11-09-07

Mestput wordt zwembad in Kooigem

paint1

Het Kortrijkse stadsbestuur geeft gunstig advies bij de aanvraag van nv Transim om op The Paint Ranch in Kooigem een mestput om te bouwen tot zwembad. Evenmin heeft de stad bezwaren tegen de inrichting van acht 'chambres d'hôtes' op het bedrijf, dat een centrum is van 'Western riding' (een Noord-Amerikaanse manier van paarden te mennen). Een tiental jaar geleden had het paardenbedrijf heel wat meer moeite om een vergunning/regularisatie te bekomen voor de ombouw van het historische 'Goed te Mylbeke'. De boerderij op de landschappelijk waardevolle Geitenberg werd een paardenbedrijf dat met zijn allures van een kasteelvilla en zijn grote bedrijfsloods volop de aandacht trekt op de Doornikserijksweg .

Is Kooigem een dorp van mirakelen? Een mestput wordt een zwembad, tien jaar nadat een patattenschuur plots een ruiterij-installatie werd. Het schepencollege van 21 augustus geeft gunstig advies aan de aanvraag van Transim, eigenaar van de Kooigemse Paint Ranch, om een mestput om te bouwen tot een zwembad van 10 op 5 meter, om de halfopen loods boven de put af te sluiten met vensters, en om op de zolder van de loods acht gastenkamers met eigen sanitair in te richten. Overnachtingen ('chambres d'hôtes') en eventuele maaltijden voor de gasten ('tables d'hôtes') zijn daarbij toegestaan; horecadiensten voor niet-gasten zijn verboden. De aanvraag was geen routinekwestie gezien de incidentrijke voorgeschiedenis van het paardenhoudersbedrijf.

In de tijd van Juul,  Marcel, Gerrit en Patrick

In 1997 kreeg de eigenaar een vergunning voor de bouw van een 'aardappelloods' op de plaats van een afgetakelde hangar op zijn erf. Toen bleek dat er in de plaats daarvan een paardenfokkerij was gebouwd, die 500 m² groter was dan de vergunde oppervlakte en waaraan een dienstgebouw en een houten stapmolen waren toegevoegd, werd het stadsbestuur bereid gevonden de zaak te regulariseren (eind 1998). De Vlaamse administratie voor ruimtelijke ordening (Arohm) weigerde evenwel de regularisatie (2000). De gemachtigde ambtenaar stoorde zich vooral aan de aard van de uitbating van de 'ranch'. Volgens hem was de Paint Ranch in hoofdzaak een handel in paarden en dat beschouwde hij als een niet-agrarische activiteit die niet thuis hoorde in een - dan nog als waardevol beschermd - landbouwgebied. Uiteindelijk moest Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen de resterende knopen doorhakken.

paint2

Indertijd vlooiden de toenmalige Nieuwsbladjournalisten Gerrit Luts (die de kat de bel aanbond in de krant van 7-8 juni 1997) en Patrick Ghyselen de zaak grondig uit. Gemeenteraadslid Jules Debaere, Agalev, ondervroeg daarover schepen voor Ruimtelijke Ordening Marcel Waegemans, CVP, in de gemeenteraad van 12 april 2000. Hij betwistte dat The Paint Ranch een paardefokkerij - een landbouwexploitatie dus - was en schaarde zich achter het Arohm-standpunt dat het hier ging om een paardenhandel. De schepen onthulde dat de ranch een milieuvergunning klasse Ii bezat om tot 2018 paarden te fokken. Om beschouwd te kunnen worden als fokkerij dienden er toen minstens twintig fokmerry's in de stallen te staan. Debaere betwijfelde of dat het geval was.

Agrarische functie

Intussen heeft de ranch zich meer ontwikkeld tot een gespecialiseerde manège voor liefhebbers van 'Western riding', een Noord-Amerikaanse manier van omgang met paarden. De diensten die er worden aangeboden zijn: paardrijlessen op eigen of gehuurd paard, allerhande paardrijstages, demonstratiedagen, het rijvaardig maken van paarden, training en presentatie van wedstrijdpaarden, en occasionele verkoop van eigen kweek en andere dieren. Er is een binnen- en een buitenmanège. Met de verblijfsaccomodatie die er nu aan toegevoegd wordt, krijgt de kasteelhoeve ook een toeristische betekenis voor paardenliefhebbers. Het omliggende landbouwgebied is een landschapsbreed park geworden.

 

paint3

Daarmee verwijdert The Paint Ranch zich meer en meer van zijn oorspronkelijke landbouwfunctie. Maar dat is inmiddels geen probleem meer. De heisa van tien jaar geleden zou zich nu niet meer voordoen. Minister Dirk Van Mechelen (Open VLD) liet de Vlaamse Regering op 28 november 2003 een besluit treffen waardoor 'paardenhouderij' uitdrukkelijk is vernoemd als een functiewijziging die kan verleend worden aan een landbouwbedrijf in een agrarisch gebied (art. 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003, zoals gewijzigd door het besluit van 23 juni 2006).

Hoe geschikt is een mestput als zwembad? 

Een addertje onder het gras duikt mogelijk op in een nieuwe wijziging van dat besluit op 29 juni 2007. Daarin wordt gesteld dat een toelaatbare functiewijziging enkel kan als het gebouw 'bouwfysisch geschikt is voor de nieuwe functie' (art. 2, §4). 'Geschikt zijn' wordt uitgelegd als geen ingrijpende werken noch al te grote investeringen nodig te hebben en "als de bestaande structuur van het gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd". Als voorbeelden van dergelijke minder ingrijpende verbouwingen noemt de toelichting bij het besluit van de Vlaamse Regering: "het bijmaken van raam- en deuropeningen en het aanbrengen van uithangborden".

Nu begrijp ik waarom die mestput wordt ingeschakeld voor de bouwaanvraag van een zwembad. Als die put daar niet was geweest, dan was het graven van een zwembad zeker niet vergunbaar geweest. Maar of die mestput de schuur geschikt maakt voor het realiseren van een zwembad 'zonder ingrijpende werken', is nog maar de vraag. Het blauw schilderen van de put zal wel niet voldoende zijn. En waar moet men voortaan met het mest naartoe? De aanvraag moet nu nog naar de stedenbouwkundige ambtenaar van het Vlaamse Gewest. Ik ben eens benieuwd wat zijn oordeel zal zijn...

paint4

Commentaren

De reguliere pers Dit verhaal illustreert maar weer eens dat toenmalige plaatselijke persjongens als Gerrit Luts en Patrick Ghyselen (is die niet buitengevlogen?) na enig gepluis in de dossiers - plus kommentaar - nog echt nieuws brachten. Al geruime tijd hoeven we op dit soort onderzoekendsjournalistiek qua stadspolitiek niet meer te hopen. Drogreden : geen tijd. Maar wel tijd voor ongelukken met bromfietsen en grote pompoenen.
Bloggers hebben de wacht overgnomen. De reguliere pers bindt nu een hopeloze strijd aan met met de blogwereld, door een flauwe nabootsing ervan mits triviale items op hun eigenste blogs. Met zogenaamde polls om hun eigen opinie alsnog niet te moeten vertolken. In het beste geval inspiren ze zich nog wel even als achtergrondinspiratie op bestaande blogs, maar dan zonder bronvermelding.
Bij WTV doet er zich nog geheel iets anders voor. Te ingewikkeld om dit hier in kort bestek uit te leggen.
Mar wat ook erg is: de websites van onze plaatselijke politiekers (en partijen) zijn ook niet om aan te zien. Voor zover ze niet al maanden dood zijn

Gepost door: Frans Lavaert | 13-09-07

wtv en de andere pers.... Frans,

Ik wacht op een lang bestek over WTV en de andere plaatselijke pers... bij achturencultuur kan je altijd je ding kwijt (der mag daar ook nog ne keer 'blauwen' zeggen wat hij over de (kalote) plaatselijke pers vindt!

Ik kijk, of ik ken, al de bloggen van de plaatselijke politiekers niet... maar velen op de links van marc moeten echt ne keer naar de paliatieve hoor! Normaal gezien ben je erkend als 'paliatief' als ze denken dat je nog 2 maand te gaan hebt! Misschien is het zo in de plaatselijke politiek over 4 en een half jaar spreken of zo.

Frank

Gepost door: frank mulleman | 13-09-07

linken 'k Heb onlangs een kuis gehouden. Welke links zijn er nog dood?

Gepost door: marc | 13-09-07

een zwemputje in een mestputje... Een mestputje omvormen tot een zwemputje, so what ? Wat is daar in 's hemelsnaam mis mee op een bedrijf dat zich bezig houdt met paarden en toerisme ? Waar is het gezond boerenverstand gebleven ? Kan er dan in een zogenaamd landbouwgebied geen enkele menselijke aktiviteit nog plaatsvinden ? Kunnen dynamische lieden nog investeren, aktiviteiten en werkgelegenheid ontwikkelen die mens en maatschappij ten goede komen ? En ook hun eigen geldbeugel maar dat laatste is natuurlijk uit den boze voor de ijverzuchtige crypto-kommunisten. Zelfstandigen mogen zich te pletter werken maar geen geld meer verdienen. Dat is voorbehouden voor topsportlui, media-en showbizvedetten en politiekers. Hoelang nog zullen ondernemende lieden als kriminelen aanzien worden ?
Het handvol welwillende en wijze ambtenaren die er nog zijn durven bijna geen enkele vergunning nog toekennen uit schrik voor en onder druk van de groene fascisten en hun meelopers die als sluipend gif doorgedrongen zijn tot in de kleinste radertjes van het ambetantenarenapparaat.
Ach.

Gepost door: walter maes | 18-09-07

Verrommeling Oei, wat een scheldproza...
Alles mag van mij als het maar geen overdadige schade oplevert. Alles overal toelaten leidt tot een ruimtelijke poespas en daar is iedereen het slachtoffer van; denk maar aan het verlies van landbouwgrond en de aantasting van landschap, in Nederland 'verrommeling' van het landschap genoemd. Ik heb niets tegen redelijke regels van ruimtelijke ordening. En waarom zou ik niet nieuwsgierig mogen zijn naar de rekbaarheid ervan?

Gepost door: marc | 18-09-07

hopeloos ? Crypto-kommunist en groene fascist is geen scheldwoord maar een eretitel, net zoals groene terrorist.
Alles loopt vast. Het drama is : er zijn veel teveel regels en regeltjes, een onoverzichtelijke diarree, van steeds wijzigende en aandikkende, onontwarbare brei van regels, geboden en verboden vooral in de zogenaamde 'milieuwetgeving'. Er is geen einde in zicht...Onder de mom van 'milieubescherming' verstart het leven, worden de menselijke aktiviteiten en ondernemingen gevangen gehouden in een carcan opgetrokken door overijverige en stroeve ambtenaren die zwichten onder de dwingelandij van de onaanraakbare 'milieuaktivisten'.
Ambtenaren geraken er zelf niet meer wijs uit en interpreteren er dan maar op los. De ene keer wel een vergunning, de andere keer weer niet, een totale willekeur. Zonder nog van Kafkaiaanse rechtbank tussenkomsten te spreken. Het 'milieu' is overbeschermd en de ondernemende mens ligt machteloos en platgeslagen te kreunen in de catacomben tot de bui overgaat. Gaat ze nog over ?

Beste Marc, ken jij eigenlijk wel de wereld en de besognes van de zelfstandige ondernemer ?

Gepost door: walter maes | 18-09-07

zwemmen Vroeger zwommen de rijken nog in het geld, nu zullen ze in de stront zwemmen. Is dat niet leuk? Haha...

Gepost door: Adelbert | 18-09-07

Strontspel, als je 't mij vraagt!

Gepost door: Adelbert | 18-09-07

Of in 't Kortrijks: "een stron'affaire"!!!

Gepost door: Adelbert | 18-09-07

shit happens Walter, ik geef je grotendeels gelijk, alhoewel we indertijd grote nood hadden aan groenen en nieuwe regels en wetten, wordt het nu soms wel té!
Een "kleine" zelfstandige en particulieren worden op milieuvlak veel te hard aangepakt, aan de grote bedrijven wordt niet geraakt!!
Laat de paint ranch dat zwembad bouwen, ik begrijp niet waarom je daar tegenin gaat Marc? Of is het omdat jij een verblijf daar niet kunt betalen, of interesseert westernriding je niet, of heb je liever dat men "Engels" rijdt? Wat is jouw probleem? Ben jij zó milieubewust????

Gepost door: Mark Buyse | 22-09-07

Shit Shit, misverstaan! Wie zegt dat ik er tegen in ga? Dat paardenparadijs is er nu; laat het daar. En dat zwembad, verscholen in een tot gastenverblijf omgebouwde schuur, mag er voor mij ook komen; niemand die het ziet van buitenaf. Wel is de verwikkeling met de regelgeving simpelweg het gevolg van het feit dat de manège van in het begin is gevestigd waar ze niet hoorde. Ik blijf het jammer vinden dat daar toen zoveel hectaren landschappelijk waardevol landbouwgebied is opgeofferd voor een park met een oversizede loods. Maar nogmaals, het staat er nu; ik zie de landbouw daar niet terugkomen; laat het dan maar.

Gepost door: marc | 22-09-07

paarden en een zwemput... Trek niet teveel smoelen en krabbel nu niet achteruit mon cher Marc. Paardemanègen op den buiten zijn uit de boze en ook 'zichtbare' zwemputten ! Moeten ze midden de stad of in industriezones ?
Geef het toe : je zegt zomaar iets maar je bent vierkant tegen alles waar die 'vuige rijkaards' zich mee amuseren. Uit heel je sjagrijnig vertoog straalt jaloezie af van een sos die het zich niet kan veroorloven een paard te bestijgen, laat staan te plonzen in een mestput.
Socialistische manitoe's mét poen daarentegen trekken zich niks aan van je overjaars socialistisch oudeventengezanik. Ze trekken naar Dubai, Monaco of de Maagdeneilanden.
Laat je inhalen door het gezond (boeren)verstand !

Gepost door: walter maes | 24-09-07

Nu de eigenares per ongeluk in haar eigen put verdronken is mag men verwachten dat het afgunstschuim op de sossenlippen bij het uitspuwen van hun gal verdwijnt en plaats maakt voor ingehouden leedvermaak. Dat zijn de sossen...

Gepost door: walter maes | 30-04-12

Walter, dat stuk heb ik vijf jaar geleden geschreven, zoals duidelijk gedateerd bovenaan. Je gaat nu wel ver over de grens van het welvoeglijke door het jammerlijke ongeval te misbruiken voor een zoveelste scheldpartij.

Mijn deelneming aan de getroffen familie.

Gepost door: marc | 30-04-12

Dat is een vreselijk drama daar in Kooigem, jammer van je hetze destijds. En ik weet het Marc, ik ben geen fatsoensmens maar het is godgeklaagd dat de rode rakkers altijd schelden (uit afgunst) op de 'beter gestelden' (de zogenaamde 'rijken') maar zelf graag aan het daglichtschuwend grote geld zitten van zodra ze de kans krijgen...de lijst van de duistere zakkenvullerij van de verworpenen der aarde die het gemaakt hebben en de dans ontsprongen zijn is lang. Steve God en de anderen. Waarmee ik jou persoonlijk natuurlijk niet bedoel. Er zijn nog eerzame en goedgelovige linkse jongens.

Gepost door: walter maes | 30-04-12

De commentaren zijn gesloten.