07-09-07

Comité Anti-Esclavagiste de Courtrai duikt op in Kortrijk

comité anti esclavagiste

Mijn stuk van vandaag heeft niets te maken met een verzetscomité van het stadspersoneel tegen de herinvoering van de zesdagenweek voor ambtenaren die een publieksfunctie hebben. Misschien maak ik daarover wel een ander stukje. Nee, het Comité Anti-Esclavagiste de Courtrai (het comité tegen de slavernij - maar dan in 't Frans) duikt op in de fototheek van de Kortrijkse bib. Op de heel interessante weblog van de stadsbibliotheek is men begonnen met het publiceren van fotomateriaal. Een set van die reeks toont een aantal historische affiches van de omvangrijke collectie van de bib. Een van die affiches is indertijd uitgegeven door voormeld comité (jaartal voorlopig onbekend - een beetje jammer toch). 

De Kortrijkse stadsbibliotheek is in augustus gestart met een eigen blog: http://bibliotheekkortrijk.blogspot.com. Ervan uitgaand dat een weblog een soort dagboek is, voldoet het zoveelste initiatief van bibliothecaris Bart Noels en zijn ploeg, aan de definitie: bijna dagelijks verschijnt er een stukje (tot op een zondag zoals 2 september toe!). De behandelde onderwerpen blijven niet beperkt tot obligate berichten uit de uitleenwereld. Ook nieuws van allerhande activiteiten - eergisteren bijvoorbeeld over infosessies familiale bemiddeling in het Justitiehuis (056 26 06 31) -, digitale ontwikkelingen, erfgoed, Kortrijk en poëzie, komt aan bod. 

Het aanbod van links (meervoud van link, niet de politieke strekking) voldoet ruimschoots aan de verwachtingen. De opstapjes naar de catalogi van de bibliotheek zelf en andere bibliotheken (zelfs Euregiobib) zijn handig. Evenmin ontbreken doorklikjes naar de Erfgoedcel en het Cultuurcentrum van Kortrijk. En wie een stapje in de wereld wil zetten, vindt wellicht zijn gading in 'Uit in Regio Kortrijk'.

Photo's bibliotheek

Mijn aandacht werd vooral getrokken door de link naar 'Foto's bibliotheek'. Als je daarop klikt, beland je op een Flickr-locatie met de naam 'Bibliotheek Kortrijk's photos'. De site geeft diverse reeksen zoals over activiteiten, bib-gebouwen en varia. Een opmerkelijke reeks is 'erfgoed'. Zij biedt een digitale inkijk in de uitgebreide collectie aan foto's en ander beeldend materiaal dat in de bibliotheek bewaard wordt. De site geeft een selectie van  gravures, lavistekeningen, lithografieën, affiches en oude landkaarten.  

Ik hoop maar dat de bibliotheek stelselmatig haar beeldmateriaal voort zal publiceren. Het gaat inderdaad om openbaar erfgoed en het internet is een prima medium om dat erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Bijzonder curieus ben ik naar de omvangrijke schat aan glasdia's uit de 19de eeuw die er ergens opgestapeld liggen. En ook naar de archieven van vroegere persfotografen zoals Noël Samaille uit de Sint-Antoniusstraat. Graag had ik daarbij dat men bij de beelden wat meer uitleg gaf; het jaar van de opname of de druk is een minimum dat thans veelal nog ontbreekt.

Slavendrijvers

Het prentje bij dit stukje heb ik uit die collectie gepikt. Het is een landkaart van Afrika van geograaf A.J. Wouters, uitgegeven door de Kortrijkse afdeling van 'le Mouvement Anti-Esclavagiste'. Op de website kon ik het jaartal niet achterhalen en over dat Kortrijks comité weet ik voorts niets. Wat ik wel weet, is het volgende.

Tussen zowat 1880 en 1900 was er in ons land een anti-slavernijbeweging actief, met de steun van de drie K's die het toen voor het zeggen hadden in België: koning, kerk en kapitaal. Zoals je weet, verzette koning Leopold II op het einde van de 19de eeuw hemel en aarde om een kolonie te veroveren in Afrika. Omdat de Belgische Staat opzag tegen de kosten en de risico's, creëerde hij met veel diplomatiek gegoochel een Congo-Vrijstaat waar hij eveneens koning van werd. Om het reusachtige wingewest effectief in handen te krijgen, moesten er militaire expedities op touw gezet worden.

Een aanleiding daarvoor was de zogenaamde strijd tegen de Arabische slavenhandelaars, die toen in grote delen van Afrika vrij spel hadden. De landkaart toont de verspreiding van de 'Mahomedaanse' religie in Afrika (gele gebieden) en de gewesten waar slaven werden ontvoerd (rode gebieden). De troepen - eigenlijk private milities van de koning en zijn entourage - die in Congo werden ingezet om Leopolds heerschappij te vestigen, kregen ondermeer wapens en geldelijke steun verzameld door de anti-slavernijcomités. De geschiedenis heeft uitgewezen dat het juk dat de op rubber beluste Leopold II vestigde na hun 'bevrijding' van de slavendrijvers, de Congolezen niet veel beterschap bracht.

09:30 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

los ninos - in kortrijk marc,

graag nog een opmerking... tot vrijdag is er nog een mooie tentoonstelling over de opvang van spaanse kinderen, in belgie en vooral de Kortrijkse inbreng.

de paardenstallen aan de tacktoren... zie ook: www.bloggen.be/achturencultuur

frank

Gepost door: frank mulleman | 09-09-07

los ninons - TOT ZATERDAG 15.09 ja, tem zaterdag in de paardenstallen...
Frank,

Gepost door: frank | 11-09-07

De commentaren zijn gesloten.