12-05-07

Stefaan De Clerck laat de Kortrijkse gezinnen een miljoen euro teveel belastingen betalen

stoep

Op de gemeenteraad van 14 mei zal de progressieve fractie sp.a-spirit-Groen! het voorstel doen om de aanvullende personenbelasting te verminderen van 7,9 tot 7,4 %. Daardoor zou de Kortrijkse bevolking zowat 1,1 miljoen euro minder belastingen moeten betalen. De financiële situatie van Kortrijk is immers zo stevig dat de stad zich gerust een belastingsvermindering kan permitteren, zelfs al zou het huidige bestuur beslissen meer te gaan investeren - er staan trouwens bedroevend weinig werken op de begroting voor het lopende jaar. Dat blijkt uit de cijfers van vorig jaar, waarvan de afrekening maandag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Uitstekende financiële uitgangspositie

2006 was het laatste jaar van het CD&V-sp.a-bestuur in Kortrijk. De begrotingsrekening 2006 van stad Kortrijk vertoont een positief resultaat van 8.429.208,19 euro. Dat is het hoogste overschot van de voorbije bestuursperiode. Weliswaar waren er vorig jaar voor 11,7 miljoen euro uitzonderlijke inkomsten (door de verkoop van Electrabel-aandelen voor 3,6 miljoen euro, de uitkering van de reserves van Gaselwest voor 4,5 miljoen euro en de beursgang van Telenet voor 5,5 miljoen euro). Maar die financiële gelukslag is uit het begrotingsresultaat weggegomd met netto-overboekingen (15 miljoen euro) naar de investeringen en de reserves van de stad.

Door een voorzichtig beleid heeft de vorige bestuursploeg, waarvan de sp.a deel uitmaakte, een riant starkapitaal bijeengespaard voor het huidige bestuur, waaruit de sp.a is verwijderd. Helemaal anders dus dan de bijzonder moeilijke omstandigheden waarin de vorige ploeg in 2001 begon. In 2001 bedroegen de reserves hoop en al 64.000 euro (och arme 2,6 miljoen frank). De financiële reserves van de stad bedragen momenteel 17,5 miljoen euro (meer dan 700 miljoen frank) en daar komt in 2007 nogmaals 5 miljoen euro netto bij.

Desondanks een investeringsstop

Ondanks die goede financiële startpositie is de nieuwe bestuursploeg niet ernstig aan het investeren gegaan in zijn eerste jaar. Zelfs na de wijziging van de begroting 2007 na verwerking van de resultaten van vorig jaar, neemt het huidige bestuur zich voor om amper 33 miljoen euro te investeren. Vorig jaar begrootte Kortrijk, met de sp.a in het schepencollege, niet minder dan 60 miljoen euro. Daarvan is er voor 43 miljoen euro vastgelegd. De resterende 17 miljoen euro werden doorgeschoven naar dit jaar. Dat betekent dat er dit jaar slechts voor 16 miljoen euro nieuwe werken op de begroting is ingeschreven. Dat is bedroevend laag in het licht van de stevige stadsfinancies.

Bijzonder pijnlijk voor de Kortrijkse bevolking is de verschrompeling van de post ‘wegenwerken in uitvoering’. Dat zijn de geplande investeringen in zaken die iedereen aanbelangen, zoals herstel van asfaltlagen, wegaanpassingen, onderhoud van fietspaden en trottoirs, aanleg van nieuwe fietspaden en trottoirs enzovoort. Vorig jaar stond daarvoor 9,5 miljoen euro op de begroting; dit jaar slechts 3,9 miljoen euro. Aangezien er vorig jaar voor 1 miljoen euro van die wegenwerken niet vastgelegd geraakten, bevat de begroting 2007 voor wegenwerken in uitvoering amper 2,9 miljoen euro nieuwe werken. Dat zou dus veel beter kunnen.

Ruimte voor belastingsverlaging

De aanvullende belasting op de personenbelasting, die in Kortrijk 7,9 % bedraagt, leverde vorig jaar 18 miljoen euro op. Uit het grote overschot van vorig jaar en het aanzwellen van de financiële reserves kan besloten worden dat er ruimte is voor een belastingsverlaging. Het is niet de opdracht van een stad om op kosten van zijn bevolking onverantwoord grote reserves aan te leggen. De reserves moeten groot genoeg zijn om in periodes van tegenvallende rentestanden verder te kunnen investeren zonder de leninglast te hoog te laten oplopen, maar het kan niet de bedoeling zijn het opgepotte geld te blijven vermeerderen.

Zelfs al zou Kortrijk wat dynamischer gaan investeren, dan nog zijn de ontvangsten zodanig dat de reserves niet hoeven te worden aangesproken. Het is proefondervindelijk bewezen dat de stad dynamisch gerund kan worden met minder belastingen. Sp.a-spirit-Groen! stelt dus voor om de aanvullende personenbelasting te verlagen van 7,9 tot 7,4%. Dat is precies het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. Een dergelijke belastingsvermindering zou betekenen dat de Kortrijkse gezinnen 1,1 miljoen euro minder belastingen per jaar zouden moeten betalen.

Met de vastgestelde financiële toestand van Kortrijk kan goed bestuur slechts betekenen: meer investeringen en minder belastingen. De fractie sp.a-spirit-Groen! is benieuwd of de huidige bestuursploeg, met VLD, daar wil op ingaan. Burgemeester Stefaan De Clerck heeft aan Het Laatste Nieuws al laten weten te lachen met ons voorstel.

20:11 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

Commentaren

wel, wel,.... da ziet ter goe uit... marc,

dit bericht staat al meer dan 51 uur op uw blog... en de deckerse, wemukes,... en andere negatieve reacties blijven uit!

natuurlijk kunnen deze personen niet om met positieve kritiek! Zouden ze echt zo graag belastingen teveel betalen? Zelfs negatieve onopbouwende kritiek stopt bij de omvang en vooral de inhoud van de geldbeugel! Wel, Wel, Wel!

Frank,

Gepost door: frank mulleman | 14-05-07

kritiek Dat komt omdat Walter in congé is!!!

Gepost door: Adelbert | 14-05-07

Acropolis Adieu!

Gepost door: Polo | 14-05-07

reklame Wel me kan mechien de voetpaden en de straten herstellen met de opbrengs van die reklameborden die men op ieder kruispunt geplaatst heeft in het begin van het jaar.(hoeveel brengt dat op?) Voor het ogenblik met BH s' versierd.
Die borden staan soms opeen zeer gevaarlijke plaats om er tegen te fietsen(rondpunt sporthal). In ieder geval zijn ze bedoeld om op gevaarlijke kruispunten de aandacht van de bestuurders af te lijden/leiden van het verkeer.
En niet vergeten de hoge belastingen zullen wel nodig zijn voor al de burgemeesterswaanzin(buda,tactoren,winkelcentrum....)
m.vr.gr.
phm

Gepost door: phm | 16-05-07

Raar plankys Wat een raar plankys is dat, Mark. Wie zal daar uit de grond komen gekropen? De morrende Kortrijkse belastingbetalers?

Gepost door: Polo | 19-05-07

parole, parole, parole Ach die dekselse sossen in de oppositie : nu al de liberalen achterna met de mantra van 'belastingsverlagingen' ?
Natuurlijk zijn we felle voorstander, liefst het tarief 0 zoals in Knokke-le-Zoute.

In het vorig bestuur met de sossen werd het geld door deuren en vensters gesmeten ook voor Buda Knuisteneiland en de grappen en grillen van cowboy Henkie De Coene, zijn Libel en andere dure fratsen waar geen mens iets aan heeft...de god van de ijdelheid ter ere. Dat de sossen maar zwijgen over zuinig bestuur !

De wereld van de waarheid en de wereld van de schijn.

Encore des mots toujours des mots
les mêmes mots, rien que des mots

Parole, parole, parole zong Dalida...

Gepost door: walter maes | 24-05-07

Slip of the tongue! Beste Marc,

Een belastingsvermindering is mooi meegenomen. Laat maar komen! Maar als het huididg bestuur dik in het vet zit, is dat dan niet dank zij de SPA. Of maw, had die belastingsvermindering er niet wat eerder mogen komen?

Gepost door: Vrijdenker | 27-05-07

Dank zij de socialisten Inderdaad, beste vrijdenker, het is dank zij de socialisten dat Kortrijk momenteel stevige reserves heeft. Hoe anders was de toestand 6 jaar geleden toen de Bethune de stadskassen tot de laatste frank had geleegd.

Reserves zijn het resultaat van wat men over heeft op het einde van het jaar. Voor het jaar begint, maakt men een begroting en als de inkomsten wat onderschat zijn en de uitgaven wat overschat, heeft men overschot. Voorzichtigheidshalve is het beter wat over te hebben. Maar als uiteindelijk blijkt dat men teveel over heeft, is dat een teken dat de belastingen te hoog zijn.

Zijn die reserves te groot geworden? 't Is te zien hoe groot de noden zijn. Een aandachtige waarnemer kan vaststellen dat het huidige bestuur, waaruit de socialisten zijn verjaagd, ondanks de zeer ruime financiële mogelijkheden, een jaartje nauwelijks investeringen plant. En zelfs al zou men voortgaan met investeren aan het tempo van de vorige ploeg, dan nog blijken de reserves aan te groeien. Vandaar ons voorstel om de personenbelasting, die in crisistijd is opgetrokken, een beetje te verlagen nu er geen crisis meer is. Waarom de personenbelasting en niet de grondlasten? Omdat de personenbelasting vooral de mensen treft die in loondienst werken en veel minder met aftrekbare kosten kunnen goochelen of veel meer belastingen moeten betalen dan beleggers.
Ik blijf achter mijn voorstel staan.

Gepost door: marc | 27-05-07

parole da Walter Inderdaad. Parole, parole, parole. Perfect van toepassing op Walter Maes. In naam van de vrije meningsuiting. Maar vooral in naam van zijn eigen ego.

Een stad dient grijs te zijn, onkruid gewied. Kathedralen bewaard. Straten gekarcherd. Hedendaagse uitingen van cultuur gekortwiekt. Tenzij ze de massa aanspreken. Dan mag het wel. Waar hebben we dat nog gehoord?


Gepost door: toeternietoe | 29-05-07

help dat wisten we wel , maar toevallig emma niet gezien in de kleine straatjes kortrijk ??

Gepost door: vroemvroem | 06-06-07

daar! Emma, is dat uw kat?

Gepost door: Adelbert | 07-06-07

De commentaren zijn gesloten.