05-10-07

Licht en lucht voor De Knok in Bissegem

knok1

De wijk De Knok in de Kortrijkse deelgemeente Bissegem krijgt nieuw wijkgroen. Een boswijk wordt weer tuinwijk. Bij het ontwerp van de nieuwe beplantingen kregen de bewoners van de wijk aan de Kortrijksevoetweg ruim inspraak, zoals dat hoort maar nog lang geen vanzelfsprekende gewoonte is geworden. En de plaatselijke hengelaarsclub mag ook tevreden zijn. Hun vijver in het midden van de wijk blijft beveiligd.  

knok2

Aan de Kortrijksevoetweg, een zijstraat (en verderop pad) van de Heulsestraat in Bissegem ligt een volkswoningwijk van de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (voorzitter-voor-het-leven: Marc Olivier) verscholen: De Knok. Die buurt is letterlijk overwoekerd door het groen - destijds aangeplant om er een tuinwijk van te maken. De struiken zijn zo opgeschoten dat ze niet meer bij te snoeien zijn. Zaailingen tieren er onbedoeld maar welig. En de boompjes van bij de aanleg van de wijk zijn hoogstammen geworden, die te dicht bij de woningen staan en er het licht tegenhouden en belemmeren dat de zon de vochtigheid verjaagt. Het dichtgegroeide groen is ten slotte ook een bedreiging voor het viswater van de vijver die het midden van de wijk siert.

Voor het ontwerp van het wijkgroen is een methode gebruikt die Philippe De Coene (sp.a) introduceerde als schepen van milieu. Zijn opvolger Stefaan Bral (CD&V) zet gelukkig die goede gewoonte voort. De methode bestaat erin dat men nauwgezet rekening houdt met de wensen van de buurtbewoners. Voor de zomer werden er twee volksvergaderingen gehouden en op 12 juni was er zelfs een inloopmoment, waarbij de mensen van De Knok suggesties konden doen aan de medewerkers van het projectenteam. De opmerkingen en verzuchtingen van de bewoners werden zoveel mogelijk in de heraanlegplannen opgenomen. 

Ballenvangers

De werkzaamheden zullen beginnen met een grote opkuis: de meeste beplantingen zullen gerooid worden; de hoge bomen drastisch gekortwiekt of verwijderd, de bestaande versleten zitbanken en de vuilnisbakjes weggenomen, en de wandelpaden opgebroken. Na de grondwerken en een duurzame bodembemesting komen allerhande verhardingswerken (met betonblokken en -borduren, maartegels en dolomietpaden) en constructiewerken (zoals nieuwe banken, een hondentoilet, vuilnisbakjes, anti-parkeerpaaltjes en fietssassen). Er worden ook 'ballenvangers' geplaatst - voetballen mag dan, zonder gevaar voor de ruiten. Rond de centrale vijver wordt de bestaande afsluiting vervangen door een sympatieker bedrading.

De eigenlijke beplantingswerken brengen er nieuwe bomen, heesters en bodembedekkers. En overal komt er een aangepast gazon. De opdracht houdt ook in: 18 maaibeurten per jaar in de komende 3 jaar voor de gazons, 8 onderhoudsbeurten per jaar voor diezelfde periode voor de nieuwe beplantingen, 4 onderhoudsbeurten per jaar voor de komende 3 jaar voor de bestaande beplantingen die behouden blijven, en het onderhoud van de wegen voor 3 jaar.

Het gaat om een opdracht van liefst 571.804,01 euro. Binnenkort is er een openbare aanbesteding.

knok3

Commentaren

Medium4You Bissegem, de wijk Schoonwater dan nog, op medium4you! Wie had dat durven hopen?

Gepost door: Lucia | 09-10-07

De commentaren zijn gesloten.