23-09-07

Zwaluwen in Kortrijk: mag het iets meer zijn, a.u.b.

zw1

Opnieuw heeft het stadsbestuur van Kortrijk 14 premies uitgereikt voor de bescherming van zwaluwnesten. Dat zijn er minder dan vorig jaar.  Misschien moet Kortrijk een tandje bij steken om te voorkomen dat de zwaluwen binnenkort uitgestorven geraken op zijn grondgebied.

In de vorige bewindsperiode is het nog op voorstel van sp.a-schepen van milieu Philippe De Coene geweest dat de gemeenteraad een premiereglement ter bescherming van de zwaluwnesten heeft goedgekeurd (14 maart 2005). De razendsnel achteruitgaande vogelsoort bouwt zijn nesten onder goten en afdaken met een mengsel van modder, mest en spuug. Op zichzelf is dat soms al voldoende om de menselijke eigenaars van de gevels waartegen de nestjes worden geplakt, ertoe te brengen 'die vuiligheid' op te ruimen. Bovendien zijn de vogeltjes in kwestie zelf uiterst proper en ze deponeren hun eigen uitwerpselen netjes over de rand van het nest, pardoes op het terras van hun menselijke buren. Dat samenlevingsprobleem kan heel gemakkelijk opgevangen worden door onder het nest een plankje aan te brengen. Maar niet iedereen is bereid die moeite te doen.

Om meer mensen te overhalen tot enige verdraagzaamheid ten opzichte van de zwaluwen, is er een stedelijke premie tot "het beschermen van huis-, boeren- en gierzwaluw". Vorig jaar werden daartoe 20 aanvragen gehonoreerd; nu slechts 14. Het totale uitbetaalde premiebedrag is geslonken tot 589 euro. De achteruitgang kan te wijten zijn aan verschillende oorzaken. Is de premie wel voldoende bekend? Het is opvallend dat zowat de helft van de aanvragers landbouwers zijn. De landbouwersorganisaties hebben blijkbaar hun leden goed op de hoogte gebracht.

Anderzijds hebben lang niet alle aanvragers van een jaar geleden opnieuw de premie aangevraagd. Dat kan erop wijzen dat veel oude nesten onbewoond zijn gebleven. Is dat een gevolg van de weersomstandigheden - zeg maar hete lente en verzopen zomer? In elk geval wijst dat er geenszins op dat de zwaluwenpopulatie zich aan het herpakken is op het grondgebied van onze stad.

In het jongste nummer van Natuur.blad, het trimestrieel magazine van Natuurpunt, wordt op het probleem van de verdwijning van de zwaluwen ingegaan (p. 30-31). De overkoepelende natuurbeschermingsorganisatie heeft ervaring opgedaan met twee eenvoudige maar doeltreffende maatregelen. Vooreerst blijkt er in onze contreien een tekort te zijn aan ... modder. Zonder het kleverige mengsel van water en aarde kunnen de zwaluwen geen nestjes tegen de gevels metsen. Experimenten met aangelegde en natgehouden modderpoelen leverden schitterende resultaten op. Tientallen broedparen extra maakten er gebruik van. Die poelen liggen het best op een twintigtal meter van een overkraagde muur.

Een tweede succesvol experiment bestond uit het aanbrengen van kunstnesten, zowel halfafgewerkte als afgewerkte kuipjes die gemakkelijk onder een goot of afdak kunnen bevestigd worden. Het spectaculairste experiment werd uitgevoerd in Mechelen. De gevel van het casino Golden Games op het Rode Kruisplein moest er herschilderd worden en daartoe moesten 40 natuurlijke zwaluwnesten verdwijnen. Zij werden na de schilderwerken vervangen door 60 kunstnesten. Onmiddellijk werden die nesten bevolkt door broedparen, die zelfs het moment niet afwachtten tot de stellingen van de aannemer waren verdwenen. Je kan een kunstnest kopen bij Natuurpunt tegen 10 euro.

Stad Kortrijk zou uit die experimenten kunnen leren. Het premiereglement - dat sinds 2005 door verscheidene gemeenten werd gekopieerd - zou bijvoorbeeld kunnen uitgebreid worden met premies voor de aanleg en het nathouden van modderpoelen op nuttige afstand van mogelijke broedplaatsen voor zwaluwen. Ook zou de aanschaf van kunstnesten kunnen gesubsidieerd worden. En wat houdt er de stad tegen om tegen geschikte stadsgebouwen zelf kunstnesten aan te brengen of in stadsparken enkele modderpoelen te realiseren?

Intussen een dikke proficiat aan de verkrijgers van de premie ter bescherming van de nesten van huis-, boeren- en gierzwaluwen:

- de heer Bart Clement, IJzerhandstraat 2, Bellegem

- de heer Geert Danneels, Ooievaarsnest 10, Bellegem

- de heer Philippe Debode, Sint-Denijseweg 75, Kortrijk (foto)

- mevrouw Jacqueline Dekyvere, Izegemsestraat 181, Heule

- de heer Roger Delchambre, Brumierstraat 4, Aalbeke

- mevrouw Hilde Demets, Kortrijksestraat 195, Heule

- de heer Johan Deprauw, Kruiskouter 50, Bissegem

- de heer Germain Desmet, Molentjesstraat 82, Kooigem

- de heer Paul Desmedt, Ronksdreef 5, Kortrijk

- mevrouw Laurette Mareel, Beeklaan 15, Kortrijk

- mevrouw Jenny Six, Brugsesteenweg 149, Kortrijk

- de heer Patrick Soenen, Luignestraat 37, Aalbeke

- mevrouw Benedicte 'tJoen, Guido Gezellestraat 49, Heule

- de heer Bernard Vandecasteele, Kreupelstraat 28, Bellegem 

 

 

08:30 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

nesten Als ik me goed herinner was het Don Quichote die op zijn sterfbed verzuchtte: "In de nesten van vorig jaar zijn geen vogels meer."

Gepost door: Frans Lavaert | 24-09-07

zelfhulpgroep gierzwaluwen Gierzwaluwen zijn geen spotvogels.
Het waterafstotend vermogen van hun veren wordt door zelf insmering geregeld. Een oude gierzwaluw die helemaal doorweekt en ontdaan is van enige isolatievermogen, verdwaald gevlogen hoog in de koude lucht en door krachtenverlies hulpeloos te pletter stort, wie zou daar niet bij huilen ?
Ook in Kortrijk en omstreken is het akelig stil. Gisteren en vandaag heb ik geeneen gierzwaluw meer gezien of gehoord; niet te Kortrijk, niet in Kooigem, Rollegem en Bellegem waar ik radeloos de luchten heb afgespeurd. Het lijkt er sterk op dat het voor altijd amen en uit is met de gierzwaluwpret hier in onze kontreien. Er wordt niet meer gevlogen, de nesten blijven leeg en eenzaam. Het zwerk is uitgestorven. Maar nog eenmaal zou ik willen horen gieren, hoog in de blauwe lucht.

Wat een geluk met boskabouter Philip De Coene en zijn gierzwaluwpremies !

Gepost door: walter maes | 27-09-07

Gieren Zijn de zwaluwen dan nog niet vertrokken naar de (w)arme landen? :))

Gepost door: Polo | 27-09-07

Rare vogels, die bloggers!!!

Gepost door: Adelbert | 29-09-07

De commentaren zijn gesloten.