13-10-07

Bouwt Kortrijk een nationaal zwemcentrum zoals De Tongelreep in Eindhoven?

tong_overzichtsfoto_golfslagbad_573x381

Vooral voor de zwemsport is er in Kortrijk een tekort aan zwemwater. Het stadsbestuur poogt daar een mouw aan te passen met een extra subsidie aan de zwemclubs, zodat zij buiten Kortrijk zwembaden kunnen afhuren. Al geruime tijd leeft bovendien in de Groeningestad, ooit de thuishaven van zwemkampioene (en ere-burger van de stad) Brigitte Becue en nog altijd van de waterpolocracks van KZK, de vraag naar een zwembad met olympische afmetingen: 50 meter lang, 10 baantjes breed. Het stadsbestuur wil zeker in de komende vijf jaar nog niet investeren in een dergelijke infrastructuur, maar een haalbaarheidsstudie voor later kan er wel van af. Die studie wordt uitgevoerd door de eigen sportdienst. Ze zijn volop aan het prospecteren en een eerste werkbezoek betrof niets minder dan het grootste Nederlandse zwemparadijs: De Tongelreep in Eindhoven. Dat noem ik gepaste ambitie. Doe zo voort, Tom en Mia!

Haalbaarheidsonderzoek

In het bestuursakkoord van het huidige CD&V-OpenVLD-stadsbestuur staat heel schuchter het voornemen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met betrekking tot de eventuele bouw in Kortrijk van een 50 meter-zwembad. Ik zeg "schuchter", omdat de eerste vraag waarop de studie antwoord moet geven is: of de bouw van een dergelijke sportinfrastructuur wel 'aangewezen' is. Voorts moeten de onderzoekers op zoek gaan naar een mogelijks geschikte locatie en ... "hoe het openluchtzwembad aan de Abdijkaai binnen zijn huidige dimensie opgewaardeerd kan worden".

Ik hoop dat men ons op de lange duur niet voor de keuze gaat stellen: of een 50 meter-zwembad of een openluchtzwembad. Beide voorzieningen beantwoorden aan onderscheiden behoeften. Het grote bad is noodzakelijk als Kortrijk ooit nog iets wil betekenen in de zwemsport. Het openluchtbad is de 'plage' van Kortrijk, een erg onderbenutte maar enige kans om in onze stad van zon, water en open luchtrecreatie te genieten. En er is hoe dan ook een tekort aan zwemwater voor zowel atleten als recreanten en scholen.

Enkele jaren geleden heeft men een goede gelegenheid laten passeren om beter tegemoet te komen aan de zwembehoeften van de stad. De aan het zwembad in de Abdijkaai palende, private sport- en societyclub De Wikings zag zijn clublokaal onteigend voor de verbreding van de Leie en was eventueel bereid zijn domein aan de stad te verkopen. Voorwaarde was dat het stadsbestuur voor de club elders terreinen zou versieren, op de site van Koramic bijvoorbeeld. De stad is toen niet ingegaan op die eis en de Wikings hebben zich dan maar opnieuw ingegraven op hun terreinen naast het openluchtzwembad. Daarmee verzwond de droom om op die terreinen een zwemsportcentrum (met openlucht- en indoorzwembaden) uit te bouwen met een ligweide op de oever van the Golden River. Misschien kunnen de 'haalbaarheidsonderzoekers' toch nog even die optie bestuderen?

Markante zwembaden bezoeken

Dat haalbaarheidsonderzoek is toevertrouwd aan de eigen stedelijke sportdienst, onder coördinatie van Tom Hillewaere, adjunct van de directeur. Ook de directeur sport zelf, Mia Maes, en de zwembadbeheerders werken eraan mee. Voor dat onderzoek acht het stadsbestuur het noodzakelijk dat men even gaat kijken in de buurlanden wat er allemaal mogelijk is op zwembadgebied. De betrokken ambtenaren krijgen dus de toestemming om op stadskosten enkele markante zwembaden te gaan inspecteren.

Met terugwerkende kracht - is hier een hartig woordje over gepraat? - is aan Tom Hillewaere een regularisatie toegestaan voor een dienstreis op 10 augustus jl. naar De Tongelreep in Eindhoven, Nederland.  Nu, als De Tongelreep de norm is voor wat er in de toekomst in Kortrijk moet komen, zitten wij goed! De Tongelreep is het grootste zwembadencomplex van Nederland, dat zichzelf niet voor niets het 'nationaal zwemcentrum' noemt.

De Tongelreep

Voor echte waterliefhebbers moet De Tongelreep zowat de ultieme - ... natte - droom zijn. Zwemclubs kunnen er zich volledig uitleven in een tienbaans 50 meter wedstrijdbassin en een achtbaans 25 meter springbassin met 3.000 zitplaatsen voor toeschouwers. Het olympische zwembassin is geschikt voor internationale topwedstrijden. Het 25-meterbad met duiktoren heeft een beweegbare bodem en is geschikt voor internationale springwedstrijden. Daarbij is er ook een vierbaans trainingsbassin, ook 50 meter, uitgerust met een zogenaamd 'Vision Training System' - 13 camera's waardoor uitgebreide analyses gemaakt kunnen worden, uniek in Europa.

Voor recreanten is er een grootschalig golfslagbad met glijbanen, instructiebaden, buitenbaden en de drie nieuwe baden. Er is ook een indrukwekkende ligweide, natuurlijk ingepast in de omgeving, de Genneper Parken. De ligweide is ingericht als een komvormige grasvlakte die zo geleidelijk mogelijk uitwaaiert naar de omringende taluds. De ligweide wordt aan de gebouwzijde afgebakend door het met donderplantjes begroeide groendak van het traniningsbad, aan de achterzijde door een houten wand en aan de natuurzijde door hulststruiken waarover de bezoekers uitzicht hebben op de natuurontwikkeling rondom de ligweide.

Het zwemcentrum is voorzien van 15.000 m2 aan tegelwerk en 3.500 m2 aan plinttegels. Alle tegels zijn gezet en gelegd in specie en zijn dus niet gelijmd. Met de bouw van het zwemcentrum is in totaal 24 miljoen euro gemoeid. De financiële bijdragen zijn hoofdzakelijk afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), het Europees subsidiefonds Stimulus en de gemeente Eindhoven, de opdrachtgever-eigenaar.

De baden in het zwemcentrum bevatten in totaal 12.500 m3 water. Gemiddeld trekt het zwemcentrum jaarlijks bijna  een miljoen bezoekers. Een normaal ticket kost 6 euro, een halfjaarlijks abonnement 106 euro. Er zijn gecombineerde entreekaartjes mogelijk met het nabijgelegen, ook  gemeentelijk IJssportcentrum Eindhoven.

Tongelreep

Tekort aan zwemwater voor de clubs

Dat er in Kortrijk een schrijnend tekort is aan zwemwater voor de clubs, blijkt uit een recente beslissing van het stadsbestuur. Voor het seizoen 2006-2007 is met een jaar vertraging een bedrag van 7.259 euro toegekend aan KZK Waterpolo en KZK Zwemmen als huursubsidie voor de huurkosten van beide vleugels van de Kortrijkse Zwemkring. KZK kan voor zijn trainingen en wedstrijden gratis gebruik maken van de Kortrijkse zwembaden. Dat is niet uitzonderlijk: het is in Kortrijk aan aloude beleidskeuze om aan de erkende sportverenigingen kosteloos sportinfrastructuur ter beschikking te stellen voor hun reguliere werking.

KZK moet evenwel, bij gebrek aan voldoende zwemwater, uitwijken naar het 50 meterbad in Zwevegem en zelfs over de taalgrens naar het zwembad van Moeskroen (stel je voor dat KZK zich binnenkort genoopt ziet om gebruik te maken van het zwembad dat onderdeel zal vormen van het vermaledijde shoppingdorp Cora in Moeskroen - dit geheel ter zijde). Voor andere sportclubs huurt de stad sportinfrastructuur af in scholen. Maar er zijn geen scholen die nog een zwembad rijk zijn. In zekere zin kan KZK zich dus gediscrimineerd voelen. Vandaar die huursubsidie. Behalve de twee afdelingen van KZK delen ook Kortrijk Sport CB en Basketteam Kortrijk van dat nieuwe potje.

Het betreft hier een geheel nieuwe uitgave uit de stadskas. Pas bij de eerste begrotingswijziging 2007 (gemeenteraad van 14 mei 2007) is een krediet van 17.000 euro ingeschreven voor 'subsidies voor huur sportinfrastructuur'. Enigszins pikant is de vaststelling dat de huursubsidie aan de vier verenigingen wordt uitgekeerd zonder dat daar al een subsidiereglement voor bestaat. Beschouw het als een ad hoc-toelage. De directie Sport heeft intussen de opdracht gekregen een huursubsidiereglement uit te werken, dat dan aan de gemeenteraad ter goedkeuring kan worden voorgelegd. het blijft de bedoeling aan de sportclubs alle kosten terug te betalen voor de huur van sportinfrastructuur die zij in Kortrijk zelf niet kunnen vinden. 

Commentaren

zwemplassen-stop ! Op een steenworp van Kortrijk ligt een uniek 50m-zwembad met alles erop en eraan : Zwevegem. Ruimte en zwemwater voor jan en alleman. Veel uren geen kat te bespeuren. Hoeveel onderbezet zwemwater ligt in Groot-Kortrijk ?
De Kortrijkse hoogmoed en megalomanie kent geen grenzen. Het stadsbestuur (met Tom en Mia) meet zich de allures toe van een grootstad en vergelijkt zich met Eindhoven, een stad met de schaal van Gent en met een zwemcentrum-traditie van vijftig jaar.
Kortrijk zou zich beter bezighouden met sport-accomodaties die het nog NIET bezit : een golfterrein en een jachthaven. Maar dat klinkt te elitair. Dat is vreemd genoeg niet het geval met het toeschouwersloze Buda Knuisteneiland.

Gepost door: walter maes | 14-10-07

Dynastie Adelbert zal het hier niet mee eens zijn, denk ik, als telg uit een roemrijke waterrattendynastie

Gepost door: Polo | 14-10-07

Als fanatieke zwemmer kan ik dit alleen maar toejuichen een deftig zwembad is meer dan nodig in Kortrijk, dit moet voor mij geen 5 jaar meer duren, hoe rapper hoe liever :)

Gepost door: Zwemmer | 14-10-07

Zwevegem Als Zwevegem dat al lang heeft gekund, waarom Kortrijk dan niet? Het probleem met het zwembadbeleid in Kortrijk is dat het nooit ambitieus genoeg is geweest. Wij hebben zwembadjes zoals men er in de jaren zestig in elk dorp eentje bouwde. Kortrijk eentje, Heule eentje, en als de gemeentefusies 10 jaar later waren doorgevoerd, had Marke er ook wel eentje. Democratisering van het zwemmen? Misschien wel, maar die bassintjes zitten toch zo vlug vol, zodat recreatief zwemmen er nauwelijks kan in comfortabele omstandigheden. En voor het sportieve zwemmen voldoen ze niet. Ik ben pro een nieuw zwembad met olympische afmetingen en pro een zweminfrastructuur die degelijke mogelijkheden biedt voor waterrecreatie indoor en in open lucht.

Gepost door: marc | 15-10-07

Nieuwe bib? En me dunkt is de bouw van een nieuwe bibliotheek ook sine die uitgesteld.

Gepost door: Frans Lavaert | 15-10-07

jachthaven Walter,

Je bent niet goed geïnformeerd. Het project voor een jachthaven is in voorbereiding. Wat ik er al van weet ziet er zowaar niet slecht uit, maar je begrijpt dat alles eerst goed doordacht moeten worden en overlegd met alle betrokkenen, ook wat de financiering betreft, voor ze naar buiten worden gebracht.

Groeten,

Bart

Gepost door: Bart Hanson | 16-10-07

6€ Als de prijs van 6€ook zal overgenomen worden zal er wel veel plaats zijn om te zwemmen.
Wie zal dat willen betalen voor een half uurtje baantjes te trekken

Groeten

Gepost door: phm | 16-10-07

eindelijk een jachthaven ? Als dat zo is, beste Bart, een jachthaven in voorbereiding, schitterend ! Nu nog het golfterrein.
En sportzwemmers kunnen in Zwevegem terecht. Doeken we alle bassintjes op voor één mega binnen- en buitenkompleks met alles erop en eraan ?

Gepost door: walter maes | 16-10-07

Ondanks 6 € Die 6 euro vind ik ook niet verantwoord zulle. Maar ondanks die elitaire prijs nog een klein miljoen bezoekers per jaar trekken, je moet het maar doen. Dat moet wel een zwemcomplex met uitzonderlijke kwaliteiten zijn. Waarvan we in Kortrijk inderdaad iets kunnen leren...

Gepost door: marc | 16-10-07

Droge jachthaven En nu ook nog een welgelegen pleisterplaats voor zwerfwagens. En niet te vergeten: een camping! Voor ettelijke hectaren gazonwoestijn voor een tiental golfers is er helaas geen plaats in onze dichtbebouwde stad.

Gepost door: marc | 16-10-07

Budabeach Hierbij gratis een denkpiste voor Tom en Mia: we kunnen de gedempte Leiebocht tussen Crommeleirens Brugge en de S-brug, voorbestemd voor Budabeach, uitbouwen tot een bescheiden zwemparadijsje, met een binnen- en buitenbad die met elkaar in verbinding staan, en een ligweide aan de Leie. Zo creëren we midden in de stad een vrijetijdszone, die zich uitstrekt van de jachthaven aan de Broeltorens al over Budabeach en de skatebowl tot aan de Wikings, open zwembad Abdijkaai, kanoclub en de paardenmanège van de familie Bert. (Het huis van de burgemeester kan door zijn centrale ligging worden opgeëist om het management van die zone in onder te brengen).
Voor de wagens zorgen we dat de geplande parkeertoren op het langparkeerterrein Damkaai er komt.

Gepost door: Bart Hanson | 16-10-07

zwerfwagens Beste Marc,

In het project voor de jachthaven zijn er ook plaatsen voor zwerfwagens opgenomen, die van dezelfde accomodatie zullen kunnen gebruik maken.

Groeten,

Bart

Gepost door: Bart Hanson | 17-10-07

prachtig Dat is prachtig, Bart: daarop heb ik altijd aangedrongen.

Bart, spirit, is de vertegenwoordiger van de sp.a-spirit-Groen!-fractie in de vzw Toerisme Kortrijk.

Gepost door: marc | 17-10-07

camping Beste Marc,

Ook de camping is iets waaraan momenteel luidop wordt gedacht. Alleen zijn de mogelijke financieringsbronnen daarvoor nog verre van duidelijk. Jullie ideëen (mogelijke locaties, type camping, aantal plaatsen, ...) daarvoor zijn zeker welkom en wil ik in de vzw Toerisme zeker verdedigen. En moest hij commercieel uitgebaat kunnen worden, zoveel te beter.

Groeten,

Bart

Gepost door: Bart Hanson | 18-10-07

6€ Een baantje trekken aan 6€ in het "futuristis" zwembad zal al die groteske idieen (camping,jachthaven,buda en wat nog allemaal) wel betalen
Zoals altijd de kleine man draait er wel weer voor op
Groeten

Gepost door: phm | 18-10-07

terugverdieneffect Beste phm,

Uw reactie i.v.m. "groteske ideëen" is niet echt doordacht. Studies wijzen uit dat goed uitgekiende investeringen in toeristische en recreatieve infrastructuur zich snel terugverdienen. Toeristen doen hier hun inkopen, gaan op restaurant, op café, enz, en onrechtstreeks vloeit daarvan een gedeelte terug naar de stadskas.

Trouwens, waarom zouden we een probleem moeten hebben met een zwemparadijs waar het 6 euro kost, als we daarnaast verder (en rustiger) kunnen gaan zwemmen voor 2 euro in de andere zwembaden? Tenzij ze van plan zijn andere zwembaden te sluiten, natuurlijk, maar daar heb ik nog niets van gehoord.

Gepost door: Bart Hanson | 19-10-07

sans lendemain Steffy moet uitgedreven worden en zijn eigendom aan het Ritz Hotel verkocht. In de toekomstige wereldstad Kortrijk moet er ongebreideld plezier zijn voor jan een alleman en dolle nachten te beleven met 'amours sans lendemain.'

Gepost door: walter maes | 19-10-07

dynastie Hela Polo,
wat weet jij daar over die waterrattendynastie?

Gepost door: Adelbert | 22-10-07

Menjere den Nachtburgemjestre,

Zieje gie nie de zeune van "vizze Ménte", den oden derekteur van 't zwembad van Eule?

Goe Ménte

Gepost door: Goe Ménte | 23-10-07

Sans 't Verdriet zou zeggen 'sanslendemènte'.

Gepost door: Polo | 23-10-07

Mente Ja, ik ben zijn jongste zoon, en dan?

Gepost door: Adelbert | 25-10-07

Fameuze zwemmers allemaal!

Gepost door: FDB | 25-10-07

De commentaren zijn gesloten.