26-12-06

De 39 benoemingen van 2 januari 2007

 
sth2107

Op de installatievergadering van de gemeenteraad van Kortrijk moeten de pas ingezworen raadsleden al meteen 39 benoemingen doen. Voor zes jaar worden de belangrijkste stedelijke functies vastgelegd. Wie krijgt wat en valt daarover iets te zeggen?

Voorspelbaar

Nog maar pas zelf benoemd, moeten de 41 leden van de Kortrijkse gemeenteraad 8 schepenen benoemen - de burgemeester is het 9de lid van het college van burgemeester en schepenen, maar die wordt door de Vlaamse Regering benoemd, weliswaar op voordracht van een meerderheid van de verkozenen.

De benoeming van de schepenen is heel voorspelbaar geworden met de vernieuwingen in het gemeentedecreet. Vroeger was het een beetje spannend: ook de oppositie kon kandidaten indienen en misnoegde leden van de meerderheid konden daardoor voor verrassingen zorgen. Dat kan niet meer. Kandidaat-schepenen moeten voorgedragen worden op een akte. Die akte is slechts ontvankelijk als ze is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen èn door meer dan de helft van de verkozenen van de lijst waarop de kandidaat zelf stond.

Een wankel lid van de meerderheid zou wel eens in een opwelling twee voordrachtsakten kunnen ondertekenen. Maar dat wordt dan weer gesanctioneerd: iemand die meer dan een voordrachtsakte ondertekent, kan voor niets meer benoemd worden door de gemeenteraad, noch tot schepen, noch tot lid van OCMW-raad of politieraad, noch als vertegenwoordiger in bijvoorbeeld een intercommunale...

Schepenen

Aangezien er dus maar een voordrachtsakte is ingediend en er niet meer kandidaten zijn dan te verdelen ambten, mogen volgende heren en minoritaire dames nu al felicitaties in ontvangst nemen: eerste schepen: Lieven Lybeer (stemmenkampioen van de CD&V, ACW-strekking), tweede schepen: Wout Maddens (VLD, ooit binnengehaald door Ivan Sabbe en in een vorig leven VU-gemeenteraadslid in Wervik), derde schepen: Stefaan Bral (CD&V, zeer drukbezet lid van Unizo), vierde schepen: Guy Leleu (CD&V, de wegenbouwer van het ACW), vijfde schepen: Alain Cnudde (CD&V, ACW, probeert sympathiek te staan bij vrijwilligers van alle slag), zesde schepen: Hilde Demedts voor de eerste drie jaar (CD&V, werkte ooit voor de Boerenbond), zesde schepen bis: Christine Depuydt, voor de tweede time (CD&V, middengroepen), zevende schepen: Jean de Bethune (CD&V Marke, werkte ooit op kabinetten van Unizo-ministers, voorzitter Provincieraad, slechts voorlaatste schepen omdat men hoopte dat hij deputee zou worden van de provincie), achtste schepen: "En-geef-Marie-Claire-ook-nog-iets" Vandenbulcke voor de eerste helft van de legislatuur (VLD, dochter van Leon die ooit als CVP-verkozene een beloofde schepenpost niet kreeg en daarop de nipte CVP-meerderheid aan het wankelen bracht - had haar vader dàt nog mogen meemaken!), achtste schepen bis: Filiep Santy (CD&V, ACW-historicus).

Wat de ogen uitsteekt, is de ondervertegenwoordiging van de VLD, met haar schamele anderhalve mandaat. Drie VLD'ers ware rechtvaardiger geweest. Kartelpartner N-VA krijgt van CD&V geen enkel stukje schepenambt. Maar tja, ze zijn er zelfs in geslaagd om de ene N-VA-verkozene te laten overlopen naar de christendemocratische standenpartij. Van standen gesproken, onze concurrent op de markt van de arbeidersstemmen, het ACW, komt veleer bekaaid uit de postjesverdeling, met 3,5 schepenen t.o.v. 3 schepenen en een burgemeester (weegt als postje voor 2) voor Unizo.

Voorzitter OCMW

Aan de gemeenteraad wordt ook voorgesteld om van de voorzitter van het OCMW geen schepen te maken. Voor het inkomen van Francesca Verhenne als OCMW-voorzitter speelt dat geen rol, maar voor de stad is het een extra te betalen ambt. Overigens is 8 het maximum van het aantal schepenzetels dat mag verdeeld worden; voortaan mag minder ook, maar daarvan heeft de meerderheid geen gebruik willen maken.

Paars-gele strik

De prille gemeenteraad zal ook akte nemen van een verklaring van de verkozenen van sp.a-spirit en Groen! om voortaan te zetelen als een eengemaakte fractie. Rood- en groen-getinte sociaal-democraten eindelijk verenigd, met een paars-gele strik. Beter laat dan nooit, maar waren wij samen opgekomen voor de verkiezing van 8 oktober, dan zaten wij niet met zijn achten maar met zijn tienen in de gemeenteraad. Dat had een heel andere machtsverhouding in de gemeenteraad kunnen teweegbrengen: CD&V 17, VLD 9, en de verenigde progressieven 10, VB 5.

OCMW-raad

Vervolgens kiest de gemeenteraad 13 leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad). Aangezien er 15 kandidaten zijn voorgedragen, komt er een echte verkiezing. De procedure is nogal ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Waarom dienen twee partijen meer kandidaten in dan ze logischerwijze kunnen verkozen krijgen? Dan kan twee redenen hebben: je weet maar nooit dat er bij de andere partijen raadsleden zijn die zich om een of andere reden willen 'vergissen', maar de meer voor de hand liggende reden is dat een partij met meer dan een kandidaat, kandidaten van beide geslachten moet indienen. VB en de sp.a-spirit-fractie kunnen elk twee OCMW-raadsleden verwachten. Hoe het bij VB zit, gaat mij niet aan, maar bij sp.a-spirit willen wij in de eerste 3 jaar twee mannen naar het OCMW sturen en nadien de legislatuur laten volmaken door twee vrouwen. Om die taktiek te kunnen gebruiken, konden wij niet anders dan nog een derde kandidatuur in te dienen met een vrouw, ABVV-secretaris Phyllis Roosen als titularis.

En dit zullen de verkozenen zijn: Eline Brugman (26 jaar, VLD), Marc Cottenier (64 jaar, VB), Ben Delabie (40 jaar, CD&V), Jan Dhaene (47 jaar, sp.a-spirit, voor de eerste drie jaar, nadien opgevolgd door Els Maertens), Ludo Halsberghe (41 jaar, VLD), Frank Neirynck (45 jaar, CD&V), Patrick Nuyttens (53 jaar, sp.a-spirit, voor de eerste drie jaar, nadien opgevolgd door Hilde Overbergh), Gérard Parmentier (57 jaar, CD&V), Vincent Salembier (54 jaar, VLD), Luc Scharre (54 jaar, CD&V), Jean Marc Van Belle (41 jaar, VB), Katrien Van der Meulen (47 jaar, CD&V), Franceska Verhenne (40 jaar, CD&V).

Politieraad

Ook de leden van de politieraad, het 'parlement' van de Politiezone Vlas, moeten op de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad worden verkozen. De Politiezone Vlas omvat Kortrijk, Kuurne en Lendelede. In de raad van die zone heeft Kortrijk 17 mandaten, Kuurne 3 en Lendelede 1.

Ook hier een echte verkiezingen aangezien er 18 kandidaten zijn voor 17 plaatsen (het VB diende eentje teveel in - het zal hen niet baten). CD&V-N-VA krijgt 8 leden, VLD 4, sp.a-spirit-Groen! 3, en VB 2.

Lid van de politieraad worden: Koen Byttebier (VLD), Johan Coulembier (CD&V), Carl Decaluwe (CD&V), Hilde Demedts (CD&V), Roel Desseyn (CD&V), Joost Ghyssel (VLD), Bert Herrewyn (sp.a), Patrick Jolie (CD&V), Guy Leleu (CD&V), Marc Lemaitre (sp.a - die ken ik!), Roger Lesaffre (sp.a), Hans Masselis (VLD), Maarten Seynaeve (VB), Marie-Claire Vandenbulcke (VLD), Lieve Vanhoutte (ex N-VA, nu CD&V). De laatste zetel is voor het Vlaams Belang en gaat ofwel naar Nadia Zonnekein of naar Jan Deweer, twee atypische blokkers.

En nogmaals: de gemeenteraad is openbaar. Iedereen welkom op 2 januari 2007 om 20 uur in het stadhuis. Achteraf receptie. Tot dan?

Commentaren

wat ben ik blij te zien dat er terug artikeltjes verschijnen! Ik begon je dagelijkse kijk op het reilen en zeilen in Kortrijk echt te missen!! Komen de onvermoede hoekjes op zondag ook terug?? groeten!

Gepost door: hannes | 26-12-06

Progressief weerwerk zal nodig zijn. Inderdaad spijtig dat er geen progressief front vóór de
verkiezingen gemaakt werd. Hopelijk leert Groen voortaan strategisch vooruitdenken.

Nog prettige eindejaarsfeesten toegewenst en hopelijk
nog veel succesvol progressief weerwerk!

Gepost door: Vrijdenker | 26-12-06

Een badinerende Marc Sinds de sossen in de oppositie zitten is Marc vinniger geworden, venijniger en soms entwat chagrijnig tot weemoedig.
De teksten worden pikanter, af en toe ironisch, badinerend en soms om eens goed te lachen.

Marc gedijt veel beter, is veel genietbaarder in een oppositierol dan als saaie 'goede bestuurder'.

Zes jaar volhouden beste Marc !

Gepost door: walter maes | 27-12-06

6 jaar Aah ja, eerst zes jaar met de Sossen, nu zes jaar met de Liberalen, en volgende keer met Vlaams Belang, want dan zullen zij de tweede grootste partij van Kortrijk zijn!!!

Gepost door: Adelbert | 28-12-06

Wait and see!

Gepost door: marc | 28-12-06

De story Leon Vandenbulcke In 1965 was Leon VDB (vader van) boos omdat hij geen schepen werd en Fries Byttebier wel. Hij wil in en coalitie stappen met de socialisten en de liberalen en daartoe wordt een geheime vergadering belegd in Ingelmunster. De socialisten verklappen de zaak. Als wederdienst kreeg de partij een zetel bij het C.0.0 (OCMW) en IMOG en IVAW. Maar nog niet bij Leiedal, alhoewel gevraagd. Jozef De Jaegere in een interview van 17/02.95: "Waren de socialisten toen naar Ingelmunster geweest dan zaten we niet meer in het gemeentebestuur". Een historische kans gemist!

Gepost door: Frans Lavaert | 28-12-06

ik dringend sommige namen in mijnen boek
moeten veranderen vanaf 2 januari
grts
ildé

Gepost door: ildé | 28-12-06

Verklappen "De socialisten verklappen de zaak." Alsof het laten uitlekken van het complot zou volstaan hebben om "de zaak" om zeep te helpen... De BSP wou simpelweg niet in avonturen stappen met een overloper. Zelfs wie het niet eens is met die keuze, moet er jaren nadien geen verraad van maken. Historisch maakt Frans ook de vergissing het kartel rond de VU te vergeten; zij haalden toen meer zetels dan de liberalen.
Wat denkt Luc Debels hierover?

Gepost door: marc | 28-12-06

verklappen is geen verraad Ik heb het woord "verraad" niet gebruikt Marc. (In die tijd deed men dat wel.)
En het kartel met VU ben ik ook niet vergeten. Maar je kunt hier toch in een reactie (lezersbrief) geen lang verhaal beginnen afsteken? Het historisch verhaal van alle verkiezingen sinds WOII staat al geruime tijd ite lezen op mijn stadsweblog.

Gepost door: Frans Lavaert | 29-12-06

verklappen? Aangezien Marc me uitdrukkelijk om mijn geacht vraagt deel ik mee wat ik er van weet: ik was indertijd actief bij de Volksunie.

De Volksunie was toen opgekomen in kartel met Volksbelangen van Jules Coussens en samen werden zes zetels behaald.

Bij de verkiezing van 11 oktober 1964 had de CVP één zetel te kort voor de volstrekte meerderheid en onmiddellijk een koalitie afgesloten met de PVV. Maar die verkiezing werd door de Raad van State vernietigd (zogezegd omwille van de "boterkoeken" van Hubert Van Herreweghe maar in feite omwille van een zware en onherstelbare fout in een van de telbureaus). Bij de herverkiezing van 16 mei 1965 behield het kartel Volksbelangen-Volksunie haar zes zetels maar de BSP verloor er één, die naar de CVP ging, zodat de volstrekte meerderheid daar hersteld werd: de koalitie met PVV werd uiteraard ingetrokken.

De PVV was daarover zo kwaad dat ze de ganse oppositie (inderdaad in Ingelmunster) bijeenriep om zelf een koalitie te vormen en daarbij werd gehoopt op het overlopen van de op de CVP-lijst gekozen Leon Vandenbulcke. Die was immers kwaad op de CVP omdat hij geen schepen zou mogen worden. En bij de besprekingen daarover deelde hij mee vanwege de PVV de verzekering gekregen te hebben schepen te mogen worden in een koalitie van de oppositie als hij maar wou overlopen (toen was dat wettelijk nog mogelijk). Hij was het dus die de plannen van de PVV bekendmaakte en niet de BSP.

Maar op de vergadering inIngelmunster kwam alleen PVV en Volksbelangen-Volksunie af, maar geen BSP en geen Vandenbulcke. De BSP had inderdaad geen goesting om met een overloper samen te werken terwijl Vandenbulcke kort voor de vergadering reeds aan CVP liet weten dat hij misschien wel niet tevreden was dat hij geen schepen mocht worden maar daarom niet zou overlopen.

Dat zijn de correcte feiten.

Gepost door: Luc Debels | 29-12-06

Verklappen (2) Inzake de story met Leon Vandenbulcke toch nog even zeggen dat zowel Lambrecht als De Jaegere vertellen dat de socialisten de geheime vergadering in Ingelmunster hebben verklapt. Lambrecht voegt er nog aan toe dat de socialisten voor hun eerlijkheid werden beloond met een postje in de intercommunale E3. Interviews met Ruth Vandenberghe in 1994 en 1995. Zie haar thesis.

Gepost door: Frans Lavaert | 02-01-07

verklappen (3) Ik weet niet wat De Jaegere indertijd verteld heeft en heb evenmin de thesis van Ruth Vandenberghe gelezen. Wat ik me ervan herinner komt wel overeen met hetgeen Lambrecht vertelt op blz. 238-239 van zijn memoires: "50 jaar sociaal en politiek engagement" (drukkerij Vooruitgang, Kuurne 1985). Hij vernam de plannen van de PVV vanwege Vandenbulcke die dat als argument gebruikte in zijn poging vooralsnog een schepenzetel bij de CVP in de wacht te slepen.

Volgens Lambrecht kreeg de BSP de gemelde postjes niet omdat ze de plannen openbaar hadden gemaakt maar omwille van hun "fair-play" om niet met een overloper in zee te willen gaan.

Gepost door: Luc Debels | 02-01-07

de politieraad van de zone vlas ja het is inderdaad (pitty) Zonnekein
en je vergeet , lieve Marc, dat we een Politiezone vormen : Kortrijk-Kuurne -Lendelede : Claudine Rogiers, schepen en ocmw voorzitster from Lendelede en van Kuurne verwelkomen wij drie gloednieuwe leden : Germain Vandesompele (schepen), Fanny De Cock en Johan Schietgat

grts
vhi

Gepost door: vhi | 12-01-07

HELLO! HELLO!
I want to ask if you are the husband of Marilyn Berden?? she is a Filipina.. try to reply in to my email address in yahoo. thanks.. dennin_validor@yahoo.com

Gepost door: dennin | 21-07-09

jeanlouis.desseyn@skynet.be jeanlouis.desseyn@skynet.be

Ta marilyn??? dency ni...ndi ku blo mag open xng gn hatag mu sa amon nga email address!!musta ka na ta??? himu nlng friendster kay may ara man c dennin!!kagto ka lng sa www.friendster.com kg sign in ka... ang iya ni dennin account.. dennin_marie@yahoo.com ara da mga pics namon...

Gepost door: dennin | 21-07-09

De commentaren zijn gesloten.