10-11-06

Les Misérables, persoonlijk standpunt

les misérables
Schooiers zijn wij, zowel VLD als sp.a-spirit! Nu ten alle kante 'afspiegelingscolleges' worden gevormd met zeer brede coalities, laten wij ons in Kortrijk als reservewielen van de CD&V-limousine behandelen. Samen hadden wij de helft van de schepenzetels kunnen opeisen. Nu scheept de CD&V bijna 40% van de kiezers af met anderhalf mandaat. Is het al te laat om de historische ban te doorbreken en het gezond verstand te laten zegevieren?
 
De stroom verontwaardigde reacties blijft aanhouden. Te veel kiezers zijn teleurgesteld door een coalitievorming die ingaat tegen de keuzes die ze in het stemhokje hebben laten blijken. Ik voel mij verplicht hier nogmaals op terug te komen.
 
De kiezers hebben de kaarten in Kortrijk geschud zoals ze er nu bij liggen: de CD&V van Stefaan De Clerck en Guy Leleu verliest meer dan 5% en strandt op 40%; VLD (plus 0,7% tot 21,5% - 9 zetels) en sp.a-spirit (plus 2,5% tot 18% - 7 zetels) gaan vooruit. Groen! sleept met 5,6% (min 1,8%) 1 zetel uit de brand. Vlaams Belang piekt tot 14,4% en maakt met zijn 6 zetels een democratische meerderheid zonder CD&V (18 zetels) onmogelijk.
 
Minderwaardigheidscomplex
 
In de eerste uren en dagen na de verkiezingen is, ondanks alle stoere verklaringen, de frank niet gevallen bij de eeuwige minderheidspartijen van vroeger. Liberalen en socialisten hebben niet in de gaten gehad dat er iets fundamenteels is veranderd in de Kortrijkse politiek: ze zijn samen bijna even groot geworden als de christendemocratische heersers van altijd. Behept met een minderwaardigheidsgevoel bleven de partijen van paars de CD&V erkennen als de meester van de situatie. De CD&V had geen moeite om zich ook op die manier te gedragen; de arrogantie van de macht zit erin gebakken.
 
Een groot deel van de Kortrijkse bevolking is de oranje alleenheerschappij beu. Het is niet waar dat die ontevredenheid enkel en alleen richting Vlaams Belang ging. Een pak stemmen verschoven ook naar VLD en sp.a-spirit, die samengeteld op die manier bijna evenveel stemmen (èn zetels: 16 tegen 18) behaalden als CD&V. Die vaststelling is misschien nog belangrijker dan de constatatie dat de CD&V voor het eerst in de geschiedenis haar absolute meerderheid in zetels is kwijtgespeeld. Het duidt erop dat de politieke mentaliteit in Kortrijk grondig en onomkeerbaar aan het veranderen is: Kortrijk is niet langer een christendemocratische burcht.
 
Die fundamentele verschuiving heeft geen gevolgen gehad in de coalitievorming na de verkiezingen. Dat hebben sp.a-spirit en VLD uitsluitend aan zichzelf te danken, gehypnotiseerd als ze waren door de schijnbare machtspositie van CD&V.
 
CD&V heeft het vooreerst niet tot ernstige onderhandelingen laten komen. 'Divide et impera' is nog altijd de stelregel, Rome getrouw. De Clerck en Leleu hebben de mogelijke coalitiepartners - waarbuiten ze niet konden - platweg tegen elkaar uitgespeeld. Een voor een werden "de reservewielen" geconvoceerd op een vernederend sollicitatiegesprek in het door Stephane Beel verbouwde herenhuis op de Damkaai.
 
VLD (9 zetels, 21,5% van de stemmen) deed een laagtebod van twee schepenmandaten; sp.a-spirit (7 zetels, 18% van de stemmen), die daarvan niet op de hoogte was, vroeg er drie, naar evenredigheid van haar sterkte. In extremis zakte sp.a-spirit dan naar twee, waarna CD&V Quicky kon overtuigen om voor de VLD genoegen te nemen met nog een half zeteltje minder (eigenlijk wilden zij er maar 1 afstaan, maar dat extra halve mandaat is letterlijk afgeschooid met argumenten als "We moeten ook nog iets hebben voor Marie-Claire op het einde van haar carrière"). Ik weet niet wie zich het meest moet generen voor die beschamende ontwikkeling, de arrogante CD&V of de partijen die zich hebben laten behandelen als reservewielen.
 
De wil van de kiezers
 
CD&V heeft dus eens te meer de lakens uitgedeeld, zoals ze zich voornemen dat in de komende zes jaar te blijven doen. Hoe helemaal anders ware de situatie geweest als VLD en sp.a-spirit zich niet hadden laten opjagen maar even hadden nagedacht. Als ze het sollicitatiegesprek bij De Clerck hadden afgewezen en samen ernstige onderhandelingen hadden geëist, dan konden ze met 16 zetels tegen 18 (39,5% van de kiezers vertegenwoordigend tegen 40%) een ernstige verdeling van de mandaten hebben afgedwongen. CD&V had de bittere pil moeten slikken; een alternatief was ondenkbaar.
 
Concreet zou dat betekenen dat CD&V genoegen moest nemen met de helft van de mandaten, waar ze er nu 8,5 van de 11 usurperen. Een mogelijke, eerlijke verdeling zou de volgende zijn geweest. CD&V als grootste partij de burgemeester - een post die traditioneel wordt aangerekend als twee mandaten. Daarbij konden de christendemocraten nog een claim leggen op een drietal schepenen en het voorzitterschap van het OCMW - evenveel waard als een schepenambt. VLD zou in een dergelijke constellatie drie schepenambten mogen invullen en sp.a-spirit twee (waarmee de socialisten wel een beetje onderbedeeld zouden zijn). Andere combinaties zijn mogelijk. Maar het weze duidelijk dat een dergelijke verdeling heel wat beter de wil van de kiezers zou respecteren.
 
Afspiegelingscollege?
 
De CD&V-VLD-sp.a-spirit-bestuursploeg die op die manier aan het bewind zou komen, begint trekken te vertonen van een 'afspiegelingscollege'. Een afspiegelingscollege is een college van burgemeester en schepenen waarbij de mandaten evenredig zijn verdeeld volgens de fracties aanwezig in de gemeenteraad. In Nederland is dat in veel streken de gebruikelijke gang van zaken; in België is het om historische redenen zeer abnormaal. Ook in Nederland is het niet verplicht om de collegemandaten (wethouders) evenredig te verdelen, maar men doet het er in veel gemeenten spontaan. Meer zelfs: afspiegelingscolleges zijn er aan een revival toe.
 
Ook bij ons zie je bestuurders met veel verantwoordelijkheidszin kiezen voor de opname van de belangrijkste politieke strekkingen van de gemeenteraad in het schepencollege. Het voorbeeld van Oostende, waar sp.a de absolute meerderheid heeft en toch CD&V en VLD mee in de boot neemt, krijgt hoe langer hoe meer navolging.
 
Het grote bezwaar tegen die heel-brede coalities is dat het Vlaams Belang het monopolie van oppositie krijgt en nog meer dan anders de stemmen van de ontevredenen aanzuigt. Dat is niet uitgesloten als het politieke debat tussen de meerderheidspartijen binnenskamers wordt gevoerd. Maar ik kan mij heel goed een dergelijke 'tripartite' - en waarom zouden wij er Groen! ook niet bijnemen? - voorstellen waarin dat anders wordt gespeeld. Hoe meer partijen deelnemen aan het bestuur, hoe intenser het politieke debat, op voorwaarde dat elke partij inhoudelijk wil werken. In plaats van een interne discussie kan evengoed een weliswaar beschaafd maar openlijk debat worden gevoerd, waarbij de kiezers een duidelijk beeld krijgen waarvoor elke partij staat.
 
Ik besef dat al die beschouwingen vijgen na pasen zijn. De teerling is geworpen voor de komende zes jaar (of daagt bij liberalen en socialisten nog het licht?). De anderhalve VLD-schepen - "nodig eens een eenzame uit" - zal al ras beseffen dat hij-en-een-halve-zij op vijandelijk terrein spelen; ze worden geduld maar zijn eigenlijk niet welkom. Sp.a-spirit mag niet meedoen aan het beleid. Persoonlijk vind ik het helemaal niet erg om oppositie te moeten voeren, integendeel. Maar misschien moeten wij voor 2012 onthouden dat wij ons niet meer mogen gedragen als schooiers. De kiezers hebben het anders gewild.

Commentaren

Ik vrees het,
geschokt was ik eigenlijk bij het nieuws...

Ik vrees dat we op jullie gaan moeten vertrouwen om een heel sterke oppositie te voeren en ervoor de zorgen dat niet alle centen opgaan aan de opsmuk van onze bruisende stad, maar dat er ook aandacht blijft voor de mens in deze stad...

Gepost door: kortrijkzaantje | 10-11-06

Niet verstaan Dit stukje echt niet verstaan, Marc.
Of komt er nog een vervolg?
Ben jij voorstander van een afspiegelingscollege? Dan kunnen we toch even zo goed de gemeenteraad afschaffen. Wie controleert er dan nog het Schepencollege, geheel het beleid?
Overigens ook eens vertellen wat er (volgens jou) in 2000 juist is gebeurd bij de (mislukte) kartelvorming VLD-SP. Want ik weet het ook niet zo goed. Daarover doen vele versies de ronde.

Gepost door: Frans Lavaert | 10-11-06

gemeentedemocratie op zijn kortriks... Marc,

Eerlijk geschreven... ik moet ne keer akkoord gaan met Frans! Moeten we er echt naartoe gaan dat het Blok en desnoods Groen! alleen naar de oppositie verwezen worden?

Het zou misschien ne keer goed zijn dat de vier partijen (Sp.a, Spirit, Vld en Groen!) hun archief zouden openen en uitleggen aan 'het volk' hoe het komt dat ze onderling niet akkoord gaan of 'uit de biecht' klappen met de gesprekken van Cd&v.... enfin, hoe verlopen/verliepen de gesprekken??? De volgende stap kan dan zijn om K(l)erkie een interview te laten ondergaan met de leugendedector.

Maar ja, ik ben ook geen politiek beest hé... gewoon een Kortrikse burger!

Frank

Gisterenavond heb ik het 'gerucht' gehoord dat de Sp.a/Spirit 3 zetels zouden opgeeist hebben... Zijn dit verhalen van cowboy's en Indianen???

Het kan misschien ook goed zijn om ne keer duidelijk te maken aan de 'linkse' kiezer hoe het komt dat in K-town Groen! persé niet wilde 'meedoen' met Sp.a/Spirit.

Gepost door: frank mulleman | 10-11-06

Gesprekken met CD&V? Die zijn er simpelweg niet geweest. De Clerck en Leleu voelden zich onaantastbaar - wat ze bij nadere beschouwing niet meer waren - en hebben het reservewiel opgestoken dat het goedkoopst was.

Met een soortement afspiegelingscollege hadden wij de CD&V-arrogantie aan banden gelegd.

En bovendien sluit samen besturen geen stevige discussies uit, integendeel: dan gaan die discussies over reële beleidskeuzes zonder dat men tot het einde van de legislatuur moet wachten om alternatieven te realiseren.

Frans: mijn stuk is nog niet af. Wacht maar...

Gepost door: marc | 10-11-06

postje Het is toch overal hetzelfde Als de moment er is om een postje te pakken dan denkt iedereen aan zijn eigen vel niet meer niet minder.
overal in het land ziet men dat dus ook in Kortrijk is het niet anders.
En dan maar verder doen met aan projecten die niets meer met de mensen te maken heeft maar enkel met het eigen belang.
m.vr.gr.
phm

Gepost door: phm | 11-11-06

afspiegelen te Kortrijk Wat er in 2000 is gebeurd met de geheime afspraakjes tussen De Clerck en De Coene daar zal Marc niet op antwoorden. Of weet hij het zelf niet ?

Het kartel werd deskundig gekelderd en door wie ?

Te Kortrijks is het elk zijn beurt om te konkelen met de tsjeven en aan de postjes te geraken.

Gepost door: walter maes | 12-11-06

2000 De situatie in 2000 was fundamenteel anders dan nu: de CVP had nog 21 zetels op 41 en daarmee de volstrekte meerderheid. Zij hadden toen eigenlijk niemand nodig. Vandaar dat wij ons neergelegd hebben bij dat schamele ene mandaat voor De Coene. Thans konden wij als gewezen minderheidspartijen de CD&V veel meer onze eisen stellen. In stemmen scheelt het niets meer tussen CD&V en de andere partijen, Blok buiten beschouwing gelaten. Als we daarop hadden gestaan, ging de CD&V heel wat redelijker moeten geweest zijn. Zelfs al stapten wij niet in een tripartite: de simpele mogelijkheid had de CD&V al een toontje lager moeten laten zingen.

Gepost door: marc | 13-11-06

De commentaren zijn gesloten.