13-11-07

Gaselwest en Kortrijk doen u meer betalen

 

Gaselwest kabine

Uw maandelijkse factuur voor gas en elektriciteit heb ik gisteren ter sprake gebracht in de gemeenteraad van Kortrijk. Wat u betaalt, gaat naar twee instanties. Het grootste stuk gaat naar uw energieleverancier - de meesten hebben nog Electrabel, ik ook; anderen kozen voor Nuon, Luminus, Essent, enzovoort. Maar een tweede stuk van dat maandgeld gaat naar de 'distributienetbeheerder'; meer bepaald: 15% van wat u voor stroom betaalt en 25% van wat u voor gas betaalt. Die distributienetbeheerders zijn maatschappijen opgericht door de gemeenten. Kortrijk is aangesloten bij Gaselwest. Dat is een 'gemengde' maatschappij waarin naast de gemeenten ook een private partner kapitaal heeft ingebracht. Die private partner is Electrabel. 

Dat tweede stuk van uw maandelijkse factuur zal flink duurder worden. Gaselwest heeft namelijk een belangrijk proces gewonnen en kreeg van de rechter de toestemming om zijn tarieven op te drijven. Als aandeelhouder zou Kortrijk bij Gaselwest kunnen aandringen om de tarieven te bevriezen. De meerderheid, CD&V en OpenVLD, was daar niet voor te vinden. Betalen zult u!

Reuzengevecht

Ik heb zelf enkele jaren in de bestuursorganen van Gaselwest gezeteld. In de vorige bestuursperiode zaten wij met de sp.a in de meerderheid in Kortrijk. Stefaan De Clerck heeft ons laten vallen voor de liberalen. In die bestuursorganen heb ik met stijgende verbazing een reuzengevecht meegemaakt van Gaselwest en de andere gemengde distributienetbeheerders tegen de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas). De CREG is de federale regulator voor de elektriciteits- en gassector. Het is logisch dat de overheid regelend optreedt, omdat de netbeheerders zoals Gaselwest een wettelijk monopolie hebben. Een duidelijke regulering in het belang van de verbruikers is hier op zijn plaats.

Jarenlang heeft de CREG zich verzet tegen een reeks boekhoudkundige opties van Gaselwest en andere maatschappijen. Dat ging bijvoorbeeld over de afschrijvingen van de kabines en het leidingennet, op 50 of op 33 jaar. Gaselwest koos voor opties die de uitkeerbare winst opdreven. De CREG verzette zich tegen de tariefvoorstellen die daarop waren gebaseerd. Iedere keer weer leidde dat tot processen die Gaselwest en co aanspanden tot op het hoogste niveau. Proces- en vooral advocatenkosten werden -  eveneens tegen de zin van de CREG - doorgerekend in de tarieven voor de verbruikers.

Onlangs heeft de CREG definitief in het zand gebeten na een uitspraak van het hof van beroep van Brussel. Dat is misschien goed nieuws voor de steden en gemeenten, aandeelhouders van Gaselwest en co. Zij kunnen beduidend meer winstverdeling verwachten. Maar het is zeer slecht nieuws voor de gezinnen, bij wie de gas- en stroomfacturen nogmaals sterk zullen stijgen in de komende jaren.

Die overwinning van Gaselwest en co wordt nu ook vastgelegd in de statuten (de inschrijving van de mogelijke herziening van de winst van het vorige boekjaar). Dat is een politieke keuze die ingaat tegen de belangen van de gezinnen, verbruikers van gas en elektriciteit. En ik deel die keuze niet. Ik vind niet dat bovenop de prijsstijgingen van leverancier Electrabel en andere Nuons nu ook nog eens Kortrijk zijn aandeel in de energiefactuur van de gezinnen moet opdrijven. Dat is niet sociaal verantwoord.

Er blijft teveel aan de strijkstok hangen

Ik begrijp het wel, natuurlijk. Voor de gemeenten-aandeelhouders zijn die winstuitkeringen gemakkelijke inkomsten, die niet rechtstreeks bij de belastingbetalende bevolking moeten worden gehaald. Maar aangezien die winstuitkeringen verrekend worden in de factuur aan de consument, betaalt de belastingbetaler toch onrechtstreeks. Elk proces dat Gaselwest en co de CREG aandeden - en het zijn er enorm veel geweest, meer dan 150, nu allemaal stilgelegd - was dus een proces tegen de eigen bevolking.

Ik heb veel problemen met een dergelijke vorm van indirecte belasting. Sociale bijvoorbeeld: een stijging van de vaste kosten is veel erger voor de armere gezinnen dan voor de meer gegoede.

Maar mijn grootste probleem is dat er hier te veel aan de strijkstok blijft hangen. Tot voor kort ging voor elke euro winst die de gemengde intercommunale Gaselwest uitkeerde aan de gemeenten-aandeelhouders ook een euro naar de private partner, Electrabel. Sinds op voorstel van Stevaert de gemeenten hun aandeel in Gaselwest en co hebben moeten uitbreiden tot 70% van het kapitaal, gaat nog 30% van de uitkeerbare winst naar Electrabel. Welnu, een belasting die slechts 70% opbrengt van hetgeen de burgers afdokken, is een zeer inefficiënte belasting. Er zijn veel goedkopere manieren voor een stad om inkomsten te halen bij de bevolking. Hier wordt de belastingbetalende bevolking onnodig gepijnigd.

Facturen gaan stijgen

Voor de gezinnen gaat 15% van de elektriciteitsfactuur naar Gaselwest en co; de rest gaat naar de gekozen leverancier zoals Electrabel, Nuon, Luminus en Essent. Voor de gasfactuur is dat zelfs 25%. Als Gaselwest en co hun uitkeerbare winst opdrijven - en nu mogen ze dat nadat de CREC het pleit verloren heeft bij de rechter - dan zal dat doorwegen in de elektriciteits- en gaskosten van de Kortrijkse gezinnen. De CREG, een officiële federalle instelling, berekende dat het de gezinnen op jaarbasis tot 30 euro zou kunnen kosten voor elektriciteit en tot 75 euro voor gas.

Kortrijk zou bij Gaselwest moeten aandringen om de uitkeerbare winst te bevriezen. Die dividenden leveren de stad ook zonder die stijging al flink wat op. Op de begroting voor 2007 staat 3.893.160 euro ingeschreven. In het financieel meerjarenplan rekende men voor 2008 4.633.000 euro. Met de nederlaag van de CREG bij het hof van beroep van Brussel zal dat dus een pak meer zijn. Maar vergeet het niet: u bent het die betaalt.

Meer over Gaselwest: http://www.gaselwest.be/content/homepage/index_nl.asp

Meer over de CREG: http://www.creg.be/nl/indexie6_nl.html, en over het proces dat de CREG verloren heeft: http://www.creg.be/pdf/Presse/2007/compress12102007nl.pdf

Meer over Electrabel: http://www.electrabel.be/homepage/index_NL.asp en kritisch (Greenpeace): http://www.electrabrol.be

En over het rood-groene voorstel van een maximumfactuur voor Electrabel, zolang de energiereus een feitelijk monopolie heeft: http://www.medium4you.be/article.php3?id_article=2017

Commentaren

Ook dàt nog! Die hogere tarieven van Gaselwest moet je optellen bij de prijsverhogingen van Electrabel, gevolgd door de andere energieboeren. Voor gas alleen al gaat elk gezin gemiddeld 200 euro per jaar meer moeten dokken. En nu ook nog eens 75 euro voor de leidingbeheerders ... Kom dan maar eens rond met die weddekes gebonden aan de loonnorm!

Gepost door: Dolaert | 14-11-07

Maximumfactuur En nu heeft in de Kamer de blauw-oranje would be-meerderheid, geruggesteund door Vlaams Belang (!), het rood-groene voorstel afgeschoten om een maximumfactuur in te voeren voor elektriciteit en gas. Betalen zullen wij!

Gepost door: William | 21-11-07

Voor alle duidelijkheid William, let op: de maximumfactuur ging gelden voor het leveranciersgedeelte van de factuur (85% voor stroom en 75% voor gas). Er komen dus dubbele verhogingen. Electrabel mag zijn stroom en gas onbeperkt verduren, en de maatschappijen van het leidingennet (gemeenten plus Electrabel) eveneens.

Inderdaad, betalen zullen wij!

Gepost door: marc | 21-11-07

nu ja dat ze maar doen int stad kortrijk ik weet een dingen onze steffy zal zijn zakken weer kunnen vullen en dan zijn ze verwonderd dat de mensen weg trekken uit kortrijk

en ik kan maar een ding zeggen het kortrijks stad bestuur het grote zakkenvullers als je zie dat de stad diensten al het werk moeten doen rond de woning van onze burgervader

ik hoop bij de volgende verkiezingen dat hij nog meer verlis lijd

nu ik persoonlijk trek ook weg uit kortrijk een stad is het niet meer maar een grote bouwwerf

Gepost door: bjorn | 23-11-07

De commentaren zijn gesloten.