27-01-08

De oude Noordbrug is niet meer, binnenkort nieuwe tuibrug

afbraak Noordbrug Kortrijk1
Liefhebbers van dramatische afbraakwerken kunnen de jongste tijd in Kortrijk wel hun hartje ophalen. Van het weekend is nog de Gerechtshofbrug (Noordbrug) voor de bijl gegaan. Dat gebeurde in het kader van de grootse Leieverbredingswerken die Kortrijk al decennia lang in de ban houden. Met die sloping - een huzarenstukje waarvoor de aannemer geen twee volle dagen nodig had - is de vierde fase van de Leieverbreding weer een stap verder. Nog drie (of vier) nieuwe bruggen geduld en de Golden Riverstad is af van alle bouwhinder. Laat ons zeggen tegen 2012.

Sloper Verhelst was zondag (27 januari) om 6.35 uur al klaar met de afbraak van de brug over de Leie tussen de Beheerstraat en de Noordstraat. Dat was een dag vroeger dan gepland. Ononderbroken waren zijn machines en ponton na de passage van het laatste schip vrijdagaviond in de weer geweest. Meegedragen door een stevige westenwind was het gedreun en geklop van de boorhamers overal te horen op de oevers van de rivier in het stadscentrum. Prachtige foto's van de sloop zijn te vinden op de blog van Het Nieuwsblad, van Kortrijkzaan Tom Fossaert.

noordbrug3 

Greischbrug

Met de sloop van de brug - de brughoofden in metersdik bakstenen metselwerk moeten nog afgebroken worden maar dat zal de scheepvaart niet hinderen - is een belangrijke stap gezet in fase 4 van de verbreding van de Leie in de Kortrijkse stadskern. Die vierde fase omvat ook een grondige verbouwing van het westelijke uiteinde van het eiland Buda. Aan de tip, waar de oude en de nieuwe Leie uit elkaar gaan, ter hoogte van het 'moederhuis' van het hospitaal en de vroegere Reepbrug, komt een stuk land bij. Achter stalen damplanken is men nu al zand aan het stapelen. Gewezen burgemeester de Bethune wou daar een 'groene' parking. Maar dat plan is verlaten; er komt een parkje met op de punt wellicht een cafétaria met panoramisch uitzicht op het aan beide kanten wegvliedende water.

Noordbrug afbraak2

De afgebroken brug zelf wordt, na verbreding van de oevers, vervangen door een kunstwerk dat nog ontworpen is door de wereldberoemde bruggenbouwer René Greisch, die in de zomer van 2000 overleed. Het wordt een tuibrug, hangend aan zeven kabels die vertrekken van een enkele pyloon aan de kant van de Beheerstraat. Een maquette van die ingenieuze brug staat in de etalage van het Stadsinfopunt op het Overbekeplein. Onderaannemer voor de bouw van de tuikabelbrug is de firma Victor Buyck Steel Construction, Eeklo, een van de grootste Belgische staalbouwers. Intussen blijkt die informatie niet meer te kloppen. De echte constructeur van de brug is BVBA AELTERMAN (Christoffel Columbuslaan 5, Haven 7080 A, 9042 Gent), ook één van de grootste Belgische staalbouwers. - Tekst aangepast op 18 februari 2009 -

 

Op zijn Kortrijks is het gestuntel met de naam van de brug. De brug stond van oudsher bekend als de Noordbrug, naar de Noordstraat waar ze naartoe leidt. Maar in het stadhuis vonden ze dat blijkbaar niet chique genoeg en het werd plots de 'Gerechtshofbrug'. Nu, een gerechtshof is een tribunaal waar een hof zetelt, een hof van beroep bijvoorbeeld. Dat heeft het Kortrijks tribunaal niet. Eigenlijk zou het dan "Rechtbankbrug" moeten zijn, maar dat klinkt te banaal. Daarom heeft men - godweetwie, moet dat niet officieel beslist worden door de gemeenteraad? - beslist dat de nieuwe brug weer 'Noordbrug' zal heten. Heel grappig voor een brug die aan de westkant van de stadskern ligt. Dus ook niet goed. Waarom er geen Greischbrug van gemaakt, of zijn Walen taboe in de Guldensporenstad?

 Tuibrug2

Al elf jaar bezig

In elk geval komt er weer zichtbaar schot in de Leiewerken na de vertraging te wijten aan de ontploffing van de afvalwaterpersleiding van Aquafin enkele maanden geleden. De achterstand op de verwachtingen van in het begin is niet meer te overzien. Er is heel lang, in de jaren zeventig, gedebatteerd over zin en onzin van een dergelijke ingrijpende operatie in de historische stadskern. Er was zelfs lange tijd sprake van een alternatief plan, dat veel minder investeringen zou vergen. In plaats van de rivier te verbreden, wilde men een systeem met verkeerslichten om de boten om beurten stroomop- en stroomafwaarts te laten passeren door Kortrijk. Maar het behoud van die ene flessenhals voor grotere binnenvaartschepen op de verbinding Seine-Schelde bleek onhoudbaar.

In 1985 is begonnen met de eerste onteigeningen. Ik herinner mij hoogoplopende discussies in de Kortrijkse gemeenteraad waarin Jozef De Jaegere uitriep dat het volkomen onverantwoord zou zijn de Kortrijkse binnenstad voor tien jaar te gijzelen met die werken. Diverse protocollen en charters werden afgesloten tussen de stedelijke en Vlaamse overheid om de voortgang van de werken de bespoedigen en om Kortrijk te compenseren voor de overlast.

Na de eerste spadesteek in 1997 zijn we intussen al elf jaar bezig. Zijn we al halverwege? De prijs van de verbreding is parallel gestegen met de duur van de werken. De gigantische opdracht werd Europees aanbesteed. De tijdelijke vereniging Stadsbader-Flamand (Harelbeke)/Herbosch-Kiere (Kallo)/Jan De Nul (Aalst/CEI Construct (Zaventem), met de gezamenlijke naam Tijdelijke Vereniging Leie Doortocht, deed het interessantste bod: 1,65 miljard frank of een dikke 40 miljoen euro. Vandaag rekent men op 101,5 miljoen euro. En dat is een soldenprijsje. Het zag er in 2006 naar uit dat men ging uitkomen op 108,4 miljoen euro. Maar bouwheer Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) is gaan onderhandelen met de Tijdelijke Vereniging en heeft er 7 miljoen euro van af kunnen knijpen.

Frivoliteiten

Die stap van W&Z kwam er na nog maar eens een 'pact' afgesloten tussen Stad Kortrijk, het Vlaamse Gewest en W&Z. In die overeenkomst van april 2006 garandeerde W&Z een voltooiing van de werken tegen 2010 - wat intussen weeral niet meer haalbaar blijkt. Het Vlaamse Gewest beloofde elk jaar voldoende financiële middelen vrij te maken (12 miljoen euro per jaar), om te vermijden dat een tekort aan geld de werken op de lange baan zou sturen.

En de stad verbond zich ertoe mee te betalen voor zijn "frivoliteiten" (dixit kortstondig Vlaams minister van Openbare Werken Gilbert Bossuyt, waarmee hij de extra wensen van Kortrijk bedoelde ter compensatie van de overlast). Zo betaalde Kortrijk zijn deel in de realisatie van het tunneltje onder de westelijke binnenring - die nieuwe weg is de belangrijkste compensatie; de stad heeft voor de weg zelf niets moeten betalen. Een tegengeste van W&Z is dan weer dat het na de verbreding van de nieuwe Leie op vraag van het stadsbestuur wil investeren in opknapwerken aan de oude Leie (de Leie die tussen de Broeltorens stroomt). Inmiddels zijn die werken wel weer uitgesteld.

Tafelbrug

Voor de vierde fase, Buda-eiland en Noordbrug, is twee jaar uitgetrokken. Na openstelling van de tuikabelbrug kan men beginnen aan fase 5, de Budabrug. De Kemelbrug, zoals ze in de volksmond wordt genoemd, moet plaats maken voor een ophaalbrug. Daarmee komt een einde aan een eeuwenlange vaste oeververbinding tussen Overleie en het centrum. Voor die 'tafelbrug' wordt een 'wedstrijdaanbesteding' (design & build)uitgeschreven, met een maximumprijs als belangrijke voorwaarde.

Gehoopt wordt dat de Budabrug weer berijdbaar is halverwege 2010 - de wonderen zijn de wereld niet uit! Er is nog volop discussie over het 'ophaalbeleid' voor de Budabrug. Ooit drong de stad erop aan de brug niet op te halen op piekmomenten van het verkeer. Nu is er een suggestie van de intercommunale Leiedal om de brug maar 10 keer per dag op te trekken.

Reepbrug

Voor diezelfde fase 5 moet nog beslist worden of er al dan niet een nieuwe brug komt ter vervanging van de gesupprimeerde Reepbrug. Het geraamte van die Reepbrug staat trouwens nog altijd recht, bovenop de landaanwas aan de westelijke tip van het Buda-eiland. Er bestaat al een ontwerp, van het befaamde Nederlandse bureau Zwarts en Jansma. Het zou een voetgangersbrug worden die uitkomt op de campus van het hospitaal.

Collegebrug

Intussen is de bouw van de Collegebrug, een fietsersbrug, volop aan de gang. Het wordt een spectaculaire S-vormige hangbrug. De bijzondere vorm is mede gekozen voor het comfort van de fietsers: met een grotere lengte wordt een te steile helling vermeden. Het ontwerp is van architect Ney. De onderaannemers zijn Van Laere, Antwerpen en Ameco, Nederland, maar er wordt ook heel wat Pools gesproken op de bouwplaats. In feite is die Collegebrug nog altijd een onderdeel van fase 1 van de Leiewerken.

Tot diezelfde fase behoort ook de aanleg van de nieuwe grond aan de IJzerkaai tot een 'Budabeach', naar een idee van burgemeester De Clerck. De stad zelf bekostigt daar de bouw van een cafetaria. Een echt strand zal het wel niet worden zolang het Leiewater te vuil is om bezwommen te worden. Overigens is de stroming van de rivier, sinds zijn kanalisering, ook veel te sterk voor veilig baden.

Kanoclub

De bouw van voormelde bruggen, kademuren en neveninfrastructuur zal wellicht tegen eind 2012 voltooid zijn. Rest dan nog een laatste fase bestaande uit wat oeverwerken buiten het stadscentrum, stroomopwaarts voorbij de westelijke binnering en stroomafwaarts voorbij het Albertpark (Wikings). In die laatste fase sneuvelt nog een laatste icoon van Kortrijk, het clublokaal met aanlegstijger van de Kortrijkse Kanoclub. Maar zij krijgen een alternatieve locatie, het sashuis nr. 9 op de vaart Kortrijk-Bossuit, waar zij trouwens een voor peddelaars veel bevaarbaarder water hebben.

Zie ook mijn vroegere stukken: Het ambetantste stuk van de Leiewerken is gestart, Einde Leiewerken tegen 2010?, De frivole, bakstenen kaden van de Leie

15:45 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (25) | Tags: kortrijk, leie, buda |  Facebook |

Commentaren

weet je soms voor wanneer de heraanleg en verlaging van de leie-oevers langsheen de broel- en verzetskaai nu eigenlijk gepland zijn? het ontwerp (met de helling naar het water toe) werd reeds in april 2006 in de stadskrant voorgesteld denk ik, maar wanneer begint men hier nu eingelijk aan? Ik denk -eens dit eindelijk- zal uitgevoerd worden, dat dit zowat 1 van de mooiste plekjes van heel Kortrijk kan worden (hopelijk met vele terassjes langsheen het water...)

Gepost door: hannes | 30-01-08

deskundigheid Marc !
U bent waarlijk het enige raadslid (schepenen inbegrepen) dat nog weet hoe het staat met de leiewerken. Zet dat punt eens via een vraag op de agenda van de gemeenteraad.

Gepost door: Frans Lavaert | 30-01-08

stadsinfopunt Enkele maanden geleden vroeg iemand waar je iets kon zien over de Leiewerken. Ik antwoordde toen dat ik aan de vzw Toerisme Kortrijk voorgesteld had om alles samen te brengen op één plaats, ook de maquettes die toen nog in containers langs de Leiewerken waren ondergebracht. Ik kreeg toen op mijn donder van Walter Maes, die de vraagstelster doorverwees naar één of andere ingenieur.

Jean de Bethune heeft toen blijkbaar goed naar mij geluisterd, en ondertussen is de verhuis van de maquettes naar het stadsinfopunt op het Overbekeplein gebeurd. Dit punt werd 2 weken geleden officieel geopend door Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (uiteraard was ik daar niet op uitgenodigd, maar dat is niet erg).

Dit stadsinfopunt is dagelijks open en wordt bemand door Ruth Vandenberghe van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK). Ze kan je een deskundige uitleg geven over de grote werken in Kortrijk. Er zou nog info over andere projecten bij mogen, maar daarvoor is er jammer genoeg te weinig plaats.

Het stadsinfopunt ontvangt inmiddels wellicht meer bezoekers dan de Dienst voor Toerisme zelf, ze komen soms van heel ver en zijn zeer geïnteresseerd. Ik ben dus tevreden, en hopelijk zijn de bezoekers dat ook.

De Gidsenkring organiseert sinds oktober ook een wervenroute, die regelmatig door het SOK wordt geactualiseerd.

Op het Stadsinfopunt kan je ook een verzorgde fichemap bekomen i.v.m. de stadsprojecten, en er is een brochure hierover in de maak.

Toch nog eventjes duidelijk stellen dat wij niet tegen deze grote stadsprojecten zijn, maar wel kritisch volgen of er wel voor wordt gezorgd dat iedereen er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Een goede communicatie is daarbij cruciaal, en daar haperde het soms wat de afgelopen maanden. Alles kan beter.


Gepost door: Bart | 30-01-08

Hannes: 2009/2012 De heraanleg en verlaging van de oevers van de historische Leie is uitgesteld en in fasen opgesplitst. Men hoopt in 2009 de Broelkaai (oever Buda) aan te pakken en in 2012 de overkant, Verzetskaai. Behalve financiële kopzorgen steekt er ook een discussie de kop op over het al dan niet behouden van de parking op die Verzetskaai.

Intussen is men Europees geld aan het zoeken voor de aanleg van een 'passantenhaven' met inbegrip van een standplaats voor zwerfwagens. Een extra probleem daarbij is dat twee te lage bruggen (Kasteelbrug en nieuwe Dambrug) te laag zijn en de toegang tot de Kortrijkse Portus - ik weet dat de burgemeester kickt op dergelijke cosmopolitisch klinkende namen - belemmeren voor wat hogere yachtjes.

Gepost door: marc | 30-01-08

Leie, jachthaven en kromme olm Juiste informatie over de Leiewerken is natuurlijk alleen te verkrijgen bij de bouwheer 'Waterwegen en Zeekanaal NV', Afdeling Bovenschelde, Nederkouter , 28, Gent. Tel. 09/268.02.21 Fax 09/268.02.72 Gsm 0476/55.48.73, bijvoorbeeld bij jan.balduck@lin.vlaanderen.be, www.wenz.be. Direkteur exploitatie ir.Jan Balduck (het gezond verstand in persoon) kan op zijn bureel aan de hand van plannen, rapporten en cijfers een globaal inzicht verschaffen aan de ware geïnteresseerden met realiteitszin en een verstand dat groot genoeg is om het komplekse ensemble van technisch-bouwkundige, financiële, budgetaire, vergunningsplichtige, milieukundige, juridische en politieke aspekten van het Kortrijks Leieverbredingsprojekt en alles wat ermee samenhangt, te kunnen vatten.
Dagdromers, manipulators, politieke praatjesmakers, groene fundamentalisten of pseudo-deskundigen gelieven zich te onthouden.

In het stadsinfopunt in het hellegat van Overbeke poogt een kompleet ondeskundige en van niets wetende Ruth Vandenberghe op pertinente vragen van 'toeristen' en Kortrijkzanen te antwoorden. Ze maakt zich hopeloos belachelijk met bakerpraatjes en het aanduiden van de 'wervenroute'. Voor wanneer een échte deskundige die iets wéét en iets mag zeggen ?
Te Kortrijk heerst de omerta over de ware bedoelingen van het stadsbestuur en de geheime afspraakjes die her en der door de burgemeester gemaakt worden. Veel blabla en gejuich, geen openheid van zaken.

Natuurlijk hebben de 'frivoliteiten' (vb dure Collegebrug, skijtbowl op terrein van W&Z) en andere steeds bijkomende 'eisen' van het stadsbestuur en de onderhandelingen die daarover steeds opnieuw moesten gevoerd worden met W&Z de werken aanzienlijk vertraagd.
Daarenboven heeft het voortdurend gebrek aan financiële middelen vanwege de Vlaamse overheid, begrensd tot een bepaald bedrag per jaar, het hele projekt jaren vertraging bezorgd.
De oorspronkelijke duur van 5 jaar werd 10 jaar, daarna 15 jaar. Het zal 20 jaar worden tot alles volledig is afgewerkt...De totale kostprijs zal het vijfvoudige worden van de oorpronkelijke raming.
Van goed en efficiënt bestuur gesproken, de mantra van de Vlaamse regering...en de stad Kortrijk die het Vlaams Gewest opzadelt met krankzinnige meerkosten.

De 'Noordbrug' wordt best 'Havenbrug' genoemd, gelegen nabij 'Kortrijk haven'. Geen moelijke namen.

Nog een bijkomend diezijnbruggetje op de Buda-tip ?
Het ingedommeld provinciestadje Kortrijk wereldrekordhouder van het aantal nutteloze diezijnbruggen ?

Er worden nu ook al twee nieuwe 'toeristische' cafetaria gepland : op de tip van Buda eiland en op Buda strand. Wie gaat dat allemaal komen uitdrinken en opeten ? Welke uitbater ?

En vooral : hoezo riviertoeristen ? Dewelke ? Er is geen jachthaven. Kortrijk op zoek naar Europees geld voor een 'passantenhaven' ? Maar de betreffende diezijnbruggen zijn veel te laag om jachten die naam waardig te laten aanmeren in de voorziene 'passantenhaven'. Een nep oplossing ?
Voor de deur van de burgemeester liggen een tiental scheepjes te verkommeren. De damkaai, aanlegsteiger voor scheepswrakken ?

Voor wanneer te Kortrijk, stad van diezijn, van superwinkelcentrum, van kunsteneiland, van ontwerpers, van de smaak, van de mode, van de student, van de sport, van kultuur en historie, van 1302, van herwonnen grandeur en van pretentie, voor wanneer een échte jachthaven ?

Wat probleemloos kan in Kuurne, Waregem, Avelgem, Roeselare en andere Vlaamse steden en dorpen langs de rivier kan niet in Kortrijk ?

Hoelang nog naar riviertoeristen hengelen zonder aangepaste akkomodatie ? Er is ruimte in overvloed en inderdaad gekombineerd met een terrein voor zwerfwagens met een kraantje en een putje.

Maar te Kortrijk hebben de 'Ziehender Gauner ' (vliegende roversbenden) voorrang aan de Kromme Olm...Begrijpe wie kan.

Te Kortrijk pogen de zwaartillende politieke machthebbers met zogezegde uitbundige wijsheid de inwoners in coma te praten maar de spot en ironie van de dwarsliggers ondermijnt hun manipulaties en drogredenen.

Hoelang blijft de stad nog in de greep van politieke charlatans ?

Gepost door: walt.maes@skynet.be | 31-01-08

Leie, jachthaven en kromme olm verbetering identificatiegegevens onderstaand artikel

Gepost door: walter maes | 31-01-08

best wel jammer dat die werken uitgesteld zijn :-( en 2009 is dan nog niet eens zeker?
Het is ook wel jammer dat zie twee over elkaar liggende kaaien niet samen in één keer gaan heraanleggen... straks komt het er op neer dat ze maar 1 helft zullen verlagen, en dan zal het geheel nooit werken... ik hoop ten zeerste dat ze ook de verzetskaai mee integreren, want net het geheel van 2 naar het water hellende kaaien kan van deze plaats een heerlijke plek in de stad maken. 1 kant heeft volgens mij bitter weinig zin...

Gepost door: hannes | 31-01-08

bevoegdheid gemeenteraad Marc stelt zich terloops de vraag of de wijziging van de naam van de "Gerechtshofbrug" niet voor de gemeenteraad moet komen. Zijn vraag is pertinent.

Op grond van ministeriële omzendbrieven hield de rechtsleer indertijd voor dat straatnamen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. In de meeste gemeenten werd die regel gevolgd, maar niet in Kortrijk. Decennialang eigende het schepencollege zich hier die bevoegdheid toe. Wanneer iemand daarbij opmerkingen maakte werd geantwoord dat sommige boeken over administratief recht daar misschien wel gewag van maken maar dat zoiets nergens in de wet staat.

Dat veranderde met het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen dat in zijn artikel 1 bepaalt: "Alleen de gemeenteraad is bevoegd om de naam van openbare wegen en pleinen vast te stellen of te wijzigen."

Sindsdien komen de straatnamen ook in Kortrijk voor de gemeenteraad, maar men beperkt zich tot wegen en pleinen met bebouwing en met huisnummers.

Bruggen en parken komen nog steeds niet voor de gemeenteraad. Zijn rivierbruggen en wandelpaden in openbare parken misschien geen openbare wegen?

Het wordt tijd dat de Kortrijkse gemeenteraadsleden op hun strepen gaan staan.

Gepost door: Luc DEBELS | 01-02-08

straatnamencommissie Akkoord met Luc dat de bevoegdheid voor het geven van namen aan straten best door de gemeenteraad wordt opgenomen. In praktijk wil dat zeggen dat de straatnamencommissie aan de gemeenteraad een naam voorstelt en de gemeenteraad die goedkeurt. De procedure is veel langer en ingewikkelder dan wat ik hier uitleg, maar het gaat over iets anders.

N.a.v. een vorig advies bleek dat de straatnamencommissie er blijkbaar niet goed tegen kan als gemeenteraadsleden eens hun zegje doen over bepaalde adviezen, bvb. dat ze te veel uit één bepaald tijdsvak van de Kortrijkse geschiedenis worden gehaald. Dit had o.a. een boze open brief in Kortrijks Handelsblad tot gevolg, waarin gemeenteraadsleden als domme mensen werden versleten, die liefst een "Debby en Nancy-straat" zouden willen en die zich niet moeten moeien met de adviezen van echte experts. Met alle respect voor de historici in de straatnamencommissie, en de vele uren opzoekingswerk die zij belangeloos doen, maar het zijn uiteindelijk de verkozenen die zich moeten verantwoorden t.o.v. de kiezer, niet de straatnamencommissie. Als deze laatste vindt dat de gemeenteraad te weinig geïnformeerd is over de criteria waarmee zij werkt, dan zou ze beter de gemeenteraadsleden daarover informeren, i.p.v. ze in een (overigens leuk geschreven) open brief te brandmerken.

Zo kan er misschien een interessante discussie ontstaan over die criteria. Zelf denk ik dat namen logisch moeten zijn, dat waren ze in de Middeleeuwen ook. Enkele voorstellen:

- Nieuwe westelijke ring: Westerlaan
- Rond punt aan Euroshop: Bissegemsepoort
- Appelkluif: Marksepoort
- Panorama: Aalbeeksepoort (of Moeskroensepoort)

Op die manier weet je snel hoe je in Bissegem, Marke en Aalbeke geraakt. In burgemeestertermen: "Op creatieve wijze de banden tussen centrum en periferie aanhalen en zo de verdichting van onze rasterstad realiseren"

Gepost door: Bart | 02-02-08

straatnamencommissie Uit gesprekken met diverse gemeenteraadsleden en leden van de straatnamencommissie is me gebleken dat de reacties op recente voorstellen wel enigszins overroepen waren.

Niemand was er blijkbaar tegen dat, voor vier nieuwe straten in het westen van Heule, er gehaald wordt uit een bepaalde periode van de Kortrijkse geschiedenis. De nieuwe namen waren voorgesteld als historische toponiemen ter plaatse terwijl de commissie die namen eigenlijk gehaald had uit het belastingstelsel waaronder gronden in de (wijde) omgeving tijdens het Ancien Regime vielen. Dat lijkt inderdaad wat ver gezocht maar het voornaamste bezwaar van sommige gemeenteraadsleden lag elders: die vier benamingen zijn enerzijds momenteel totaal onbekend geworden terwijl anderzijds (en vooral) drie van die vier namen zeer moeilijk uitspreekbaar zijn en ongetwijfeld dikwijls foutief gespeld zouden worden.

Ik vernam tevens dat sommige commissieleden daar wel kunnen inkomen en bereid zijn naar gepaster benamingen te zoeken.

Gepost door: Luc DEBELS | 02-02-08

Ter informatie: de voorgestelde namen in Heule zijn Montoye, Ter Louveries, Caverinus, Ganzentiende. Die vier namen zijn inderdaad momenteel niet meer bekend. Reden te meer om ze in ere te herstellen, niet? De namen komen inderdaad uit het belastingsstelsel, maar zijn daarom niet minder historisch. Onuitspreekbaar, niet kindvriendelijk? In de boeken van Harry Potter heb ik al moeilijkere namen gelezen. Maar ze zullen dus verdwijnen.
Wat namen van bruggen betreft, daarover beslist Waterwegen en Zeekanaal. Maar de stad kan uiteraard voorstellen doen (zoals iedereen).

Gepost door: Bernard Pauwels | 06-02-08

antwoord aan Bernard Pauwels 1° Akkoord, het is niet omdat historische begrippen alleen nog maar bij historici bekend zijn dat ze voor straatnamen niet zouden mogen gebruikt worden. Maar in alle geval moet, ongeacht de bron, vermeden worden namen te gebruiken die moeilijk uitspreekbaar zijn en/of even moeilijk zonder fouten te schrijven zijn.

2° Niet akkoord dat de bevoegde dienst van de gewestelijke overheid bevoegd is voor namen van rivierbruggen. Die bruggen maken deel uit van de openbare wegenis en decretaal is de gemeenteraad bevoegd. Die is immers ook bevoegd voor de namen van gewestwegen.

Gepost door: Luc DEBELS | 06-02-08

A Bernard bis Ach, Bernard, wat mij al een tijd ergert is dat de straatnamencommissie zich meestal laat inspireren door namen uit de tijd van voor de Franse Revolutie. Het is alsof er sinds 1794 bij ons niets meer noemenswaardig is gebeurd. Alsof er bijvoorbeeld geen industriële activiteiten (namen van fabrieken, ondernemers, vakbondslui!) zijn gekomen en gegaan.

Jouw vier, mooie - dat geef ik toe - namen zijn nooit meer geweest dan aanduidingen van fiscale omschrijvingen. Ze herinneren aan de taksen en verplichte diensten die nederige boeren tegen heug en meug moesten leveren aan allerhande heertjes en kerkbesturen. Je zegt het zelf: die namen leven niet meer als toponiem. De vraag is of ze ooit een toponiem zijn geweest, behalve op erfenispapieren en betalingsbevelen. Ook in 1788 zei een huisvader die een uitgebreide familie moest zien te onderhouden door in de aarde te wroeten niet "ik ben van Caverinus"; hij zei dat hij van Heule was waar hij naar de kerk ging...

Ik herhaal mijn oproep aan de straatnamencommissie om ook eens inspiratie te zoeken in modernere tijden, in de recentere geschiedenis van economie, cultuur enzovoort. Overigens mogen dat ook toponiemen zijn, namen van boerhoven of meersen die bepaalde mensen zich nog herinneren.

Voor de rest moet ik de straatnamencommissie bewonderen, niet alleen voor haar historische bagage maar ook omdat ze zich al die jaren laat gebruiken voor openbaar advies zonder enige vergoeding. Ook dat is niet meer van deze tijd...

Gepost door: marc | 06-02-08

namen voor bruggen Aha, we mogen dus namen voorstellen voor bruggen. Misschien kan Marc een wedstrijdje organiseren? Hierbij de 7 bruggen:

1. Westelijke ring: vorig jaar door Carlo en Bert omgedoopt tot "Natte Brugge", maar officieel Ronde van Vlaanderenbrug
2. Nieuwe Gerechtshofbrug: wordt dit de Noordbrug of "De Brug van Innovatie, Creatie en Design"?
3. Nieuwe Reepbrug: ?
4. Nieuwe Budabrug: ?
5. S-brug aan St.-Amandscollege: "Buda Beach-brug"?
6. Groeningebrug: in de volksmond Krommeleirensbrugge, maar Groeningebrug gebleven
7. Tja, wat was die zevende brug ook al weer?
8. Dit is een brug te ver.

Gepost door: Bart | 06-02-08

namen voor bruggen Aha, we mogen dus namen voorstellen voor bruggen. Misschien kan Marc een wedstrijdje organiseren? Hierbij de 7 bruggen:

1. Westelijke ring: vorig jaar door Carlo en Bert omgedoopt tot "Natte Brugge", maar officieel Ronde van Vlaanderenbrug
2. Nieuwe Gerechtshofbrug: wordt dit de Noordbrug of "De Brug van Innovatie, Creatie en Design"?
3. Nieuwe Reepbrug: ?
4. Nieuwe Budabrug: ?
5. S-brug aan St.-Amandscollege: "Buda Beach-brug"?
6. Groeningebrug: in de volksmond Krommeleirensbrugge, maar Groeningebrug gebleven
7. Tja, wat was die zevende brug ook al weer?
8. Dit is een brug te ver.

Gepost door: Bart | 06-02-08

Stafkesbrugge Stafkesbrugge voor de nieuwe Reepbrug!

En Stefkesbrugge voor die aan het college...

Gepost door: Polo | 06-02-08

Jonny Turbo Brug Bernard en de straatnamencommissie kunnen niet anders dan dit goedkeuren: geef toe: "bij Stafke" is een historisch toponiem dat zeker niet verloren mag gaan voor het nageslacht.
Maar verdient Jonny Turbo ook geen brug?

Gepost door: Bart | 07-02-08

Exit Stafkesbrugge? Het ziet ernaar uit dat Stafkesbrugge (alias de Jonny Turbobrug) er niet zal komen. Heeft Stefkesbrugge (de spectaculaire Collegebrug) te veel gekost?

NV Waterwegen en Zeekanaal meldt in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad geen geld meer te hebben - ze zitten intussen toch weeral aan 103 miljoen euro - om een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug te bouwen op de plaats waar vroeger de Reepbrug lag. Er is nochtans al een design-verantwoord ontwerp gemaakt.

Daardoor zullen fietsers een halve kilometer moeten omrijden om het centrum te bereiken. Buurtbewoners protesteren. Dat onheil kan alleen worden afgewend als het Vlaamse Gewest met extra middelen ... 'over de brug komt". Op 13 februari zouden wij meer moeten weten.

Gepost door: marc | 08-02-08

Wervik boos Ondertussen zijn die van Wervik boos. Kortrijk slorpt zoveel van de kredieten voor de Leiewerken op, dat die in Wervik ernstige vertragingen oplopen. Zo is de omgeving van de brug naar Wervicq-Sud al 5 jaar onteigend en deels gesloopt, maar de eigenlijke werken beginnen maar niet. De uitbaatster van de pralinewinkel werkt nu bij de slager, het echtpaar van de kaaswinkel ging dik tegen hun zin vervroegd op pensioen.

Het Vlaams geld voor grote werken in Kortrijk raakt op. Maar ondertussen is de stad wel bezig met een sluipende besluitvorming rond de N328. Het traject zou deels over de site Callens lopen, moest ik vandaag vernemen uit het Kortrijks Handelsblad. Terwijl dit traject officieel al 40 jaar geschrapt is en Minister Peeters vorig jaar nog verklaard heeft er niet voor te zullen betalen, gezien deze weg geen bovenlokaal belang heeft. Wordt Hilde Crevits de nieuwe Sinterklaas voor Kortrijk?

Gepost door: Bart | 08-02-08

Adelbertstraat Ik vind dat ik ook een brug verdien, of op zijn minst toch een straat, voor het immer reclame maken voor het Kortrijkse uitgaansleven. De "Adelbertstraat"(nachtburgemeester vanaf 2006), geef toe, het klinkt niet mis! Ik stel voor de Konventstraat te vervangen door bovenvernoemde, vlak bij het cafeetje dat ik 9 jaar uitgebaat heb, kwestie van een link te leggen naar het uitgaan of het roemrijke Kortrijkse nachtleven dat steevast met inbinding bedreigd wordt door al te ijverige tsjeven. Zij die het met mij eens zijn kunnen hun stem uitbrengen op http://verdrietvankortrijk.blogspot.com .
Alvast bedankt voor de steun.
MVG
Adelbert, kunstenaar/nachtburgemeester

Gepost door: Adelbert | 08-02-08

standbeeld voor Adelbert Adelbert,

Volgens de straatnaamcriteria moet je eerst sterven vooraleer je een straatnaam krijgt. Wat ik je uiteraard niet toewens, maar een heroïsche dood kan daarbij helpen.

Een standbeeld kan eventueel wel, ten minste, als het voldoet aan de criteria van de sculpturencommissie.Gepost door: Bart | 09-02-08

Standbeeld Neem een voorbeeld aan Ignace Crombé: een standbeeld van jezelf in je voortuin. Geen vergunning voor nodig!

Gepost door: Polo | 09-02-08

vier oktober Kris Sherlock V. suggereert : een vier oktoberbrug.

Gepost door: walter maes | 10-02-08

zaakvoerder beste,
wij lezen uw tekst over de Noordbrug in Kortrijk en stellen vast dat U verkeerde informatie doorgeeft betreffende de constructeur van de brug.
De staalconstructie wordt namelijk door onze firma uitgevoerd, de BVBA AELTERMAN, Christoffel Columbuslaan 5, Haven 7080 A te 9042 Gent, één van de grootste Belgische staalbouwers !
Dank om dit te willen aanpassen.

Gepost door: Aelterman Veerle | 18-02-09

Staalconstructeur Ik heb het stukje - inmiddels al meer dan een jaar oud - aangepast met de juiste informatie. Bedankt, mevrouw Aelterman.

Gepost door: marc | 18-02-09

De commentaren zijn gesloten.