02-11-06

De Raadskelder wordt weer gewoon kelder van het stadhuis van Kortrijk

raadskelder3bis_edited

Het keldercomplex onder het stadhuis van Kortrijk is een zeer stemmige plek en wellicht het oudste deel van - als het al niet ouder is dan - het historische gebouw. Jarenlang werd de ruimte onder de bakstenen gewelven uitgebaat als herberg. Het was voor de gemeenteraadsleden - behalve dan die van christendemocratische strekking - een uitgelezen gelegenheid om even stoom af te blazen na de gemeenteraad. Na nieuwjaar worden er geen pinten meer getapt. Het stadsbestuur wil de kelder inschakelen in het stadhuisgebeuren. Ik zie niet direct een zinnige bestemming. Eigenlijk wel een beetje jammer.

Eigenlijk heeft het stadsbestuur al op 3 oktober jl. de beslissing genomen. Omdat er twijfel bestaat of het schepencollege daar zelf over kan beslissen, wordt aan de gemeenteraad gevraagd die beslissing te bevestigen. Het stadsbestuur nam zijn beslissing naar aanleiding van een vraag van de huurder van de Raadskelder, "brouwer" (die al lang niet meer brouwt, eigenlijk biersteker) NV Etablissementen A. De Grijse, om de bestaande handelshuur met nog eens 9 jaar te verlengen.

De brouwer heeft een beetje zijn hand overspeeld door te vragen dat die verlenging zou gebeuren "tegen dezelfde voorwaarden als voorheen". Nu moet je weten dat het gaat om voorwaarden vastgelegd in 1981! Na indexaties bedraagt de jaarlijkse handelshuurprijs, zoals bepaald door de gemeenteraad van 14 maart 1980 - o nostalgie! - amper 10.037,20 euro (BTW incluis). Gemiddeld brengt een cafetaria in stadsgebouwen de stad een dikke 17.700 euro op; de huur van de Raadskelder ligt daar ferm onder.

Eigenaardig is dat de Raadskelder al die jaren is "verhuurd". Cafetaria in stadsgebouwen worden al geruime tijd "in concessie gegeven". Concessiehouders zijn, veel meer dan huurders, gehouden aan strikte voorschriften en uitbatingsvoorwaarden. Het is de stad als concessieverlener die bijvoorbeeld bepaalt wanneer de tap moet lopen en wanneer de zaak moet gesloten zijn. Een van de recente problemen met de uitbating van de Raadskelder was precies dat de zaak in de week nooit meer open was.

Ik kan erin komen dat de vergoeding voor de stad zou moeten opgetrokken worden en dat er duidelijker afspraken zouden moeten komen over de uitbating van de herberg in de pittoreske krochten van het stadhuis. Maar of dat voldoende redenen zijn om die herberg te sluiten, betwijfel ik. Keren wij terug naar de lamentabele situatie van in de jaren zestigen zeventig toen "Het Kelderke" jarenlang opgesloten stond en gedegradeerd werd tot vergeetput voor allerhande materiaal en afval waar men geen blijf mee wist?

Het keldercomplex is een restant van kelders van diverse middeleeuwse stenen huizen die een voor een werden opgenomen in uitbreidingen van de schepenbank en later het stadhuis van Kortrijk. De oudste delen dateren uit de 12de eeuw en zijn opgebouwd in Doornikse kalksteen. Latere verbouwingen (13de eeuw) voegden daar drie middenzuilen in grèsgesteente uit Béthune (waarempel een Kortrijkse zusterstad) aan toe. Die pilonen dragen twee bakstenen gewelven. Een historisch konteverkeerde restauratie in 1980 (ontwerper Fred Sandra) liet veel authenticiteit uit het verleden verloren gaan, maar het (nep-)resultaat schiep wel een zeer stemmige ruimte.

Een van de grote argumenten om de herberg op te doeken is dat "deze caféruimte eigenlijk vervat zit in het stadhuiscomplex". Het stadsbestuur wil daar "elke handelsonderneming uitsluiten" met de bedoeling "die ruimte (opnieuw [sic]) te incorporeren in het stadhuiscomplex". Die argumenten gaan voorbij aan het feit dat die kelders al sinds mensenheugenis werden gebruikt als herberg. Meer zelfs, de herbergfunctie werd gezien als een essentieel onderdeel van het stadhuisgebeuren. Zo kun je in het Rijksarchief vinden dat het Kortrijkse Ambacht van de Zilversmeden van 1745 tot 1793 elk jaar zijn "rekeningen" liet voorlezen "in de herberg van de kelder van het stadhuis, De Raadskelder genaamd". Dat "opnieuw" klopt dus van geen kanten.

Ik ga er dus mee akkoord dat het contract met brouwer Arsène De Grijse niet wordt verlengd. Ik ben het niet eens met het uitgangspunt dat er geen handelsonderneming meer mag komen. Ik zou het doodjammer vinden als de mooie kelders "geïncorporeerd" zouden worden als stapelruimte. Als er geen kroeg meer komt, maak er dan een merkwaardige receptieruimte van.

Zie ook: http://kortrijkwatcher.be/?p=392

Commentaren

alweer! Alweer een uitgaanstempel die verdwijnt!!! Zie je wel, men is nog steeds bezig van Kortrijk een soort "Florida" aan het maken in plaats van een "Texas". Ik had gedacht dat het onder Declerck zou beteren, maar niet dus. Als kandidaat-nachtburgemeester betreur ik dit ten zeerste en zal niet nalaten mijn ongenoegen hierover te uiten. Te meer omdat niemand daar overlast van ondervindt, noch van lawaai noch van wildparkeren.
UITGAANDERS VERENIG U !!!

een zeer ontstemde kandidaat-nachtburgemeester.

Gepost door: Adelbert | 03-11-06

Adelbert nachtburgemeester !
Raadskelder verhuren aan een zacht prijsje aan een moedige uitbater die het nog ziet zitten naast de 375 andere Kortrijkse café's...150 in binnenstad.

Nachtburgemeester kandidaat Adelbert (ex-kastelein, nu artiest) zou een mooie klandizie binnenloodsen.

Adelbert maakt kans op de titel.


Gepost door: walter maes | 03-11-06

receptieruimte De Raadskelder als koel alternatief voor als het weer eens te heet is onder het glazen dak van de Beatrijszaal. Dan moeten ze daar de airco niet aanleggen.

Maar dan toch liever weer café. Ik placht daar steeds naartoe te gaan als ik buitenlanders op bezoek had. Nu moet ik naar die 375 andere café's, maar 't is toch 't zelfde niet.

Groeten,

Bart

Gepost door: Bart | 06-11-06

Terug café graag Net zoals Bart bracht ik graag buitenlanders naar daar mee. Dat maakte over het algemeen wel wat indruk.
Zelf zat ik daar niet zo graag --- te koel

Gepost door: Vrijdenker | 07-11-06

De raadskelder, een museum ? Even de zakelijke aspecten ivm met eventuele handelshuurhernieuwing met De Gryse op een rij zetten want Marc heeft hiervan geen kaas gegeten.

Het gaat hier blijkbaar over een klassieke handelshuurovereenkomst tussen de stad en De Gryse aangegaan in 1981.
Inzoverre dit de eerste huurovereenkomst was met De Gryse was dit dus een huurkontract van in princiepe 36 jaar (=wettelijk bepaald) d.i. 9 jaar + drie mogelijke verlengingen van 9 jaar.
Dus zou de huidige mogelijke hernieuwing de laatste 9 jaar inluiden.

De brouwer heeft een beetje zijn hand overspeeld door te vragen dat die verlenging zou gebeuren "tegen dezelfde voorwaarden als voorheen", beweert Marc.

Dat is niet zo.

De handelshuurwetgeving bepaalt dat er om de 9 jaar een huurhernieuwing kan aangevraagd worden door de huurder en hierbij moet een strenge wettelijk geregelde procedure gevolgd worden, zoniet is de aanvraag ongeldig en staat de huurder op straat.

In de aanvraag moet onder meer door de huurder vermeld worden tegen welke voorwaarden hij de huur wil vernieuwen.
De voornaamste voorwaarde is de huurprijs en het spreekt vanzelf dat de huurder zelf geen hogere prijs zal voorstellen, dus stelt hij altijd in zijn schriftelijke aanvraag als geijkte formule voor "tegen dezelfde voorwaarden, ook wat huurprijs betreft".
Het is dan aan de verhuurder eventueel nieuwe/andere voorwaarden voor te stellen o.a. hogere huurprijs en daarmee kan de huurder dan wel of niet akkoord gaan...of naar de rechtbank trekken als hij vindt dat de verhuurder overdrijft in zijn prijsvoorwaarden.

Dat de stad nu beslist heeft de huur niet te verlengen heeft misschien te maken met het feit dat men aanvoelt dat De Gryse niet bereid is een zogezegde 'aangepaste' en veel hogere prijs te betalen die in feite onredelijk is in de huidige horecacontext en waarvoor wellicht geen uitbater meer zou gevonden worden.

Marc doet nogal lyrisch over die romantische Raadskelder maar de zakelijke werkelijkheid van het cafébestaan is veel rauwer.
De raadskelder is in het huidig Kortrijkse cafélandschap kompleet onrendabel. Er zijn er al teveel en in de zomermaanden ziet men niemand in zo'n duister krocht kruipen, behalve een onrendabel terras.
(het regent overal faillissementen in de horeca...).

Het stadsbestuur heeft een totaal onrealistische en niet zakelijke visie op deze sector en denkt zomaar te kunnen vragen wat ze willen.
Daarenboven worden de cafébazen door dat zelfde stadsbestuur uitgemolken dat het niet mooi meer is. En na 1 uur 's nachts moeten ze de tent sluiten of komt Stefaan De Clerck als een schooier nog eens graaien in de kas van de zich dood werkende horecaslaven.

Het is een wijs besluit om de kelder te sluiten en bijvoorbeeld in te richten als museum over de petites histoires van de gemeenteraadszittingen en over de liederlijke fratsen en drinkgelagen van de Kortrijkse politici tot diep in de nacht in de legendarische kelder.

Dat zou pas volk trekken !Gepost door: walter maes | 09-11-06

typisch 't Is weer zo'n typisch Walterisme. Ik citeer:

"Dat de stad nu beslist heeft de huur niet te verlengen heeft misschien te maken met het feit dat men aanvoelt dat De Gryse niet bereid is een zogezegde 'aangepaste' en veel hogere prijs te betalen (...)".

Misschien dus, voelt de stad iets aan... een veronderstelling van Walter. In klare taal: volgens Walter krijgt de stad geen betere pacht van De Gryse, dus laat ze de Raadskelder liever leegstaan.
Als we die redenering volgen, dan staat de helft van de Lange Steenstraat leeg omdat de eigenaars geen hogere pachten krijgen van de hurende winkels. En warempel, het is nog voor een stuk nog waar ook! Maar wellicht niet voor Walter, volgens hem zal dat laatste wel de schuld van de politiek zijn, zoals alles.

Gepost door: Bart | 09-11-06

raadskelder aan de Knuisteneilanders ! Als het stadsbestuur per se 'de kelder' wil verhuurd krijgen voor commerciële uitbating (horeca) zal men zich moeten gedragen als een private verhuurder en moeten kontent zijn met een huurprijsaanbod van een (roekeloze) gegadigde ofwel het kelderke laten leegstaan.
Men weet alleen niet hoe hoog of laag dat bod zal zijn, noch wie de kandidaat. De vrije markt is grillig.
Het stadsbestuur voelt zich een leek op die markt en zal bijgevolg kiezen voor een gemakkelijkheidsoplossing : sluiten of misschien gratis aanbieden aan de Knuisteneilanders ?

Maar zie je Bart : er is ook nog een andere uitweg : museum voor nostalgiekers !


Gepost door: walter maes | 09-11-06

'walterisme' Typisch zo'n 'hansonisme', dunkt me. Eerst op Walter zijn kop kakken en hem dan toch een beetje gelijk geven. Wat mij betreft, als kandidaat-nachtburgemeester, zie ik daar liever een café, altijd van die prachtige party's met een groezelig sfeertje, schitterend gewoon. Enne..., andere kandidaat-nachtburgemeesters heb ik daar nog nooit gezien, de huidige ook niet trouwens.
ADELBERT VOOR NACHTBURGEMEESTER!!!

Gepost door: Adelbert | 10-11-06

Adelbert Ik steun Adelbert voor nachtburgemeester! Ik vrees alleen dat hij op zijn niet-aflatende kroegentochten het toegestane maximum van verkiezingsuitgaven overschrijdt (zoals ... - ga kijken op de griffie).

Gepost door: Polo | 10-11-06

Ze gaan die kelder gebruiken als archief voor de burgervaders hun foefels in weg te stoppen.
De kruisvaarders haden ook z'on kelders om te vergeten.

Gepost door: jean-marie | 10-11-06

Polo Bedankt voor de steun Polo, helaas, ik moet mijn kroegentochten zelf betalen. Met nog een dotatie er boven op zou ik een monsterkroegentocht kunnen houden, hohooo..., een naderend delirium als ik er enkel nog maar aan denk! Stel je voor, een bruisende uitgaandersstoet zonder een kroeg over te slaan en met de Vetexfanfare op kop..., hemelsheerlijk. Lang leve de horeca en...,
ADELBERT VOOR NACHTBURGEMEESTER!!!

Gepost door: Adelbert | 11-11-06

Raadskelder nog steeds open Voor de raadskeldergangers. Ik begrijp het niet goed, maar hij is nog steeds open. Blijven gaan, dus.

Gepost door: Bart | 05-04-07

De commentaren zijn gesloten.