04-10-06

Minder ongevallen en minder gewonden in Kortrijks verkeer

verkeer

Toeval of trend? Volgens de cijfers waarover de lokale politie beschikt, is het aantal verkeersongevallen in Kortrijk aan het dalen. Dat is het resultaat van een opmerkelijke daling van de ongevallen met doden of gewonden en een lichte stijging van de ongevallen met alleen stoffelijke schade. Wat verontrustend stijgt, is het aantal vluchtmisdrijven bij ongevallen met alleen stoffelijke schade. Dat vernam ik op de voorbije Politieraad. Hoewel die lokale politiestatistieken niet alle verkeersongevallen weergeven, wordt de dalende trend toch bevestigd door andere bronnen.

Op de voorbije Politieraad maakte Politiezone VLAS de jongste jaarcijfers bekend van de door haar geregistreerde verkeersongevallen. De statistieken worden opgemaakt op basis van de uitgeschreven processen-verbaal. De dienst Strategische Analyse van PZ VLAS wijst er onmiddellijk op dat de vrijgegeven cijfers niet alle verkeersongevallen bevatten die zijn gebeurd in de politiezone (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). Zo ontbreken de pv's van de Federale Wegenpolitie, die de autostrades en de grote ring onder haar vleugels heeft. Een grote onbekende wordt tevens gevormd door al die verkeersongevallen die onderling geregeld worden tussen de betrokken partijen en hun verzekeringen.

Daling

In de hele politiezone zijn de genoteerde verkeersongevallen gezakt van 1676 in 2003, over 1592 in 2004, tot 1574 in 2005. Het aantal verkeersongevallen met dodelijke slachtoffers daalde van 4 tot 2. In 2003 moet je daar bovendien nog die 2 ongevallen met doden bijtellen waarbij de chauffeur de vlucht nam (in 2004 en 2005: geen). De verkeersongevallen met gewonden daalde van 646 in 2003 tot 552 in 2004 en 518 in 2005.

De botsingen met enkel stoffelijke schade namen toe van 1024 in 2003 tot 1038 in 2004 en 1054 in 2005. Wat mij in die cijfers opvalt, is het grote aantal ongevallen met vluchtmisdrijf: niet minder dan 675 in 2003, 711 in 2004 en 718 in 2005. Maar ja, vooral voor die ongevallen belt men naar de politie. Als er enkel blikschade is, volstaat het dat beide partijen - voor zover ze niet zijn weggereden -, het verzekeringsformulier invullen. Toch is het verontrustend dat die categorie toeneemt. Het aantal vluchtmisdrijven bij ongevallen met gewonden neemt dan weer af, van 847 in 2003 tot 69 in 2005.

De cijfers van de ongevallen op het grondgebied van Kortrijk alleen, liggen in dezelfde lijn. Hier is het verheugend dat de daling van het aantal ongevallen met doden (3 in 2003, 2 in 2004 en 1 in 2005) en gewonden (547 in 2003, 468 in 2004, 435 in 2005) nog wat meer uitgesproken is. Toch ook in Kortrijk een stijging van het aantal aangegeven ongevallen met enkel stoffelijke schade: van 839 over 827 naar 849.

Zwarte oktober

De vermindering van het aantal ongevallen in 2005 is te danken aan minder ongevallen met personenwagens, camionettes, moto's, bromfietsen en fietsen. De ongevallen stegen bij de vrachtwagens en bussen en bij de voetgangers. Hoewel het totale aantal doden en gewonden daalt, zien we een lichte verergering in de ernst van de verwondingen. In 2004 waren er 2 overledenen (1 in een auto en 1 op een moto), 55 zwaargewonden en 606 lichtgewonden. In 2005 waren die cijfers repsectievelijk: 2 (1 in een auto en 1 fietser), 58 en 550.

De helft van de verkeersongevallen betreffen aanrijdingen in de flank (50,45%), t.o.v. 22,9% aanrijdingen van een voorwerp of een dier en 15% kop-staartbotsingen. In ongeveer 3% van de gevallen wordt een voetganger aangereden.

De meeste ongevallen zijn te betreuren in de maand oktober; het minst in de zomermaanden (juni, juli en augustus 2005). Over de week gezien is de tweede helft van de week het zwartst, maar de maandag vallen er het meest slachtoffers. Ondanks alle media-aandacht voor de weekendongevallen, worden er in de politiezone VLAS op zaterdag en vooral zondag heel wat minder ongevallen genoteerd dan op weekdagen. De avondspits blijkt gevaarlijker dan de ochtendspits (en de middagspits). Per uur worden de meeste ongevallen opgetekend tussen 17 en 18 uur (ook de uren juist daarvoor en daarna vertonen pieken).

Fietsongevallen

In 2004 waren er 207 ongevallen waarbij fietsers (226 betrokken fietsers, waaronder 10 zwaargewonden en 186 lichtgewonden). In 2005 waren er 195 ongevallen met fietsers (211 betrokken fietsers, 1 dode, 17 zwaargewonden en 155 lichtgewonden).

De statistieken tonen dat vooral jonger fietsers tussen 12 en 15 jaar betrokken geraken in ongevallen. Het ongevallenrisico neemt af naarmate men ouder wordt. De meeste ongevallen kunnen gesitueerd worden op de binnenring.

Ook bij de fietsers blijkt de maand oktober het gevaarlijkst; de maanden mei en juni vertonen eveneens pieken. De maandag is veruit de slechtste dag voor fietsers, met wat minder erge uitschieters de woensdag en de vrijdag. In het weekend lopen rijwielbestuurders het minst gevaar. De uren met de grootste risico's voor fietsers zijn de ochtendspits (8 tot 9) en de avondspits (15 tot 18 uur).

Verrmelden wij nog dat bij de voetgangers vooral slachtoffers vallen bij 70 en ouder. Het gevaarlijkste punt voor voetgangers is Sint-Jansput, het eindeloze T-kruispunt op Overleie. Wanneer doet men eens iets aan dat veel te brede stuk van de binnenring. Jaren geleden schetste Leiedal een plan om de Brugse- en Meensestraat te voorzien van een middenberm met hoogstammige bomen. Maar het is het Vlaams Gewest dat over die wegen baas is.

Zie ook: http://www.pzvlas.be/Evolutie_Verkeersongevallen.180.0.html

De commentaren zijn gesloten.