23-10-06

Kortrijk, Kuurne en Lendelede betalen teveel voor zuinige Politiezone VLAS

Foto PZ VLAS
 
pzvlas1
Zoals in de twee voorgaande jaren boekte de Politiezone VLAS ook in 2004 een ferm financieel overschot. Die cijfers zijn pas nu bekend. Dat wijst erop dat de politie van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede zuinig en efficiënt omspringt met de haar toegeschoven middelen. Maar het wijst er ook op dat de drie aangesloten gemeenten een pak teveel betalen: al meer dan 3 miljoen euro in die 3 jaar. Er zijn volgens mij geen goede motieven voor die 'speklaag' op kosten van de belastingbetaler. En daarmee is eens te meer bewezen dat de onheilsprofeten - "de politiehervorming zal de gemeenten stukken van mensen kosten" - in 2001 volkomen ongelijk hadden.
 
Pas vanavond wordt de 'rekening 2004' van de Politiezone VLAS voorgelegd aan de politieraad. Cijfers na de verkiezingen zijn een beetje zoals vijgen na pasen, maar omdat ze heel verhelderend zijn, geef ik ze toch mee. In 2004 blijkt de Politiezone VLAS 866.887,12 euro overschot te boeken na aftrek van de uitgaven van haar inkomsten. In 2002 (het oprichtingsjaar van de Politiezone) bedroeg het overschot 1,28 miljoen euro; in 2003 was dat 0,933 miljoen euro. Samen met de doorgeschoven overschotten van de jaren 2002 en 2003 sluit de rekening 2004 met een globaal overschot van 3.080.647,81 euro.
 
De totale uitgaven bedroegen twee jaar geleden 18.149.459,02 euro (ontvangen facturen). Dat is een pak minder (93,9%) dan voorzien in de begroting. Daarvan ging het grootste deel naar de personeelskosten: 15,573 miljoen euro. De werkingskosten vergden 2,342 miljoen euro, de uitgaven voor de vorming van de politiemensen 4.221 euro en de financiële kosten (leningskosten) 0,230 miljoen euro.
 
De totale inkomsten beliepen 18,971 miljoen euro (toegezegde toelagen en andere ontvangsten). Dat is bijna zoveel als verwacht (97,9%). 5,036 miljoen euro kwam van de federale overheid en daar mag je nog eens 339.512 euro bijtellen van het Boetefonds. De drie aangesloten gemeenten dokten 13,469 miljoen euro af: Kortrijk 11,681 miljoen euro, Kuurne 1,374 miljoen euro en Lendelede 0,413 miljoen euro.
 
Gezien het overschot van meer dan 866.000 euro lijkt de toelage van de drie aangesloten gemeenten mij te hoog. Zo kon Kortrijk, die het grootste aandeel in de dotatie betaalt, in 2004 meer dan 700.000 euro (toch een dikke 28 miljoen Belgische frank) bespaard hebben zonder dat de Politiezone in het rood zou geëindigd zijn.
 
Nonkels en tanten
 
Zoals gezegd, heeft de Politiezone in haar korte bestaan (opgericht in 2002) al een spaarboek aangelegd van meer dan 3 miljoen euro. Die geruisloos aangroeiende reserve is tot de laatste frank betaald door de belastingbetalers van de drie aangesloten gemeenten.
 
Er wordt gezegd dat dit geld gespaard wordt om toekomstige investeringen mee te financieren, zonder daarvoor leningen te moeten aangaan. Voor de bouw en de inrichting van een nieuw politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide bijvoorbeeld. Ik kan daarmee niet akkoord gaan. Zelffinanciering is een goede financieringstechniek voor familiebedrijven. Maar een Politiezone is geen familiebedrijf waar een groot stuk van de overschotten buiten het bereik moeten gehouden worden van de nonkels en de tanten die zoveel mogelijk van de winst willen delen.
 
Een Politiezone is een openbare instantie bestuurd en gecontroleerd door een democratisch samengestelde raad en college. Het systematisch overschatten van de lopende kosten om overschotten opzij te kunnen zetten, is een vorm van sluipende besluitvorming. Op wat is de grootte van het gewenste jaarlijkse overschot berekend? Hoeveel reserve moeten wij bijeensparen en tegen wanneer? Als iemand het al weet: wie heeft daarover beslist? Dat is allemaal niet duidelijk. Op die manier wordt de democratische controle omzeild. Ik heb liever klare beslissingen over nauwkeurig berekende investeringen en over de wijze waarop men ze zal financieren.
 
Wanneer 2005?
 
In elk geval bewijzen de overschotten dat de nieuwe structuur van de politie niet zo rampzalig is voor de stadsfinanciën als burgemeester Stefaan De Clerck in 2001 stelde. De kosten van de politiehervorming riep hij in als een van de oorzaken van de slechte toestand van de stadsfinanciën van Kortrijk bij zijn aantreden. De organisatie van de Politiezone VLAS, heeft de stad, samen met Kuurne en Lendelede, inderdaad wat financiële inspanningen gekost (in 2001 kostte de politie stad Kortrijk netto 9,3 miljoen euro; in 2004 was dat, na aftrek van het Kortrijkse deel van het overschot: 10,9 miljoen euro). Maar dat is beduidend minder dan gevreesd en we hebben er een betere politie voor in de plaats gekregen.
 
Het is heel jammer dat wij die discussie over de werkelijke kosten van de politiehervorming niet hebben kunnen voeren in de voorbije jaren. De cijfers die wij vanavond bespreken in de politieraad betreffen bovendien nog maar 2004. Wanneer krijgen wij de afrekening van 2005? Ik hoop dat dit nog dit jaar is, zodat de nieuw samengestelde politieraad in 2007 kan starten met duidelijke gegevens over de financies. Voor de stadsbegroting 2007 zie ik alvast geen redenen om de dotatie aan de Politiezone op te trekken.

Commentaren

De financiële kosten (leningslasten) bedragen 230 miljoen (!) euro voor de PZ Vlas. Mag het iets minder zijn ? :-)

Gepost door: Koenraad Verschaete | 23-10-06

Wat is dat nu? Verondersteld wordt dat Koenraad Verschaete het raadslid is van het Vlaams Belang.
Pleit het VB hier voor minder uitgaven inzake politie (veiligheid)? Wat voor minderuitgaven heeft hij op het oog? Ik ken er alleszins: die voor de camera's op openbaar domein.
Vlaams Belang zou ook even kunnen melden waarvoor men eventueel juist méér uitgaven zou willen doen.
Misschien meer hondenbrigade? Meer SA of SS?

Gepost door: Frans Lavaert | 23-10-06

meer wijkagenten? Koenraad Verschaete verlaat straks de gemeenteraad. Dus luister ik ook naar zijn opvolger Maarten Seynaeve. Op het debat van 2 okt. in de concertstudio vertelde hij dat er in moeilijke straten een straatwerking moet komen. Meer wijkagenten dus. Daar ben ik zeker niet tegen. En ook de zone Vlas niet. Alleen verneem ik dat de politie maar moeilijk daarvoor kandidaten vindt. Begrijpelijk. Het werk van een wijkagent wordt de laatste jaren steeds moeilijker, wegens wat men de individualisering, juridisering, enz. van de maatschappij noemt, of de verzuring, om een dooddoener te gebruiken.
Een tijd geleden pleegde een wijkagent in Heule zelfmoord. Hij zou bovengenoemde redenen daarvoor in zijn afscheidsbrief aangehaald hebben. Zelfmoord zit in onze maatschappij in de taboesfeer, en we weten niet wat er in die man zijn hoofd heeft gespeeld, dus moeten we daar eigenlijk over zwijgen.
Volgens het VB is die "verzuring" de schuld van de politiek (de andere partijen dus), niet-Vlamingen, enz. De mensen zelf hebben daar niet zoveel verantwoordelijkheid in. Maar als de politiek iets doet tegen die verzuring, staat het VB op de eerste rij om het af te schieten. Zo las ik in het Kortrijks VB-krantje dat ze tegen de cheques van 200 euro zijn, die de vzw Vlaanderen Feest uitreikt aan comité's die een feest in hun straat organiseren rond 11 juli. Eigenlijk zou ik in hun blaadjes liever de standpunten lezen die ze op debatten verkondigen. Alleen, die zijn meer genuanceerd, dus moeilijker om te verkopen, en vaak lopen ze gelijk met wat andere partijen zeggen. Op wie moeten misnoegde Vlamingen dan nog stemmen? Ook mag het VB eens uitrekenen wat zo'n straatwerking volgens hen zal kosten. Ik vrees dat ze met het potje dat de zone Vlas heeft bijeengespaard niet zullen toekomen.

Gepost door: Bart | 24-10-06

Oeps Foutje - zeg maar volwassen fout - rechtgezet. De leninglast van de Politiezone VLAS is niet 230 miljoen euro maar 230.000 euro of 0,230 miljoen euro.

De zone heeft de last van leningen die in het verleden werden aangegaan voor de stads- of gemeentepolitie niet overgenomen bij de start van de zone in 2001. Vandaar de zeer geringe leninglast. Maar dat zal veranderen naarmate de zone meer investeringen doet. Vaak gaat het om 'doorgeefleningen' van stad Kortrijk.

Gepost door: marc | 24-10-06

De commentaren zijn gesloten.