12-10-06

A fistfull of dollars (Per un Pugno di Dollari)

FistfullOfDollars2a

Ik val even uit mijn rol en mijn goede voornemens. Maar de gebeurtenissen na de gemeenteraadsverkiezing in Kortrijk wil ik toch even bespreken. En de coalitiewissel zal op de duur ook zijn gevolgen hebben voor de mensen.

Waarom doen de gebeurtenissen in Kortrijk na de gemeenteraadsverkiezingen mij onwillekeurig denken aan de eerste cultwestern van Sergio Leone (met die opzwepende muziek van Ennio Morricone): A fistfull of dollars (1964)? De CD&V heeft zich in haar partnerkeuze laten leiden door postjesbejag. De partij is wel haar meerderheid kwijt, maar het blijft een feit dat er zonder haar geen meerderheid kan gevormd worden. Dat is hèt politieke probleem in Kortrijk. Maar of de coalitiewissel de CD&V in de beste positie plaatst om haar verlies binnen zes jaar weer goed te maken, is maar de vraag. Ik denk van niet en ik ben daar helemaal niet rouwig om.

De CD&V heeft haar keuze gemaakt. De partij breekt een goedlopende samenwerking met de sp.a op en gaat een coalitie aan met de VLD. Men maakt geen mens wijs dat die keuze is gebaseerd op de frisse ideeën aan VLD-kant. Als de nieuwe coalitie er in de eerste drie jaar in slaagt die massa projecten uit te voeren die nu al in de steigers staan, dan zal dat een succes zijn. Voor veel okselfrisse initiatieven zal er geen plaats zijn.

De keuze is gebaseerd op een kille berekening van het aantal mandaten dat men zou moeten inleveren. Sp.a vroeg twee schepenen - wat minder is dan als men een evenredige berekening zou maken. VLD ging na wat pramen akkoord met een en een half. Doorslaggevend was dat men een half schepenambt minder heeft moeten afstaan aan die vreemde luizen in het CD&V-nest.

Bij de CD&V ziet men Kortrijk nog altijd als een exclusief christendemocratische burcht, waarin de andere strekkingen er maar voor spek en bonen bij lopen. Coalitiegenoten worden minder gezien als collega's, dan wel als een noodzakelijk kwaad, indringers die niet teveel 'koorde' mogen gelaten worden.

Daarmee is meteen het fundamentele politieke probleem van Kortrijk geschetst. Het volstaat niet de CD&V-meerderheid te breken. Er kan maar een volwassen debat ontstaan als de CD&V niet meer onontwijkbaar wordt als partner. Met 18 zetels op 41 kan er geen meerderheid zonder de CD&V worden gevormd. Met 14 zetels of minder, was er een alternatieve meerderheid mogelijk en waren de onderhandelingen helemaal anders verlopen.

Hoewel de CD&V in de voorbije verkiezingen in Kortrijk zeer zwaar verloor, kwam zij toch weer aan zet. CD&V had nog voldoende zetels in de gemeenteraad om zelf vrij de partner te kiezen om een meerderheid te vormen. De partij heeft die vrijheid ten volle benut. Ze hebben een soort 'openbare aanbesteding' uiitgeschreven: wie het minst vraagt, krijgt het partnerschap.

De manier waarop een en ander gebeurde, getuigt van weinig respect voor de toekomstige partner. Beide delegaties moesten zich begeven ten hove van Stefaan De Clerck. Een voor een werden zij onbewogen verhoord over wat zij de CD&V te bieden hadden en dan wandelen gestuurd met de mededeling dat men wel zou bellen als het nodig was. Sommigen menen dat men op die manier sollicitanten moet ontvangen, maar zo onderhandelt men niet met gelijken. Des te meer geldt dat voor de sp.a waaraan men toch zes jaar aan een stuk een loyale partner had: op geen enkel moment is ingegaan op een verzoek voor een ernstig gesprek over de toekomst van Kortrijk.

Dank zij die taktiek heeft de CD&V de buit binnen: zegge en schrijve een half schepenambt, drie jaar om een extra mandataris tevreden te stellen. Een magere buit, als je het mij vraagt. Het zou mij niet verwonderen dat de VLD binnen zes jaar het gros van de 'middengroepen' binnenhaalt. En wij van sp.a krijgen nu weer volop vrij spel om in concurrentie te gaan met de ACW-vleugel. Ik ben eens benieuwd in hoeverre die ACW-vleugel weerstand zal kunnen (of willen!) bieden aan de verdubbelde krachten aan de zijde van de middengroepen (Unizo en VLD).

 

Commentaren

Als kiezer ben ik zelden zo hard in het kruis gepakt als nu! Dan beloon je nog eens een positief project, en dan krijg je dit: puur protectionisme van de CD&V! Gewoon te grof voor woorden. Er moesten duidelijk postjes gered worden, medunkt! En dan te denken dat de VLD haar status quo (!) alleen te danken heeft aan een figuur die in de komende zes maanden in Brussel zal vertoeven om Mr. Popular te spelen. Maar wees gerust, beste christendemocraten en liberalen, jaar in jaar uit zullen de Kortrijkzanen jullie egocentrische project met een vergrootglas gadeslagen. Elke grondlastenverhoging, elke prijsstijging in de immobiliënsector, elke onverantwoorde budgettering, elke onbekwaamheid, elke tweedracht binnen jullie rangen (want daar zijn jullie nu eenmaal kampioen in) zal gehekeld worden. Ik hef nu alvast het glas op een volgende overwinning van SP-A!

Gepost door: Bruno | 12-10-06

FF langs geweest Hey blogmaat, ik ben hier blijven plakken op mijn ronde in de blogwereld. Groetjes.
http://blog.seniorennet.be/flora/
http://blog.seniorennet.be/kamerplanten/
http://blog.seniorennet.be/trein/
http://natuur.skynetblogs.be/
http://boorderplanten.skynetblogs.be/

Gepost door: Natuurliefhebber | 12-10-06

stad Heeft de CD&V niet gekozen om zonder veel trallala het winkel spel van bijstand te kunnen uitvoeren.
De VLD is daar geknipt voor.
Hopelijk word het niet de zoveelste ..... met ons geld!!!!

m.vr.gr.
Philippe

Gepost door: phm | 12-10-06

COWBOYMENTALITEIT Wat de CD&V hier nu doet heeft te maken met een grof misprijzen voor een loyaal en integer politicus als Philippe De Coene. Niet een 'goed bestuur' maar het partijbelang speelt hier. Schandalig!

Gepost door: Geert Verbeke | 12-10-06

voor een vuist van enkele € meer... Het is waar... CD&V kiest voor mandaten en niet voor een beleid waar de 'gewone' man mee kan profiteren in de stad. Waar blijft het ACW in dit verhaal of bestaan ze echt niet meer? Of zijn ze echt hun functie vergeten... de arbeidende klasse verdedigen?
Ik ga ervan uit dat al het geld uit de stad nu zal gepropt worden in het mega-project (in het centrum) en mag het ietsje meer worden uit de begroting ten nadele van de volkswijken en dan spreken we nog niet van de deelgemeenten.
Als vakbondsmens van ACOD vrees ik het ergste voor het personeel van de stad... VLD en de rechterzijde van CD&V (en blijkbaar voor het ACV zijn zelfs de arbeiders van de stad niet meer belangrijk!) zullen ongetwijfeld de kaart trekken van de privatisering... dus contractuelen van de stad... ofwel neem je de nodige pillen of hou je hart vast! Voor degenen die daar hun job verliezen zullen de matige sociale projecten nog een oplossing (job) kunnen bieden!

Frank Mulleman

Gepost door: frank mulleman | 12-10-06

voor een vuist van enkele € meer... Het is waar... CD&V kiest voor mandaten en niet voor een beleid waar de 'gewone' man mee kan profiteren in de stad. Waar blijft het ACW in dit verhaal of bestaan ze echt niet meer? Of zijn ze echt hun functie vergeten... de arbeidende klasse verdedigen?
Ik ga ervan uit dat al het geld uit de stad nu zal gepropt worden in het mega-project (in het centrum) en mag het ietsje meer worden uit de begroting ten nadele van de volkswijken en dan spreken we nog niet van de deelgemeenten.
Als vakbondsmens van ACOD vrees ik het ergste voor het personeel van de stad... VLD en de rechterzijde van CD&V (en blijkbaar voor het ACV zijn zelfs de arbeiders van de stad niet meer belangrijk!) zullen ongetwijfeld de kaart trekken van de privatisering... dus contractuelen van de stad... ofwel neem je de nodige pillen of hou je hart vast! Voor degenen die daar hun job verliezen zullen de matige sociale projecten nog een oplossing (job) kunnen bieden!

Frank Mulleman

Gepost door: frank mulleman | 12-10-06

tjeevenstreken Laat het een les zijn voor de toekomst.....vertrouw een tjeef voor geen meter, ze geven je een schouderklop en voelen ondertussen waar ze hun mes gaan planten in je rug.

Gepost door: Etienne | 13-10-06

Ze zouden moeten rood kleuren van schaamte en aan de schandpaal gangen,maar onze tijd komt wel .

Gepost door: Jean-Marie | 15-10-06

Een hoge dunk van onze 'burgervader' had ik al hoegenaamd niet, maar wat hij nu durft te flikken na de verkiezingen getuigt van een verregaand misprijzen voor de sp.a-kiezers en het werk dat de sp.a de laatste jaren in Kortrijk verwezenlijkt heeft. Mijnheer de burgemeester is zelfs nog niet te beroerd om in de pers toe te geven dat 'ze misschien de laatste jaren de gewone man vergeten zijn'. 't Zal wel zijn ! Jarenlang het geld uit de mensen hun zakken jagen met het ene prestigeproject na het andere -er mag geen steen verlegd worden of er moet een of andere buitenlandse architect komen opdraven- en dan zonder verpinken zeggen dat de gewone mens dat misschien niet apprecieert, om dan in één adem met de VLD scheep te gaan. De ideale kompanen om met zijn tjevenpartij gewoon verder de gewone mens te laten betalen voor zijn megalomaan gedoe.
Marc, Philippe en alle anderen : niet opgeven, er komt een dag dat Kortrijk rood zal zijn. En terecht !

Gepost door: Patrick | 17-10-06

De commentaren zijn gesloten.