08-10-06

Een verrassing: portret van een socialistisch burgemeester in Kortrijk (ècht waar!)

youmer

Voor verkiezingsdag heb ik een verrassing. In Kortrijk woont en werkt een gewezen socialistisch burgemeester, lid van de sp.a. Het is Ahmed Youmer, voormalig politiek vluchteling uit Bulgarije (rechts op de foto). Hij zat 20 jaar in de politiek in zijn geboortestreek en was burgemeester van een stad van 60.000 inwoners, toen hij in 1996 de vlucht moest nemen. Hij heeft zich intussen, Belg geworden, opmerkelijk goed ingeburgerd in onze stad. 

Wij hebben in Kortrijk nog nooit een socialistisch burgemeester gehad. Meer nog: sinds ver in de 19de eeuw zijn het altijd katholieke of christendemocratische burgemeesters geweest. En toch woont er in onze stad een gewezen burgemeester, lid van de sp.a. Hij woont zelfs in dezelfde straat als gewezen CVP-burgemeester Antoon Sansen. Zijn naam is Ahmed Youmer.

Geboren in het dorpje Sindeltsy in de grensstreek van Bulgarije met Turkije en Griekenland, realiseerde hij een politieke carrière die eindigde als burgemeester van de stad Kirdjali, ongeveer zo groot als Kortrijk. Hij was daar ook voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij en hoofddirecteur van de regionale busmaatschappij. Van opleiding is hij leerkracht geschiedenis en sociologie. Hij viel op door zijn intelligentie en leiderskwaliteiten en werd tijdens zijn legerdienst voorzitter van de jeugdorganisatie. Later werd hij aangesteld als stadssecretaris en uiteindelijk werd hij burgemeester.

Na het ineenstuiken van de Sovjet-Unie en de communistische eenpartijstaat in Bulgarije werd hij lid van de sociaal-democratische partij. In de politieke instabiele periode die Bulgarije doorspartelde in de jaren 90 werd hij het mikpunt van zeer zware politieke spanningen. Voor de toekomst van zijn gezin zag hij zich verplicht uit te wijken naar veiliger oorden.

Omdat hij halsoverkop moest vertrekken, koos hij maar voor de hoofdstad van Europa, Brussel als bestemming. Het gezin kwam daar in 1996 toe met amper 100 Duitse mark (50 euro) op zak. De Dienst Vreemdelingenzaken wees hem als kandidaat-politiek vluchteling toe aan het OCMW van Kortrijk. Hij vestigde zich dan ook in onze stad, eerst op een studentenkamer op het Volksplein, dan in een privé woning in de Stasegemsestraat en uiteindelijk in een huurwoning van Goedkope Woning in de Dennenlaan. Die woning heeft hij onlangs kunnen aankopen.

Op een bepaald moment werd zijn aanvraag om erkend te worden als politiek vluchteling afgewezen. Maar omdat hij en zijn gezin zich ondertussen zo goed hadden ingeburgerd, werden zij uiteindelijk geregulariseerd. Dank zij de snel-Belg-wet verkregen zij onze nationaliteit.

In Kortrijk aangekomen had hij in het begin niet de mogelijkheid om te werken. Maar Ahmed kan niet stilzitten en hij stortte zich, ondanks begrijpelijke taalproblemen, op het vrijwilligerswerk. Zo werd en is hij nog altijd ambulancier bij het Rode Kruis. Bij de toneelvereniging Taal en Kunst ging hij aan de slag als decorbouwer; ook dat doet hij verder. Hij heeft uiteindelijk toch werk gevonden en is nu allround-medewerker en standenbouwer bij Xpo.

Hij leerde zo vlug mogelijk Nederlands - toen was dat nog niet verplicht! - eerst in het Migrantencentrum en nadien drie jaar op hoger niveau bij HITEK. Hij geeft toe dat zijn Nederlands nog niet perfect is - hoewel ik het anders mocht ervaren. Maar zijn zonen spreken even goed onze taal als het Bulgaars; zij hebben dan ook hier gestudeerd. In Bulgarije werd Ahmed Youmer soms ook ingeschakeld als tolk Bulgaars-Turks. Misschien kan hij zijn kennis van het Turks ooit nog gebruiken in ons land.

De toestand in Bulgarije is inmiddels genormaliseerd. Hij zou kunnen teruggaan zonder dat zijn veiligheid gevaar loopt. Maar nu hij en zijn gezin hier nu zo goed zijn ingeburgerd en Belg zijn geworden, wil hij liever blijven. Elke jaar gaan zij wel eens op vakantie in hun geboorteland. En enkele keren was dat daar een evenement waarover de lokale kranten berichtten. Ahmed Youmer ziet wel met lede ogen aan hoe veel van zijn realisaties als burgemeester in verval geraken door gebrek aan financies.

Volgend jaar treedt Bulgarije onder strenge voorwaarden toe tot de Europese Unie. De gewezen Bulgaarse burgemeester juicht dat zeer toe. Zijn vroegere land geraakte in zware economische problemen op het moment het door Rusland niet meer werd beschouwd als een poort naar de Middellandse Zee. In de EU wordt Bulgarije weer een grenspost, een poort naar het midden-oosten. Dat zal ongetwijfeld de economische activiteiten en de welvaart doen toenemen.

De commentaren zijn gesloten.