19-12-07

Hoe de Kortrijkse woonpremies onverwachts werden geschrapt

renova
Op voorstel van het stadsbestuur, CD&V-Open VLD, heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Kortrijk, CD&V en Open VLD, met één pennetrek alle stedelijke woonpremies afgeschaft. Nu vooral de stedelijke sanerings- en renovatiepremie op kruissnelheid was gekomen, blijven een vijfhonderdtal, veelal jonge, gezinnen per jaar in de kou staan. Met die draconische maatregel stappen voormelde partijen af van hun bestuursakkoord waarin zij 'topprioriteit' gaven aan wonen in het algemeen en het aantrekken van jonge gezinnen naar de stad in het bijzonder. Vanwaar die bruuske ommezwaai? Hier volgt een bloederige scène uit het leven zoals het is in het huidige schepencollege van Kortrijk.

Dat er miserie van ging komen met een liberaal als schepen bevoegd voor de woonpremies, was te voorspellen. Liberalen zijn geen groot voorstander van premies bestemd voor bewoners van woningen met een bescheiden kadastraal inkomen. Liever hebben zijn belastingsvoordelen; dan kunnen ook de grootverdieners mee profiteren. Vandaar wellicht dat Open VLD'er Wout Maddens in het schepencollege een tegenspeler kreeg in de persoon van 'schepen voor Wonen' Lieven Lybeer. Maar in deze kwestie is het de ACW-vleugel van de CD&V die de liberale schepen een uitstekende aanleiding gaf om het woonbeleid van Kortrijk drastisch af te slanken.

In het water gevallen

Raar maar waar, alles begon met uw ... waterfactuur. Financieschepen Alain Cnudde, toevallig (of niet?) ook de vertegenwoordiger van de stad in de raad van bestuur van de Vlaamse Watermaatschappij (VMW) droomt nog eke nacht van de fabuleuze inkomsten van de vroegere stedelijke belasting inzake 'op het rioolnet aansluitbare gebouwen'. In 2002 bracht die taks niet minder dan 4,3 miljoen euro op; een simpele brief in alle 30.000 brievenbussen volstond om de miljoenen te laten binnenstromen. Die belasting is verminderd in 2003 en uiteindelijk vervangen door een opleg op de waterfactuur van de gezinnen (1,4 miljoen euro sinds 2006).

Schepen Cnudde wou zijn stadsbegroting 2008 opsmukken door die waterfactuur op te trekken in de richting van de opbrengsten van 2002. Toen de liberale coalitiepartners dit hoorden, hebben zij onmiddellijk hun veto gesteld tegen deze verborgen belastingsverhoging. Het plannetje van ACW'er Cnudde is dan ook niet gelukt. Gelukkig maar, want een vermomde belasting op een basisbehoefte treft in verhouding veel meer het zwakkere deel van bevolking dan de meer gegoeden.  

Geld voor het wonen in Kortrijk 

CD&V kaatste de bal terug en eiste van de liberale coalitiepartner een besparing ter compensatie voor die gemiste inkomsten. Met een perfecte forehand sloeg schepen Maddens de kwestie weer over het net door abrupt de woonpremies af te schaffen. Die premies waren op de begroting 2007 nog goed voor een uitgavenkrediet van 1,03 miljoen euro. Een succesmaatregel waar de vorige schepen van wonen Frans Destoop zo trots op was, een speerpunt van zijn woonbeleid gericht op het aantrekken van jonge gezinnen, is hier met een pennentrek afgeschaft.

Als reactie hierop is de ACW-vleugel van de CD&V dan gaan eisen dat de officiële schepen voor Wonen, Lieven Lybeer, eindelijk eens een zelfstandig budget kreeg voor wonen. Het werd 500.000 euro, ingeschreven als ... werkingskrediet, niet geschikt dus voor de uitbetaling van premies. De schepen heeft zijn kabinet in allerijl aan het werk gezet om te kijken wat met dat geld voor het wonen in Kortrijk kan verricht worden. Tot nul herleid 

In tegenstelling met wat is bericht door het stadsbestuur, is die 500.000 euro NIET bestemd voor de afwikkeling van de lopende premieaanvragen. Voor die afwikkeling - de stad zal hoe dan ook de bestaande rechten van mensen aan wie een premie werd beloofd, moeten nakomen - besliste het schepencollege op zijn vergadering van 27 november 2007 een budget van 150.000 euro in te schrijven op de begroting voor 2008. Welnu, die beslising is simpelweg niet uitgevoerd. Dat bedrag is niet op de begroting gearriveerd. Dat betekent dat het budget voor de woonpremies wel degelijk tot nul is herleid.

Nu, de stad zal uiteindelijk wel moeten betalen. Men neemt zich voor om te wachten tot de eerstkomende aanpassing van de begroting, april 2008 wellicht, om te zien hoeveel schulden de stad nog heeft bij rechthebbende premietrekkers. Op dat moment zal men het precieze bedrag inschrijven. Maar aangezien er geen termijn staat op het indienen van facturen door de premietrekkers, zullen ongetwijfeld ook later nog kredieten moeten vrijgemaakt worden. Voor de woonpremies was het vrijgemaakte geld op de begroting 2007 (1,03 miljoen euro) al begin november op.

Scherp conflict

Een premie afschaffen is gemakkelijk, maar er een opnieuw invoeren, is een ander paar mouwen. Uit de meerjarenplanning, een officieel document verspreid bij de gemeenteraadsleden, blijkt dat het stadsbestuur eraan dacht ten vroegste in 2009 een herschikt premiestelsel in te voeren. Maar schepen Maddens, wellicht geschrokken door de felle reacties bij de bevolking, verbaasde vriend en vijand - aan de lezer om te oordelen waar hij de coalitiepartners van de schepen plaats - op de gemeenteraad van 17 december jl. met de aankondiging van een fonkelnieuw premiestelsel tegen maart 2008. Ik ben benieuwd!

Maar ik blijf argwanend. Ik herinner aan het gebeuren met de Vlaamse renovatiepremie, die in 2002 werd ingetrokken om zogezegd hervormd te worden: het heeft niet minder dan vijf jaar geduurd eer er een nieuwe renovatiepremie kwam. Als het eerlijk de bedoeling was de premies te actualiseren, dan had het stadsbestuur ze pas afgeschaft op het moment dat de nieuwe konden worden ingevoerd. Intussen moet Open VLD-schepen Maddens zelf nog geld zien te vinden voor de financiering van zijn aangekondigde nieuwe premies; ook dat doet mij twijfelen aan zijn kans op slagen.

Wat nu wel duidelijk is, is dat de CD&V-Open VLD-coalitie al bij de opmaak van haar eerste echte beleidsbegroting - de begroting 2007 was een technische begroting die de ramingen van het vorige jaar aanhield - een scherp conflict heeft uit te vechten. De uiteindelijke dupe van de ruzie is de bevolking, de meer dan 500 gezinnen die zitten te wachten op de premies waar ze recht op hebben en de hele bevolking die niet zit te wachten op een duurdere waterfactuur.

Over de maatschappelijke weerslag van de afschaffing van die premies laat ik in een ander stuk, sp.a-gemeenteraadslid Petra Demeyere aan het woord, zoals ze dat ook heeft gedaan in de gemeenteraad zelf.

08:24 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Krot en Cie Ze zijn er altijd rap bij om ons te laten betalen, maar als we dan recht hebben op een toelage, homaar!

Gepost door: Willy V. | 20-12-07

geen krot in de Ballentent Krot & Cie heersen niet in de toeschouwersloze Ballentent van Buda.
De zwendel van Kortrijk : 1,7 miljoen euro per jaar voor het Buda Kunstenvaticaan zonder publiek.
De kunstsirenen zwijgen...

Gepost door: walter maes | 21-12-07

De commentaren zijn gesloten.