15-09-07

Schade omgevallen schietpers na 32 jaar vereffend

schietpers Moorseelsestraat1
 
De gerechtelijke molens malen langzaam, zeker als de tegenpartij niet gehaast is. Dat ondervond stad Kortrijk in de nasleep van het omvallen van een schietpers op een stedelijk sportterrein. 32 jaar na het accident kan de schade wederzijds vereffend worden. Het voorstel van dading komt van de maand ter goedkeuring in de gemeenteraad. Ik denk niet dat er iemand zal tegenstemmen, hoewel de stad er toch zijn broek aan scheurt.
 
Op 17 maart 1975 donderde een van de twee schietpersen op het stedelijke sport- en speelterrein in de Moorseelsestraat omver. De schade was niet min: 368.100 Belgische frank van toen - intussen is er voor 135% inflatie geweest, wat betekent dat 100 frank van in 1975 nu 235 frank waard zijn - of 865.035 BF op dit ogenblik (21.443,66 euro).
 
De stad wentelde de aansprakelijkheid voor het accident af op de constructeur van de pers, de firma Konstruktie Werkplaatsen Declercq - let op de 'progressieve spelling' van toen; wat ziet die er nu ouderwets uit! Zoals te verwachten wees de firma die aansprakelijkheid af. De gemeenteraad van 9 mei 1975, een jaar voor de fusie, onder het burgemeesterschap van Ivo Joris Lambrecht, machtigde het college van burgemeester en schepenen om de metaalconstructeur voor de rechter te dagen. De stad wou haar schade vergoed zien. De stad hield een verslag van een expertise achter de hand die elke partij voor de helft aansprakelijk achtte.
 
Op 4 november 1980 deed de Rechtbank van Koophandel een uitspraak. De firma Declercq werd voor een derde van de schade aansprakelijk gesteld, de stad voor de resterende twee derden. Dat betekende dat de stad, als enige partij die schade had geleden, slechts een derde van de schade zou vergoed krijgen. Let wel: je vergist je als je denkt dat de stad de conctructeur twee derde van de vastgestelde schade moest vergoeden. Na enkele weken nadenken besloot het stadsbestuur zich bij die uitspraak neer te leggen.
 
Tot ieders verbazing ging firma Declercq op 22 december 1980 zelf in beroep tegen de voor haar nochtans niet nadelige uitspraak. Om zich te verweren tekende de stad dan ook maar beroep aan. Dat was het begin van een uitzichtloze procedure. Uiteindelijk zocht de stad tot een overeenkomst te komen met de tegenpartij om het proces stop te zetten en de zaak ondereen te regelen. Zo een overeenkomst noemen juristen een "dading". De tegenpartij bestond ondertussen uit de erfgenamen van de vroegere metaalconstructeur. 
 
In 2000 - dat is dan al 25 jaar na de feiten - leverden de onderhandelingen een akkoord op. Op advies van de advocaat van de stad aanvaardde het stadsbestuur een dading waarbij de stad een bedrag zou krijgen van 125.000 frank, zowat een derde van de geraamde schade. De stad zou daarbij afzien van intresten en kosten - een fameuze toegeving. Vooraleer dat compromis aan de gemeenteraad voor te leggen, wachtten de opeenvolgende colleges van burgemeester en schepenen op de formele ondertekening van de dading door de tegenpartij.
 
Welnu: pas onlangs, weeral 7 jaar later, kwamen die handtekeningen er. Als de gemeenteraad het document nu ook nog goedkeurt, wordt Kortrijk 125.000 frank rijker. Of is het 740.000 frank armer? Is dat nu een voorbeeld van goed bestuur of is het een voorbeeld van juridische onmacht?
 
Ik vraag mij wel af waarom die affaire in besloten zitting van de gemeenteraad staat geagendeerd. Als de gemeenteraad dit punt bespreekt, moeten het publiek en de pers de zaal verlaten. Daar zijn geen redenen van privacy toe. De zaak is indertijd in openbare zitting voor de rechtbank gekomen, en het relaas van deze roman-fleuve staat zwart op wit te lezen in het verslag van het schepencollege van 17 juli jl., een document dat elke burger kan opvragen. Zou het dan toch zijn dat men niet zo fier is op de gang van zaken in deze kwestie?
 
schietpers2


20:30 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

marc,

zeg wel, goed open bestuur... misschien is er een stedelijk verkenner die het woord zal nemen?

frank,

Gepost door: frank mulleman | 16-09-07

futiliteiten 'De stad' zou zich beter bezighouden met hoofdzaken en zich ver weg houden van rechtbanken die zich decennia lang onledig houden met onbenulligheden en de pluimende advokaten rijk maken.

Gepost door: walter maes | 27-09-07

De commentaren zijn gesloten.