19-12-06

Sluiting van ons postkantoor: wij pikken het niet!

post

Op 23 februari 2007 is het gedaan met de twee drukste postkantoren van Kortrijk. Het kantoor Sint-Jan in de Stasegemsestraat en het kantoor Brugsepoort in de Brugsesteenweg (Overleie) worden opgedoekt. Een aantal burgers pikt het niet en start een grootscheepse petitieactie. Mijn steun hebben ze in elk geval al.

Veel mensen in de wijken rond de Vaart en op Overleie voelen zich tekort gedaan. In februari 2007 wil De Post immers twee Kortrijkse postkantoren sluiten: het postkantoor Sint-Jan in de Stasegemsestraat en het postkantoor Brugsepoort in de Brugsesteenweg. De twee kantoren zijn allebei gelegen in een volkse buurt, waar ze een belangrijke economische en sociale functie vervullen.

 

De mensen willen beide wijkpostkantoren behouden, want die wijkkantoren hebben veel voordelen. Buurtbewoners hoeven niet ver te gaan naar de post. Dat is een oplossing voor mensen, dikwijls ouderen, die zich niet gemakkelijk kunnen verplaatsen. Gelegen aan drukke invalswegen zijn die kantoren ook een gemak voor de passanten. De dichtsbijgelegen andere postkantoren, Sint-Elisabeth en het Centrum (Albertstraat) liggen te ver om nuttig te zijn voor de twee getroffen wijken.

 

Beide kantoren bieden eveneens een belangrijke dienstverlening voor de KMO’s en handelaars in de buurt, en dat zijn er heel wat want de kantoren liggen onder de rook van uitgebreide bedrijvenzones (Heule-Kuurne en Kanaalzone - Stasegemsesteenweg bijvoorbeeld). Heel wat senioren zijn ontriefd als ze er niet meer terechtkunnen voor de maandelijkse ophaling van hun pensioen. Talrijke buurtbewoners hebben er een rekening. In de Stasegemsestraat gebeuren ook veel geldverrichtingen van en naar het buitenland; niet voor niets ligt de moskee van Kortrijk in de straat. Het is een verarming voor de buurt als die verrichtingen niet meer ter plekke kunnen gebeuren.

 

Uit de omzetgegevens blijkt bovendien dat beide kantoren beter presteren dan gemiddeld. Er zijn gemiddeld 15 klanten per uur; dat is zowat het Vlaamse gemiddelde. De sluiting is absoluut niet nodig om rendabiliteitsredenen. Meer nog, de resterende kantoren in Kortrijk-stad hebben beduidend minder klanten per uur! In die zin klopt de sluiting van beide goeddraaiende kantoren niet met de officiële reden voor het opdoeken van zowat 160 kantoren verspreid over België. De officiële reden van het decimeren van haar kantorennet is volgens De Post: het veilig stellen van haar toekomst door "het jaarlijkse aanzienlijke verlies" dat ze maakt in haar kantorennetwerk weg te werken door "het netwerk te optimaliseren".

 

Een aantal buren hebben de koppen bij elkaar gestoken om het protest te organiseren. Er komt een grootscheepse petitie-actie. Het is de bedoeling minstens 3 à 4.000 handtekeningen te verzamelen tegen de sluitingen. De actie wordt gesteund door de vakbonden ACOD-Post en ACV-Transport en Communicatie.

 

De actie wordt gestart met een openbare informatievergadering, op woensdag 20 december 2006 om 20 uur in het Sint-Janshuis in de Gwijde van Namenstraat (zijstraat Stasegemsestraat, vlakbij het bedreigde postkantoor). Iedereen is welkom.

 

Commentaren

onze post moet openblijven! ga kijken op de blog van achturencultuur en je kan er enkele sfeerfoto's vinden...

frank,

Gepost door: frank mulleman/achturecncultuur Kortrijk | 21-12-06

Geslaagde informatieavond Niet minder dan 62 aanwezigen daagden op, op de informatievergadering, een zeer gemengd gezelschap, van onmiddellijke buren van het postje van de Stasegemsestraat en senioren uit de buurt tot zelfstandige ondernemers en jonge mensen. De aanwezigen waren eensgezind tegen de sluiting. Het alternatief van een 'postpunt' in Delhaize vonden zij maar een lapmiddel voor de ruime dienstverlening van het met sluiting bedreigde postkantoor. De aanwezige vakbondsvertegenwoordigers wezen erop dat de sluiting ook een klap was voor het personeel: de loketbediende krijgt een invallersstatuut en de poetsvrouw verliest simpelweg de uren die zij aan het kantoor besteedde.

Iedereen was tot actie bereid. Alle aanwezigen namen de petitie mee om handtekeningen te verzamelen bij familie, vrienden en kennissen tijdens de eindejaarsfestiviteiten. Velen gaven hun naam op om verder op de hoogte te worden gehouden van de actie. De petities worden vanaf nu gebust in alle straten van de buurt (3000 bussen). In het weekend van 13 en 14 januari 2007 worden de formulieren van deur tot deur opgehaald. Het streefdoel is 4 à 5000 handtekeningen.

Ondertussen duiken in alle betrokken straten tientallen affichettes op met de tekst "Sluiting van ons postkantoor: wij pikken het niet!. Werkelijk indrukwekkend.

Wie wil meedoen, geeft een seintje aan marclemaitre@skynet.be .

Gepost door: marc | 21-12-06

Zalig Kerst-weekend... Ik wens u en je naastbestaanden een vredig Kerstfeest toe en geef een kerstster weg aan elke bezoeker van mijn blog.

Gepost door: Tuingenieter | 22-12-06

petitie 'Post St Jan' blijft open je kan ook intekenen op de petitie via dit medium...

www.bloggen.be/achturencultuur

frank,

Gepost door: frank mulleman | 22-12-06

Natuurlijk petitie getekend !

Groet,

Gepost door: Parelmoer | 23-12-06

De commentaren zijn gesloten.