05-09-07

Geen grootstedelijke allures voor de Watermeulen, oef!

wm12

Het stadsbestuur heeft een vergunning geweigerd voor de bouw van appartementsblokken op beide hoeken van de Iepersestraat en de Izegemsestraat bij het inkomen van de Watermeulen. Daarmee wordt een verdere aantasting van de authentieke kern van het Heuls-Kortrijkse en oud-Kuurnse dorp afgeblokt. Een pluim op de hoed van de dienst stadsplanning en -ontwikkeling en bravo voor neo-schepen Maddens (Open VLD). Maar het ontslaat het stadsbestuur niet van de dringende opdracht een actieplan te ontwikkelen voor het behoud van een van de schilderachtigste hoeken van Groot-Kortrijk.

Bouwcentrale Schelderode, Merelbeke, vangt voor de zoveelste keer bot met zijn aanvragen om op de beide hoeken van de Iepersestraat met de Izegemsestraat appartementen te bouwen. Het stadsbestuur beslist voor de bouwdossiers 0700457 en 0700318 geen vergunning toe te staan. Daarmee blijft het oranje-blauwe college op de lijn die eerder was uitgestippeld door de vorige, CD&V-sp.a, ploeg. De aanvragen behelzen op de ene hoek de bouw van een flatgebouwtje voor 4 appartementen en op de tegenoverliggende hoek een appartementenblok met 16 flats. Die aanvragen waren al bescheidener dan eerdere, waarbij de plannen in totaal 29 appartementen bevatten. De bouwheer ging tegen de vorige weigeringen in beroep bij de provinciale overheid, maar de bestendige deputatie bekrachtigde de Kortrijkse beslissing.

Volgens de nota van de stadsdiensten houden beide dossiers geen rekening met de typische kenmerken van de Watermeulen. Op de hoek van het kleinste project staan nu drie van die zeer kleine maar typische arbeiderswoningen die het dorp kenmerken. Dat perceel is slechts 280 m² groot en daarop 4 appartementen bouwen is stedenbouwkundig moeilijk te verantwoorden. Hier wil het stadsbestuur hoogstens de bouw van een of twee eengezinswoningen toestaan. Op de tegenoverliggende, omvangrijker hoek is intussen met de Bouwcentrale een compromis bereikt om er maar 5 in plaats van 16 appartementen te realiseren.

wm18

Ik juich deze beslissing toe. de Watermeulen is een van de schilderachtigste hoeken van Kortrijk en bezit nog een authenticiteit die zeer schaars geworden is. Zie ook mijn reportage van een jaar geleden. Daarin wees ik al op de bescherming van de dorpskern. Maar officiële bescherming en een behoedzaam bouwvergunningenbeleid is niet voldoende om het bouwkundig erfgoed van de Watermeulen te behouden voor de toekomst. Zo staan er in de Izegemsestraat zestiende-eeuwse woningen die beschermd zijn, maar waarmee de eigenaars niet meer weten wat aan te vangen. Het is aan de overheid hiervoor een passende functie te vinden. Moderniseringswerken om die woningen weer bewoonbaar te maken, zijn eigenlijk uitgesloten omdat ze de eigenheid van die panden zouden aantasten. Daarom pleit ik ervoor dat er voor de Watermeulen een actieplan zou opgesteld worden waarin zowel aandacht gaat naar de leefbaarheid van het dorp als naar het behoud van het erfgoed. Het dorp is bijvoorbeeld pittoresk genoeg om bezoekers aan te trekken als die toeristische mogelijkheid een beetje gestimuleerd zou worden.

10:29 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Wacht maar. Bepaalde politici zouden graag het aloude tracé N328 van aan de R8 afrit Waterven tot aan de Menenpoort opnieuw op tafel leggen. Ook de vertakking via de Molenstraat tot aan andere kant van de R8 komt opnieuw ter sprake. Dan is het wel gedaan met de idylle van de Watermolen. Hopelijk komt het nooit zover.

Gepost door: Bart | 05-09-07

Conserveren? Watermolen moet blijven. Ja. En nog vele dingen.
Maar wat is voor mij nog altijd het eeuwige raadsel? Waarom moest de Kortrijkse binnenstad voor het maga-winkelcomplex geheel tegen de vlakte?
Waar en waarom en hoe en met wie is dit beslist?
Weet jij het, Marc?
Deze ingreep werd in geen enkel vroeger verkiezingsprogramma voorzien. Integendeel.

Gepost door: Frans Lavaert | 05-09-07

Foruminvest Het megawinkelcentrum is nooit rechtstreeks het onderwerp geweest van een debat in de gemeenteraad. Zo een drastische ingreep in het hartje van de stad. Nog eens een bewijs dat we ons dringend moeten bezinnen over de werking en de opdrachten van de gemeenteraad. Essentiële dossiers moeten er meer aandacht krijgen dan kruimelkwesties of vanzelfsprekende zaken waar iedereen het erover eens is.

Overigens blijf ik voorstander van het project van Foruminvest. Als een stad als Kortrijk enige betekenis moet hebben als handelscentrum, krijgen wij hier wel een ultieme kans. Ik hoop dat het lukt. Dat zal mij niet beletten om de concrete uitvoering en de opvang van de gevolgen voor de rest van de stad heel kritisch op te volgen.

Gepost door: marc | 05-09-07

NIEUW AMSTERDAM Functioning as a global market place, MIPIM provides a unique opportunity for industry decision-makers to meet, develop long-term relationships and showcase their latest development projects.
MIPIM 2007 attracted over 5,800 investors belonging to insurance companies, pension funds, asset management companies, banks, REITs and other listed or non-listed real estate companies and funds. Become part of this exclusive club and register today to attend MIPIM 2008!

Inderdaad : MIPIM te Cannes op de klipper 'Nieuw Amsterdam' waar het puikje van de internationale Immo jetset jaarlijks 'samenkomt' en feest viert tot het ochtendgloren, is de 'place of crime' waar burgemeester Steffy de allergrootste slag uit zijn carrière sloeg. Met Foruminvest ! Er zijn daar ook altijd veel Appenzeller bankiers aanwezig en de 'deals ' worden niet op papier gezet. Steffy zorgde goed voor Kortrijk, maar ook voor zichzelf. De naïeve Kortrijkzaanse politieke meelopers en achterbankzitters geloven nog in Sinterklaas of ze zwijgen uit zelfbehoud.

Zo gaat dat te Kortrijk.

Gepost door: walter maes | 08-09-07

De commentaren zijn gesloten.