20-11-07

Offerfeest: Sliman You-ala bepleit ordentelijk verloop

Of1

Volgende maand viert de moslimgemeenschap het traditionele Offerfeest. "Het is veel meer dan een religieuze viering." zei Sliman You-ala, sp.a-gemeenteraadslid, in zijn eerste toespraak in de gemeenteraad van Kortrijk: "Het is ook een groot sociaal en familiaal feest, met ontmoetingen, vreugde, delen en broederschap. De feestelijke ambiance hoeft niet beperkt te blijven tot de moslimgemeenschap".

Hij pleitte ervoor dat het stadsbestuur het gebeuren, dat gepaard gaat met het slachten van een schaap door de meeste moslimgezinnen, in goede banen zou leiden. Hij drong aan op overleg met de beide moskeeverenigingen in Kortrijk. Ideaal zou zijn dat de stad met een reeks partners een tijdelijke slachtvloer zou inrichten. Maar daarvoor is het dit jaar te laat. Misschien kan het stadsbestuur de mogelijkheden onderzoeken voor de komende jaren. Sliman is Belg van Marokkaanse afkomst en basketlegende in beide landen.

Op 19 of 20 december eerstkomend viert de moslimgemeenschap het traditionele Offerfeest. Bij die gelegenheid worden tussen de 500 en de 1000 schapen geslacht in het Kortrijkse. Sliman You-ala schetstte in de gemeenteraad een viering die veel meer is dan een religieus gebeuren. Het is ook een groot sociaal en familiaal feest, met ontmoetingen, vreugde, delen en broederschap. Het is een dag van geven en goede daden voor de moslims. Een deel van het schapenvlees wordt dan ook weggegeven, bijvoorbeeld aan gezinnen die niet bij machte zijn zelf een schaap te laten slachten. Het is een echt feest, en de feestelijke ambiance hoeft daarbij niet beperkt te blijven tot de moslimgemeenschap, meent het sp.a-raadslid gastvrij.

In steden en gemeenten met een moslimgemeenschap van een zekere omvang, kan het slachten van al die schapen op dezelfde dag problemen opleveren. Thuis slachten is sinds enkele jaren verboden. Het slachten moet gebeuren in erkende slachtinrichtingen. De eerste vraag is dan ook of er voldoende slachtcapaciteit aanwezig is. En zo niet,: hoe kan een tekort aan slachtcapaciteit opgevangen worden. Het probleem is deze keer minder scherp dan de vorige maal. Het vorige Offerfeest viel samen met de jaarwisseling en de meeste slachthuizen waren gesloten. Nu is dat niet het geval. Maar Sliman You-ala vraagt zich af of de reguliere slachthuizen wel zo geschikt zijn om ritueel te slachten voor particulieren; zij zijn volledig afgestemd op industrieel slachten, op de groothandel en op professionele klanten.

Tijdelijke slachtvloer

Sliman vindt het jammer dat het Kortrijkse stadsbestuur in tegenstelling met veel andere steden en gemeenten (ook kleine) nog nooit geopteerd heeft voor een tijdelijke slachtvloer. Eind vorig jaar waren er in Vlaanderen 75 erkende tijdelijke slachtinrichtingen actief, met medewerking van de betrokken gemeentebesturen. Dat gaat niet alleen over grote steden zoals Antwerpen en Gent, maar ook over kleinere steden en gemeenten zoals Ronse, Willebroek, Temse en Bilzen. Waarom kan het daar en niet in Kortrijk?

Een vluchtig onderzoek zou vorig jaar uitgewezen hebben dat een dergelijke tijdelijke slachtvloer aan de stad meer dan 30.000 euro zou kosten. “Natuurlijk is dat te veel!” zegt Sliman You-ala. Maar ik betwijfel of het echt zoveel moet kosten. In andere gemeenten slaagt men erin het veel goedkoper op te lossen. Een deel van de oplossing is dat men gaat samenwerken met andere gemeenten in de streek. Zo werkt Dendermonde samen met zeven buurgemeenten, Gent met Eeklo, Vilvoorde met Machelen, enzovoort. Een originele aanpak heeft men in Mechelen. Daar heeft de stad akkoorden afgesloten met landbouwers/schapenkwekers, die een tijdelijke erkenning krijgen als slachtinrichting. Dat maakt het vervoer van levende schapen overbodig en daar is de kwaliteit van het vlees meer verzekerd.

Voor het komende Offerfeest moest de erkenningsaanvraag voor een tijdelijke slachtvloer ingediend zijn op 1 november 2007. Voor Kortrijk is het dus te laat. Toch dringt het gemeenteraadslid erop aan om de optie tijdelijke slachtvloer voor de komende jaren toch nog eens grondig te onderzoeken. Er valt veel te leren van de goede ervaringen van andere steden en gemeenten. En ook tijdig overleg met alle mogelijke partners kan veel bijbrengen; Sliman denk dan aan de technische diensten van de stad, de federale diensten van voedselveiligheid, IMOG (dat vorig jaar bereid was het slachtafval te verzamelen), de politie, veeartsen, slachters, de lokale moskeeverenigingen, schapenkwekers, dierenrechtenverenigingen, enzovoort.

Overleg 

Dat belet niet dat de stad, voor het komende Offerfeest, zijn medewerking kan verlenen om het gebeuren in goede banen te leiden. Zo kan de stad contact nemen met reguliere slachterijen zodat moslims er terecht kunnen op de vastgestelde dag. Een aandachtspunt daarbij is de slachtprijs. Een redelijke prijs, die ook elders wordt gevraagd, in Ronse en Moeskroen bijvoorbeeld, draait rond de 20 euro.

Schepen Lieven Lybeer (CD&V) bracht in zijn antwoord het goede nieuws dat het stadsbestuur vertegenwoordigers van de twee moskeeverenigingen in Kortrijk ging uitnodigen op een overleg op 28 november. Op dat overleg wil de stad benadrukken dat thuisslachten verboden is en gaan ze samen overlopen waar de moslims met hun schapen wel terecht kunnen. Nogal eenzijdige communicatie zou je kunnen denken, maar schepen Lybeer zet de deur met een kiertje open: “Bij dat overleg kunnen bezorgdheden vanuit de Islamitische gemeenschap ook aan bod komen zodat we hier in de toekomst meer rekening mee kunnen houden”.

De schepen blijft erbij dat het niet de opdracht van het stadsbestuur is om een slachtvloer te organiseren. Hij refereert weer naar die kost van 30.000 euro, die volgens mij zeer overdreven is: een kennismaking met de manier waarop men het in andere steden en gemeenten veel goedkoper doet, zou veel kunnen leren. Maar ook hier maakt de schepen een kleine opening: “Als de moslimgemeenschap zelf het initiatief wil nemen voor een tijdelijke slachtplaats, kunnen wij wel bekijken hoe we onze medewerking kunnen verlenen”.

Sliman You-ala is niet alleen verkozen op de sp.a-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is ook ondervoorzitter van de moskee in de Stasegemsestraat. In de volksmond wordt dat de moskee van de Marokkanen genoemd – de moskee in de Recollettenstraat wordt de Pakistaanse genoemd -, maar Sliman benadrukt dat het gebouw van zijn vereniging openstaat voor moslims van alle origines. Hijzelf maakte in de jaren zestig naam in de basketploeg van Tanger en in de nationale ploeg van Marokko. Het was het basket dat hem als buitenlandse sterspeler in Kortrijk deed belanden, waar hij nog altijd meedraait in de werking van Kortrijk Sport BC.

 

Of2

 

 

Commentaren

te mooi en te onschuldig voor de slacht? groetjes
joz.

Gepost door: joz. | 20-11-07

Dag Marc, we zijn benieuwd.

Gepost door: Gidsjoris | 20-11-07

schaap Schapevlees, daar hoort look bij, en een glas wijn...

Gepost door: Adelbert | 21-11-07

aangespoeld Al varend door de bloggenzee ben ik hier op uw eilandje gestrand. Het is hier goed te vertoeven,
maar bij de volgende vloed verdwijn ik terug in
de bloggenzee.
Daaaaag

Gepost door: steffi | 21-11-07

Aïd El Kebir Bij een vorig feest heeft de burgemeester (en ook toenmalig schepen De Coene) ermee gedreigd om de samenwerking met Stad stop te zetten. Omwille van de scheiding tussen mannen en vrouwen. Raadslid Matthieu mocht ergens niet binnen.
Overigens is een gemeente gehouden tot het maken van een afsprakennota rondom ritueel slachten. Weet schepen Lybeer dat niet?

Gepost door: Frans Lavaert | 21-11-07

rituele zwerfkatten slachting "Het is ook een groot sociaal en familiaal feest, met ontmoetingen, vreugde, delen en broederschap. .."

Wat een geluk dat alle andere erkende, half erkende en niet erkende godsdiensten, sekten, humanisten, new-agers, Hare Krishna's, godsvrezende genootschappen, logebroeders, zen-boedisten, zonaanbidders, yin-yanners, enzovoort zich onthouden van rituele en andere koosjere of minder koosjere slachtingen van schapen, geiten, varkens, kalveren, zwerfkatten of peerden met het verzoek voor 'tijdelijke en aangepaste slachtvloeren' voor het bevredigen hun middeleeuwse barbarijen...

Gepost door: walter maes | 29-11-07

Vegetariër Bent u vegetariër, meneer Maes?

Gepost door: DW Floris | 29-11-07

slachtvloerloos slachtvloerloze veganist

Gepost door: walter maes | 29-11-07

Barbaarse toestanden in een Belgie met 2 gezichten Stop met die zogenaamde rituelen. Straks spuwen de allochtonen in ons gezicht en we moeten nog merci zeggen.
Wat kan ons dat schelen van welk geloof ze zijn. Ieder is vrij van te geloven wat hij wilt. Ik vind het een echte uitdaging speciale toestanden te verwezenlijken voor barbaarse praktijken in naam van hun geloof.
De dieren worden de keel overgesneden en ze bloeden uit. Is dat een offer brengen?
In hun zelfde geloof staat er dat ze het moeten verdelen onder familie, vrienden en buren. Rond mij wonen veel allochtonen maar nog nooit belde er een aan met een stukje lamsvlees (op barbaarse wijze geslacht).
Hoofddoeken in publieke instellingen, moskees, religieuze slachtingen, halalvlees op school, private openingstijden voor allochten vrouwen en meisjes, vrijstelling van L.O. op school voor allochtone meisjes, en noem maar op.
De sp.a heeft een ferme donder gekregen de laatste verkiezingen. Dat is geen wonder, het lag er aan te komen. De allochtonen worden in de watte gelegd en dat moet de arme Belg maar verdragen.
Geen wonder dat het VB zoveel aanhangers heeft.

We leven in een democratie waar geloof en politiek gescheiden is. Vrouwen hebben evenveel rechten als mannen. Iedereen is (zou toch moeten) gelijk zijn voor de BELGISCHE WET. Blijkbaar niet dus.

De meesten vertikken het van Nederlands te spreken. Hoe kan je dan in godsnaam socialiseren met die mensen. En dan zijn er die verwonderd staan dat vele mensen zich beginnen te storen aan hun massale aanwezigheid.

Allochtonen WELKOM, als er geen plaats genoeg is werpen de de BELGEN BUITEN.

Zou een mooie slogan zijn naar het buitenland toe...

Gepost door: Eerst Belg dan Vlaming | 11-12-07

dood vlees Eet meneer Belg Vlaming geen vlees? Zo ja, dan heeft ie nog nooit een slachthuis bezocht. Om en kotelet te bekomen, moet je een moord plegen. Een chateaubriand idem. Waarom zouden mensen geen religieus feest mogen vieren waarbij op een wat speciale manier wordt geslacht? Vrijheid van godsdienst?

Gepost door: Chantal | 11-12-07

mmm, lekker koteletje Een lekker lamskoteletje op de grill, daarvoor zou ik een moord plegen...

Gepost door: recollette | 12-12-07

De commentaren zijn gesloten.