07-08-07

Vragen over asbestverwijdering bij sloopwerken Bijstand

FI6

Het te slopen bouwblok waar het megawinkelcentrum van Foruminvest moet komen, is "van ensen tens" afgezet met hekkens waarop een gele waarschuwingsband is aangebracht: "VERBODEN TOEGANG ASBEST WERKZAAMHEDEN". Asbestverwijdering in het hartje van de stad? Dat doet vragen rijzen bij de bewoners van de appartementen en huizen en bij de bezoekers en uitbaters van de winkels in de omliggende straten.

De eerste, voor de hand liggende vraag is of er wel asbest is ontdekt in de te slopen panden of gaat het om een vermoeden? Bij de stadsdiensten, die trouwens op vakantieregime draaien, konden ze mij daar geen uitsluitsel over geven. In Het Nieuwsblad berichtte Bernard Vancraeynest dat er voorafgaand aan de sloop twaalf specialisten van de firma Romarco aan de slag zijn om in de af te breken schoolgebouwen asbesthoudende materialen omzichtig te verwijderen. Die klus kan maanden duren.

In het bouwblok staan verschillende gebouwen uit de tijd dat men asbest beschouwde als een bijna miraculeus isolatie- en brandwerend materiaal. Sindsdien staat wetenschappelijk vast dat de vezels zeer kankerverwekkend zijn. Zolang het goedje vastzit in beton of bekledingsplaten, kan het niet veel kwaad. Maar op het moment dat de sloopkranen toeslaan, is kwalijke verspreiding te vrezen. Als asbeststof vermengd geraakt in puin en sloopafval, zijn de problemen niet te overzien voor de volksgezondheid.

De firma Romarco, Zele, is een gekende asbestverwijderaar, die alle technieken beheerst volgens de actuele "state of the art". Romarco behoort tot de internationale aannemersgroep Herbosch-Kiere (van Nederlandse oorsprong). Ik vertrouw erop dat de specialist zijn opdracht naar behoren uitvoert. Maar is het wel verantwoord dat er zo weinig - eigenlijk geen - nauwe opvolging is van dat delicate karwei door de stadsdiensten? En moeten de omwonenden niet beter worden ingelicht van wat er precies aan de hand is, wat de risico's zijn en welke maatregelen men zelf kan nemen? Een geel lint lijkt mij niet genoeg.

FI7

Zie ook: http://www.romarco.be. Een recente brochure over asbest van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: http://www.werk.belgie.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=6528

 

De commentaren zijn gesloten.