12-06-07

Wat vindt de vakbond ervan?

Het ABVV nam kennis van de verkiezingsuitslagen. Die zijn onder meer een vertaling van de thema's die op de hele campagne hebben gewogen: de affaires bij de PS in het zuiden, het communautaire in het noorden van het land. We stellen ook vast dat extreemrechts stagneert in het noorden en blijft hangen in het zuiden, dat is goed nieuws voor de democratie.

 

Zonder een voorkeur voor de ene of de andere coalitie uit te spreken, herinnert het ABVV aan de belangrijke politieke uitdagingen die het - in het kader van zijn memorandum aan de toekomstige regering - voorgelegd heeft aan alle politieke democratische partijen: federale eenheid en solidariteit, kwaliteitsvol werk voor alle werknemers en automatische koppeling van de uitkeringen aan de welvaart.

 

Op het ogenblik dat het communautaire opbod hoogtij viert in het noorden, waar het kartel CD&V- NVA aan zet zegt te zijn, stelt het ABVV dat het meer dan ooit aan de federale Staat gehecht blijft. Voor het ABVV is ons federaal sociaal model dé voorwaarde voor de instandhouding van de solidariteit. Het ABVV blijft categoriek neen zeggen tegen een model dat werknemers tegen elkaar uitspeelt en dat tot verschillende loon- en arbeidsvoorwaarden in de regio's zou leiden.

 

Meer dan ooit denkt het ABVV aan de belangen van de werknemers in het noorden en het zuiden van ons land. Het is door kwaliteitsvolle banen te scheppen dat ons land een antwoord zal kunnen geven op de uitdagingen van morgen. Het is door de werkzekerheid te vergroten en de werkonzekerheid te verkleinen dat we ons echt ten dienste van de werknemers zullen kunnen stellen. Die zorg had voorop moeten staan bij alle Belgische politici en niet de afbouw van de solidariteit tussen de werknemers.

 

Werken, in het belang van alle werknemers in het hele land, is ook zorgen voor echte bestaanszekerheid. Daarom moeten er nog verdere stappen gezet worden en moeten de sociale uitkeringen automatisch aan de welvaart gekoppeld worden. Voor het ABVV schuilt het antwoord op de huidige problemen niet in het ondergraven van de sociale zekerheid noch in niet meer investeren in menselijk kapitaal, wel integendeel!

 

Ik hoop dat de boodschap aankomt.

09:53 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (15) |  Facebook |

Commentaren

vergeet ook de gelijke rechten voor de pinguins niet aub

Gepost door: noel slange | 12-06-07

RRR Ruk richting rechts.

Gepost door: Polo | 13-06-07

rechts en links Rechts bezet 3/4 van het parlement, het Belgische wel te verstaan. Vind ik ook erg.

Maar rechts en links zijn geen ideologieën. Het zijn slechts 'tags' (om in de blogterminologie te blijven), klasseermappen, etiketten om het politieke landschap in te delen. Buiten enkele intellectuelen - met alle respect voor wie verder denkt dan zijn neus lang is! - is er geen mens die zijn stemgedrag afstemt op de noties rechts en links. De meeste kiezers stemmen als puntje bij paaltje komt voor de lijst of de persoon waarvan ze denken dat zij het meest aan hun belangen tegemoet komen. Als historische partij van het werkvolk slaagt de sp.a er bijna niet meer in om duidelijk te maken dat zij nog de belangen van de werkende (en werkloze, zieke, invalide of gepensioneerde) bevolking hoog in het vaandel voert. Als zogenaamd links dat niet meer kan, gaan de betrokken kiezers vertwijfeld in alle richtingen gaan zoeken.

Wat is er bijvoorbeeld zo rechts aan de eis van belastingsvermindering? De grootste geldschieters van de staat zijn de werkende mensen en bovendien ligt het zwaartepunt van de belastingen op hetgeen zij, ten koste vaak van zware inspanningen, verdienen op hun arbeid. Intussen kunnen beursbeleggers perfect ontsnappen aan de fiscus, worden eigenaars van onroerend vermogen slechts forfaitair belast en hebben zelfstandigen onbeperkte aftrekmogelijkheden. Een partij die opkomt voor het deel van de bevolking dat moet werken om rond te komen, het overgrote deel van de bevolking, kan niet rond belastingsvermindering - belastingsherverdeling! - heen als prioritair programmapunt. Dat punt heb ik niet opgemerkt tussen het ja-geknik van mijn partij. Dat is slechts een voorbeeld.

Gepost door: marc | 13-06-07

links rechts Het is trouwens niet altijd meer duidelijk wat onder de termen links en rechts verstaan wordt, vooral niet als zogenaamde "linkse" partijen "rechtse" standpunten beginnen over te nemen en omgekeerd. Met ruk naar rechts bedoel ik voornamelijk het harder worden van de maatschappij.

groetjes,

Gepost door: dirk | 13-06-07

zal de vakbond terug de bal moeten keren? Marc,

Het is infeite triestig dat velen stemmen voor (populistiche) personen en niet voor ideeën! Hoeveel van de 'gewone mensen' (tevens leden van de diverse vakbonden) hebben (terug) hun voorkeur gegeven aan 'LDD' of 'VB'.

Enkele jaren geleden kwamen meer dan 100 000 werknemers op straat tegen het Generatiepact. In de nabije toekomst voorzie ik een Generatiepact II. Zullen velen van deze dan klakkeloos akkoord gaan met de door hen 'verkozenen'? En ja, we moeten ook eerlijk zijn... als vakbond kregen we toch ook steun niet van SP.a/Spirit tegen Generatiepact I. Of heb ik het zo mis?

Frank,

Gepost door: frank mulleman | 13-06-07

weg met rechts-centrum-links verdeling Bij elke verkiezing komt het terug, is deze of gene partij links, centrum, rechts of ergen tussenin of extreem. Nochtans zijn een aantal partijen (spa en open-vld) eerder de derde weg gaan volgen naar het boek 'the third way' van Dr Anthony Giddens.
Hierin deelt hij het politieke landschap niet meer op volgens de traditionele links-rechts as maar volgens 2 haaks op elkaar staande assen. De ene staat voor meer of minder staat; de tweede gaat over meer of minder sociale controle. Elke partij probeert zich zo dicht mogelijk bij de kruising van de assen te positioneren omdat daar de grote massa aan kiezers zitten. Deze theorie zat achter de heruitvinding van 'New' Labour door Blair en Campbell in het VK, ook Clinton (Bill) heeft zich opgeworpen als volgeling van Giddens' derde weg. In België zijn Slangen en Janssens de voorlopers geweest. Waarschijnlijk mogen we Jan 'Censydiam' Callebaut daar ook bij rekenen.
Nu enkel nog de media...

Gepost door: Benjamin | 14-06-07

de derde weg Beste Benjamin,

Als links-liberaal is Anthony Giddens mij uiteraard niet onbekend en er zit heel wat waardevols in zijn filosofie.
Door te zeggen dat het zg. spin doctors zijn die dat overnemen om aan marketing te doen voor hun partij ga je wel zeer kort uit de bocht.

Misschien is het daarom belangrijk dat mensen weten wie je bent: een donkergroene die tegen samenwerking is tussen progressieve partijen.

Wie A zegt moet ook B zeggen.

Groeten,

Bart

Gepost door: Bart Hanson | 18-06-07

@Bart Dag Bart,

Je verdient een rode kaart! (Die van het voetbal wel te verstaan). Je speelt hier op de man. Kijk liever eerst naar WAT men zegt, dan naar WIE wat zegt. Ik ken dat boek niet, maar de vermelding ervan nodigt in ieder geval tot lezen uit. Na het lezen van het boek, wil ik dan wel mijn menig er over geven ...

Gepost door: Vrijdenker | 18-06-07

Juist Vrijdenker,

Je hebt gelijk. Ik zal het niet meer doen.

De maatschappelijke breuklijnen zijn inderdaad niet meer die van weleer. Verkiezingen analyseren als een ruk naar rechts, een keuze voor het individu ipv het collectief, of de keuze voor meer Vlaams is dus te simpel. Beweren dat de traditionele partijen onder invloed van marketeers op één hoopje spelen is dat ook.
De analyse van de keuze tussen een open en gesloten samenleving lijkt mij wel waardevol, maar als je het programma van de partijen bekijkt, zijn er maar weinig die daarin consequent zijn.

Giddens is niet gemakkelijk om te lezen, dus alvast veel moed!

Groeten,

Bart

Gepost door: Bart | 20-06-07

bart toch Beste Bart,

je bronnen zijn niet zo zuiver meer. Ik ben geen donkergroene jongen die tegen samenwerking tussen progressieve partijen is. Mijn motivatie om in Kortrijk tegen de technische fractie in te gaan heb ik ten tijde kenbaar gemaakt op het PB en de AV. Het enige wat ik daar nog op te zeggen heb is dat 10 juni mij enkel gelijk heeft gegeven! Welke indianenverhalen je ter ore zijn gekomen weet ik niet, maar dat laat ik voor jouw bronnen. Wat ik wel weet is dat ik nog steeds mijn steun geef aan mensen die het kunnen gebruiken.
Als je het hebt over de inconsequentie van partijprogramma's en het beleid van die partijen dan is je kartelpartner daar een heel goed voorbeeld in.
Jarenlang bezetten ze de sociale kabinetten in Vlaamse en federale regeringen maar toch worden steeds meer mensen in de buurt van de armoedegrens gesignaleerd...
Misschien wordt het tijd dat we ontdekken wat democratie echt is en dat de partiecratie een halt wordt toegeroepen.

Gepost door: Benjamin | 20-06-07

wijken Of misschien kunnen we weer (? - sommigen hebben dat ooit gedaan maar oogsten daar niet veel waardering mee in de partijcenakels) de wijken in trekken en ons wat meer de belangen en de zorgen - ook de dagelijkse - van de niet zo lang gestudeerde en niet zo riant verdienende mensen aantrekken...

Gepost door: marc | 20-06-07

Pauli Ik sta voor gek. In een commentaarstuk in De Morgen zegt Walter Pauli dat er bij elke nederlaag van de socialisten wel enkele gekken verklaren dat de partij "terug de wijken in" moet. Precies die oproep heb ik hier enkele dagen geleden gedaan.

Je persiste! Natuurlijk bedoel ik met 'wijken ' niet alleen de negentiende-eeuwse arbeidersbuurten. Als de sp.a zich alleen daarop zou richten, zou ze van een nog kalere reis thuiskomen. Dat zijn veelal doorgangszones geworden, waar mensen noodgedwongen een tijdje terechtkomen, en van daaruit zo vlug mogelijk op zoek gaan naar een betere woning. Wat niet betekent dat we niet samen met die bewoners moeten opkomen voor woningvernieuwing.

Met 'terug naar de wijken' bedoel ik dat we opnieuw ons oor moeten te luisteren leggen bij de mensen en gezinnen voor wie het leven een voortdurende strijd blijft. Dat zijn uiteraard de armen, maar lang zij niet alleen: niemand die moet werken - bijna iedereen dus - heeft het gemakkelijk en aan al die mensen hun zorgen en hun toekomstdromen moeten de socialisten meer aandacht besteden en hun programma daarrond opbouwen.

Gepost door: marc | 23-06-07

de wijken in Beste Marc,
heb je het eindelijk ingezien?

Gepost door: Adelbert | 23-06-07

Geirnoas Beste Adelbert,
ik ben de partij niet. Naar een kleine garnaal wordt niet veel geluisterd...

Gepost door: marc | 23-06-07

Op den dool? Lees ik hier niet dat de spa op den dool is? Op zoek naar een nieuw programma omdat de partij uit het "centrum" weggedrukt werd? De wereld is aan het veranderen. Andere landen willen ook hun deel van de koek. De strijd om de eindige en beperkte resources (energie, ruimte, voeding) zal intenser worden. Je kan je blijven verzetten tegen deze tendensen (conservatieve aanpak) of je kan mee met de wereldstroom gaan: je aanpassen en nieuwe opportuniteiten zoeken. De belofte van het land van melk en honing zal meer en meer utopischer gaan klinken.Geen plezant verhaal. Een goed politicus weet dit onaagename verhaal om te toveren tot
een aantrekkelijk perspectief! Maw. ga op zoek naar ideeën die je missie in een leuk kleedje kunnen steken. Ik vrees dat doelloze zoektochten in de lagen van de maatschappij je niet veel verder gaan helpen ...

Gepost door: Vrijdenker | 24-06-07

De commentaren zijn gesloten.