen uit alle lagen van de bevolking. Er bestaat geen beter middel tegen de verzuring en de vervreemding. Waarom ga je dat initiatief dan wegtrekken uit de dorpen en stadswijken?

Voor de stad betekent 3000 euro niets. Maar voor de betrokken vrijwilligers heel veel. Die mensen werken hard, organiseren tal van activiteiten, zoeken keurders, lopen de deelgemeenten af, enzovoort. En nu neemt het stadsbestuur hen doodleuk een kwart van hun subsidie af. Dat is een zeer demotiverend signaal. Het is alsof het stadsbestuur de geleverde inspanningen niet langer naar waarde schat, aldus De Coene.

Hommeles

Zoals gezegd, bleek op de gemeenteraad dat schepen Bral ook bij zijn eigen gemeenteraadsleden niet op alle steun kon rekenen voor zijn onbezonnen besparingetje. CD&V-fractieleider Filip Santy liet de vergadering een tiental minuten schorsen. Alle CD&V'ers troepten samen aan de schepenbank. Maar het mocht niet baten; het stadsbestuur wou geen gezichtsverlies lijden.

Toen kwam de mededeling dat de schepen vandaag, 11 maart 2008 opnieuw een delegatie van het stedelijk groencomité zou ontvangen voor een laatste gesprek. Hij liet uitschijnen dat hij ging proberen de delegatie om te praten. Dat geeft niet veel hoop dat de besparingsmaatregel wordt ingetrokken. Maar burgemeester Stefaan De Clerck benadrukte in tegenstelling daarmee dat die besparing in de toelage nog niet definitief was beslist. Hommeles bij de CD&V? In elk geval stemde de meerderheid, CD&V en OpenVLD en bloc tegen het voorstel van de sp.a-spirit-Groen!-fractie om de subsidie weer op 13.000 euro te brengen.

Zie ook mijn stukje over de Entente florale.

07:30 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Wat een gelul! En dat over een paar bloemekes. Word er ook over belangrijke zaken gesproken?
Ben ik blij dat ik niet in de politiek zit!

Gepost door: Martine | 13-03-08

Politiek Je hebt nochtans aanleg.......

Gepost door: Polo | 13-03-08

De commentaren zijn gesloten.