23-10-06

Kortrijk, Kuurne en Lendelede betalen teveel voor zuinige Politiezone VLAS

Foto PZ VLAS
 
pzvlas1
Zoals in de twee voorgaande jaren boekte de Politiezone VLAS ook in 2004 een ferm financieel overschot. Die cijfers zijn pas nu bekend. Dat wijst erop dat de politie van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede zuinig en efficiënt omspringt met de haar toegeschoven middelen. Maar het wijst er ook op dat de drie aangesloten gemeenten een pak teveel betalen: al meer dan 3 miljoen euro in die 3 jaar. Er zijn volgens mij geen goede motieven voor die 'speklaag' op kosten van de belastingbetaler. En daarmee is eens te meer bewezen dat de onheilsprofeten - "de politiehervorming zal de gemeenten stukken van mensen kosten" - in 2001 volkomen ongelijk hadden.
 
Pas vanavond wordt de 'rekening 2004' van de Politiezone VLAS voorgelegd aan de politieraad. Cijfers na de verkiezingen zijn een beetje zoals vijgen na pasen, maar omdat ze heel verhelderend zijn, geef ik ze toch mee. In 2004 blijkt de Politiezone VLAS 866.887,12 euro overschot te boeken na aftrek van de uitgaven van haar inkomsten. In 2002 (het oprichtingsjaar van de Politiezone) bedroeg het overschot 1,28 miljoen euro; in 2003 was dat 0,933 miljoen euro. Samen met de doorgeschoven overschotten van de jaren 2002 en 2003 sluit de rekening 2004 met een globaal overschot van 3.080.647,81 euro.
 
De totale uitgaven bedroegen twee jaar geleden 18.149.459,02 euro (ontvangen facturen). Dat is een pak minder (93,9%) dan voorzien in de begroting. Daarvan ging het grootste deel naar de personeelskosten: 15,573 miljoen euro. De werkingskosten vergden 2,342 miljoen euro, de uitgaven voor de vorming van de politiemensen 4.221 euro en de financiële kosten (leningskosten) 0,230 miljoen euro.
 
De totale inkomsten beliepen 18,971 miljoen euro (toegezegde toelagen en andere ontvangsten). Dat is bijna zoveel als verwacht (97,9%). 5,036 miljoen euro kwam van de federale overheid en daar mag je nog eens 339.512 euro bijtellen van het Boetefonds. De drie aangesloten gemeenten dokten 13,469 miljoen euro af: Kortrijk 11,681 miljoen euro, Kuurne 1,374 miljoen euro en Lendelede 0,413 miljoen euro.
 
Gezien het overschot van meer dan 866.000 euro lijkt de toelage van de drie aangesloten gemeenten mij te hoog. Zo kon Kortrijk, die het grootste aandeel in de dotatie betaalt, in 2004 meer dan 700.000 euro (toch een dikke 28 miljoen Belgische frank) bespaard hebben zonder dat de Politiezone in het rood zou geëindigd zijn.
 
Nonkels en tanten
 
Zoals gezegd, heeft de Politiezone in haar korte bestaan (opgericht in 2002) al een spaarboek aangelegd van meer dan 3 miljoen euro. Die geruisloos aangroeiende reserve is tot de laatste frank betaald door de belastingbetalers van de drie aangesloten gemeenten.
 
Er wordt gezegd dat dit geld gespaard wordt om toekomstige investeringen mee te financieren, zonder daarvoor leningen te moeten aangaan. Voor de bouw en de inrichting van een nieuw politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide bijvoorbeeld. Ik kan daarmee niet akkoord gaan. Zelffinanciering is een goede financieringstechniek voor familiebedrijven. Maar een Politiezone is geen familiebedrijf waar een groot stuk van de overschotten buiten het bereik moeten gehouden worden van de nonkels en de tanten die zoveel mogelijk van de winst willen delen.
 
Een Politiezone is een openbare instantie bestuurd en gecontroleerd door een democratisch samengestelde raad en college. Het systematisch overschatten van de lopende kosten om overschotten opzij te kunnen zetten, is een vorm van sluipende besluitvorming. Op wat is de grootte van het gewenste jaarlijkse overschot berekend? Hoeveel reserve moeten wij bijeensparen en tegen wanneer? Als iemand het al weet: wie heeft daarover beslist? Dat is allemaal niet duidelijk. Op die manier wordt de democratische controle omzeild. Ik heb liever klare beslissingen over nauwkeurig berekende investeringen en over de wijze waarop men ze zal financieren.
 
Wanneer 2005?
 
In elk geval bewijzen de overschotten dat de nieuwe structuur van de politie niet zo rampzalig is voor de stadsfinanciën als burgemeester Stefaan De Clerck in 2001 stelde. De kosten van de politiehervorming riep hij in als een van de oorzaken van de slechte toestand van de stadsfinanciën van Kortrijk bij zijn aantreden. De organisatie van de Politiezone VLAS, heeft de stad, samen met Kuurne en Lendelede, inderdaad wat financiële inspanningen gekost (in 2001 kostte de politie stad Kortrijk netto 9,3 miljoen euro; in 2004 was dat, na aftrek van het Kortrijkse deel van het overschot: 10,9 miljoen euro). Maar dat is beduidend minder dan gevreesd en we hebben er een betere politie voor in de plaats gekregen.
 
Het is heel jammer dat wij die discussie over de werkelijke kosten van de politiehervorming niet hebben kunnen voeren in de voorbije jaren. De cijfers die wij vanavond bespreken in de politieraad betreffen bovendien nog maar 2004. Wanneer krijgen wij de afrekening van 2005? Ik hoop dat dit nog dit jaar is, zodat de nieuw samengestelde politieraad in 2007 kan starten met duidelijke gegevens over de financies. Voor de stadsbegroting 2007 zie ik alvast geen redenen om de dotatie aan de Politiezone op te trekken.

19-10-06

Blogvakantie

Ja, ik weet het, ik laat mijn oren hangen. Beetje blogvakantie genomen. Moest van iets bekomen...

Maar binnen enkele dagen, schiet ik weer in gang.

Na lang overwegen heb ik besloten op dezelfde lijn verder te gaan: nieuws brengen over Kortrijk. Weliswaar gekleurd nieuws, maar toch in de eerste plaats nieuws, berichten die ook bij niet-politici nieuwsgierigheid kunnen opwekken. Wat niet betekent dat ik niet zal uitkomen voor mijn gedacht.

Wel kan ik niet meer garanderen dat ik elke dag iets post. Ik moet dringend nog enkele uitgestelde klussen afwerken. Bijvoorbeeld een scriptie maken voor mijn rechtenstudie in Nederland, een andere uit de hand gelopen hobby. En gezin en vrienden vragen terecht ook prioriteit. Toch doe ik voort! 

15:51 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

13-10-06

Uitwaaien. Wie gaat er mee?

VL-Parlement

Met AC Curieus, een rode club in een volkse wijk (Langemunte), gaan we volgende week zaterdag op bezoek in het Vlaams Parlement. Iedereen mag mee. Het wordt een interessante en leuke uitstap naar de hoofdstad.

Ik sta op de affiche als gids, omdat ik, als ambtenaar (èn gids) van het Vlaams Parlement, de rondleiding zal verzorgen. En omdat ik al van in 1975 naar Brussel pendel, ken ik er wel genoeg interessante plekjes voor een plezierige stadswandeling. Met de nodige stops in een paar typische cafeetjes.

Wie mee wil, stuurt mij een mailtje (kortrijk@marclemaitre.be) of geeft mij een belletje (0473 38 26 47). Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Kunnen 500 gezinnen nu eindelijk hun geld terugkrijgen van Goedkope Woning?

gw06

In de loop van de 4 jaar dat ik voorzitter ben van Goedkope Woning, de sociale huisvestingsmaatschappij van Kortrijk, werd ik nu en dan aangesproken door een huurder met de vraag wanneer hij zijn teveel betaalde onroerende voorheffing zou terugkrijgen. Bij navraag bij de toenmalige directie kreeg ik altijd hetzelfde antwoord: "Och, dat gaat over niet veel geld en we betalen dat om de twee jaar terug". Begin dit jaar kreeg ik eindelijk de cijfers te pakken. En toen bleek dat het wel over veel geld ging en dat er al zes jaar niet was uitbetaald. Een voorstel van mij om het dan toch zo vlug mogelijk uit te betalen, werd door de CD&V-meerderheid in de raad van bestuur van Goedkope Woning tegengehouden. Ik hoop dat de mensen die er recht op hebben - velen weten dat niet eens - nu uiteindelijk toch binnen enkele weken hun geld zien.

Zowat 500 gezinnen hebben geld tegoed van Goedkope Woning Kortrijk. De sociale huisvestingsmaatschappij heeft al van in 2000 niet meer de vermindering van onroerende voorheffing terugbetaald, waarop gezinnen met kinderen of mensen met een handicap recht hebben. Het gaat om een totaal bedrag van 332.293,20 euro.

 

De terugbetaling werd al die jaren verwaarloosd door de inmiddels vervangen directeur. Toen dat uitkwam, wou ik onmiddellijk die zware fout laten rechtzetten, maar de meerderheid in de raad van bestuur vond het niet opportuun om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen die uitbetaling te doen. Zelf vond ik het onverantwoord om de mensen nog langer te laten wachten op geld dat zij al jaren geleden moesten ontvangen hebben, ook omdat september voor de meeste gezinnen een dure maand is. Uit loyauteit aan de coalitie heb ik mij bij de beslissing van de meerderheid neergelegd. Maar ik hoop dat de wisseling van wacht aan het hoofd van Goedkope Woning geen belemmering wordt om aan de betrokken huurders te geven waarop zij recht hebben.

 

Huurders van een woning kunnen genieten van vermindering van onroerende voorheffing (voor kinderlast of handicap), maar moeten dat in de privé zelf aanvragen. In de sociale verhuur doen de sociale huisvestingsmaatschappijen daartoe de aanvraag. De maatschappijen krijgen die vermindering en storten die dan door aan de rechthebbende huurders (of verrekenen die in de huur). Bij Goedkope Woning is die doorstorting een laatste keer gebeurd in 1999 en sindsdien niet meer.

 

Het gaat om volgende bedragen:

    2000:           45.175,45 euro              (411 gezinnen)

    2001:           46.273,77 euro              (405 gezinnen)

    2002:           45.893,10 euro              (392 gezinnen)

    2003:           64.417,37 euro              (484 gezinnen)

    2004:           61.731,76 euro              (479 gezinnen)

    2005:           68.801,79 euro              (486 gezinnen)

Totaal:              332.293,20 euro

 

Daar zijn gezinnen bij die niet meer huren bij Goedkope Woning, die gescheiden zijn, waarin rechthebbenden overleden zijn, enzovoort. Vandaar dat het totale aantal rechthebbenden groter is dan 486. Veelal zijn de rechthebbenden niet op de hoogte van het geld (rond de 5.000 frank per jaar) dat zij nog tegoed hebben. Dat is slechts één uiting van het schromelijke gebrek aan informatie en communicatie dat de maatschappij al die jaren heeft geteisterd. In dit geval zijn de huurders ook financieel tekortgedaan. Tegen die en andere wantoestanden heb ik mij altijd verzet.

12-10-06

A fistfull of dollars (Per un Pugno di Dollari)

FistfullOfDollars2a

Ik val even uit mijn rol en mijn goede voornemens. Maar de gebeurtenissen na de gemeenteraadsverkiezing in Kortrijk wil ik toch even bespreken. En de coalitiewissel zal op de duur ook zijn gevolgen hebben voor de mensen.

Waarom doen de gebeurtenissen in Kortrijk na de gemeenteraadsverkiezingen mij onwillekeurig denken aan de eerste cultwestern van Sergio Leone (met die opzwepende muziek van Ennio Morricone): A fistfull of dollars (1964)? De CD&V heeft zich in haar partnerkeuze laten leiden door postjesbejag. De partij is wel haar meerderheid kwijt, maar het blijft een feit dat er zonder haar geen meerderheid kan gevormd worden. Dat is hèt politieke probleem in Kortrijk. Maar of de coalitiewissel de CD&V in de beste positie plaatst om haar verlies binnen zes jaar weer goed te maken, is maar de vraag. Ik denk van niet en ik ben daar helemaal niet rouwig om.

De CD&V heeft haar keuze gemaakt. De partij breekt een goedlopende samenwerking met de sp.a op en gaat een coalitie aan met de VLD. Men maakt geen mens wijs dat die keuze is gebaseerd op de frisse ideeën aan VLD-kant. Als de nieuwe coalitie er in de eerste drie jaar in slaagt die massa projecten uit te voeren die nu al in de steigers staan, dan zal dat een succes zijn. Voor veel okselfrisse initiatieven zal er geen plaats zijn.

De keuze is gebaseerd op een kille berekening van het aantal mandaten dat men zou moeten inleveren. Sp.a vroeg twee schepenen - wat minder is dan als men een evenredige berekening zou maken. VLD ging na wat pramen akkoord met een en een half. Doorslaggevend was dat men een half schepenambt minder heeft moeten afstaan aan die vreemde luizen in het CD&V-nest.

Bij de CD&V ziet men Kortrijk nog altijd als een exclusief christendemocratische burcht, waarin de andere strekkingen er maar voor spek en bonen bij lopen. Coalitiegenoten worden minder gezien als collega's, dan wel als een noodzakelijk kwaad, indringers die niet teveel 'koorde' mogen gelaten worden.

Daarmee is meteen het fundamentele politieke probleem van Kortrijk geschetst. Het volstaat niet de CD&V-meerderheid te breken. Er kan maar een volwassen debat ontstaan als de CD&V niet meer onontwijkbaar wordt als partner. Met 18 zetels op 41 kan er geen meerderheid zonder de CD&V worden gevormd. Met 14 zetels of minder, was er een alternatieve meerderheid mogelijk en waren de onderhandelingen helemaal anders verlopen.

Hoewel de CD&V in de voorbije verkiezingen in Kortrijk zeer zwaar verloor, kwam zij toch weer aan zet. CD&V had nog voldoende zetels in de gemeenteraad om zelf vrij de partner te kiezen om een meerderheid te vormen. De partij heeft die vrijheid ten volle benut. Ze hebben een soort 'openbare aanbesteding' uiitgeschreven: wie het minst vraagt, krijgt het partnerschap.

De manier waarop een en ander gebeurde, getuigt van weinig respect voor de toekomstige partner. Beide delegaties moesten zich begeven ten hove van Stefaan De Clerck. Een voor een werden zij onbewogen verhoord over wat zij de CD&V te bieden hadden en dan wandelen gestuurd met de mededeling dat men wel zou bellen als het nodig was. Sommigen menen dat men op die manier sollicitanten moet ontvangen, maar zo onderhandelt men niet met gelijken. Des te meer geldt dat voor de sp.a waaraan men toch zes jaar aan een stuk een loyale partner had: op geen enkel moment is ingegaan op een verzoek voor een ernstig gesprek over de toekomst van Kortrijk.

Dank zij die taktiek heeft de CD&V de buit binnen: zegge en schrijve een half schepenambt, drie jaar om een extra mandataris tevreden te stellen. Een magere buit, als je het mij vraagt. Het zou mij niet verwonderen dat de VLD binnen zes jaar het gros van de 'middengroepen' binnenhaalt. En wij van sp.a krijgen nu weer volop vrij spel om in concurrentie te gaan met de ACW-vleugel. Ik ben eens benieuwd in hoeverre die ACW-vleugel weerstand zal kunnen (of willen!) bieden aan de verdubbelde krachten aan de zijde van de middengroepen (Unizo en VLD).

 

11-10-06

Waar blijft die pendelaarsparking aan het station?

station1

Stad Kortrijk en de NMBS gaan samen de achteringang van het station vernieuwen. De Europese Unie geeft een financieel steuntje in de rug. Het wordt een prachtig glazen gebouw, dat de Minister Tacklaan zal doen opfleuren. Jammer genoeg sneuvelen 31 parkeerplaatsen voor pendelaars, zonder dat de reeds lang nagestreefde bouw van een pendelaarsparking een stap dichterbij komt.

 

Sorry, onderbreking. Ik verneem zopas dat de CD&V van Kortrijk een goed lopende samenwerking met de sp.a in het bestuur van Kortrijk heeft opgezegd. Het wordt een nieuwe coalitie CD&V-N-VA-VLD. Waar wij van de sp.a uiteindelijk twee schepenzetels vroegen (minder dan evenredig aan het aantal verkozenen), verklaarde Vincent van Quickenborne zich voor de VLD akkoord met een en een half schepenambt. Ik moet daar eens goed over nadenken...

10-10-06

Wie wordt voorzitter van de Kortrijkse gemeenteraad?

stadhuis5

Nu CD&V-N-VA met 18 zetels niet meer de meerderheid heeft in de Kortrijkse gemeenteraad (41 zetels), moeten ze op zoek gaan naar een partner in het bestuur. Die onderhandelingen zijn ingezet. Een tip voor de onderhandelaars: maak van het voorzitterschap van de gemeenteraad een apart mandaat. Met het nieuwe gemeentedecreet kan dat. Het kan wat meer gewicht geven aan de gemeenteraad als rechtstreeks verkozen vertegenwoordiging van de bevolking.

Tot nog toe was het de burgemeester die de gemeenteraad voorzat. Vanaf 1 januari 2007, bij het aantreden van de pas verkozen gemeenteraad, hoeft dat niet meer (art. 8, 20, 24 en 25 Gemeentedecreet). Integendeel, in de toelichting bij het Gemeentedecreet wordt gesteld dat het beter een gewoon gemeenteraadslid zou zijn. Dat zou de gemeenteraad versterken in zijn rol als het rechtstreeks verkozen orgaan dat het college van burgemeester en schepenen moet controleren.

Wie een tijdje de gemeenteraad volgt, ziet het zo gebeuren. Een burgemeester, Stefaan De Clerck bijvoorbeeld, die de gemeenteraad voorzit, zit eigenlijk als hoofdverantwoordelijke voor het beleid voortdurend zichzelf te verdedigen. Neutraal blijven in een discussie is onwenselijk, maar iedereen de kans geven zijn mening uit de doeken te doen is wel wenselijk. Precies dat is heel moeilijk voor iemand die zo mee verantwoordelijk is voor het beleid als de burgemeester.

Een voorzitter die niet de burgemeester of een schepen is, kan bovendien meer gezicht geven aan de gemeenteraad. Nu lijkt het meestal alsof de meerderheid van de gemeenteraad slechts de troepen zijn van de schepenen en de burgemeester, en de oppositie de lastigaards die stokken in de wielen willen steken. Men vergeet dan dat burgemeester en schepenen in feite benoemd zijn op voordracht van of door de gemeenteraad en slechts de uitvoerders zijn van de grote beleidslijnen die door de gemeenteraad, meerderheid tegen oppositie, zijn getrokken. Een afzonderlijke voorzitter kan de werking van de gemeenteraad sterker benadrukken door de raad een meer onafhankelijke positie te geven ten opzichte van het college.

Natuurlijk kan een voorzitter die zijn taak niet goed begrijpt, even partijdig optreden als de burgemeesters doorgaans doen. Maar de ervaring in het parlement (waar niet de eerste minister maar een aparte voorzitter de vergaderingen leidt) leert dat een dergelijke voorzitter prompt terecht wordt gewezen door de oppositie en al rap inbindt. Zijn partijgenoten gaan hem niet lang steunen in zijn partijdigheid omdat dat politiek heel slecht over komt bij de pers en de publieke opinie.

Bevoegdheden

De voorzitter van de gemeenteraad krijgt belangrijke, zij het formele, bevoegdheden. Hij (of zij uiteraard) is het die de gemeenteraad bijeenroept en de agenda vaststelt. Nu is dat een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Zo een groot verschil zal dat niet maken, want de voorzitter is verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van het college of van de burgemeester alleen. Ook is hij verplicht de punten die het college of de burgemeester alleen aanbrengen op de agenda te zetten. Maar niets belet hem om ook andere gemeenteraden bijeen te roepen of andere punten op de agenda te zetten. Natuurlijk kunnen de gemeenteraadsleden zelf ook nog de gemeenteraad bijeenroepen (met minimum een derde van de leden) en punten aan de agenda toevoegen.

Wie graag voorzitter zou worden voor de pree, is eraan voor zijn moeite. Een voorzitter krijgt slechts presentiegeld per vergadering die hij voorzit - precies zoals de gemeenteraadsleden het ook met een 'zitpenning' moeten stellen.

De voorzitter krijgt ook geen personeel ter beschikking. Hij moet zich laten bijstaan door de medewerkers van de stadssecretaris. Maar het is wel de bedoeling dat hij perfect wordt op de hoogte gehouden van het stadsbestuur en dat hij nauwer dan een normaal raadslid wordt betrokken bij de werking van de gemeente.

De man of de vrouw die voorzitter wordt van de gemeenteraad krijgt bovendien een beperkte politionele bevoegdheid om de orde tijdens de vergadering te handhaven. Hij kan daarvoor een beroep doen op de aanwezige politieagenten die zijn bevelen moeten opvolgen. Hij kan zelfs een proces-verbaal opstellen en een ordeverstoorder verwijzen naar de politierechtbank.

Democratie

Al met al is dat een niet te onderschatten mogelijkheid om de gemeentelijke democratie te verstevigen. Het Gemeentedecreet schept de mogelijkheid dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen zeer veel vrij spel geeft om de stad te besturen. Dat kan goed zijn voor een dynamisch bestuur. Maar dat is alleen verantwoord als de gemeenteraad zelf, rechtstreeks verkozen door de bevolking, nog meer en beter het beleid kan controleren en in een bepaalde richting sturen. Een aparte voorzitter van de gemeenteraad kan daartoe bijdragen.

Het Gemeentedecreet is mee goedgekeurd in het Vlaams Parlement door CD&V, spa.a-spirit, VLD-Vivant en N-VA. Ik denk dus niet dat de plaatselijke geledingen van die partijen ertegen zullen zijn. Overigens wordt het een verplichting dat de commissies in de gemeenteraad worden voorgezeten door een gemeenteraadslid en niet meer door een schepen zoals nu.

09-10-06

Welke democratische meerderheid in Kortrijk?

kortrijk 06
Het belangrijkste feit bij de gemeenteraadsverkiezing in Kortrijk is, volgens mij, dat geen enkele partij nog op haar eentje een meerderheid kan vormen. Dat is ongezien in de Groeningestad. Met sp.a-spirit gaan wij een zetel vooruit en evenaren met 18% bijna ons historisch record. Groen! verliest een zetel en behoudt er 1. Als wij samen naar de kiezer waren getrokken, deelden wij nu 10 zetels i.p.v. 8. Opvallend in de goede uitslag van sp.a-spirit zijn de sterke scores van onze jongeren en van de twee allochtone kandidaten. Als (àls!) wij met CD&V-N-VA een akkoord bereiken om opnieuw zes jaar samen te besturen, zou het logisch zijn dat wij een derde van de schepenzetels kunnen invullen; dat zijn er drie. Inhoudelijk moet er in het bestuursakkoord absolute prioriteit gegeven worden aan wonen in Kortrijk. Persoonlijk ben ik uiterst tevreden over mijn voorkeurstemmen - waarvoor ik al mijn kiezers van harte bedank.
 
Met 18 van de 41 zetels in de gemeenteraad van Kortrijk (een verlies van 3) heeft de ploeg van CD&V-burgemeester Stefaan De Clerck niet meer de absolute meerderheid die men in 2000 behaalde. Het kartel gevormd met N-VA heeft niet geholpen. De christendemocraten kunnen dus voor het eerst niet zonder een partner om Kortrijk te besturen (in de voorbije 6 jaar mocht sp.a'er Philippe De Coene meeregeren omdat een meerderheid met 1 zetel op overschot, zoals de CD&V die had, niet erg comfortabel is). De ene verkozene van Groen! kan die meerderheid niet leveren. Alleen sp.a-spirit (7 zetels) en VLD (9 zetels) kunnen dat.
 
Zonder andermans rekening te willen maken, stel ik vast dat bij de CD&V het ACW de helft van de zetels binnenrijft (9), t.o.v. 8 voor de middengroepen en 1 voor kartelpartner N-VA. Ik ben eens benieuwd hoe die verhouding zal tot uiting komen in het beleid. Wat Groen! betreft, is het tragisch dat zij niet zijn ingegaan op ons bijzonder aantrekkelijk voorstel om op 1 lijst naar de kiezer te trekken. Samen hadden wij met de nu behaalde stemmen 10 zetels gehad, i.p.v. nu slechts 8. Wij zouden de tweede grootste groep zijn geweest en wij hadden op die manier veel meer kunnen wegen op het beleid.
 
Coalitie
 
In de onderhandelingen met de CD&V gaan wij voor een evenredige verdeling van de uitvoerende mandaten. Dat betekent minstens een derde van de schepenzetels; drie dus en dan is dat matematisch nog in ons nadeel. Ermee rekening houdend dat een burgemeestersmandaat eigenlijk voor twee telt en dat er ook het voorzitterschap is van het OCMW, is vier nog beter in overeenstemming met een rechtvaardige evenredigheid.
 
Het zou logisch zijn dat de coalitie die in de voorbije zes jaar al met al uitstekend heeft samengewerkt, zou voortgezet worden. Ik denk niet dat het goed voor de stad zou zijn als de ingeslagen weg bruusk wordt verlaten. Talrijke in het oog springende, maar ook minder opvallende projecten staan in de steigers en moeten nog tot een goed einde worden gebracht. Dat belet niet dat er een nieuw bestuursakkoord moet komen om voor de komende bestuursperiode de grote lijnen uit te zetten.
 
Zelf ben ik van mening dat de prioriteit in de komende zes jaar op wonen moet gelegd worden. Het lichtjes ontvolkende Kortrijk moet weer een plek worden daar men graag komt wonen. De woonomgeving is daarvoor belangrijk, maar nog meer dat er voldoende comfortabele, aangepaste èn betaalbare woningen en appartementen te vinden zijn. Het stadsbestuur moet alles uit de kast halen wat daartoe kan bijdragen.
 
Opvallend
 
Opvallend in de uitslag van de lijst sp.a-spirit is de sterke score van de jongeren. Van de 10 zijn er niet minder dan 2 rechtstreeks gekozenen: Bert Herrewyn (631 stemmen) en Petra Demeyere (619). Ook de piepjonge Bouchra Tamimi Yousoufi behaalt opmerkelijk veel stemmen (535). Daarmee is zij 12de op de ranglijst van de voorkeurstemmen en 5de opvolger, vlak achter Els Maertens, uittredend OCMW-raadslid (557), en Sliman You-ala (575). Beide allochtone kandidaten staan daarmee op de drempel van een mandaat.
 
Wat de lijst ook veel baat gebracht heeft, is de openlijke steun van het ABVV. De vakbond was met een hele equipe stemmentrekkers aanwezig op de lijst onder leiding van nationaal secretaris Eddy Van Lancker.
 
Verkozen zijn voor sp.a-spirit: Philippe De Coene (4.083 naamstemmen), ikzelf (919), Eddy Van Lancker (919), Bart Caron (888), Roger Lesaffre (699), Bert Herrewyn (631) en Petra Demeyere (619). De eerste opvolgers zijn: Hilde Overbergh (596) en Jan Dhaene (576).
 
Merci zulle
 
Persoonlijk ben ik erg in mijn nopjes met de 919 voorkeurstemmen (samen met Eddy Van Lancker het tweede meest van de lijst) zonder te profiteren van enige boegbeeldcampagne of van het "statuut van beschermde kandidaat". Daarmee ben ik zonder problemen herverkozen.
 
919 keer bedankt aan al die kiezers. In het bijzonder aan de mond-aan-mondreclame, die, vooral maar niet alleen in de sociale woonwijken, op gang kwam, heb ik die mooie uitslag te danken. En ik hoop ook een beetje van enkele trouwe lezers van Kortrijklinksbekeken. Nog nooit heb ik zoveel telefoontjes, smsjes en mails gekregen om mij een hart onder de riem te steken. Merci zulle!